Trắc nghiệm bài Chữ người tử tù có đáp án

Trắc nghiệm bài Chữ người tử tù có đáp án

A. Vài nét về Nguyễn Tuân

Câu 1 : Địa danh nào dưới đây là quê của Nguyễn Tuân?

A. Làng Mọc, nay thuộc phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

B. Làng Vị Xuyên, huyện Mĩ Lộc, Nam Định.

C. Làng Hảo, huyện Mĩ Hào, Hưng Yên.

D. Làng Nhân Mục, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Nguyễn Tuân quê ở làng Mọc, nay thuộc phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Chọn đáp án : A

Câu 2 : Nguyễn Tuân xuất thân trong gia đình như thế nào?

A. Gia đình công chức

B. Gia đình có truyền thống yêu nước

C. Gia đình nông dân

D. Gia đình nhà Nho khi Hán học đã suy tàn

Nguyễn Tuân xuất thân trong gia đình nhà nho khi Hán học đã suy tàn

Chọn đáp án : D

Câu 3 : Vì sao Nguyễn Tuân bị bắt đi tù?

A. Sang biên giới Thái Lan nhưng không có giấy phép.

B. Có tư tưởng chống lại triều đình.

C. Tham gia phong trào cách mạng.

D. Đáp án A và B

Nguyễn Tuân bị bắt đi tù vì sang biên giới Thái Lan không có giấy phép.

Chọn đáp án : A

Câu 4 : Nguyễn Tuân được Nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh năm bao nhiêu?

A. 1995

B. 1996

C. 1997

D. 1998

Nguyễn Tuân được Nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996.

Chọn đáp án : B

Câu 5 : Năm 1948 – 1957, Nguyễn Tuân giữ chức vụ nào sau đây?

A. Thư kí hội nhà văn Việt Nam.

B. Tổng thư kí hội nhà văn Việt Nam.

C. Chủ tịch hội nhà văn Việt Nam.

D. Bí thư Trung ương Đảng.

Năm 1948 – 1957, Nguyễn Tuân là Tổng thư kí hội nhà văn Việt Nam.

Chọn đáp án : B

Câu 6 : Nguyễn Tuân bắt đầu sự nghiệp văn chương khi nào?

A. Khi đang học thành chung

B. Trong tù ở Thái Lan

C. Sau khi ra tù

D. Tất cả các đáp án trên đều sai

Sau khi ra tù, Nguyễn Tuân bắt đầu sự nghiệp văn chương

Chọn đáp án : C

Câu 7 : Tích vào những tác phẩm chính của nhà văn Nguyễn Tuân

A. Vang bóng một thời

B. Cảnh sắc và hương vị đất nước

C. Dưới bóng hoàng lan

D. Nắng trong vườn

E. Tùy bút Sông Đà

F. Ngọn đèn dầu lạc

Những tác phẩm chính của Nguyễn Tuân:

- Vang bóng một thời

- Cảnh sắc và hương vị đất nước

- Tùy bút Sông Đà

- Ngọn đèn dầu lạc

Câu 8 : Nhận định nào dưới đây đúng về con người Nguyễn Tuân?

A. Ông là con người có cốt cách thanh cao, tài năng, có tấm lòng yêu nước thương dân, từng bày tỏ thái độ kiên quyết không hợp tác với chính quyền thực dân Pháp.

B. Ông là người có tài năng và nhiệt huyết trên nhiều lĩnh vực hoạt động xã hội, từ văn hóa, kinh tế đến quân sự.

C. Ông là người tài hoa uyên bác, sự hiểu biết phong phú nhiều mặt và vốn ngôn ngữ giàu có, điêu luyện. Phong cách nghệ thuật thâu tóm trong một chữ “ngông”.

D. Ông là một tấm gương sáng trong sáng, cao đẹp về nhân cách, nghị lực và ý chí, về lòng yêu nước, thương dân và thái độ kiên trung, bất khuất trước kẻ thù.

Nguyễn Tuân là một người tài hoa, uyên bác, sự hiểu biết phong phú nhiều mặt và vốn ngôn ngữ giàu có, điêu luyện.

Chọn đáp án : C

Câu 9 : Phong cách nghệ thuật của nhà văn Nguyễn Tuân trước cách mạng tháng 8 là:

A. Mọi sự vật được miêu tả ở phương diện thẩm mĩ. Ông đi tìm cái đẹp của quá khứ còn vương xót lại, vẻ đẹp “vang bóng một thời”

B. Theo Nguyễn Tuân, cái đẹp có ở cả quá khứ, hiện tại và tương lai; tài hoa có ở cá nhân đại chúng.

C. Cả hai đáp án trên đều đúng

D. Cả hai đáp án trên đều sai

Trước Cách mạng tháng Tám, phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân có thể thâu tóm trong một chữ “ngông”: mỗi trang viết của ông đều muốn chứng tỏ tài hoa, uyên bác. Và mọi sự vật được miêu tả ở phương diện thẩm mĩ. Ông đi tìm cái đẹp của thời xưa còn vương xót lại, vẻ đẹp “vang bóng một thời”.

Chọn đáp án : A

B. Tìm hiểu chung về Chữ người tử tù

Câu 1 : Điền các từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thành tóm tắt sau:

A. Thiên lương

B. Huấn Cao

C. Biệt đãi

D. Viết chữ đẹp

E. Tấm lòng

Tử tù (1) ______là người cầm đầu cuộc tạo phản chống lại triều đình. Trước khi chịu án chém, ông được đưa đến giam tại một nhà tù. Tại đây, viên quản ngục là người biết Huấn Cao và tài (2) ________ của ông, đã tỏ ý (3) _______ với Huấn Cao. Sở nguyện của quản ngục là xin được chữ viết của Huấn Cao. Lúc đầu, Huấn Cao tỏ ý khinh miệt, nhưng khi hiểu được (4) _______ của quản ngục, ông đã quyết định cho chữ vào cái đêm ông bị chém. Huấn Cao khuyên quản ngục về quê để giữ (5) _______. Quản ngục nghe lời khuyên của ông một cách kính cẩn “Kẻ mê muội này xin bái lĩnh”.

Tử tù (1) Huấn Cao là người cầm đầu cuộc tạo phản chống lại triều đình. Trước khi chịu án chém, ông được đưa đến giam tại một nhà tù. Tại đây, viên quản ngục là người biết Huấn Cao và tài (2) viết chữ đẹp của ông, đã tỏ ý (3) biệt đãi với Huấn Cao. Sở nguyện của quản ngục là xin được chữ viết của Huấn Cao. Lúc đầu, Huấn Cao tỏ ý khinh miệt, nhưng khi hiểu được (4) tấm lòng của quản ngục, ông đã quyết định cho chữ vào cái đêm ông bị chém. Huấn Cao khuyên quản ngục về quê để giữ (5) thiên lương. Quản ngục nghe lời khuyên của ông một cách kính cẩn “Kẻ mê muội này xin bái lĩnh”.

Câu 2 : Ban đầu, tác phẩm Chữ người tử tù có tên là:

A. Dòng chữ cuối cùng

B. Dòng chữ cuối

C. Người tử tù

D. Đêm cuối

Tác phẩm lúc đầu có tên là “Dòng chữ cuối cùng”.

Chọn đáp án : A

Câu 3 : Chữ người tử tù được trích trong tập truyện nào dưới đây?

A. Một chuyến đi

B. Vang bóng một thời

C. Tao đàn

D. Đường vui

Tác phẩm in năm 1939 trên tạo chí Tao đàn sau được tuyển in trong tập Vang bóng một thời.

Chọn đáp án : B

Câu 4 : Nhân vật chính trong Vang bóng một thời phần lớn là:

A. Những nho sĩ cuối mùa – những con người tài hoa, bất đắc chí.

B. Những người lao động tài hoa, nghệ sĩ

C. Cả hai đáp án trên đều đúng

D. Cả hai đáp án trên đều sai

Vang bóng một thời là tác phẩm kết tinh tài năng của Nguyễn Tuân trước Cách mạng. Nhân vật chính trong Vang bóng một thời phần lớn là những nho sĩ cuối mùa – những con người tài hoa bất đắc chí.

Chọn đáp án : A

Câu 5 : Nối cột A với nội dung ở cột B sao cho thích hợp:

A. “Nhận được phiến trát của Sơn Hưng…Để mai ta dò ý tứ hắn lần nữa ra sao rồi sẽ liệu”:

B. “Sáng hôm sau, lính tỉnh dẫn đễn cửa ngục…Thiếu chút nữa, ta đã phụ mất một tấm lòng trong thiên hạ”

C. “Đêm hôm ấy, lúc trại giam tỉnh Sơn chỉ còn vẳng tiếng mõ trên vọng canh…”Kẻ mê muội này xin bái lĩnh”:

1. cảnh cho chữ

2. cuộc trò chuyện giữa viên quản ngục và thầy thơ lại

3. Tấm lòng biệt đãi của viên quản ngục

Bố cục:

- Phần 1: “Nhận được phiến trát của Sơn Hưng…Để mai ta dò ý tứ hắn lần nữa ra sao rồi sẽ liệu” : cuộc trò chuyện giữa viên quản ngục và thầy thơ lại

- Phần 2: “Sáng hôm sau, lính tỉnh dẫn đễn cửa ngục…Thiếu chút nữa, ta đã phụ mất một tấm lòng trong thiên hạ” : Tấm lòng biệt đãi của viên quản ngục

- Phần 3: “Đêm hôm ấy, lúc trại giam tỉnh Sơn chỉ còn vẳng tiếng mõ trên vọng canh…”Kẻ mê muội này xin bái lĩnh” : cảnh cho chữ

Câu 6 : Tác phẩm Chữ người tử tù được sáng tác sau Cách mạng tháng Tám. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

- Sai

- Chữ người tử tù được sáng tác trước cách mạng tháng Tám. Nhân vật chính là Huấn Cao, một con người tài hoa, không chỉ có tài mà còn có cái tâm trong sáng; mặc dù chí lớn không thành nhưng tư thế vẫn hiên ngang bất khuất.

Chọn đáp án : B

Câu 7 : Giá trị nội dung của tác phẩm Chữ người tử tù là:

A. Khắc họa thành công hình tượng Huấn Cao – một con người tài hoa, có cái tâm trong sáng và khí phách hiên ngang bất khuất.

B. Thể hiện quan niệm về cái đẹp, khẳng định sự bất tử của cái đẹp.

C. Bộc lộ tấm lòng yêu nước thầm kín của nhà văn Nguyễn Tuân.

D. Tất cả các đáp án trên

Giá trị nội dung:

- Nguyễn Tuân đã khắc họa thành công hình tượng Huấn Cao – một con người tài hoa, có cái tâm trong sáng và khí phách hiên ngang, bất khuất.

- Qua đó, nhà văn thể hiện quan niệm về cái đẹp, khẳng định sự bất tử của cái đẹp và bộc lộ tấm lòng yêu nước thầm kín

Chọn đáp án : D

Câu 8 : Giá trị nghệ thuật của tác phẩm Chữ người tử tù:

A. Tạo dựng tình huống truyện độc đáo

B. Nghệ thuật dựng cảnh, khắc họa tính cách nhân vật, tạo không khí cổ kính, trang trọng;

C. Từ ngữ hình ảnh giản dị, giàu sức biểu cảm, táo bạo mà tinh tế

D. Sử dụng thủ pháp đối lập và ngôn ngữ giàu tính tạo hình

E. Vận dụng sáng tạo hình ảnh, cách nói của văn học dân gian

Giá trị nghệ thuật:

- Tạo dựng tình huống truyện độc đáo

- Nghệ thuật dựng cảnh, khắc họa tính cách nhân vật, tạo không khí cổ kính, trang trọng;

- Sử dụng thủ pháp đối lập và ngôn ngữ giàu tính tạo hình

C. Phân tích Chữ người tử tù

Câu 1 : Tình huống truyện đặc biệt có tác dụng

A. Làm nổi bật vẻ đẹp hình tượng Huấn Cao, làm sáng tỏ lòng biệt nhỡn liên tài của quản ngục.

B. Thể hiện chủ đề tác phẩm: ca ngợi cái đẹp, cái thiện có thể chiến thắng cái xấu, cái ác ở ngay nơi bóng tối bao trùm, nơi cái ác ngự trị

C. Cả hai đáp án trên đều đúng

D. Cả hai đáp án trên đều sai

Tình huống truyện độc đáo này đã làm nổi bật vẻ đẹp hình tượng Huấn Cao, làm sáng tỏ tấm lòng biệt nhỡn liên tài của quản ngục, đồng thời thể hiện sâu sắc chủ đề của tác phẩm: ca ngợi cái đẹp, cái thiện có thể chiến thắng cái ác, cái xấu ngay ở nơi bóng tối bao trùm, nơi cái ác ngự trị.

Chọn đáp án : C

Câu 2 : Đáp án nào dưới đây không đúng về vẻ đẹp của nhân vật Huấn Cao?

A. Tài hoa nghệ sĩ

B. Khí phách hiên ngang

C. Thiên lương trong sáng

D. Biệt nhỡn liên tài

Nhân vật Huấn Cao mang vẻ đẹp:

- Tài hoa nghệ sĩ

- Khí phách hiên ngang

- Thiên lương trong sáng

Chọn đáp án : D

Câu 3 : Hình tượng nhân vật Huấn Cao được tác giả Nguyễn Tuân lấy nguyên mẫu từ nhân vật lịch sử nào sau đây:

A. Cao Bá Quát

B. Trương Hán Siêu

C. Phạm Ngũ Lão

D. Lý Thường Kiệt

Nguyên mẫu: Cao Bá Quát, con người lỗi lạc thời trung đại

Điểm tương đồng:

- Huấn Cao đứng đầu một cuộc tạo phản chống lại triều đình. Cao Bá Quát là thủ lĩnh của nhân dân Mỹ Lương (Hà Tây) chống lại triều đình

- Huấn Cao và Cao Bá Quát đều có tài viết chữ rất đẹp

Chọn đáp án : A

Câu 4 : Vẻ đẹp khí phách hiên ngang của Huấn Cao được thể hiện qua những chi tiết nào sau đây?

A. “Huấn Cao lạnh lùng thúc mạnh mũi gông nặng, khom mình thúc mạnh cái đầu thang gông xuống nền đá tảng đánh thuỳnh một cái”

B. “Ông Huấn Cao thản nhiên nhận rượu thịt, coi như đó là một việc vẫn làm trong cái hứng sinh bình lúc chưa bị giam cầm”

C. “Một người tù, cổ đeo gông, chân vướng xiềng đang dậm tô nét chữ trên tấm lụa trắng tinh”

D. Tất cả các đáp án trên

E. Đáp án A và B

Huấn Cao là người anh hùng có khí phách hiên ngang:

- Qua chi tiết dỗ gông. Tên lính giải áp tù đe dọa, Huấn Cao không để tâm, vẫn lạnh lùng thúc mạnh mũi gông xuống nền đá. Trong mắt Huấn Cao, hắn chỉ là tên tiểu lại giữ tù, tỏ ý coi thường.

- Huấn Cao thản nhiên nhận rượu thịt, không sợ hãi những âm mưu nào đó sau hành động biệt nhỡ của quản ngục.

Câu 5 : Nội dung dưới đây đúng hay sai? “ Huấn Cao ý thức được tài năng của mình, trừ chỗ tri kỉ, ông ít chịu cho chữ. Cả cuộc đời mới cho chữ ba người bạn, không vì vàng ngọc hay quyền thế mà ép mình cho chữ ai bao giờ”

A. Đúng

B. Sai

- Đúng

- Quan niệm cho chữ: trừ chỗ tri kỉ ngoài ra không vì vàng bạc, châu báu mà cho chữ : “Ta nhất sinh không vì vàng ngọc hay quyềnt thế mà ép mình cho chữ ai bao giờ”

Chọn đáp án : A

Câu 6 : Chi tiết nào thể hiện rõ thái độ khinh miệt của Huấn Cao đối với quản ngục khi chưa hiểu được tấm lòng của quản ngục?

A. “Ngươi hỏi ta muốn gì? Ta chỉ muốn có một điều. Là nhà ngươi từ nay đừng đặt chân vào đây nữa”

B. “Đối với những người như ngài, phép nước ngặt lắm. Nhưng biết ngài là một người có nghĩa khí, tôi muốn châm chước ít nhiều. Miễn là ngài giữ kín cho”

C. “Ông Huấn cố làm ra ý khinh bạc đến điều, ông Huấn đã đợi một trận lôi đình báo thù và những thủ đoạn tàn bạo của quản ngục bị sỉ nhục. Đến cái cảnh chết chém, ông còn chẳng sợ chả là những trò tiểu nhân thị oại này”

D. “Ta cảm cái tầm lòng biệt nhỡ liên tài của các ngươi. Thiếu chút nữa ta đã phụ mất một tấm lòng trong thiên hạ”

Đối với quản ngục:

- Khi chưa hiểu tấm lòng quản ngục: Huấn Cao cho hắn là kẻ tiểu nhân, tỏ ra khinh biệt: “Ngươi hỏi ta muốn gì? Ta chỉ muốn có một điều. Là nhà ngươi đừng đặt chân vào đây”.

