Tiếng Anh lớp 3 Unit 5 Lesson 3 trang 34 - 35 Tập 1 hay nhấtTiếng Anh lớp 3 Unit 5 Lesson 3 trang 34 - 35 Tập 1 hay nhất

1. Listen and repeat (Nghe và lặp lại.)

Quảng cáo

Bài nghe:

a that Who is that
e yes Yes, it is

Hướng dẫn dịch:

Kia là ai vậy?

Vâng, đúng vậy.

2. Listen and write (Nghe và viết.)

Bài nghe:

1. that 2. yes
Quảng cáo

Nội dung bài nghe:

1. Is that your friend?

2. Yes, it is.

Hướng dẫn dịch:

1. Đó có phải là bạn của bạn không?

2. Đúng vậy.

3. Let's chant. (Chúng ta cùng hát ca).

Bài nghe:

Who’s that?    

It's Linda.   

It's Linda.

Is she your friend?      

Yes, she is.

Yes, she is.

Who are they?          

They're Nam and Mai.

They're Nam and Mai.

Are they your friends?

Yes, they are.

Yes, they are.

Are Mary and Linda your friends?

Yes, they are.

Yes, they are.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

Đó là ai vậy?    

           

Đó là Linda.

Đó là ai vậy?      

           

Đó là Linda.

Cô ấy là bạn của bạn phải không?  

 

Vâng, đúng vậy.

Vâng, đúng vậy.

Họ là ai vậy?          

                     

Họ là Nam và Mai.

Họ là Nam và Mai.

Họ là bạn của bạn phải không?  

 

Vâng, đúng vậy.               

                     

Vâng, đúng vậy.

Mary và Linda là bạn của bạn phải không?  

 

Vâng, đúng vậy.

Vâng, đúng vậy.

4. Read and match. (Đọc và nối).

Tiếng Anh lớp 3 Unit 5 Lesson 3 trang 34 - 35 Tập 1 hay nhất | Giải bài tập Tiếng Anh 3
1. c 2. d 3. b 4. a

1 - c: Who's that?

It's Tony.

2 - d: Is that your friend?

No, it isn't.

3 - b: Who are they?

They're Peter and Linda.

4 - a: Are they your friends?

Yes, they are.

Hướng dẫn dịch:

1. Đó là ai vậy?

Đó là Tony.

2. Đó là bọn của bạn phải không?

Không, không phải.

3. Họ là ai vậy?

Họ là Peter và Linda.

4. Họ là bạn của bạn phải không?

Vâng, đúng vậy.

5. Circle the correct words. (Khoanh tròn vào từ đúng).

Tiếng Anh lớp 3 Unit 5 Lesson 3 trang 34 - 35 Tập 1 hay nhất | Giải bài tập Tiếng Anh 3

1. Mai, this is my friend.

2. Who are they?

3. Are Peter and Mary your friends?

4. Yes, they are my friends.

5. No, they aren’t my friends.

Hướng dẫn dịch:

1. Mai, đây là bạn của mình.

2. Họ là ai?

3. Peter and Mary là bạn của bạn phải không?

4. Vâng, họ là bạn của tôi.

5. Không, họ không phải là bạn của tôi.

6. Project (Dự án).

Hướng dẫn dịch:

Đặt những tấm hình bạn của em lên một tờ giấy và giới thiệu chúng với lớp của em.

Các em có thể trình bày dự án của mình trước lớp như sau: Các em có thể thu thập một số hình của các bạn trong lớp (hoặc trong nhóm làm project của mình), dán tấm hình đó vào tờ giấy trống (có thể là tờ giấy A4) rồi dán chúng lên trên bảng. Sau đó, các em bắt đầu báo cáo về project của mình trước lớp, người báo cáo có thể sử dụng một số mẫu câu tiếng anh đã học để trình bày project của mình cho thật ấn tượng.

Mẫu:

This is Minh, and this is Duong.

Minh is eight years old and Duong is eight years old, too.

They're my friends. And they're your friends, too.

Thank you.

Hướng dẫn dịch:

Đây là Minh, và đây là Dương.

Minh 8 tuổi và Dương cũng 8 tuổi.

Họ là bạn của tôi. Và họ cũng là bạn của bạn.

Cảm ơn các bạn.

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh 3 hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Tiếng Anh lớp 3 | Soạn Tiếng Anh lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 3 của cả ba bộ sách Kết nối tri thức, Cánh diều và Chân trời sáng tạo.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-5-are-they-your-friends.jsp


Giải bài tập lớp 3 các môn học