Trắc nghiệm bài Bài ca phong cảnh Hương Sơn có đáp án

Trắc nghiệm bài Bài ca phong cảnh Hương Sơn có đáp án

A. Vài nét về Chu Mạnh Trinh

Câu 1 : Tên hiệu của Chu Mạnh Trinh là:

A. Trúc Vân

B. Bạch Vân Cư Sĩ

C. Thanh Hiên

D. Ngộ Trai

Chu Mạnh Trinh hiệu là Trúc Vân.

Chọn đáp án : A

Câu 2 : Địa danh nào dưới đây là quê hương của Chu Mạnh Trinh?

A. Làng Liêu Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, trấn Hải Dương.

B. Làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

C. Làng Vân Đình, tổng Phương Đình, tỉnh Hà Đông.

D. Làng Phú Thị, tổng Mễ Sở, huyện Đông Yên, phủ Khoái Châu.

Chu Mạnh Trinh là người làng Mễ Sở, tổng Mễ Sở, huyện Đông Yên, phủ Khoái Châu (nay thuộc huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên).

Chọn đáp án : D

Câu 3 : Cha của Chu Mạnh Trinh là:

A. Chu Duy Tĩnh, kiến trúc sư nổi tiếng lúc bấy giờ

B. Chu Duy Tĩnh, từng làm quan đến chức Ngự sử

C. Chu Dũy Tĩnh, một sĩ phu yêu nước

D. Chu Duy Tĩnh, nhà thơ nổi tiếng

Cha là Chu Duy Tĩnh, từng làm quan đến chức Ngự sử

Chọn đáp án : B

Câu 4 : Chu Mạnh Trinh đỗ tiến sĩ vào khoa thi nào?

A. Khoa Tân Mùi

B. Khoa Mậu Tí

C. Khoa Nhâm Thìn

D. Khoa Đinh Dậu

Khoa thị Hội năm Nhâm Thìn (1892), Chu Mạnh Trinh đỗ tiến sĩ

Chọn đáp án : C

Câu 5 : Chu Mạnh Trinh là con người như thế nào?

A. Công minh chính trực

B. Thông minh

C. Tài hoa

D. Tất cả các đáp án trên

Chu Mạnh Trinh từ bé đã nổi tiếng thông minh, có tài văn chương. Ông còn là người công minh chính trực. Có lần, ông đã phạt đánh roi một tu sĩ người Pháp cậy thế lộng hành.

Chọn đáp án : D

Câu 6 : Chu Mạnh Trinh có tài về:

A. Thơ Nôm

B. Thơ Hán

C. Hát nói

D. Tất cả các đáp án trên

Chu Mạnh Trinh có tài làm thơ Nôm

Chọn đáp án : A

Câu 7 : Chu Mạnh Trinh còn có tài về kiến trúc. Ngôi chùa nào ông đã từng tham gia trùng tu?

A. Chùa Bái Đính

B. Chùa Ba Vàng

C. Chùa Yên Tử

D. Chùa Thiên Trù

Ông đã từng tham gia trùng tu chùa Thiên Trù trong quần thể Hương Sơn

Chọn đáp án : D

B. Tìm hiểu chung về Bài ca phong cảnh hương sơn

Câu 1 : Hương Sơn là một quần thể danh thắng Phật giáo thuộc tỉnh nào của nước ta?

A. Hà Nam

B. Nam Định

C. Hưng Yên

D. Hà Tây

Hương Sơn là một quần thể danh thắng Phật giáo nổi tiếng ở huyện Mĩ Đức, tình Hà Tây (nay thuộc Hà Nội)

Chọn đáp án : D

Câu 2 : Bài ca phong cảnh Hương Sơn ra đời trong hoàn cảnh nào?

A. Bài thơ có thể được sáng tác trong thời gian Chu Mạnh Trinh tham gia trùng tu chùa Thiên Trù trong quần thể Hương Sơn

B. Bài thơ được sáng tác khi Chu Mạnh Trinh đi thăm Chùa Hương

C. Bài thơ được sáng tác vào thời gian tác giả đi thi qua Chùa Hương

D. Tất cả đều sai

Hoàn cảnh sáng tác: Bài thơ có thể được sáng tác trong thời gian Chu Mạnh Trinh tham gia trùng tu chùa Thiên Trù trong quần thể Hương Sơn

Chọn đáp án : A

Câu 3 : Nội dung chính của các câu thơ dưới đây là:

Chừng giang sơn còn đợi ai đây,

Hay tạo hóa khéo ra tay xếp đặt.

Lần tràng hạt niệm Nam mô Phật,

Cửa từ bi công đức biết là bao!

Càng trông phong cảnh càng yêu.

A. Giới thiệu khái quát cảnh Hương Sơn

B. Tả cảnh Hương Sơn

C. Suy niệm của tác giả

D. Tất cả các đáp án trên

Năm câu thơ cuối: suy niệm của tác giả

Chọn đáp án : C

Câu 4 : Nối cột A với cột B sao cho thích hợp:

A. Bầu trời cảnh Bụt

Thú Hương Sơn ao ước bấy lâu nay

Kìa non non, nước nước, mây mây

“Đệ nhất động”hỏi là đây có phải?

B. “Thỏ thẻ rừng mai chim cùng trái,

......

Gập ghềnh mấy lối uốn thang mây”

C. Chung giang sơn còn đợi ai đây,

Hay tạo hóa khéo ra tay sắp đặt.

Lần tràng hạt niệm Nam mô Phật,

Cửa từ bi công đức biết là bao!

Càng trông phong cảnh càng yêu

1. suy niệm của tác giả

2. tả cảnh Hương Sơn

3. giới thiệu khái quát cảnh Hương Sơn

Bố cục:

- Bốn câu đầu: giới thiệu khái quát cảnh Hương Sơn

- Mười câu giữa: tả cảnh Hương Sơn

- Năm câu cuối: suy niệm của tác giả

Câu 5 : Bài ca phong cảnh Hương Sơn viết theo thể loại nào sau đây?

A. Hát xoan

B. Hát giặm

C. Hát nói

D. Hát quan họ

Bài ca phong cảnh Hương Sơn thuộc thể hát nói. Đây là một thể loại với đặc điểm số câu chữ phóng khoáng không theo trật tự gò bó.

Chọn đáp án : C

Câu 6 : Giá trị nội dung của bài thơ Bài ca phong cảnh Hương Sơn?

A. Tác phẩm thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, hòa quyện với tâm linh, hướng con người tới niềm tự hào về đất nước.

B. Những tình cảm yêu, ghét phân minh mãnh liệt và tấm lòng yêu nước thương dân của tác giả

C. Miêu tả cảnh sắc của Nam thiên đệ nhất động ở chùa Hương.

D. Tất cả đều đúng.

Tác phẩm thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, hòa quyện với tâm linh, hướng con người tới niềm tự hào về đất nước.

Chọn đáp án : A

Câu 7 : Đáp án không phải là nghệ thuật được sử dụng trong bài Bài ca phong cảnh Hương Sơn?

A. Từ ngữ có giá trị tạo hình cao

B. Giọng thơ nhẹ nhàng, sử dụng nhiều kiểu câu khác nhau

C. Ngữ điệu tự do phù hợp với tư tưởng phóng khoáng

D. Ngòi bút ghi chép chi tiết, chân thực, sắc sảo

Chọn đáp án : D

Câu 8 : Về thể loại, Hương Sơn phong cảnh ca giống bài thơ nào sau đây?

A. Vịnh khoa thi Hương (Trần Tế Xương)

B. Bài ca ngất ngưởng (Nguyễn Công Trứ)

C. Sa hành đoản ca (Cao Bá Quát)

D. Lẽ ghét thương (Nguyễn Khuyến)

Về thể loại, Hương Sơn phong cảnh ca giống thể loại bài thơ Bài ca ngất ngưởng (Nguyễn Công Trứ), cùng là thể hát nói.

Chọn đáp án : B

C. Phân tích Bài ca phong cảnh hương sơn

Câu 1 : Mở đầu bài thơ, cảnh sắc Hương Sơn hiện lên như thế nào qua bốn câu thơ đầu?

A. Cảnh sắc thiên nhiên có sự hòa hợp giữa non nước mây trời vừa trải rộng mênh mang trùng điệp.

B. Cảnh sắc thiên nhiên thoát tục, núi non trùng điệp, hùng vĩ và hang động đẹp nhất trời Nam

C. Cả hai đáp án trên đều đúng

D. Cả hai đáp án trên đều sai

Hương Sơn hiện lên với cảnh sắc thiên nhiên có sự hòa hợp giữa non nước mây trời vừa trải rộng mênh mang trùng điệp. Cảnh sắc Hương Sơn với ba đặc trưng: thiên nhiên thoát tục, núi non trùng điệp, hùng vĩ và hang động đẹp nhất trời Nam.

Chọn đáp án : C

Câu 2 : Câu hỏi tu từ “Đệ nhất động hỏi là đây có phải?” bộc lộ thái độ gì của tác giả khi đứng trước vẻ đẹp thiên nhiên ở Hương Sơn?

A. Bộc lộ sự ngạc nhiên đến ngỡ ngàng, đẹp đến nỗi nhà thơ như không tin vào mắt mình.

B. Bộc lộ niềm băn khoăn của tác giả

C. Cả hai đáp án trên đều đúng

D. Cả hai đáp án trên đều sai

Câu hỏi tu từ bộc lộ sự ngạc nhiên đến ngỡ ngàng, đẹp đến nỗi nhà thơ không tin vào mắt mình.

Chọn đáp án : A

Câu 3 :

“Bầu trời cảnh Bụt,

Thú Hương Sơn ao ước bấy lâu nay.

Kìa non non, nước nước, mây mây,

“Đệ nhất động” hỏi là đây có phải?”

