Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 Lesson 1 trang 24 - 25 Tập 1 hay nhấtTiếng Anh lớp 3 Unit 4 Lesson 1 trang 24 - 25 Tập 1 hay nhất

1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại).

Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 Lesson 1 trang 24 - 25 Tập 1 hay nhất | Giải bài tập Tiếng Anh 3
Quảng cáo

Bài nghe:

a)   Who's that?

It's Tony.

b)   Who's that?

It's Mr Loc.

Hướng dẫn dịch:

a)   Đó là ai vậy?

Đó là Tony.

b)   Đó là ai vậy?

Đó là thầy Lộc.

2. Point and say. (Chỉ và nói).

Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 Lesson 1 trang 24 - 25 Tập 1 hay nhất | Giải bài tập Tiếng Anh 3

a)   Who's that?

It's Mr Loc.

Quảng cáo

b)  Who's that?

It's Miss Hien.

c)   Who's that?

It's Mary.

Hướng dẫn dịch:

a)   Đó là ai vậy?

Đó là thầy Lộc.

b)  Đó là ai vậy?

Đó là cô Hiền.

c)   Đó là ai vậy?

Đó là Mary.

3. Let’s talk. (Chúng ta cùng nói).

Who's that?

It's Mr Loc.

Who's that?

It's Miss Hien.

Who's that?

It's Mary.

Who's that?

It's Nam.

Who's that?

It's Mai.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

Đó là ai?

Đó là thầy Lộc.

Đó là ai?

Đó là cô Hiền.

Đó là ai?

Đó là Mary.

Đó là ai?

Đó lò Nam.

Đó là ai?

Đó là Mai.

4. Listen and tick. (Nghe và đánh dấu tick.)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 Lesson 1 trang 24 - 25 Tập 1 hay nhất | Giải bài tập Tiếng Anh 3

Bài nghe:

1. b 2. a

Nội dung bài nghe:

1. Nam: Who's that?

    Mai: It's Tony.

2.  Nam: And who's that?

    Mai: It's Mr Loc.

Hướng dẫn dịch:

1. Nam: Đó là ai vậy?

Mai: Đó là Tony.

2. Nam: Và đó là ai?

Mai: Đó là thầy Lộc.

5. Read and write. (Đọc và viết).

1. A: Who’s that?

    B: It's Tony.

2. A: And who’s that?

    B: It's Mr Loc. 

Hướng dẫn dịch:

1. A:  Đó là ai?

    B: Đó là Tony.

2. A: Và đó là ai?

    B: Đó là thầy Lộc.

6. Let’s write. (Chúng ta cùng viết).

1.  It's Tony.

2.  It's Mary.

3.  It's Peter.

4.  It's Linda.

Hướng dẫn dịch:

1.   Đó là Tony.

2.   Đó là Mary.

3.   Đó là Peter.

4.   Đó là Linda.

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh 3 hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Tiếng Anh lớp 3 | Soạn Tiếng Anh lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 3 của cả ba bộ sách Kết nối tri thức, Cánh diều và Chân trời sáng tạo.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-4-how-old-are-you.jsp


Giải bài tập lớp 3 các môn học