Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 Lesson 1 trang 64 - 65 Tập 1 hay nhấtTiếng Anh lớp 3 Unit 10 Lesson 1 trang 64 - 65 Tập 1 hay nhất

1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại).

Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 Lesson 1 trang 64 - 65 Tập 1 hay nhất | Giải bài tập Tiếng Anh 3
Quảng cáo

Bài nghe:

a)   What do you do at break time, Mai?

I play badminton.

b)  And what about you, Phong?

I play football.

Hướng dẫn dịch:

a)   Bạn làm gì vào giờ giải lao vậy Mai?

Mình chơi cầu lông.

b)  Còn bạn thì sao, Phong?

Mình chơi đá bóng.

Quảng cáo

2. Point and say. (Chỉ và nói).

Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 Lesson 1 trang 64 - 65 Tập 1 hay nhất | Giải bài tập Tiếng Anh 3

a)  What do you do at break time?

I play football.

b)  What do you do at break time?

I play basketball.

c)  What do you do at break time?

I play chess.

d)  What do you do at break time?

I play table tennis.

Hướng dẫn dịch:

a)  Bạn làm gì vào giờ giải lao?

Mình chơi bóng đá.

b)  Bạn làm gì vào giờ giải lao?

Mình chơi bóng rổ.

c)  Bạn làm gì vào giờ giải lao?

Mình chơi cờ.

Quảng cáo

d)  Bạn làm gì vào giờ giải lao?

Mình chơi bóng bàn.

3. Let’s talk. (Chúng ta cùng nói).

What do you do at break time?

I play football.

What do you do at break time?

I play basketball.

What do you do at break time?

I play chess.

What do you do at break time?

I play table tennis.

What do you do at break time?

I play badminton.

Hướng dẫn dịch:

Bạn làm gì vào giờ giải lao?

Mình chơi bóng đá.

Bạn làm gì vào giờ giải lao?

Mình chơi bóng rổ.

Bạn làm gì vào giờ giải lao?

Mình chơi cờ.

Bạn làm gì vào giờ giải lao?

Mình chơi bóng bàn.

Bạn làm gì vào giờ giỏi lao?

Mình chơi cầu lông.

4. Listen and tick. (Nghe và đánh dấu tick).

Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 Lesson 1 trang 64 - 65 Tập 1 hay nhất | Giải bài tập Tiếng Anh 3

Bài nghe:

1. b 2. b 3. a

Nội dung bài nghe:

1. Tony: What do you do at break time?

Mai: I play badminton.

2. Linda: What do you do at break time?

Mai: I play basketball.

3. Mai: What do you do at break time?

Nam: I play table tennis.

Hướng dẫn dịch:

1. Tony: Bạn làm gì vào giờ ra chơi?

Mai: Tôi chơi cầu lông.

2. Linda: Bạn làm gì vào giờ ra chơi?

Mai: Tôi chơi bóng rổ.

3. Mai: Bạn làm gì vào giờ ra chơi?

Nam: Tôi chơi bóng bàn.

5. Read and write. (Đọc và viết).

Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 Lesson 1 trang 64 - 65 Tập 1 hay nhất | Giải bài tập Tiếng Anh 3

1. Quan and Nam play chess.

2. Mai and Phong play table tennis.

3. Linda and Tony play badminton.

Hướng dẫn dịch:

Xin chào. Mình tên là Nam. Đây là những người bạn của mình, Quân, Mai, Linda, Tony và Phong. Vào giờ giải lao, chúng mình chơi những trò chơi và môn thể thao khác nhau. Quân và mình chơi cờ. Mai và Phong chơi bóng bàn. Linda và Tony chơi cầu lông.

6. Write about you. (Viết về bạn).

What do you do at break time?

I play football.

Hướng dẫn dịch:

Bạn làm gì vào thời gian rỗi ?

Tôi chơi bóng đá.

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh 3 hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh 3 | Soạn Tiếng Anh 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 3 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-10-what-do-you-do-at-break-time.jsp


Giải bài tập lớp 3 các môn học