Unit 1E trang 12, 13 lớp 10 Write a personal description - Cánh diều Explore New Worlds

Lời giải bài tập Unit 1E trang 12, 13 lớp 10 Write a personal description trong Unit 1: People Tiếng Anh 10 Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Unit 1E.

Tiếng Anh 10 Unit 1E Write a personal description trang 12, 13 - Cánh diều Explore New Worlds

Communication

A (trang 12 sgk Tiếng Anh 10): Read the ad for college jobs. Answer the questions (Đọc các bảng quảng cáo. Trả lời câu hỏi)

Unit 1E trang 12, 13 lớp 10 Write a personal description | Tiếng Anh 10 Cánh diều Explore New Worlds

Đáp án

Quảng cáo

1. They are available in July and August

2. It is for students

3, They are summer school assistants, waiters at a pizza restaurant and cashiers in a supermarket

Hướng dẫn dịch

1. Chúng có sẵn vào tháng 7 và tháng 8

2. Nó dành cho  sinh viên

3, Họ là trợ lý học hè, bồi bàn tại nhà hàng pizza và thu ngân trong siêu thị

B (trang 12 sgk Tiếng Anh 10): Work with a partner. Which adjectives describe three jobs? Use words from the unit or those you know. (Làm việc cùng bạn. Những tính từ nào mô tả ba công việc? Sử dụng các từ của bài họchoặc những người bạn biết.)

Hướng dẫn làm bài

These jobs are interesting and suitable for students

Quảng cáo


C (trang 12 sgk Tiếng Anh 10): Which summer job is good for you? Why? Tell your partner? (Công việc mùa hè nào phù hợp với bạn? Tại sao? Nói với bạn cùng nhóm)

Hướng dẫn làm bài

Summer school assistant is good for me because it is interesting and I like children

Hướng dẫn dịch

Trợ lý học hè rất tốt cho tôi vì nó thú vị và tôi thích trẻ con

D (trang 22 sgk Tiếng Anh 10): Read about three students in Toronto, Canada. Complete the notes in this table. (Đọc về ba học sinh ở Toronto, Canada. Hoàn thành những ghi chú ở bảng sau)

Tanya: Hello. My name's Tanya and I'm 20 years old I'm from Australia, but I'm in Toronto now. I'm a business student

Mateo:  Hi. I'm Mateo Gomez and I'm 23 years old. I'm from Colombia. In Bogota, I'm a teacher, but this year I'm a student in Toronto. I study English because want to teach it back home.

Aya: My name's Aya. Most of my family is Japanese, but I'm from Singapore. I'm 20 years old and I'm a tourism student.

Name

Age

Home country

Type of student

Tanya

20

 

 

Mateo

 

Colombia

 

Aya

 

 

Tourism

Hướng dẫn làm bài

Quảng cáo

Name

Age

Home country

Type of student

Tanya

20

Australia

A business student

Mateo

23

Colombia

English teaching student

Aya

20

Singapore

Tourism

Hướng dẫn dịch

Tanya

Xin chào, tên của tớ là Tanya và tớ 20 tuổi. Tớ đến từ Úc, nhưng tớ đang ở Toronto. Tớ là học sinh kinh tế.

Mateo

Xin chào, tớ là Mateo Gomez và tớ 23 tuổi. Tớ đến từ Colombia. Ở Bogota, tớ là giáo viên, nhưng năm nay tớ là giáo viên ở Toronto. Tớ học tiếng Anh bởi vò tớ muốn học để dạy tiếng Anh ở nhà.

Aya

Tên của tớ là Aya. Hầu hết gia đình tớ là người Nhật, nhưng  tớ đến từ Singapore. Tớ 20 tuổi và tớ là học sinh du lịch.

Quảng cáo

Writing

F (trang 12 sgk Tiếng Anh 10): Compare the sentences. Then complete the rules with and,but or or. (So sánh các câu sau. Sau đó hoàn thành cách dùng với and, but hoặc or)

Unit 1E trang 12, 13 lớp 10 Write a personal description | Tiếng Anh 10 Cánh diều Explore New Worlds

Đáp án

1- and

2- or

3- but

G (trang 12 sgk Tiếng Anh 10): Underline and and but in the personal in D.

Đáp án

Tanya: and, but

Mateo: and, but

Aya: but, and

H (trang 12 sgk Tiếng Anh 10): Connect the sentences with and, but or or. (Nối các câu với and, but hoặc or)

Unit 1E trang 12, 13 lớp 10 Write a personal description | Tiếng Anh 10 Cánh diều Explore New Worlds

Đáp án

1. Angeline is from Brazil and she’s 18 years old

2. Asef is a student in England and he’s from Jordan

3. I’m 35 years old and I’m a photographer

4. My mother is Spanish but my father isn’t

5. We can go to college or take a gap year

Hướng dẫn dịch

1. Angeline đến từ Brazil và cô ấy 18 tuổi

2. Asef là một sinh viên ở Anh và anh ấy đến từ Jordan

3. Tôi 35 tuổi và tôi là một nhiếp ảnh gia

4. Mẹ tôi là người Tây Ban Nha nhưng bố tôi thì không

5. Chúng ta có thể học đại học hoặc nghỉ một năm

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Explore New Worlds sách Cánh diều hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên