Tiếng Anh lớp 3 Short Story: Cat and Mouse 4 trang 72 - 73 hay nhấtTiếng Anh lớp 3 Short Story: Cat and Mouse 4 trang 72 - 73 hay nhất

1. Read and listen to the story. (Đọc và nghe câu chuyện).

Quảng cáo

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

1. Chit: It's cold!

Miu: Yes, but it's sunny. Let's go for a walk.

Chit: Wait a minute.

Chit: Come on, everyone! Let's go to the park!

Other mice: No, we're busy!

Chit: They're busy.

Miu: What are they doing?

Chit: Mimi is watching TV, Nini is listening to music and Jack is playing the piano.

Miu: OK. Let's go to the park.

Chit: OK!

Miu: Oh look! There's Maurice and Doris!

Chit: What are they doing?

Miu: They's skating.

6. Miu: Hello, Maurice!

Chit: Hello, Doris!

7. Miu: Stop!

Chit: Oh no!

8. Chit: Be carefull! Skating is fun, but it can be dangerous too!

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

1. Chit: Trời lạnh!

Miu: Vâng, nhưng trời nắng. Chúng ta cùng đi bộ nhé.

Chit: Chờ một tí.

Chit: Đến đây nào mọi người! Chúng ta cùng đi công viên nhé!

Con chuột khác: Không, chúng mình bận rồi!

Chit: Họ bận rộn rồi.

Miu: Họ đang làm gì?

Chit: Mimi đang xem tivi, Nini đang nghe nhạc và Jack đang chơi đàn piano.

Miu: Được rồi. Chúng ta cùng đi công viên.

Chit: Được thôi!

Miu: Ồ nhìn kìa! Đây là Maurice và Doris!

Chit: Họ đang làm gì?

Miu: Họ đang trượt pa-tanh.

6. Miu: Xin chào Maurice!

Chit: Xin chào Doris!

7. Miu: Dừng lại!

Chít: Ồ không được!

8. Chit: Hãy cẩn thận! Trượt pa-tanh thì vui, nhưng nó cũng có thể nguy hiểm.

2. Put the words in the correct order. (Sắp xếp những từ sau sao cho đúng).

Tiếng Anh lớp 3 Short Story: Cat and Mouse 4 trang 72 - 73 hay nhất | Giải bài tập Tiếng Anh 3

1. Let's go for a walk.

2. Let's read a book.

3. What are they doing?

4. Nini is listening to music.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

1.  Chúng ta cùng đi bộ.

2. Chúng ta cùng đọc một quyển sách.

3. Họ đang làm gì?

4. Nini đang nghe nhạc.

3. Match the rhyming words. (Nối những từ cùng vần).

Tiếng Anh lớp 3 Short Story: Cat and Mouse 4 trang 72 - 73 hay nhất | Giải bài tập Tiếng Anh 3

1 - d: cold - old

2 - a: wait - late

3 - e: walk - talk

4 - c: play - stay

5 - b: hello - know

4. Read and write. (Đọc và viết).

Tiếng Anh lớp 3 Short Story: Cat and Mouse 4 trang 72 - 73 hay nhất | Giải bài tập Tiếng Anh 3

Bài nghe:

(1) are you (2) fine (3) like
(4) I do (5) I don't

Hướng dẫn dịch:

Chit: Xin chào Doris. Bạn khỏe không?

Doris: Mình khỏe, cảm ơn bạn. Còn bạn thì sao?

Chit: Mình vẫn khỏe, cảm ơn bạn. Bạn có thích trượt pa-tanh không?

Doris: Vâng, mình có. Còn bạn có thích không?

Chit: Không, mình không thích.

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh 3 hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Tiếng Anh lớp 3 | Soạn Tiếng Anh lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 3 của cả ba bộ sách Kết nối tri thức, Cánh diều và Chân trời sáng tạo.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


review-4-lop-3.jsp


Giải bài tập lớp 3 các môn học