Tiếng Anh lớp 3 Short Story: Cat and Mouse 2 trang 72 - 73 hay nhấtTiếng Anh lớp 3 Short Story: Cat and Mouse 2 trang 72 - 73 hay nhất

1. Fill the gaps. Then listen and check. (Điền vào chồ trống. Sau đó nghe và kiểm tra lại)

Tiếng Anh lớp 3 Short Story: Cat and Mouse 2 trang 72 - 73 hay nhất | Giải bài tập Tiếng Anh 3
Quảng cáo

Bài nghe:

2. Hello, Maurice!

Hello, Miu!

3. Maurice, this is Chit. He's a mouse.

Pleased to meet you, Maurice.

Pleased to meet you too, Chit.

4. Is this your house?

Yes, it is.

It's big!

That's right.

5. Wow! Is that your chair?

Yes, it is.

It's beautiful!

Thank you!

6. Do you like hide-and-seek?

Yes!

Good! Let's play hide-and-seek.

7. One, two, three,...

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

2.  Xin chào, Maurice!

Xin chào, Miu!

3. Maurice, đây là Chit. Cậu ấy là chuột.

Rất vui được gặp cậu, Maurice.

Mình cũng rất vui được gặp cậu, Chit.

4. Đây là nhà của cậu à?

Vâng,  đúng rồi.

Nó to thế!

Đúng rồi.

5. Đó là ghế của cậu à?

Vâng, đúng vậy.

Nó tuyệt đẹp!

Cảm ơn!

6. Cậu có muốn chơi trốn tìm không?

Có!

Tốt! Chúng ta cùng chơi trốn tìm nào.

7. Một, hai, ba,...

2. Ask and answer the questions. (Hỏi và trả lời câu hỏi).

1.  What colour is Chit?

Chit is white.

2.  Is Miu a brown cat?

No, it isn't. Miu is a black cat.

3. What colour is Maurice?

Maurice is red.

4. Is the house big or small?

The house is big.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

1.  Chit màu gì?

Chit màu trắng.

2. Miu là mèo nâu phải không?

Không, không phải. Miu là mèo đen.

3.  Maurice màu gì?

Maurice màu đỏ.

4.  Ngôi nhà to hay nhỏ?

Ngôi nhà to.

3. Number the sentences. Then act out in pairs. (Đánh số vào những câu sau. Sau đó thực hành theo cặp).

Thứ tự: 6 - 7 – 5 – 3 – 1 – 2 – 4

Ta được đoạn hội thoại:

Miu: Maurice, this is Chit.

Chit: Pleased to meet you, Maurice.

Maurice: Pleased to meet you too.

Chit: Is this your house?

Maurice: Yes, it is.

Chit: It's big!

Maurice: That's right.

Hướng dẫn dịch:

Miu: Maurice, đây là Chit.

Chit: Rất vui được gặp bạn, Maurice.

Maurice: Rất vui được gặp bạn.

Chit: Đây có phải là ngôi nhà của bạn không?

Maurice: Đúng vậy.

Chit: Thật tuyệt!

Maurice: Đúng thế.

4. Put the words in the correct order. (Sắp xếp các từ sau theo thứ tự đúng).

Tiếng Anh lớp 3 Short Story: Cat and Mouse 2 trang 72 - 73 hay nhất | Giải bài tập Tiếng Anh 3

1. Is that your chair?

2. Do you like hide-and-seek?

3. Pleased to meet you too.

4. Let's play hide-and-seek.

5. Is this your house?

Hướng dẫn dịch:

1. Đó là ghế của bạn phải không?

2. Bạn có thích chơi trốn tìm không?

3. Rất vui được gặp bạn.

4. Hãy cùng chơi trốn tìm.

5. Đây có phải là ngôi nhà của bạn không?

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh 3 hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Tiếng Anh lớp 3 | Soạn Tiếng Anh lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 3 của cả ba bộ sách Kết nối tri thức, Cánh diều và Chân trời sáng tạo.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


review-2-lop-3.jsp


Giải bài tập lớp 3 các môn học