Giải SBT Toán 7 trang 28 Tập 2 Kết nối tri thức

Với Giải SBT Toán 7 trang 28 Tập 2 trong Bài 26: Phép cộng và phép trừ đa thức một biến Sách bài tập Toán lớp 7 Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong SBT Toán 7 trang 28.

Giải SBT Toán 7 trang 28 Tập 2 Kết nối tri thức

Bài 7.15 trang 28 sách bài tập Toán lớp 7 Tập 2: Cho hai đa thức A(x) = x4 − 5x3 + x2 + 5x −13 và B(x) = x4 − 2x3 + x2 − 5x −23 .

Hãy tính A(x) + B(x) và A(x) − B(x).

Quảng cáo

Lời giải:

Ta có A(x) + B(x)

= x45x3+x2+5x13 + x42x3+x25x23

= x4 − 5x3 + x2 + 5x −13 + x4 − 2x3 + x2 − 5x −23

= (x4 + x4) + (−5x3 − 2x3) + (x2 + x2) + (5x − 5x) +

= 2x4 − 7x3 + 2x2 − 1.

Ta có A(x) − B(x)

= x45x3+x2+5x13x42x3+x25x23

= x4 − 5x3 + x2 + 5x −13 − x4 + 2x3 − x2 + 5x +23

= (x4 − x4) +(−5x3 + 2x3)+ (x2 − x2)+ (5x + 5x) +13+23

= −3x3 + 10x + 13.

Bài 7.16 trang 28 sách bài tập Toán lớp 7 Tập 2: Cho đa thức H(x) = x4 − 3x3 − x +1 . Tìm đa thức P(x) và Q(x) sao cho:

a) H(x) + P(x) = x5 − 2x2 + 2

b. H(x) − Q(x) = −2x3

Quảng cáo

Lời giải:

a)Ta có H(x) + P(x) = x5 − 2x2 + 2

Suy ra P(x) = (x5 − 2x2 + 2) − H(x)

= (x5 − 2x2 + 2) − (x4 − 3x3 − x +1)

= x5 − 2x2 + 2 − x4 + 3x3 + x − 1

= x5 − x4 + 3x3 − 2x2 + x + (2 − 1)

= x5 − x4 + 3x3 − 2x2 + x + 1

b) Ta có H(x) − Q(x) = −2x3

Suy ra Q(x) = H(x) + 2x3

= x4 − 3x3 − x + 1 + 2x3

= x4 − x3 − x + 1

Bài 7.17 trang 28 sách bài tập Toán lớp 7 Tập 2: Em hãy viết hai đa thức tùy ý A(x) và B(x). Sau đó tính C(x) = A(x) − B(x) và C’(x) = B(x) − A(x), rồi so sánh và nêu nhận xét về bậc, các hệ số của C(x) và C’(x).

Quảng cáo

Lời giải:

Cho đa thức A(x) = x3 − 2x2 + 5x + 1 và B(x) = 3x3 − x − 5.

Ta có: C(x) = A(x) − B(x)

= (x3 − 2x2 + 5x + 1) − (3x3 − x − 5)

= x3 − 2x2 + 5x + 1 − 3x3 + x + 5

= (x3 − 3x3)− 2x2 + (5x + x) + (1 + 5)

= − 2x3 − 2x2 + 6x + 6

Ta có C’(x) = B(x) − A(x)

= (3x3 − x − 5) − (x3 − 2x2 + 5x + 1)

= 3x3 − x − 5 − x3 + 2x2 − 5x − 1

= 3x3 − x3 + 2x2 + (−x − 5x) + (−5 − 1)

= 2x3 + 2x2 − 6x − 6

Từ hai kết quả trên, ta thấy các hệ số của hai hạng tử cùng bậc trong hai đa thức C(x) và C’(x) là hai số đối nhau.

Bài 7.18 trang 28 sách bài tập Toán lớp 7 Tập 2: Cho các đa thức:

A(x) = 2x3 − 2x2 + x − 4

B(x) = 3x3 − 2x + 3

C(x) = −x3 + 1

Hãy tính:

a) A(x) + B(x) + C(x);

b) A(x) − B(x) − C(x).

Quảng cáo

Lời giải:

Nhận xét rằng: A + B + C = A + (B + C) và A – B – C = A – (B + C).

Do đó để cho gọn, trước hết hãy tính B + C.

Ta có B(x) + C(x)

= (3x3 − 2x + 3) + (−x3 + 1)

= 3x3 − 2x + 3 − x3 + 1

= (3x3 − x3) − 2x + (3 + 1)

= 2x3− 2x + 4.

a) Ta có A(x) + B(x) + C(x)

= (2x3 − 2x2 + x − 4) + (2x3− 2x + 4)

= 2x3 − 2x2 + x − 4 + 2x3− 2x + 4

= (2x3 + 2x3)− 2x2 + (x − 2x) + (−4 + 4)

= 4x3 − 2x2 − x

b) Ta có A(x) − B(x) − C(x)

= A(x) − [B(x) + C(x)]

= (2x3 − 2x2 + x − 4) − (2x3− 2x + 4)

= 2x3 − 2x2 + x − 4 − 2x3+ 2x − 4

= (2x3 − 2x3)− 2x2 + (x + 2x) + (−4 − 4)

= −2x2 + 3x − 8

Bài 7.19 trang 28 sách bài tập Toán lớp 7 Tập 2: Gọi S(x) là tổng của hai đa thức A(x) và B(x). Biết rằng x = a là một nghiệm của đa thức A(x). Chứng minh rằng:

a) Nếu x = a là một nghiệm của B(x) thì a cũng là một nghiệm của S(x);

b) Nếu a không là nghiệm của B(x) thì a cũng không là nghiệm của S(x).

Lời giải:

Theo đề bài, ta có S(x) = A(x) + B(x) và A(a) = 0. Do đó S(a) = B(a)

a) Nếu a là nghiệm của B(x) thì B(a) = 0, suy ra S(a) = B(a) = 0.

Vậy a cũng là nghiệm của S(x).

b) Ngược lại, nếu a không là nghiệm của B(x) thì B(a) ≠ 0, suy ra S(a) = B(a) ≠ 0. Vậy a không là nghiệm của S(x).

Xem thêm lời giải sách bài tập Toán lớp 7 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải SBT Toán 7 được biên soạn bám sát Sách bài tập Toán lớp 7 Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên