Từ vựng Tiếng Anh 8 Smart World Smart World (đầy đủ nhất)Tổng hợp từ vựng Tiếng Anh 8 Smart World đầy đủ nhất, chi tiết liệt kê từ mới trong từng Unit giúp học sinh lớp 8 học từ mới Tiếng Anh 8 dễ dàng hơn.

Từ vựng Tiếng Anh 8 Smart World Smart World (đầy đủ nhất)

Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 1: Free time

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

Board game

n

/ˈbɔːd ɡeɪm/

Trò chơi có bàn cờ

Chat

v

/tʃæt/

Trò chuyện, tán gẫu

Cycling

n

/ˈsaɪklɪŋ/

Môn đạp xe

Design

v

/dɪˈzaɪn/

Thiết kế

Extreme sport

n

/ɪkˌstriːm ˈspɔːt/

Thể thao mạo hiểm

Face to face

adv

/ˌfeɪs tə ˈfeɪs/

Đối diện, mặt đối mặt

Fishing

n

/ˈfɪʃɪŋ/

Câu cá

Handball

n

/ˈhændbɔːl/

(Môn thể thao) bóng ném

Hang out

phr v

/hæŋ aʊt/

Gặp gỡ bạn bè, đi chơi

Jewelry

n

/ˈdʒuːəlri/

Đồ trang sức

Jogging

n

/ˈdʒɒɡɪŋ/

(Hoạt động) chạy bộ nhẹ

Karate

n

/kəˈrɑːti/

Môn võ ka-ra-tê

Knitting

n

/ˈnɪtɪŋ/

Việc đan len

Practice

n

/ˈpræktɪs/

Sự luyện tập

Recipe

n

/ˈresəpi/

Công thức nấu ăn

Rock climbing

n

/ˈrɒk klaɪmɪŋ/

(Môn thể thao) leo núi đá

Roller skating

n

/ˈrəʊlə skeɪtɪŋ/

Môn trượt patin

Sewing

n

/ˈsəʊɪŋ/

Việc khâu vá, may vá

Shuttlecock

n

/ˈʃʌtlkɒk/

Môn đá cầu, quả cầu lông

Table tennis

n

/ˈteɪbl tenɪs/

Môn bóng bàn

Wool

n

/wʊl/

Len, sợi len

Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 2: Life in the Country

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

Amount

n

/əˈmaʊnt/

Số lượng

Candied

adj

/ˈkændid/

Tẩm đường, ướp đường

Entertainment

n

/ˌentəˈteɪnmənt/

Sự giải trí, tiêu khiển

Eve

n

/iːv/

Đêm trước, ngày hôm trước

Facility

n

/fəˈsɪləti/

Cơ sở vật chất

Folk

adj

/fəʊk/

Thuộc về dân gian

Fresh

adj

/freʃ/

Trong lành, mát mẻ

Herd

v

/hɜːrd/

Chăn giữ vật nuôi

Hometown

n

/ˈhəʊmtaʊn/

Quê hương

Jump rope

v

/ˌdʒʌmp ˈrəʊp/

Nhảy dây

Nature

n

/ˈneɪtʃər/

Thiên nhiên

Noise

n

/nɔɪz/

Tiếng ồn

Peace

n

/piːs/

Sự yên tĩnh

People’s Committee

n phr

/ˈpiːplz kəˈmɪti/

Ủy ban Nhân dân

Pick

v

/pɪk/

Hái

Quiet

n

/ˈkwaɪət/

Sự yên lặng, êm ả

Room

n

/ruːm/

Không gian

Spinning top

n

/ˈspɪnɪŋ tɑːp/

Trò chơi con quay

Take place

phr v

/teɪk pleɪs/

Diễn ra, xảy ra

Tug of war

n

/ˌtʌɡ əv ˈwɔːr/

Trò chơi kéo co

Vehicle

n

/ˈviːəkl/

Xe cộ

................................

................................

................................

Xem online sách lớp 8 mới

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Tiếng Anh 8 Smart World hay, chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 8 iLearn Smart World.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 8 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên