Giải SBT Hóa học 10 trang 31 Cánh diều

Với Giải SBT Hóa học 10 trang 31 trong Bài 11: Liên kết cộng hóa trị Sách bài tập Hóa học lớp 10 Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời các câu hỏi & làm bài tập Hóa học 10 trang 31.

Giải SBT Hóa học 10 trang 31 Cánh diều

Bài 11.6 trang 31 sách bài tập Hóa học 10: Cho công thức Lewis của các phân tử sau:

Cho công thức Lewis của các phân tử trang 31 sách bài tập Hóa học lớp 10

Số phân tử mà nguyên tử trung tâm không thỏa mãn quy tắc octet là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Quảng cáo

Lời giải:

Đáp án đúng là: B

Các phân tử BCl3 và BeH2 có nguyên tử trung tâm không thỏa mãn quy tắc octet.

Ở BCl3, nguyên tử B mới có 6 electron ở lớp ngoài cùng.

Ở BeH2, nguyên tử Be mới có 4 electron ở lớp ngoài cùng.

Bài 11.7 trang 31 sách bài tập Hóa học 10: Công thức nào sau đây ứng với công thức Lewis của phân tử PCl3?

Công thức nào sau đây ứng với công thức Lewis của phân tử PCl3

A. Công thức (1).

B. Công thức (2).

C. Công thức (3).

D. Công thức (4).

E. Công thức (2) và (4).

Quảng cáo


Lời giải:

Đáp án đúng là: B

Công thức (1) và (3) sai vì mỗi Cl chỉ góp chung 1 electron.

Công thức (4) sai vì P bị thiếu một cặp electron riêng.

Bài 11.8 trang 31 sách bài tập Hóa học 10: Dựa vào hiệu độ âm điện giữa hai nguyên tố, cho biết liên kết trong phân tử nào sau đây là phân cực nhất.

A. HF.

B. HCI.

C. HBr.

D. HI.

Quảng cáo

Lời giải:

Đáp án đúng là: A

H có độ âm điện là 2,2.

Từ F đến I độ âm điện giảm dần, nên hiệu độ âm điện giữa H và F là lớn nhất, liên kết trong phân tử HF là phân cực nhất.

Bài 11.9 trang 31 sách bài tập Hóa học 10: Hãy điền từ/ công thức thích hợp vào chỗ trống trong đoạn thông tin sau:

Trong số các hợp chất: Cl2, H2O, O2, CsF, NaF, SO2, có ...(1)... chất ion và ...(2)... chất cộng hoá trị. Trong điều kiện thường, ...(3)... hợp chất tồn tại thể rắn là ...(4)... và ...(5)...; ...(6)… hợp chất tồn tại ở thể lỏng là ...(7)..., còn lại là các chất khí. Chất có nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy cao nhất là ...(8)... Trong số các chất cộng hoá trị, ...(9)..., ...(10)... là các chất cộng hoá trị phân cực; ...(11)... và ...(12)... là các chất cộng hoá trị không phân cực.

Quảng cáo

Lời giải:

Trong số các hợp chất: Cl2, H2O, O2, CsF, NaF, SO2, có (1) hai chất ion và (2) bốn chất cộng hoá trị. Trong điều kiện thường, (3) hai hợp chất tồn tại thể rắn là (4) CsF và (5) NaF; (6) một hợp chất tồn tại ở thể lỏng là (7) H2O, còn lại là các chất khí. Chất có nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy cao nhất là (8) NaF. Trong số các chất cộng hoá trị, (9) H2O, (10) SO2 là các chất cộng hoá trị phân cực; (11) Cl2 và (12) O2 là các chất cộng hoá trị không phân cực.

Bài 11.10 trang 31 sách bài tập Hóa học 10: Dựa vào hiệu độ âm điện, hãy nối các liên kết hình thành giữa các nguyên tử cột A với loại liên kết tương ứng ở cột B.

Dựa vào hiệu độ âm điện, hãy nối các liên kết hình thành giữa các nguyên tử cột A

Lời giải:

+ a nối với 3, giải thích:

Do liên kết giữa Sr và F là liên kết giữa kim loại điển hình và phi kim điển hình nên là liên kết ion.

+ b nối với 2, giải thích:

Hiệu độ âm điện là 3,16 – 3,04 = 0,02 < 0,4 nên liên kết giữa N và Cl là liên kết cộng hoá trị không phân cực.

+ c nối với 1, giải thích:

Hiệu độ âm điện là 3,44 – 3,04 = 0,4 nên liên kết giữa N và O là liên kết cộng hoá trị phân cực.

Bài 11.11 trang 31 sách bài tập Hóa học 10: Khi tham gia hình thành liên kết trong các phân tử HF, F2; orbital tham gia xen phủ tạo liên kết của nguyên tử F thuộc về phân lớp nào, có hình dạng gì?

A. Phân lớp 2s, hình cầu.

B. Phân lớp 2s, hình số tám nổi.

C. Phân lớp 2p, hình số tám nổi.

D. Phân lớp 2p, hình cánh hoa.

Lời giải:

Đáp án đúng là: C

Cấu hình electron của F: 1s22s22p5.

Khi tham gia hình thành liên kết trong các phân tử HF, F2; orbital tham gia xen phủ tạo liên kết của nguyên tử F thuộc về phân lớp 2p.

AO p có dạng số tám nổi.

Bài 11.12 trang 31 sách bài tập Hóa học 10: Số orbital của cả hai nguyên tử N tham gia xen phủ tạo liên kết trong phân tử N2

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Lời giải:

Đáp án đúng là: D

Mỗi nguyên tử sử dụng 3AO 2p, mỗi AO chứa 1 electron độc thân để tham gia xen phủ tạo thành 3 liên kết.

Số orbital của cả hai nguyên tử N tham gia xen phủ tạo liên kết trong phân tử N2 là 6.

Bài 11.13 trang 31 sách bài tập Hóa học 10: Liên kết trong phân tử nào dưới đây không được hình thành do sự xen phủ giữa các orbital cùng loại (ví dụ cùng là orbital s, hoặc cùng là orbital p)?

A. Cl2.

B. H2.

C. NH3.

D. Br2.

Lời giải:

Đáp án đúng là: C

Liên kết trong phân tử NH3 được hình thành do AO s (của H) xen phủ với AO p (của N).

Lời giải sách bài tập Hóa học lớp 10 Bài 11: Liên kết cộng hóa trị Cánh diều hay khác:

Xem thêm lời giải sách bài tập Hóa học lớp 10 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Săn SALE shopee tháng 5:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Cánh diều khác