Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Lesson 3 trang 22 - 23 Tập 1 hay nhấtTiếng Anh lớp 3 Unit 3 Lesson 3 trang 22 - 23 Tập 1 hay nhất

1. Listen and repeat (Nghe và lặp lại.)

Quảng cáo

Bài nghe:

t Tony Is that Tony?
y yes Yes, it is

Hướng dẫn dịch:

Đó là Tony phải không?

Vâng, đúng rồi.

2. Listen and write (Nghe và viết.)

Bài nghe:

1) Tony       2) Yes

Nội dung bài nghe:

1. That is Tony.

2.  Yes, it is.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

1. Đó là Tony.

2. Vâng, đúng rồi.

3. Let's chant. (Chúng ta cùng hát ca).

Bài nghe:

Is that Nam?

Is that Nam? Yes, it is. Yes, it is.

Is that Hoa? No, it isn't. No, it isn't.

It's Mai! It's Mai!

Is that Linda? Yes, it is. Yes, it is.

Is that Peter? No, it isn't. No, it isn't.

It's Tony! It's Tony!  

Hướng dẫn dịch:

Đó là Nam phải không?

Đó là Nam phải không? Vâng, đúng rồi. Vâng, đúng rồi.

Đó là Hoa phải không? Không phải. Không phải.

Đó là Mai! Đó là Mai!

Đó là Linda phải không? Vâng, đúng rồi. Vâng, đúng rồi.

Đó là Peter phải không? Không phải. Không phải.

Đó là Tony! Đó là Tonỵ!

Quảng cáo

4. Read and complete. (Đọc và hoàn thành câu).

Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Lesson 3 trang 22 - 23 Tập 1 hay nhất | Giải bài tập Tiếng Anh 3
(1) This (2) Hello (3) that (4) isn't

1. Miss Hien: (1) This is Quan.

Class: (2) Hello, Quan.

2. Linda: Is (3) that Quan?

Nam: No, it (4) isn't.

It's Phong.

Hướng dẫn dịch:

1. Cô Hiền: Đây là Quân.

Cả lớp: Xin chào, Quân.

2.  Linda: Đó là Quân phải không?

Nam: Không, không phải.

Đó là Phong.

5. Look, read and write. (Nhìn, đọc và viết).

Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Lesson 3 trang 22 - 23 Tập 1 hay nhất | Giải bài tập Tiếng Anh 3

1. Hi! I'm Mai.

2. This is Nam.

3. And this is Phong.

4. That's Linda.

5. And that's Peter.

Hướng dẫn dịch:

1. Xin chào! Mình là Mai.

2. Đây là Nam.

3. Và đây là Phong.

4. Đó là Linda.

5. Và đó là Peter.

6. Project (Dự án).

Vẽ người bạn tốt của em.

Sau khi vẽ xong, bạn đó tên gì thì em điền vào dòng:

This is _____.

Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Lesson 3 trang 22 - 23 Tập 1 hay nhất | Giải bài tập Tiếng Anh 3

This is Hoa.

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh 3 hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Tiếng Anh lớp 3 | Soạn Tiếng Anh lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 3 của cả ba bộ sách Kết nối tri thức, Cánh diều và Chân trời sáng tạo.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-3-this-is-tony.jsp


Giải bài tập lớp 3 các môn học