Từ vựng Unit 5 Tiếng Anh 10 Explore New Worlds (Cánh diều) đầy đủ nhất

Với tổng hợp từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 5 đầy đủ, chi tiết nhất sách Cánh diều sẽ giúp học sinh học từ mới môn Tiếng Anh 10 dễ dàng hơn.

Từ vựng Unit 5 Tiếng Anh lớp 10 Explore New Worlds - Cánh diều

Quảng cáo

Từ vựng

Loại từ

Phiên âm

Nghĩa

Baseball

Danh từ

/ˈbeɪs.bɑːl/

Bóng chày

Football

Danh từ

/ˈfʊt.bɑːl/

Bóng đá

Golf

Danh từ

/ɡɑːlf/

Gôn

Gymnastics

Danh từ

/dʒɪmˈnæs.tɪks/

Thể dục dụng cụ

Ice hockey

Danh từ

/ˈaɪs ˌhɑː.ki/

Khúc côn cầu trên băng

Skateboarding

Danh từ

/ˈskeɪtˌbɔːr.dɪŋ/

Trượt ván

Volleyball

Danh từ

/ˈvɑː.li.bɑːl/

Bóng chuyền

Yoga

Danh từ

/ˈjoʊ.ɡə/

Yoga

Industry

Danh từ

/ˈɪn.də.stri/

Nền công nghiệp

Stadium

Danh từ

/ˈsteɪ.di.əm/

Sân vận động

Compete

Động từ

/kəmˈpiːt/

Thi đấu

Normal sports

Danh từ

/ˈnɔːr.məl spɔːrts /

Môn thể thao bình thường

Sponsor

Động từ

/ˈspɑːn.sɚ/

Tài trợ

Chess

Danh từ

/tʃes/

Cờ vua

Rock climbing

Danh từ

/ˈrɑːk ˌklaɪ.mɪŋ/

Leo núi

Skiing

Danh từ

/skiː ɪŋ /

Trượt tuyết

Tennis

Danh từ

/ˈten.ɪs/

Quần vợt

Soccer

Danh từ

/ˈsɑː.kɚ/

Bóng đá

Global

Tính từ

/ˈɡloʊ.bəl/

Toàn cầu

Against

Trạng từ

/əˈɡeɪnst/

Chống lại

Fan

Danh từ

/fæn/

Người hâm mộ

Competitive

Tính từ

/kəmˈpet̬.ə.t̬ɪv/

Có tính cạnh tranh

Professional

Tính từ

/prəˈfeʃ.ən.əl/

Chuyên nghiệp

Individual

Danh từ

/ˌɪn.dəˈvɪdʒ.u.əl/

Cá nhân

Competition

Danh từ

/ˌkɑːm.pəˈtɪʃ.ən/

Cuộc thi

Active

Tính từ

/ˈæk.tɪv/

Năng động

Prize

Danh từ

/praɪz/

Giải thưởng

Questionnaire

Danh từ

/ˌkwes.tʃəˈner/

Bảng khảo sát

Customer

Danh từ

/ˈkʌs.tə.mɚ/

Khách hàng

Tournament

Danh từ

/ˈtʊr.nə.mənt/

Giải đấu

Disagree

Động từ

/ˌdɪs.əˈɡriː/

Không đồng ý

Health club

Động từQuảng cáo


Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 sách Cánh diều hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên