Tiếng Anh lớp 3 Unit 19 Lesson 2 trang 60 - 61 Tập 2 hay nhấtTiếng Anh lớp 3 Unit 19 Lesson 2 trang 60 - 61 Tập 2 hay nhất

1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại).

Tiếng Anh lớp 3 Unit 19 Lesson 2 trang 60 - 61 Tập 2 hay nhất | Giải bài tập Tiếng Anh 3
Quảng cáo

Bài nghe:

a)  Hello, Mai This is Linda.

I'm in Ho Chi Minh City.

Oh, great!

b)  What's the weather like in Ho Chi Minh City, Linda?

It's sunny.

Hướng dẫn dịch:

a) Xin chào Mai. Đây là Linda.

Mình ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Ồ, tuyệt!

b) Thời tiết ở Thành phố Hồ Chí Minh như thế nào vậy Linda?

Trời nắng.

Quảng cáo

2. Point and say. (Chỉ và nói).

Tiếng Anh lớp 3 Unit 19 Lesson 2 trang 60 - 61 Tập 2 hay nhất | Giải bài tập Tiếng Anh 3

Bài nghe:

a)  What's the weather like?

It's sunny.

b)  What's the weather like?

It's rainy.

c)  What's the weather like?

It's cloudy.

d)  What's the weather like?

It's windy.

e)  What's the weather like?

It's snowy.

f)  What's the weather like?

It's stormy.

Hướng dẫn dịch:

a)  Thời tiết như thế nào vậy?

Trời nắng.

b)  Thời tiết như thế nào vậy ?

Trời mưa.

c)  Thời tiết như thế nào vậy?

Trời có mây.

Quảng cáo

d)  Thời tiết như thế nào vậy?

Trời có gió.

e)  Thời tiết như thế nào vậy?

Trời có tuyết.

f)  Thời tiết như thế nào vậy?

Trời có bão.

3. Let’s talk. (Chúng ta cùng nói).

→ What's the weather like?

It's sunny.

→ What's the weather like?

It's cloudy.

→ What's the weather like?

It's rainy.

→ What's the weather like?

It's windy.

Hướng dẫn dịch:

→ Thời tiết như thế nào?

Trời nhiều nắng.

→ Thời tiết như thế nào?

Trời nhiều mây.

→ Thời tiết như thế nào?

Trời nhiều mưa.

→ Thời tiết như thế nào?

Trời nhiều gió.

4. Listen and number. (Nghe và đánh số).

Tiếng Anh lớp 3 Unit 19 Lesson 2 trang 60 - 61 Tập 2 hay nhất | Giải bài tập Tiếng Anh 3

Bài nghe:

a. 2 b. 1 c. 4 d. 3

Nội dung bài nghe:

1. Mai: Let's play a game.

Nam: OK.

Mai: Look at this picture. What's the weather like?

Nam: It's rainy.

Mai: Well done!

2. Mai: How about this picture. What's the weather like?

Nam: It's sunny.

Mai: Well done! Now it's your turn.

3. Nam: Look at this picture. What's the weather like?

Mai: It's cloudy.

Nam: No, Mai! It's snowy.

4. Nam: And this picture. What's the weather like?

Mai: It's cloudy!

Nam: Well done, Mai!

Hướng dẫn dịch:

1. Cùng chơi trò chơi nào.

Được.

Hãy nhìn vào bức tranh này. Thời tiết như thế nào?

Trời nhiều mưa.

Đúng rồi.

2. Còn bức tranh này thì sao? Thời tiết như thế nào?

Trời nhiều nắng.

Đúng rồi. Bây giờ đến lượt bạn.

3. Hãy nhìn vào bức tranh này. Thời tiết như thế nào?

Trời nhiều mây.

Không, Mai ơi. Trời có tuyết rơi.

4. Còn bức tranh này. Thời tiết như thế nào?

Trời nhiều mây.

Đúng rồi, Mai.

5. Look, read and write. (Nhìn, đọc và viết).

Tiếng Anh lớp 3 Unit 19 Lesson 2 trang 60 - 61 Tập 2 hay nhất | Giải bài tập Tiếng Anh 3

What's the weather like?

1. It is cloudy in Ha Noi today.

2. It is windy in Hue today.

3. It is rainy in Da Nang today.

4. It is sunny in Ho Chi Minh City today.

Hướng dẫn dịch:

Thời tiết hôm nay như thế nào?

1. Hôm nay ở Hà Nội trời nhiều mây.

2. Hôm nay ở Huế trời nhiều gió.

3. Hôm nay ở Đà Nẵng trời nhiều mưa.

4. Hôm nay ở Thành phố Hồ Chí Minh trời nhiều nắng.

6. Let’s sing. (Chúng ta cùng hát).

Bài nghe:

The weather song

What is the weather like?

What is the weather like?

It is sunny and windy       

                                                                     

In my hometown.

What is the weather like?  

 

What is the weather like?

It is cloudy and rainy

In my hometown.

Hướng dẫn dịch:

Bài ca thời tiết

Thời tiết như thế nào?

Thời tiết như thế nào?

Trời nắng và gió Trên quê tôi.

Thời tiết như thế nào?

Thời tiết như thế nào?

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh 3 hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Tiếng Anh lớp 3 | Soạn Tiếng Anh lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 3 của cả ba bộ sách Kết nối tri thức, Cánh diều và Chân trời sáng tạo.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-19-theyre-in-the-park.jsp


Giải bài tập lớp 3 các môn học