Giải SBT Toán 7 trang 47 Tập 1 Kết nối tri thức

Với Giải SBT Toán 7 trang 47 Tập 1 trong Ôn tập chương 3 Sách bài tập Toán lớp 7 Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong SBT Toán 7 trang 47.

Giải SBT Toán 7 trang 47 Tập 1 Kết nối tri thức

A. Câu hỏi (trắc nghiệm)

Câu hỏi 1 trang 47 sách bài tập Toán lớp 7 Tập 1: Cho hai góc kề bù AOB và BOC. Tia OM nằm giữa hai tia OB và OC. Tia ON là tia đối của tia OM. Khi đó cặp góc đối đỉnh là cặp góc nào trong các cặp góc sau đây?

A. BOM^ và CON^;

B. AOB^ và AON^;

C. AOM^ và CON^;

D. COM^CON^.

Quảng cáo

Lời giải:

Cho hai góc kề bù AOB và BOC. Tia OM nằm giữa hai tia OB và OC. Tia ON là tia đối của tia OM

Từ hình vẽ ta thấy cặp góc đối đỉnh là AOM^ và CON^ vì OA là tia đối của tia OC và OM là tia đối của tia ON.

Đáp án đúng là C.

Câu hỏi 2 trang 47 sách bài tập Toán lớp 7 Tập 1: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh;

B. Hai góc không đối đỉnh thì không bằng nhau;

C. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau;

D. Cả ba khẳng định trên đều đúng.

Quảng cáo

Lời giải:

Khẳng định đúng là: Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

Đáp án đúng là C.

Câu hỏi 3 trang 47 sách bài tập Toán lớp 7 Tập 1: Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành bốn góc khác góc bẹt. Biết số đo của một trong bốn góc đó là 65°.Khi đó số đo của ba góc còn lại là:

A. 65o; 115o; 120o;

B. 65o; 65o; 115o;

C. 115o; 115o; 50o;

D. 65o; 115o; 115o.

Quảng cáo

Lời giải:

Giả sử: đừng thẳng a cắt đường thẳng b tại O, tạo thành 4 góc O^1;O^2;O^3;O^4 và O^1 = 65o.

Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành bốn góc khác góc bẹt. Biết số đo của một trong bốn góc đó là 65°

O^1 và O^3 đối đỉnh nên O^1 = O^3 = 65o.

O^3 và O^4 kề bù nên O^3+O^4 = 180o.

Thay số: 65o + O^4 = 180o

O^4 = 180o – 65o = 115o.

O^4 và O^2 đối đỉnh nên O^4=O^2 = 115o.

Vậy  O^4=O^2 = 115o; O^1=O^3 = 65o.

Đáp án đúng là D.

 

Câu hỏi 4 trang 47 sách bài tập Toán lớp 7 Tập 1: Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành bốn góc khác góc bẹt. Số đo của bốn góc đó có thể là trường hợp nào trong các trường hợp sau đây?

A. 70o; 70o; 70o; 110o;

B. 60o; 120o; 120o;120o;

C. 80o; 50o; 130o; 100o;

D. 90o; 90o;  90o; 90o.

Quảng cáo

Lời giải:

Vì hai đường thẳng cắt nhau tạo thành bốn góc khác góc bẹt nên sẽ có hai cặp góc đối đỉnh.

Mà các góc đối đỉnh thì bằng nhau. Do đó, trong bốn giá trị sẽ lần lượt có hai cặp giá trị góc bằng nhau.

Nhận thấy chỉ có đáp án D thỏa mãn.

Vậy đáp án đúng là D.

Câu hỏi 5 trang 47 sách bài tập Toán lớp 7 Tập 1: Hai đường thẳng AB và CD cắt nhau tại O. Cho OM là tia phân giác của góc BOD và BOM^=30°. Số đo của góc AOC bằng:

A. 30o;

B. 60o;

C. 120o;

D. Một kết quả khác.

Lời giải:

Hai đường thẳng AB và CD cắt nhau tại O. Cho OM là tia phân giác BOD và ∠BOM = 30°

Vì OM là tia phân giác của góc BOD nên BOM^=MOD^=BOD^2=30°

Suy ra BOD^ = 2.30o = 60o.

Lại có, BOD^ và AOC^ là hai góc đối đỉnh nên BOD ^=AOC^ = 60o.

Đáp án đúng là B.

Lời giải sách bài tập Toán lớp 7 Ôn tập chương 3 Kết nối tri thức hay khác:

Xem thêm lời giải sách bài tập Toán lớp 7 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Săn SALE shopee tháng 6-6:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải SBT Toán 7 được biên soạn bám sát Sách bài tập Toán lớp 7 Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Kết nối tri thức khác