Giải SBT Toán 7 trang 16 Tập 2 Kết nối tri thức

Với Giải SBT Toán 7 trang 16 Tập 2 trong Ôn tập chương 6 Sách bài tập Toán lớp 7 Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong SBT Toán 7 trang 16.

Giải SBT Toán 7 trang 16 Tập 2 Kết nối tri thức

Câu hỏi 1 trang 16 sách bài tập Toán lớp 7 Tập 2: Phát biểu nào sau đây là sai?

Nếu ad = bc (với a, b, c, d ≠ 0) thì

A. ab=cd;

B. ac=bd;

C. db=ca;

D. da=bc.

Quảng cáo

Lời giải:

Đáp án đúng là: D

Theo tính chất của tỉ lệ thức, nếu ad = bc thì ta có các tỉ lệ thức

ab=cd; ac=bd; db=ac;dc=ba.

Do đó đáp án D là đúng.

Câu hỏi 2 trang 16 sách bài tập Toán lớp 7 Tập 2: Cho dãy tỉ số bằng nhau ab=cd=ef. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. ab=cd=ef=a+cebd+f;

B. ab=cd=ef=ac+eb+df;

C. ab=cd=ef=aebf;

D. ab=cd=ef=a+cb+f.

Quảng cáo

Lời giải:

Đáp án đúng là : C

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

ab=cd=ef=a+0.ceb+0.df=aebf

Câu hỏi 3 trang 16 sách bài tập Toán lớp 7 Tập 2: Cho đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức y=23x. Gọi x1, x2, x3 lần lượt là các giá trị khác nhau của x; y1, y2, y3 lần lượt là các gía trị tương ứng của y. Phát biểu nào sau đâu là sai?

A. y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ 23;

B. x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ 23;

C. y1x1=y2x2=y3x3=23;

D. x1y1=x2y2=x3y3=32.

Quảng cáo

Lời giải:

Đáp án đúng là : B

Ta có y=23x

Do đó y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ 23

Câu hỏi 4 trang 16 sách bài tập Toán lớp 7 Tập 2: Cho đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức y=12x. Gọi x1, x2, x3 lần lượt là các giá trị khác nhau của x; y1, y2, y3 lần lượt là các giá trị tương ứng của y. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Ta có: x1y1 = x2y2 = x3y3 = 12;

B. Hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau;

C. y1y2=x1x2; y1y3=x1x3; y2y3=x2x3;

D. y1x1=y2x2=y3x3.

Quảng cáo

Lời giải:

Đáp án đúng là : A

Ta có y=12x nên xy = 12. Do đó x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với hệ số tỉ lệ là a = 12.

Vì x1, x2, x3 lần lượt là các giá trị khác nhau của x và y1, y2, y3 lần lượt là các giá trị tương ứng của y nên : x1y1 = x2y2 = x3y3 = 12.

Vậy đáp án đúng là A.

Lời giải sách bài tập Toán lớp 7 Ôn tập chương 6 Kết nối tri thức hay khác:

Xem thêm lời giải sách bài tập Toán lớp 7 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải SBT Toán 7 được biên soạn bám sát Sách bài tập Toán lớp 7 Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên