Unit 7 lớp 10 Grammar Reference - Cánh diều Explore New Worlds

Lời giải bài tập Unit 7 lớp 10 Grammar Reference trong Unit 7: Communication Tiếng Anh 10 Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Unit 7.

Tiếng Anh 10 Unit 7 Grammar Reference - Cánh diều Explore New Worlds

Quảng cáo

Lesson A

A (trang 154 sgk Tiếng Anh 10): Unscramble the words to make complete sentences. Use commas where necessary.

1. we/ many followers / Facebook account/whose / talked to / had / a student

2. my uncle /to / in the US/I/ lives / send emails/ who / often

3. where / Facebook/is/ some people / a place / about their lives/they/ can share everything/think

Lesson B

B (trang 154 sgk Tiếng Anh 10): Match the two halves of the sentences. (Nối hai nửa của câu)

1. I lost my smartphone, a. that has a lot of functions,
2. He sent her several emails b. when we often go on vacation.
3. A computer is a device c. where I stored al my photos
4. June is the month
d. which accidentally went to the spam folder.

Đáp án:

Quảng cáo


1-c

2-d

3-a

4-b

Hướng dẫn dịch:

1.Tớ mất điện thoại , nới mà tớ lưu tất cả ảnh

2. Anh ấy gửi cho cô ấy một vài email, cái mà vô tình được chuyển vào mục spam

3. Máy tính là một bị mà có rất nhiều chức năng

4. Tháng sau là tháng tớ đi du lịch

Lesson C

C (trang 154 sgk Tiếng Anh 10): Complete the sentences about the photos with the word in the box. (Hoàn thành các câu sau với các từ trong bảng)

Unit 7 lớp 10 Grammar Reference | Tiếng Anh 10 Cánh diều Explore New Worlds

1. Those taste sweet. Try one!

2. That sounds too_____ Turn it down!

3. This feels _____

4. Those look______, but some are darker than others.

5. They look______.

6. That smells___________ I don't like it.

7. Pretzels taste____________

8. After all the rain today, I feel __________!

Đáp án:

Quảng cáo

1- sweet

2-loud

3-soft

4-green

5- dirty

6. awful

7-salty

8. wet

Hướng dẫn dịch:

1. Những vị đó ngọt ngào. Thử cái này!

2. Nó nghe to quá. Tắt nó đi!

3. Nó có cảm thấy rất mềm

4. Những cái đó màu xanh, nhưng một số màu tối hơn những cái khác.

5. Chúng trông rất barn

6. Điều đó có mùi thật tệ. Tôi không thích nó.

7. Vị bánh Pretzels thì mặn

8. Sau tất cả trận mưa ngày hôm nay, tôi bị ướt

D (trang 155 sgk Tiếng Anh 10): Complete the sentences with sensory verbs. (Hoàn thành câu với động từ chỉ cảm giác)

1. I don't____ well today. I need a doctor.

2. How does that actor____so young and fit? He's 75 years old!

3. Add some chili so that it___ hotter.

4. Your new aftershave____ wonderful.

5. Thanks for the massage. My back____ great now.

6. A: Does it____ OK? B: Delicious, thanks. Did you cook it?

Đáp án:

1-feel

2-look

3-tastes

4-looks

5-feel

6-taste

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi không cảm thấy khỏe hôm nay. Tôi cần gặp bác sĩ.

2. Làm thế nào để nam diễn viên đó nhìn trẻ và cân đối vậy? Ông ấy 75 tuổi!

3. Thêm một ít ớt để nó nóng hơn.

4. Bạn cạo râu xong nhìn tuyệt quá

5. Cảm ơn vì đã xoa bóp. Lưng của tớ giờ đã cảm thấy tốt yhown

6. A: Vị của nó có ổn không? B: Ngon, cảm ơn. Bạn đã nấu nó?

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Explore New Worlds sách Cánh diều hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên