Tiếng Anh lớp 5 Unit 9 Lesson five - Family and Friends 5 (Chân trời sáng tạo)

Với giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 9 Lesson five sách Family and Friends hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 5 Unit 9 Lesson five.

Tiếng Anh lớp 5 Unit 9 Lesson five - Family and Friends 5 (Chân trời sáng tạo)

Quảng cáo

1 (trang 70 Tiếng Anh lớp 5 Family and Friends): Listen, point, and repeat. (Nghe, chỉ, và nhắc lại.)

Audio 104

Tiếng Anh lớp 5 Unit 9 Lesson five | Family and Friends 5 (Chân trời sáng tạo)

2 (trang 70 Tiếng Anh lớp 5 Family and Friends): Look at the text. What can you see in the photos? (Nhìn vào đoạn văn. Bạn nhìn thấy gì ở những bức ảnh?)

Gợi ý:

An old woman, a gingerbread cookie and a fox.

Hướng dẫn dịch:

Một bà già, một chiếc bánh quy gừng và một con cáo.

3 (trang 70 Tiếng Anh lớp 5 Family and Friends): Listen and read. (Nghe và đọc.)

Audio 105

Tiếng Anh lớp 5 Unit 9 Lesson five | Family and Friends 5 (Chân trời sáng tạo)

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

Người bánh gừng

Một bà già đã làm một chiếc bánh quy gừng đặc biệt. Cô muốn ăn thịt anh. Người Bánh Gừng chạy rất nhanh và hét lớn: "Các người không bắt được tôi đâu, tôi là Người Bánh Gừng!" Người phụ nữ theo Gingerbread Man ra khỏi nhà và nhanh chóng đuổi theo.

Anh chạy ra sông. Anh ấy muốn qua sông nhưng anh ấy không bơi giỏi.

Anh ta nhìn thấy "một con cáo.

“Tôi có thể bơi,” con cáo nói.

"Ngồi lên mũi tôi."

Người Bánh Gừng lịch sự ngồi lên mũi con cáo và con cáo đã ăn thịt anh ta!

4 (trang 70 Tiếng Anh lớp 5 Family and Friends): Read again and write T (true) or F (false). (Đọc lại và điền T (đúng) hoặc F (sai).)

1. The Gingerbread Man was a cookie. T

2. The old woman chased the fox fast. ____

3. The Gingerbread Man ran to the river. ____

4. The Gingerbread Man saw a fox. ____

Quảng cáo

5. The Gingerbread Man could swim well. ____

6. The fox ate the Gingerbread Man. ____

Đáp án:

1. T

2. F

3. T

4. T

5. F

6. T

Hướng dẫn dịch:

1. Người bánh gừng là một chiếc bánh quy.

2. Bà lão đuổi cáo thật nhanh.

3. Người bánh gừng chạy ra sông.

4. Người bánh gừng nhìn thấy một con cáo.

5. Người bánh gừng có thể bơi giỏi.

6. Con cáo đã ăn Người Bánh Gừng.

5 (trang 70 Tiếng Anh lớp 5 Family and Friends): What's your favorite story? (Câu chuyện yêu thích của bạn là gì?)

Gợi ý:

My favorite story is Cinderella.

Hướng dẫn dịch:

Câu chuyện yêu thích của tôi là Cinderella.

Quảng cáo

Để học tốt Tiếng Anh lớp 5 Unit 9 hay khác:

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 Family and Friends (sách Chân trời sáng tạo) hay khác:

Săn shopee giá ưu đãi :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 5 Family and Friends.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 5 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên