Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 Lesson 2 trang 14 - 15 Tập 2 hay nhấtTiếng Anh lớp 3 Unit 12 Lesson 2 trang 14 - 15 Tập 2 hay nhất

1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại).

Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 Lesson 2 trang 14 - 15 Tập 2 hay nhất | Giải bài tập Tiếng Anh 3
Quảng cáo

Bài nghe:

a)  This is the living room.

Wow! It's nice!

Is there a garden?

Yes, there is. 

Come and see it. 

b)   Is there a fence?

No, there isn't.

Hướng dẫn dịch:

a) Đây là phòng khách.

Ồ! Nó thật đẹp!

Có một khu vườn phải không?

Vâng, đúng rồi.

Đến và xem nó đi.

b) Có một hàng rào phải không?

Không, không có.

Quảng cáo

2. Point and say. (Chỉ và nói).

Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 Lesson 2 trang 14 - 15 Tập 2 hay nhất | Giải bài tập Tiếng Anh 3

Bài nghe:

a)   Is there a pond?

Yes, there is.

b)   Is there a gate?

Yes, there is.

c)   Is there a yard?

Yes, there is.

d)   Is there a fence?

No, there isn't.

Hướng dẫn dịch:

a) Có một cái ao phải không?

Vâng, đúng rồi.

b)  Có một cái cổng phải không?

Vâng, đúng rồi.

c) Có một cái sân phải không?

Vâng, đúng rồi.

d) Có một hàng rào phải không?

Không, không có.

Quảng cáo

3. Let’s talk. (Chúng ta cùng nói).

a)   Is there a pond?

Yes, there is.

b)   Is there a gate?

Yes, there is.

c)   Is there a yard?

Yes, there is.

d)   Is there a fence?

No, there isn't.

Hướng dẫn dịch:

a) Có một cái ao phải không?

Vâng, đúng rồi.

b)  Có một cái cổng phải không?

Vâng, đúng rồi.

c) Có một cái sân phải không?

Vâng, đúng rồi.

d) Có một hàng rào phải không?

Không, không có.

4. Listen and number. (Nghe và đánh số).

Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 Lesson 2 trang 14 - 15 Tập 2 hay nhất | Giải bài tập Tiếng Anh 3

Bài nghe:

a. 2 b. 1 c. 4 d. 3

Nội dung bài nghe:

1. Tony: This is my house.

Phong: Oh, it's nice. And there's a very big tree next to it.

2. Phong: Is there a pond?

Tony: Yes, there is. Come and see it.

Phong: Wow! What a nice pond!

3. Phong: Is there a gate?

Tony: Yes, there is.

4. Phong: That's a nice fence around the house.

Tony: Thank you.

Hướng dẫn dịch:

1. Tony: Đây là nhà của tôi.

Phong: Ồ, thật tuyệt. Và có một cái cây rất to bên cạnh nó.

2. Phong: Có cái ao phải không?

Tony: Vâng, đúng vậy. Hãy đến và xem nó.

Phong: Wow! Thật là một cái ao đẹp!

3. Phong: Có cái cổng phải không?

Tony: Vâng, đúng vậy.

4. Phong: Đó là một hàng rào đẹp quanh nhà.

Tony: Cảm ơn bạn.

5. Read and complete. (Đọc và hoàn thành câu).

Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 Lesson 2 trang 14 - 15 Tập 2 hay nhất | Giải bài tập Tiếng Anh 3
(1) house (2) beautiful (3) pond (4) tree

Hướng dẫn dịch:

Xin chào! Tên của mình là Phong. Đây là nhà mình. Không có hàng rào nào quanh nhà mình. Không có sân, nhưng có một khu vườn phía trước căn nhà. Nó tuyệt đẹp. Có một cái ao và một cái cây trong khu vườn.

6. Write about your school. (Viết về ngôi trường của bạn).

1. Is there a garden?

No, there isn't.

2. Is there a fence?

Yes, there is.

3. Is there a yard?

Yes, there is. 

4. Is there a pond?

No, there isn't. 

5. Is there a tree?

No, there isn't. 

Hướng dẫn dịch:

1. Có khu vườn phải không?

Không, không có.

2. Có một cái hàng rào phải không?

Vâng, có.

3. Có một cái sân phải không?

Vâng, có.

4. Có một cái ao phải không?

Không, không có.

5. Có một cái cây phải không?

Không, không có

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh 3 hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Tiếng Anh lớp 3 | Soạn Tiếng Anh lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 3 của cả ba bộ sách Kết nối tri thức, Cánh diều và Chân trời sáng tạo.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-12-this-is-my-house.jsp


Giải bài tập lớp 3 các môn học