Tiếng Anh lớp 3 Unit 13 Lesson 3 trang 22 - 23 Tập 2 hay nhấtTiếng Anh lớp 3 Unit 13 Lesson 3 trang 22 - 23 Tập 2 hay nhất

1. Listen and repeat. (Nghe và lặp lại).

Quảng cáo

Bài nghe:

ch chair It's under the chair
wh  where Where's the ball?

Hướng dẫn dịch:

Nó ở dưới cái ghế.

Quả bóng ở đâu nhỉ?

2. Listen and write. (Nhìn và viết).

Bài nghe:

1. Where's  2. chair

Nội dung bài nghe:

1. Where's the book?

2. The book is on the chair.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

1. Cuốn sách ở đâu rồi nhỉ?

2. Cuốn sách ở trên ghế.

3. Let’s chant. (Chúng ta cùng ca hát).

Bài nghe:

Where’s the book?

Where's the book? Here! Here! It's here!

Where's the ball? There! There! It's under the chair!

Where are the posters? On the wall. On the wall. They're on the wall.

Where are the pictures? On the wall. On the wall. They're on the wall.

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

Quyển sách ở đâu?

Quyển sách ở đâu? Đây! Đây! Nó ở đây!

Quả bóng ở đâu? Kia! Kia! Nó ở dưới cái ghế! 

Những tấm áp phích ở đâu? Ở trên tường! Ở trên tường! Chúng ở trên tường!

Những bức tranh ở đâu? Ở trên tường! Ở trên tường! Chúng ở trên tường!

4. Read and tick. (Đọc và đánh dấu chọn).

Tiếng Anh lớp 3 Unit 13 Lesson 3 trang 22 - 23 Tập 2 hay nhất | Giải bài tập Tiếng Anh 3

→ Chọn bức tranh (c)

Hướng dẫn dịch:

Đây là phòng của mình. Có một cái bàn và hai cái ghế. Có một tấm áp phích trên tường. Có một quả bóng ở dưới bàn. Có ba quyển sách ở trên bàn.

5. Read and write. (Đọc và viết).

Tiếng Anh lớp 3 Unit 13 Lesson 3 trang 22 - 23 Tập 2 hay nhất | Giải bài tập Tiếng Anh 3

You: Look! This is a picture of my bedroom.

Your friend: It's nice. Tell me about the things in your room.

You: OK. Well, there's a desk and two chairs.

Your friend: What about books and posters?

You: There are 4 books and 2 posters on the wall.

Hướng dẫn dịch:

Bạn: Nhìn này! Đây là tấm hình phòng ngủ của mình.

Bạn của bạn: Nó đẹp. Nói cho mình biết về những thứ trong phòng của bạn.

Bạn: Được thôi. Có một cái bàn và hai cái ghế.

Bạn của bạn: Còn những quyển sách và tấm áp phích thì sao?

Bạn: Có 4 cuốn sách và 2 tấm áp phích trên tường.

6. Project. (Dự án.)

Vẽ căn phòng ngủ của em và mô tả căn phòng đó cho bạn em biết.

This is my bedroom. There is a desk on the right of the room. On the desk, there are many books and above the desk there is a bookshelf. There is a bed next to the desk. On the left side of the room, there is a window.

Hướng dẫn dịch:

Đây là phòng ngủ của tôi. Có một cái bàn ở bên phải phòng. Trên bàn, có rất nhiều sách và trên bàn có một cái giá sách. Có một chiếc giường bên cạnh cái bàn. Ở phía bên trái của căn phòng, có một cửa sổ.

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh 3 hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh 3 | Soạn Tiếng Anh 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 3 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-13-wheres-my-book.jsp


Giải bài tập lớp 3 các môn học