Từ vựng Tiếng Anh 8 Friends plus (đầy đủ nhất)Tổng hợp từ vựng Tiếng Anh 8 Friends plus (bộ sách Chân trời sáng tạo) đầy đủ nhất, chi tiết liệt kê từ mới trong từng Unit giúp học sinh học từ mới Tiếng Anh 8 dễ dàng hơn.

Từ vựng Tiếng Anh 8 Friends plus (đầy đủ nhất)

Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 1: Fads and Fashions

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

Absolutely

adv

/ˌæb.səˈluːt.li/

Hoàn toàn

Amazingly

adv

/əˈmeɪ.zɪŋ.li/

Lạ lùng, đáng kinh ngạc

Apparently

adv

/əˈpær.ənt.li/

Rõ ràng, hiển nhiên

Blind man’s buff

n

/ˌblaɪnd.mænz ˈbʌf/

Trò chơi bịt mắt bắt dê

Fad

n

/fæd/

Mốt nhất thời

Gadget

n

/ˈɡædʒ.ɪt/

Thiết bị nhỏ, đồ dùng

Generally

adv

/ˈdʒen.ə r.əl.i/

Nói chung, thường thường

Indigo

adj

/ˈɪn.dɪ.ɡəʊ/

Màu chàm

Knee-length

adj

/ˈniː.leŋθ/

Dài đến đầu gối

Obviously

adv

/ˈɒb.vi.əs.li/

Một cách rõ ràng

Patterned

adj

/ˈpæt.ənd/

Được trang trí bằng mẫu vẽ

Pole

n

/pəʊl/

Cọc, sào

Shine

v

/ʃaɪn/

Chiếu sáng

Simultaneous

adj

/ˌsɪm.əlˈteɪ.ni.əs/

Đồng thời

Social media

n

/ˌsəʊ.ʃəl ˈmiː.di.ə/

Các phương tiện truyền thông xã hội

Steal

v

/stiːl/

Lấy cắp

Tug of war

n

/ˌtʌɡ əv ˈwɔːr/

Trò chơi kéo co

Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 2: Sensations

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

Activist

n

/ˈæk.tɪ.vɪst/

Nhà hoạt động

Alpaca

n

/ælˈpæk.ə/

Lạc đà không bướu

Anosmic

adj

/ænˈɒz.mɪk/

Mất khứu giác

Blind

adj

/blaɪnd/

Deaf

adj

/def/

Điếc

Hearing

n

/ˈhɪə.rɪŋ/

Thính giác

Lasagne

n

/ləˈzæn.jə/

Món mì Ý dạng lá

Resident

n

/ˈrez.ɪ.dənt/

Cư dân

Sensation

n

/senˈseɪ.ʃən/

Cảm giác

Sense

n

/sens/

Giác quan

Sight

n

/saɪt/

Thị giác

Smell

n

/smel/

Khứu giác

Speciality

n

/ˌspeʃ.iˈæl.ə.ti/

Đặc sản

Taste

n

/teɪst/

Vị giác

Touch

n

/tʌtʃ/

Xúc giác

................................

................................

................................

Xem online sách mới

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn, giải Tiếng Anh 8 Friends plus của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 8 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 8 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên