Skills Review 4 lớp 8REVIEW 4 (UNIT 10-11-12)

Skills Review (phần 1-4 trang 69 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Video giải Tiếng Anh 8 Review 3: Skills - Cô Nguyễn Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

Reading

Quảng cáo

1. Reading the following passage and mark the sentences as true (T) or false (F). (Đọc đoạn văn sau và đánh dấu các câu đúng (T) hoặc sai (F).)

Hướng dẫn dịch:

Nhắn tin là một cách mới để trao đổi thông tin và nó đang trở nên phổ biến hơn giữa những người trẻ. Quả thực, nhắn tin đang ảnh hưởng rõ rệt ngôn ngữ. Không có quy luật cho nó. Chúng ta đang tạo ra một khía cạnh từ vựng mới và mở ra một loại một loại giao tiếp trực tiếp và không nghiêm túc. Theo tự nhiên, nhắn tin vui và ổn, nhưng vài người đang lo lắng về ảnh hưởng của nó lên khả năng của trẻ khi đọc và viết. Nhưng không phải mọi người đều quá lo. Một chuyên gia nói rằng: "Mọi lúc một phương tiện truyền đạt mới đi cùng nó ảnh hưởng lên ngôn ngữ... Nhưng điều này không phá hủy ngôn ngữ đang tồn tại, nó bổ sung thêm." Trong tin nhắn, nhiều từ đến từ từ viết tắt tạo ra trong email, như CUS (See you soon), và vân vân. Vài người nói: "Hầu hết chúng đều có gốc, nhưng thỉnh thoảng bạn có được một ý sự của xung đột nghĩa. Ví dụ. LOL có thể có 2 nghĩa vừa là Laugh Out Loud và Lots of Love. Điều đó có thể dẫn đến hiểu nhầm."

[có 2 phần dịch các câu – xoá 1 phần đi]

1. There are no rules for texting.

Quảng cáo

2. Texting is always affecting language in a bad way.

3. Everyone is worried about texting.

4. A child should not write text messages.

5. A child is said to enrich a language.

6. Sometimes, there is more than one way of understanding a message.

Đáp án:

1. T 2. F 3. F 4. F 5. T 6. T

Giải thích:

1. Thông tin: There are no rules for it. (Không có quy tắc nào cho nó.)

2. Thông tin: Naturally, texting is fun and that’s fine, but some people are worried about the effects it might have on a child’s ability to read and write. (Theo tự nhiên, nhắn tin vui và ổn, nhưng vài người đang lo lắng về ảnh hưởng của nó lên khả năng của trẻ khi đọc và viết.)

3. Thông tin: Naturally, texting is fun and that’s fine, but some people are worried about the effects it might have on a child’s ability to read and write. (Theo tự nhiên, nhắn tin vui và ổn, nhưng vài người đang lo lắng về ảnh hưởng của nó lên khả năng của trẻ khi đọc và viết.)

Quảng cáo

4. Thông tin: An expert says, “Every time a new medium comes along it has an effect on language … But this doesn’t destroy the existing language, it adds to it.” (Một chuyên gia nói rằng: “Mọi lúc một phương tiện truyền đạt mới đi cùng nó ảnh hưởng lên ngôn ngữ... Nhưng điều này không phá hủy ngôn ngữ đang tồn tại, nó bổ sung thêm.”)

5. Thông tin: … child’s ability to read and write (… khả năng của trẻ khi đọc và viết.)

6. Thông tin: Someone says, “Mostly they are original, but sometimes you get a clash of meanings. For example, LOL can mean both Laugh Out Loud and Lots of Love. That could lead to some misunderstandings.” (Một vài người nói: “Hầu hết chúng đều có gốc, nhưng thỉnh thoảng bạn có được một ý sự của xung đột nghĩa. Ví dụ. LOL có thể có 2 nghĩa vừa là Laugh Out Loud và Lots of Love. Điều đó có thể dẫn đến hiểu nhầm.”)

Hướng dẫn dịch:

1. Không có quy luật cho nhắn tin.

2. Nhắn tin luôn ảnh hưởng đến ngôn ngữ theo cách xấu.

3. Mọi người đều lo lắng về nhắn tin.

4. Một đứa trẻ không nên viết những tin nhắn.

5. Người ta nói rằng nhắn tin làm giàu ngôn ngữ.

6. Thỉnh thoảng, có hơn 1 cách hiểu một tin nhắn.

Quảng cáo

Speaking

2. Choose one of the questions that interests you the most (Chọn một trong những câu hỏi mà gây ấn tượng em nhất.)

1. Loại giao tiếp nào được dùng rộng rãi nhất ngày nay?

2. Loại giao tiếp nào mà bạn nghĩ là sẽ được dùng nhiều nhất trong năm 2100?

3. Phát minh nào quan trọng nhất trong hàng trăm năm trước?

4. Ai là người vĩ đại nhất trong lịch sử khoa học?

5. Cuộc sống sẽ như thế nào trên sao Hỏa trong 100 năm nữa?

Prepare to talk about one minute. Take turns to talk in groups (Chuẩn bị bài nói trong một phút. Lần lượt nói trong nhóm.)

Gợi ý:

I choose the question "What form of communication do you think will be used the most in 2100?". And I think sending emoji messages will be used the most in the 2100 because the emojis are funny and really useful to express people's feeling.

Hướng dẫn dịch:

Tôi chọn câu hỏi "Bạn nghĩ hình thức giao tiếp nào sẽ được sử dụng nhiều nhất vào năm 2100?". Và tôi nghĩ rằng gửi tin nhắn biểu tượng cảm xúc sẽ được sử dụng nhiều nhất vào năm 2100 vì biểu tượng cảm xúc rất vui nhộn và thực sự hữu ích để thể hiện cảm xúc của mọi người.

3. Listen to the conversation and choose the correct answer to each question (Nghe bài hội thoại và chọn câu trả lời đúng để trả lời câu hỏi.)

Bài nghe:

1. C 2. B 3. A 4. A 5. C

Hướng dẫn dịch:

1. Nick đã cố gọi cho anh trai bao nhiêu lần?

2. Mike hỏi Nick Anh ấy muốn nói gì với Tom.

3. Tom ở đâu khi Nick gọi lần cuối? -- Anh ấy đi ra ngoài rồi.

4. Nick muốn liên hệ với Tom bởi vì đường dây điện thoại đã bị hỏng.

5. Nick có một sự phá vỡ giao tiếp bởi vì thiếu kênh giao tiếp.

Nội dung bài nghe:

Nick: I had a disastrous morning.

Mike: Oh, what happended?

Nick: I couldn't find my mobile phone so I went out to find a phone box. It took me half an hour to find a phone box that worked - the first three were all out of order. After that, I dialled Tom's number and heard the- phone ringing, but then there was a silence!

Mike: And then?

Nick: I dialled again and got a wrong number. The third time, I had a crossed line. I could hear two people having a personal conversation. The fourth time, I managed to speak to Tom, and we exchanged a few words, then we were cut off and we lost the connection. I got very angry.

Mike: And...?

Nick: When I tried again later, he wasn't in the office.

Mike: But Nick, tell me, what did you want to tell your brother so urgently?

Nick: That my home telephone is out of order. Tom is the Head of the Telecom Department.

Hướng dẫn dịch:

Nick: Tôi đã có một buổi sáng tồi tệ.

Mike: Ồ, chuyện gì đã xảy ra?

Nick: Tôi không thể tìm thấy điện thoại di động của mình vì vậy tôi đã đi ra ngoài để tìm một cái buồng điện thoại mà làm tôi mất nửa giờ để tìm thấy một chiếc buồng điện thoại hoạt động - ba chiếc đầu tiên bị hỏng. Sau đó, tôi gọi số của Tom và nghe tiếng chuông điện thoại, nhưng sau đó là một sự im lặng!

Mike: Và sau đó?

Nick: Tôi đã gọi lại và có một số sai. Lần thứ ba tôi có - đường chéo - tôi có thể nghe thấy hai người có một cuộc trò chuyện cá nhân. Lần thứ tư, tôi đã nói chuyện với Tom, và chúng tôi đã trao đổi một vài từ, sau đó chúng tôi bị cắt đứt và chúng tôi đã mất kết nối. Tôi rất tức giận

Mike: Và ...?

Nick: Khi tôi thử lại sau, anh ấy không ở trong văn phòng.

Mike: Nhưng Nick, hãy nói cho tôi biết, anh muốn nói gì với anh trai mình một cách gấp gáp như vậy?

Nick: Điện thoại nhà của tôi không hoạt động. Tom là Trưởng phòng Viễn thông.

Writing

4. Write an message to a friend and tell him/ her about the problems you have had recently with your iPad (Viết một tin nhắn trực tuyến cho một người bạn và nói cho cậu ấy/ cô ấy nghe về những vấn để đó mà em gặp với iPad của em.)

Gợi ý:

Hi Hoang,

I got an iPad. It is very interesting but also makes me confused. It is also time-consuming because there are much information I would like to know and I spend much time on it. And the battery is flat, I just can use it in 5-6 hours. Sometimes the wifi is not very good and I will have no connection with Internet. I think I could be due to the problem with the wifi connection output of my iPad. When I open 2-3 applications at the same time, the touch screen is not very sensitive and sometimes the iPad stands by. If I have free time, I will have it repaired in Apple shop.

Hướng dẫn dịch:

Chào Hoàng,

Mình có một cái iPad đấy. Nó rất thú vị nhưng củng làm mình rối. Nó cũng làm mình tốn thời gian bởi vì có quá nhiều thông tin mà mình muốn biết và mình dành rất nhiều thời gian sử dụng nó. Và pin thì yếu, mình chỉ có thể sử dụng được 5-6 tiếng thôi. Thỉnh thoảng wifi không tốt lắm và mình sẽ không kết nối Internet dược. Mình nghĩ là do đầu kết nối wifi của iPad mình có vấn đề. Khi mình mở 2-3 ứng dụng cùng lúc, màn hình cảm ứng không nhạy lắm và đôi khi còn bị đứng máy. Nếu khi nào rảnh, mình sẽ đi sửa nó ở cửa hàng Apple.

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 8 mới REVIEW 4 (UNIT 10-11-12) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 8 mới hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 8, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 8 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


review-4.jsp