Nghệ thuật được sử dụng trong bốn câu thơ trên là gì?

A. Ẩn dụ

B. So sánh

C. Điệp từ, câu hỏi tu từ

D. Tất cả đều đúng

ghệ thuật sử dụng:

- Điệp từ: “non”, “nước”, “mây”.

⇒ Hương Sơn hiện lên với cảnh sắc thiên nhiên có sự hòa hợp giữa non nước mây trời vừa trải rộng mênh mang trùng điệp.

- Câu hỏi tu từ: “Đệ nhất động hỏi là đây có phải?”

⇒ Bộc lộ sự ngạc nhiên đến ngỡ ngàng, đẹp đến nỗi nhà thơ không tin vào mắt mình.

Chọn đáp án : C

Câu 4 :

“Thỏ thẻ rừng mai chim cúng trái

Lững lờ khe Yến cá nghe kinh”

Hãy nêu những biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong hai câu thơ trên?

A. lấy động tả tĩnh

B. Nhân hóa

C. Ẩn dụ

D. Hoán dụ

E. Đảo ngữ

Nghệ thuật được sử dụng:

- Đảo ngữ: đảo từ láy “thỏ thẻ” và “lững lờ” lên đầu câu

- Nhân hóa: “chim cúng trái”, “cá nghe kinh”

- Nghệ thuật lấy động tả tĩnh: tiếng chày kinh.

⇒ Không gian lắng đọng, thanh tịnh, sự vật như đang chìm đắm trong thế giới thiêng liêng của đạo Phật.

Câu 5 : Hai câu thơ sau sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?

“Này suối Giải Oan, này chùa Cửa Võng,

Này hang Phật Tích, này động Tuyết Quynh,”

A. Liệt kê, đảo ngữ

B. Đảo ngữ, điệp từ

C. Liệt kê, điệp từ

D. Đảo ngữ, liệt kê, điệp từ

Nghệ thuật trong hai câu thơ trên:

Phép liệt kê, điệp từ “này”: sự phong phú, đa dạng.

Chọn đáp án : C

Câu 6 : Hai câu thơ sau sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?

“Thăm thẳm một hang lồng bóng nguyệt,

Gập ghềnh mấy lối uốn thang mây”

A. Liệt kê

B. Đảo ngữ

C. Điệp từ

D. Tất cả đều đúng

Nghệ thuật:

Đảo ngữ: đảo từ láy tượng hình “thăm thẳm”, “gập ghềnh” lên đầu. Cảnh vừa có chiều cao, vừa có chiều sâu, màu sắc đường nét vừa mĩ lệ, vừa huyền ảo, vừa trần, vừa tiên.

Chọn đáp án : B

Câu 7 :

“Chừng giang sơn còn đợi ai đây,

Hay tạo hóa khéo ra tay xếp đặt”

Nghệ thuật được sử dụng ở hai câu thơ trên là:

A. Nhân hoá

B. Câu hỏi tu từ

C. Ẩn dụ

D. Đáp án A và B

Nghệ thuật sử dụng câu hỏi tu từ và thủ pháp nhân hóa, giang sơn dường như có ý đợi chờ ai nên tạo hóa mới xếp đặt cảnh Hương Sơn đến như thể đợi những người biết thưởng thức cái đẹp của nói, biết trân trọng nâng niu.

Chọn đáp án : D

Câu 8 : Em hãy tìm những từ ngữ mang đậm dấu ấn nhà Phật trong bài thơ:

A. công đức

B. từ bi

C. lần tràng hạt

D. phong cảnh

E. niệm Nam mô Phật

F. động

G. nghe kinh

H. cúng

I. suối

J. chùa

K. giang sơn

L. tạo hóa

Những từ ngữ mang đậm dấu ấn nhà Phật: “công đức”, “từ bi”, “lần tràng hạt”, “niệm Nam mô Phật”, “nghe kinh”, “cúng”, “chùa”.

Câu 9 : Nội dung dưới đây đúng hay sai? “Kết cấu mở “càng…càng” thể hiện tình – cảnh dường như không có dấu chấm hết, cảnh vẫn bay trong không khí thần tiên và cảm xúc của con người đối với Hương Sơn là vô tận, vô biên”

A. Đúng

B. Sai

- Kết cấu mở “càng…càng”: dường như tình – cảnh không có dấu chấm hết, cảnh vẫn bay trong không khí thần tiên và cảm xúc của con người đối với Hương Sơn là vô tận, vô biên.

Chọn đáp án : A

Câu 10 : Qua bài hát nói “Bài ca phong cảnh Hương Sơn”, tác giả muốn gửi gắm điều gì?

A. Niềm say mê thắng cảnh

B. Bộc lộ sự sùng đạo

C. Tình yêu, niềm tự hào về đất nước

D. Tất cả các đáp án trên

Tác giả Chu Mạnh Trinh gửi gắm tình yêu, niềm tự hào về đất nước

Chọn đáp án : C

Xem thêm các Câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 11 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên