KTPL 12 Cánh diều Bài 13: Quyền và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ di sản văn hoá

Với lời giải bài tập Giáo dục Kinh tế Pháp luật 12 Bài 13: Quyền và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ di sản văn hoá sách Cánh diều hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi và làm bài tập KTPL 12 Bài 13.

Giải KTPL 12 Cánh diều Bài 13: Quyền và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ di sản văn hoá

Quảng cáo

1. Pháp luật về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về bảo vệ di sản văn hoá

2. Thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ di sản văn hoá

Giải Kinh tế Pháp luật 12 trang 97

Quảng cáo

Luyện tập

Giải Kinh tế Pháp luật 12 trang 98

Quảng cáo

Giải Kinh tế Pháp luật 12 trang 99

Vận dụng

Quảng cáo

Xem thêm lời giải bài tập Kinh tế pháp luật lớp 12 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Giải bài tập lớp 12 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên