Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Kết nối tri thức Bài 11 (có đáp án): Phong trào công nhân từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 11: Phong trào công nhân từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học sách Kết nối tri thức có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 8.

Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Kết nối tri thức Bài 11 (có đáp án): Phong trào công nhân từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

Câu 1. Cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX, nền kinh tế - xã hội của các nước tư bản ở châu Âu và Bắc Mỹ có sự thay đổi căn bản do tác động của

Quảng cáo

A. cách mạng công nghiệp.

B. cách mạng 4.0.

C. cách mạng công nghệ.

D. xu thế toàn cầu hóa.

Câu 2. Giai cấp công nhân không ra đời trong bối cảnh nào dưới đây?

A. Nông dân bị mất ruộng, phải làm thuê trong các đồn điền, hầm mỏ.

B. Nhiều nhà máy, công xưởng ở các đô thị mở rộng quy mô sản xuất.

C. Cách mạng công nghiệp làm thay đổi căn bản xã hội của các nước tư bản.

D. Xu thế khu vực hóa và toàn cầu hóa nền kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ.

Quảng cáo

Câu 3. C.Mác và Ph.Ăng-ghen là tác giả của văn kiện nào dưới đây?

A. Tuyên ngôn về Nhân quyền và Dân quyền.

B. Tình cảnh của giai cấp công nhân Anh.

C. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản.

D. Bàn về Khế ước xã hội.

Câu 4. Tình cảnh giai cấp công nhân Anh là tác phẩm do ai biên soạn?

A. C. Mác.

B. G. Rút-xô.

C. V. I. Lê-nin.

D. Ph. Ăng-ghen.

Câu 5. Việc công bố văn kiện Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đã đánh dấu sự ra đời của

Quảng cáo

A. chủ nghĩa xã hội không tưởng.

B. trào lưu Triết học Ánh sáng.

C. chủ nghĩa xã hội khoa học.

D. chủ nghĩa duy vật biện chứng.

Câu 6. Cuộc chiến tranh Pháp - Phổ (1870 - 1871) có kết cục như thế nào?

A. Pháp giành chiến thắng, thôn tính được toàn bộ lãnh thổ Phổ.

B. Phổ thất bại, buộc phải kí hòa ước với những điều kiện thua thiệt.

C. Pháp thua, toàn bộ quân chủ lực và Na-pô-lê-ông III phải đầu hàng.

D. Pháp và Phổ không phân thắng bại, buộc phải kí hiệp định đình chiến.

Câu 7. Nhân dân Pa-ri nổi dậy khởi nghĩa chống lại Chính phủ Vệ quốc (18/3/1871), vì: chính phủ Vệ quốc

A. không chia ruộng đất cho nông dân.

B. thực hiện chính sách “rào đất cướp ruộng”.

C. chấp nhận các điều kiện đầu hàng nước Phổ.

D. tham gia vào cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Quảng cáo

Câu 8. Trên lĩnh vực giáo dục, Hội đồng Công xã Pa-ri đã ban hành chính sách nào sau đây?

A. Tiếp quản các nhà máy và giao cho công nhân kiểm soát.

B. Giáo dục công miễn phí và không dạy giáo lí trong nhà trường.

C. Giải thể quân đội thường trực, trang bị vũ khí cho dân chúng.

D. Phân chia những ngôi nhà không có người ở cho dân nghèo.

Câu 9. Trong bộ máy tổ chức của Hội đồng Công xã Pa-ri không có ủy ban nào sau đây?

A. Ủy ban Tư pháp.

B. Ủy ban Quân sự.

C. Ủy ban Tài chính.

D. Ủy ban Tôn giáo.

Câu 10. Cơ quan cao nhất của Công xã Pa-ri là

A. Ủy ban Tư pháp.

B. Ủy ban Tài chính.

C. Ủy ban Đối ngoại.

D. Hội đồng Công xã.

Câu 11. Công xã pa-ri tồn tại trong thời gian bao lâu?

A. 17 ngày.

B. 70 ngày.

C. 27 ngày.

D. 72 ngày.

Câu 12. Nội dung nào không phản ánh đúng nhận định “Công xã Pari là một nhà nước kiểu mới - nhà nước của dân, do dân và vì dân”?

A. Các chính sách của công xã đều phục vụ quyền lợi cho nhân dân lao động.

B. Ủy viên công xã được hưởng nhiều đặc quyền và được giữ chức vụ suốt đời.

C. Nhân dân bầu ra các đại biểu vào cơ quan quyền lực cao nhất của cả nước.

D. Các ủy viên công xã chịu trách nhiệm trước nhân dân và có thể bị bãi miễn.

Câu 13. Nhận xét nào dưới đây phản ánh đúng về Công xã Pa-ri?

A. Là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới.

B. Diễn ra dưới hình thức cải cách, canh tân đất nước.

C. Do liên minh giai cấp tư sản và quý tộc mới lãnh đạo.

D. Chính sách của công xã đều bảo vệ quyền lợi của tư sản.

Câu 14. Quốc tế thứ nhất còn được gọi là

A. Tổ chức Đồng minh những người Cộng sản.

B. Hội Liên hiệp Lao động quốc tế.

C. Quốc tế cộng sản.

D. Quốc tế xã hội chủ nghĩa.

Câu 15. Vào cuối thế kỉ XIX, sự lớn mạnh của phong trào công nhân đã dẫn đến sự ra đời của

A. nhiều tổ chức chính trị của giai cấp công nhân trên thế giới.

B. tổ chức Quốc tế Cộng sản (còn gọi là Quốc tế thứ ba).

C. nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới (Nga Xô Viết).

D. tổ chức Đồng minh những người Cộng sản.

Câu 16. Từ năm 1889, ngày 1/5 trở thành ngày

A. Quốc tế Nhân quyền.

B. Quốc tế hạnh phúc.

C. Quốc tế Lao động.

D. Quốc tế Khoan dung.

Câu 17. Tổ chức Quốc tế thứ hai được thành lập vào thời gian nào?

A. 1844.

B. 1848.

C. 1889.

D. 1864.

Câu 18. Do sự lớn mạnh của phong trào công nhân, tháng 9/1864, C. Mác và Ph. Ăng-ghen đã thành lập tổ chức nào?

A. Hội Liên hiệp lao động quốc tế.

B. Đồng minh những người cộng sản.

C. Quốc tế Cộng sản.

D. Quốc tế xã hội chủ nghĩa.

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 Kết nối tri thức có đáp án hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 8, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn, Giải bài tập Lịch Sử 8 hay, ngắn gọn của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Lịch Sử và Địa Lí 8 Kết nối tri thức (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 8 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên