Tiến trình Checkout trong SVNSubversion cung cấp lệnh checkout để tạo một bản sao thư mục làm việc từ một repository. Lệnh dưới đây sẽ tạo ra một thư mục mới trong thư mục làm việc hiện tại với tên là project_repo. Đừng lo lắng về địa chỉ URL repository, khi hầu hết thời gian, nó đã được cung cấp bởi người quản lý subversion với quyền truy cập thích đáng.

[tom@CentOS ~]$ svn checkout http://svn.server.com../svn/project_repo --username=tom

Lệnh trên sẽ tạo ra kết quả sau:

A    project_repo/trunk
A    project_repo/branches
A    project_repo/tags
Checked out revision 1.

Sau khi hoạt động checkout thành công, số hiệu phiên bản sẽ được in. Nếu bạn muốn quan sát nhiều thông tin hơn về repository, thì khi đó bạn thực hiện lệnh info.

[tom@CentOS trunk]$ pwd
/home/tom/project_repo/trunk

[tom@CentOS trunk]$ svn info
Quảng cáo

Lệnh trên sẽ tạo ra kết quả sau:

Path: .
URL: http://svn.server.com../svn/project_repo/trunk
Repository Root: http://svn.server.com../svn/project_repo
Repository UUID: 7ceef8cb-3799-40dd-a067-c216ec2e5247
Revision: 1
Node Kind: directory
Schedule: normal
Last Changed Author: jerry
Last Changed Rev: 0
Last Changed Date: 2013-08-24 18:15:52 +0530 (Sat, 24 Aug 2013)

[tom@CentOS trunk]$ 

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học SVN phổ biến khác tại VietJack: