Giải SBT Toán 7 trang 26 Tập 2 Cánh diều

Với Giải sách bài tập Toán 7 trang 26 Tập 2 trong Bài tập cuối chương 5 SBT Toán 7 Tập 2 Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong SBT Toán 7 trang 26.

Giải SBT Toán 7 trang 26 Tập 2 Cánh diều

Bài 28 trang 26 sách bài tập Toán lớp 7 Tập 2: Trong năm 2020, công ty chè Phú Minh thu được 25 tỉ đồng từ việc xuất khẩu chè. Biểu đồ hình quạt tròn ở Hình 22 biểu diễn kết quả thống kê (tính theo tỉ số phần trăm) các loại chè xuất khẩu trong năm 2020 của công ty Phú Minh.

Trong năm 2020, công ty chè Phú Minh thu được 25 tỉ đồng từ việc xuất khẩu chè

Bảng nào sau đây là bảng số liệu thống kê số tiền công ty chè Phú Minh thu được ở mỗi loại chè năm 2020?

A.

Loại chè

Chè thảo dược

Chè xanh

Chè đen

Số tiền (tỉ đồng)

2,5

19,1

3,2

B.

Loại chè

Chè thảo dược

Chè xanh

Chè đen

Số tiền (tỉ đồng)

2,5

19,5

3

C.

Loại chè

Chè thảo dược

Chè xanh

Chè đen

Số tiền (tỉ đồng)

2,2

19,2

3

D.

Loại chè

Chè thảo dược

Chè xanh

Chè đen

Số tiền (tỉ đồng)

2,4

19

3,6

Quảng cáo

Lời giải:

Đáp án đúng là: B

Dựa vào biểu đồ biểu diễn kết quả thống kê (tính theo tỉ số phần trăm) các loại chè xuất khẩu trong năm 2020 của công ty Phú Minh ta có tỉ số phần trăm các loại là:

•Chè thảo dược: 10%;

•Chè xanh: 78%.

•Chè đen: 12%;

Khi đó, ta có:

• Số tiền công ty chè Phú Minh thu được ở chè thảo dược năm 2020 là:

25 . 10% = 25 . 10100 = 2,5(tỉ đồng).

• Số tiền công ty chè Phú Minh thu được ở chè xanh năm 2020 là:

25 . 78% = 25 . 78100 = 19,5(tỉ đồng).

• Số tiền công ty chè Phú Minh thu được ở chè đen năm 2020 là:

25 . 12% = 25 . 12100 = 3(tỉ đồng).

Vậy ta có bảng số liệu sau:

Loại chè

Chè thảo dược

Chè xanh

Chè đen

Số tiền (tỉ đồng)

2,5

19,5

3

Vậy ta chọn phương án B.

Bài 29 trang 26 sách bài tập Toán lớp 7 Tập 2: Viết ngẫu nhiên một số tự nhiên có hai chữ số nhỏ hơn 70. Xét biến cố “Số tự nhiên được viết ra là số chia hết cho cả 2 và 9”. Có bao nhiêu kết quả thuận lợi cho biến cố đó?

A. 3;

B. 2;

C. 23;

D. 22.

Quảng cáo

Lời giải:

Đáp án đúng là: A

Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số tự nhiên có hai chữ số nhỏ hơn 70được viết ra là:M = {10, 11, 12,..., 68, 69}.

Trong các số 10, 11, 12,..., 68, 69, có 3 số là số chia hết cho cả 2 và 9 là: 18, 36, 54.

Vậy có 3 kết quả thuận lợi cho biến cố “Số tự nhiên được viết ra là số chia hết cho cả 2 và 9” là: 18, 36, 54 (lấy ra từ tập hợp M = {10, 11, 12,..., 68, 69}).

Vậy ta chọn phương án A.

Bài 30 trang 26 sách bài tập Toán lớp 7 Tập 2: Một hộp có 50 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 150, 151, 152, …, 198, 199; hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp. Xác suất của biến cố “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số có tổng ba chữ số bằng 12” là:

A. 225;

B. 750;

C. 425;

D. 110.

Quảng cáo

Lời giải:

Đáp án đúng là: D

Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối vớisố xuất hiện trên thẻ được rút ra là:

M = {150, 151, 152,..., 198, 199}.

Số các phần tử của tập hợp M là199 – 150 + 1 = 50.

Trong các số 150, 151, 152,..., 198, 199, có 5 số có tổng ba chữ số bằng 12là: 156, 165, 174, 183, 192.

Vậy có 5 kết quả thuận lợi cho biến cố “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số có tổng ba chữ số bằng 12” là: 156, 165, 174, 183, 192 (lấy ra từ tập hợp M ={150, 151, 152,..., 198, 199}).

Do đó, xác xuất của biến cố “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số có tổng ba chữ số bằng 12” là: 550=110.

Vậy ta chọn phương án D.

Lời giải Sách bài tập Toán lớp 7 Bài tập cuối chương 5 Cánh diều hay khác:

Xem thêm lời giải Sách bài tập Toán lớp 7 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải SBT Toán 7 được biên soạn bám sát Sách bài tập Toán lớp 7 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên