Unit 5E lớp 10 Write and complete a questionnaire - Cánh diều Explore New Worlds

Lời giải bài tập Unit 5E lớp 10 Write and complete a questionnaire trong Unit 5: Sports Tiếng Anh 10 Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Unit 5E.

Tiếng Anh 10 Unit 5E Write and complete a questionnaire - Cánh diều Explore New Worlds

Quảng cáo

Communication

A (trang 60 sgk Tiếng Anh 10):Do you ever go to a gym or heath club? Why?(Bạn đã đến phòng tập gym hay câu lạc bộ sức khỏe bao giờ chưa? Tại sao?)

Hướng dẫn trả lời:

Yes, I go to a local gym

B (trang 60 sgk Tiếng Anh 10): Read the questionnaire. Answer the questions

1. Why do they want information from their customers?

2. What type of information do they want?

(1. Họ muốn tìm thông tin gì từ khách hàng?

2. Loại thông tin mà họ muốn là gì?)

Unit 5E lớp 10 Write and complete a questionnaire | Tiếng Anh 10 Cánh diều Explore New Worlds

Unit 5E lớp 10 Write and complete a questionnaire | Tiếng Anh 10 Cánh diều Explore New Worlds

Đáp án:

1. They want to offer you the best service at their health club

2.They want to know information about your experience in gym

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo


1. Họ muốn cung cấp cho bạn dịch vụ tốt nhất tại câu lạc bộ sức khỏe của họ

2. Họ muốn biết thông tin về kinh nghiệm của bạn khi tập gym

C (trang 60 sgk Tiếng Anh 10): Work in pairs. (Làm việc theo cặp)

Student A: You work for a gym. Ask student B the question and complete the questionnaire.

Student B: You are a customer at the gym. Answer the questions.

Hướng dẫn làm bài:

Student A: Which service do you use?

Student B: The gym and swimming pool

Student A: How often do you use the gym and health club?

Student B: Three times a week

Student A: When do you usually visit the gym and health club?

Student B: In the evening

Student A: Why do you visit the gym and health club?

Student B: To stay in shape

Student A: How happy are you with the following?

Student B: I am happy with the price.

Hướng dẫn dịch:

Học sinh A: Bạn sử dụng dịch vụ nào?

Học sinh B: Phòng tập thể dục và hồ bơi

Học sinh A: Bạn có thường xuyên sử dụng phòng tập thể dục và câu lạc bộ sức khỏe không?

Học sinh B: Ba lần một tuần

Học sinh A: Bạn thường đến phòng tập thể dục và câu lạc bộ sức khỏe khi nào?

Học sinh B: Vào buổi tối

Học sinh A: Tại sao bạn đến thăm phòng tập thể dục và câu lạc bộ sức khỏe?

Học sinh B: Để giữ dáng

Học sinh A: Bạn hài lòng như thế nào với những điều sau đây?

Học sinh B: Tớ hài lòng với giá cả.

Writing

D (trang 61 sgk Tiếng Anh 10):Look at the questions in the health club questionnaire in B and categorize them as closed or open. Which type of question is used the most? Why? (Xem các câu hỏi trong bảng câu hỏi câu lạc bộ sức khỏe ở B và phân loại chúng là đóng hoặc mở. Loại câu hỏi nào được sử dụng nhiều nhất? Tại sao?)

Hướng dẫn làm bài:

- Most of them are closed questions

E (trang 61 sgk Tiếng Anh 10): Complete the questions for a questionnaire about the cafe. (Hoàn thành các câu hỏi cho bảng câu hỏi về quán cà phê)

Unit 5E lớp 10 Write and complete a questionnaire | Tiếng Anh 10 Cánh diều Explore New Worlds

Đáp án:

Quảng cáo
1- What 2-Where 3. Why
4- How 5-How happy 6. Would…recommend…?

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Explore New Worlds sách Cánh diều hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên