Nhiệm vụ 2 trang 5, 6 SBT Hoạt động trải nghiệm 10 Chân trời sáng tạo

Lời giải bài tập & trả lời câu hỏi Nhiệm vụ 2 trang 5, 6 sách bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 10 trong Chủ đề 1: Thể hiện phẩm chất tốt đẹp của người học sinh sách Chân trời sáng tạo giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong SBT HĐTN 10.

Nhiệm vụ 2 trang 5, 6 SBT Hoạt động trải nghiệm 10 Chân trời sáng tạo

Bài tập 1 trang 5 sách bài tập HĐTN 10: Đánh dấu X vào ô dưới những biểu hiện của người có trách nhiệm trong các biểu hiện sau:

Đánh dấu X vào ô dưới những biểu hiện của người có trách nhiệm trong các biểu hiện Hoàn thành nhiệm vụ học tập.

Đánh dấu X vào ô dưới những biểu hiện của người có trách nhiệm trong các biểu hiện Chăm chỉ làm việc nhà.

Đánh dấu X vào ô dưới những biểu hiện của người có trách nhiệm trong các biểu hiện Tham gia tích cực hoạt động vì cộng đồng.

Đánh dấu X vào ô dưới những biểu hiện của người có trách nhiệm trong các biểu hiện Rất ít khi tham gia các công việc chung của lớp, trường vì sợ mất thời gian học tập.

Đánh dấu X vào ô dưới những biểu hiện của người có trách nhiệm trong các biểu hiện Mải chơi trò chơi điện tử, không hoàn thành bài tập được giao.

Đánh dấu X vào ô dưới những biểu hiện của người có trách nhiệm trong các biểu hiện Không giúp việc nhà cho bố mẹ vì bận học.

Đánh dấu X vào ô dưới những biểu hiện của người có trách nhiệm trong các biểu hiện Luôn lo lắng cho các nhiệm vụ của nhóm.

Đánh dấu X vào ô dưới những biểu hiện của người có trách nhiệm trong các biểu hiện Hăng hái nhận nhiệm vụ mặc dù biết mình không đủ điều kiện hoàn thành.

Đánh dấu X vào ô dưới những biểu hiện của người có trách nhiệm trong các biểu hiện Bổ sung những biểu hiện khác của em:

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Quảng cáo

Trả lời:

Đánh dấu X vào ô dưới những biểu hiện của người có trách nhiệm trong các biểu hiện Hoàn thành nhiệm vụ học tập.

Đánh dấu X vào ô dưới những biểu hiện của người có trách nhiệm trong các biểu hiện Chăm chỉ làm việc nhà.

Đánh dấu X vào ô dưới những biểu hiện của người có trách nhiệm trong các biểu hiện Tham gia tích cực hoạt động vì cộng đồng.

Đánh dấu X vào ô dưới những biểu hiện của người có trách nhiệm trong các biểu hiện Rất ít khi tham gia các công việc chung của lớp, trường vì sợ mất thời gian học tập.

Đánh dấu X vào ô dưới những biểu hiện của người có trách nhiệm trong các biểu hiện Mải chơi trò chơi điện tử, không hoàn thành bài tập được giao.

Đánh dấu X vào ô dưới những biểu hiện của người có trách nhiệm trong các biểu hiện Không giúp việc nhà cho bố mẹ vì bận học.

Đánh dấu X vào ô dưới những biểu hiện của người có trách nhiệm trong các biểu hiện Luôn lo lắng cho các nhiệm vụ của nhóm.

Đánh dấu X vào ô dưới những biểu hiện của người có trách nhiệm trong các biểu hiện Hăng hái nhận nhiệm vụ mặc dù biết mình không đủ điều kiện hoàn thành.

Bài tập 2 trang 5 sách bài tập HĐTN 10: Đánh dấu X vào ô trước những câu hỏi mà em thường đặt ra trước khi nhận nhiệm vụ hoặc trước khi nói và làm việc gì đó.

Đánh dấu X vào ô trước những câu hỏi mà em thường đặt ra trước khi nhận nhiệm vụ a. Tôi có đủ năng lực để thực hiện không?

Đánh dấu X vào ô trước những câu hỏi mà em thường đặt ra trước khi nhận nhiệm vụ b. Tôi có đủ thời gian để làm không?

Đánh dấu X vào ô trước những câu hỏi mà em thường đặt ra trước khi nhận nhiệm vụ c. Tôi có đủ phương tiện để hoàn thành không?

Đánh dấu X vào ô trước những câu hỏi mà em thường đặt ra trước khi nhận nhiệm vụ d. Tôi có đủ điều kiện để giữ lời hứa không?

Đánh dấu X vào ô trước những câu hỏi mà em thường đặt ra trước khi nhận nhiệm vụ e. Tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm thế nào trước những gì mình nói và mình làm?

Đánh dấu X vào ô trước những câu hỏi mà em thường đặt ra trước khi nhận nhiệm vụ g. Khác……………………………………………………………………………………………………………

Quảng cáo


Trả lời:

Đánh dấu X vào ô trước những câu hỏi mà em thường đặt ra trước khi nhận nhiệm vụ a. Tôi có đủ năng lực để thực hiện không?

Đánh dấu X vào ô trước những câu hỏi mà em thường đặt ra trước khi nhận nhiệm vụ b. Tôi có đủ thời gian để làm không?

Đánh dấu X vào ô trước những câu hỏi mà em thường đặt ra trước khi nhận nhiệm vụ c. Tôi có đủ phương tiện để hoàn thành không?

Đánh dấu X vào ô trước những câu hỏi mà em thường đặt ra trước khi nhận nhiệm vụ d. Tôi có đủ điều kiện để giữ lời hứa không?

Đánh dấu X vào ô trước những câu hỏi mà em thường đặt ra trước khi nhận nhiệm vụ e. Tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm thế nào trước những gì mình nói và mình làm?

Đánh dấu X vào ô trước những câu hỏi mà em thường đặt ra trước khi nhận nhiệm vụ g. Khác……………………………………………………………………………………………………………

Bài tập 3 trang 6 sách bài tập HĐTN 10: Theo em, điều gì khiến cá nhân dễ trở thành người thiếu trách nhiệm? Đánh dấu X vào ô trước điều em chọn và bổ sung ý kiến của em.

Theo em, điều gì khiến cá nhân dễ trở thành người thiếu trách nhiệm? a. Đánh giá chưa đúng điều kiện hoàn thành nhiệm vụ nên chủ quan, không bắt tay vào thực hiện ngay nên thiếu thời gian để hoàn thành.

Theo em, điều gì khiến cá nhân dễ trở thành người thiếu trách nhiệm? b. Tính cam kết thấp, thiếu ý chí, thiếu quyết tâm nên thấy khó khăn là nản chí, không tiếp tục.

Theo em, điều gì khiến cá nhân dễ trở thành người thiếu trách nhiệm? c. Cá nhân chưa đủ năng lực thực hiện nhưng không tìm được sự hỗ trợ từ người khác.

Theo em, điều gì khiến cá nhân dễ trở thành người thiếu trách nhiệm? d. Nhiệm vụ được giao không phù hợp với năng lực và điều kiện thực hiện khác.

Theo em, điều gì khiến cá nhân dễ trở thành người thiếu trách nhiệm? e. Chưa có thái độ nghiêm túc về trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ của bản thân.

Theo em, điều gì khiến cá nhân dễ trở thành người thiếu trách nhiệm? g. Ý kiến của em:

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Quảng cáo

Trả lời:

Theo em, điều gì khiến cá nhân dễ trở thành người thiếu trách nhiệm? Đánh giá chưa đúng điều kiện hoàn thành nhiệm vụ nên chủ quan, không bắt tay vào thực hiện ngay nên thiếu thời gian để hoàn thành.

Theo em, điều gì khiến cá nhân dễ trở thành người thiếu trách nhiệm? Tính cam kết thấp, thiếu ý chí, thiếu quyết tâm nên thấy khó khăn là nản chí, không tiếp tục.

Theo em, điều gì khiến cá nhân dễ trở thành người thiếu trách nhiệm? Cá nhân chưa đủ năng lực thực hiện nhưng không tìm được sự hỗ trợ từ người khác.

Theo em, điều gì khiến cá nhân dễ trở thành người thiếu trách nhiệm? Nhiệm vụ được giao không phù hợp với năng lực và điều kiện thực hiện khác.

Theo em, điều gì khiến cá nhân dễ trở thành người thiếu trách nhiệm? Chưa có thái độ nghiêm túc về trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ của bản thân.

Ý kiến của em: điều khiến cá nhân dễ trở thành người thiếu trách nhiệm có thể do nhiệm vụ phù hợp, dễ dàng nên chủ quan, coi thường, không bắt tay vào làm luôn dẫn đến chậm trế, phát sinh các tình huống khác.

Xem thêm các bài giải sách bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 10 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Săn SALE shopee tháng 6-6:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Chân trời sáng tạo khác