- Khi nhận ra tấm lòng quản ngục, Huấn Cao không những cho chữ mà còn coi quản ngục là tri âm, tri kỉ

⇒ Huấn Cao là hình tượng của vẻ đẹp uy nghi giữa tài và tâm của người nghệ sĩ, của bậc anh hùng tuy thất thế nhưng vẫn hiên ngang.

Chọn đáp án : A

Câu 7 : Tác giả Nguyễn Tuân không dùng hình ảnh nào để miêu tả về viên quản ngục trong tác phẩm chữ người tử tù:

A. “Người có tâm điền tốt và thẳng thắn lại phải ăn đời ở kiếp với lũ quay quắt”

B. “Một thanh âm trong trẻo chen vào giữa một bản đàn mà nhạc luật đều hỗn loạn xô bồ”

C. “Một đóa sen thơm tinh khiết bị ném vào giữa hôi hám bùn nhơ”

D. “Cái thuần khiết bị đày vào giữa đống cặn bã”

Hình ảnh sai: “Một đóa sen thơm tinh khiết bị ném vào giữa hôi hám bùn nhơ”

Chọn đáp án : C

Câu 8 : Cảnh cho chữ diễn ra trong khoảng thời gian nào?

A. Sáng sớm

B. Chiều tối

C. Đêm khuya

Thời gian cho chữ là vào đêm khuya : “Đêm hôm ấy, lúc trại giam tỉnh Sơn chỉ còn vẳng có tiếng mõ trên vọng canh, một cảnh tượng xưa nay chưa từng có

Chọn đáp án : C

Câu 9 : Những chi tiết nào dưới đây thể hiện tài viết chữ đẹp của Huấn Cao?

A. “Hay là cái người mà vùng tỉnh Sơn ta vẫn khen là có cái tài viết chữ rất nhanh và rất đẹp đó phải không?”

B. “Chữ ông Huấn đẹp lắm, vuông lắm”

C. “Có được chữ ông Huấn mà treo là có một vật báu trên đời”

D. Tất cả các đáp án trên

Huấn Cao là người nghệ sĩ tài hoa:

- Là người có “tài viết chữ rất nhanh, rất đẹp”. Hơn thế mỗi con chữ của Huấn Cao còn chứa đựng khát vọng, hoài bão tung hoành cả một đời người.

- “Chữ ông Huân đẹp lắm, vuông lắm”

- “Có được chữ ông Huấn là có được vật báu ở trên đời”

⇒ Ca ngợi nét tài hoa của Huấn Cao, Nguyễn Tuân đã thể hiện tư tưởng nghệ thuật của mình: kính trọng những con người tài hoa, tài tử, trân trọng nghệ thuật thư pháp cổ truyền của dân tộc

Chọn đáp án : D

Câu 10 : Lời khuyên của Huấn Cao: “Ở đây lẫn lộn. Ta khuyên thầy quản nên thay chốn ở đi. Chỗ này không phải là nơi để treo một bức lụa trắng với nét chữ vuông tươi tắn nó nói lên những cái hoài bão tung hoành của một đời con người”. Ý nghĩa của lời khuyên là:

A. Cái đẹp có thể sản sinh ở nơi đất chết, nơi tội ác ngự trị nhưng không thể sống chung với cái xấu cái ác

B. Người ta chỉ xứng đáng được thưởng thức cái đẹp khi giữ được thiên lương.

C. Cả hai đáp án trên đều đúng

D. Cả hai đáp án trên đều sai

Ý nghĩa lời khuyên của Huấn Cao:

- Cái đẹp có thể sản sinh ở nơi đất chết, nơi tội ác ngự trị nhưng không thể sống chung với cái xấu cái ác. Người ta chỉ xứng đáng được thưởng thức cái đẹp khi giữ được thiên lương.

⇒ Cái đẹp có tác dụng cảm hóa con người.

Chọn đáp án : C

Bài giảng: Chữ người tử tù - Cô Thúy Nhàn (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các Câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 11 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2005 - Toán Lý Hóa