Unit 8 lớp 8: CommunicationUnit 8: English speaking countries

Communication (phần 1-3 trang 21 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Video giải Tiếng Anh 8 Unit 8: English speaking countries - Communication - Cô Nguyễn Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

Quảng cáo

1. Do the quiz and choose the correct answers (Giải câu đố và chọn câu trả lời đúng.)

1. ________ are both surrounded by the sea.

A. The United Kingdom and the USA           B. Canada and New Zealand

C. Australia and New Zealand                        D. The USA and Australia

2. Of these countries, ________ is the youngest.

A. Australia           B. Canada                         C. the USA            D. the United Kingdom

3. The capital of New Zealand is ________.

A. Canberra            B. Washington D.C.         C. Wellington          D. Ottawa

4. ________ is the most diverse in geography and climate.

A. Canada                                                       B. The USA

C. The United Kingdom                                 D. New Zealand

5. Niagara Falls is a spectacular waterfall in ________.

A. Wales                B. Canada                         C. England             D. Australia

Quảng cáo

6. ________ is closest to the North Pole.

A. America            B. Canada                         C. New Zealand        D. Australia

7. Which picture below illustrates the way the Maori of New Zealand greet each other?

A. touching toes                                              B. touching foreheads

C. touching noses                                           D. touching hands

8. Akilt is the traditional garment for ________.

A. Scottish men                                              B. the Maori in New Zealand

C. the Americans                                            D. the Aborigines in Australia

Gợi ý:

1. C2. A3. C4. B5. B
6. B7. C8. A9. A10. A
Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

1. ............ đều được bao quanh bởi biển.

A. Vương quốc Anh và Mĩ

B. Canada và New Zealand

C. Úc và New Zealand

D. Mỹ và Úc

2. Trong số các quốc gia này, ............. là quốc gia trẻ nhất.

A. Úc         B. Canada

C. Mĩ         D. Vương quốc Anh

3. Thủ đô của New Zealand là .................... .

A. Canada         B. Thủ đô Washington

C. Wellington         D. Ottawa

4. .............. đa dạng nhất về địa lí và khí hậu.

A. Canada         B. Mĩ

C. Vương quốc Anh         D. New Zealand

Quảng cáo

5. Thác Niagara là thác nước biểu trượng ở ............

A. Wales         B. Canada

C. Anh         D. Úc

6. ............... gần Bắc Cực nhất.

A. Mĩ         B. Canada

C. New Zealand         D. Úc

7. Hình nào bên dưới minh họa cách mà người Maori ở New Zealand chào nhau?

A. chạm ngón chân         B. chạm trán

C. chạm mũi         D. chạm tay

8. Váy là trang phục truyền thống cho ...............

A. đàn ông Scotland         B. người Maori ở New Zealand

C. người Mĩ         D. người bản địa ở Châu Úc

9. Động vật này, ............ là biểu tượng của nước Úc.

A. chuột túi         B. gấu túi

C. thỏ         D. đà điểu

10. ................ nằm ở London.

A. Quảng trường Trafalgar

B. Quảng trường Thời đại

C. Tháp Sky

D. Khối đá Ayers

2. Write the names of the countries next to their facts (Viết tên của các quốc gia bên cạnh các thông tin sau.)

1. It is made up of 50 states.

2. It has the smallest population.

3. It has the most famous football clubs in the world.

4. It has part of its territory inside the Arctic Circle.

5. It is both a country and a continent.

Đáp án:

Thông tinQuốc gia
1. Nó có 50 bang.Mỹ
2. Nó có dân số ít nhất.New Zealand
3. Nó có những câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng nhất thế giới.Vương quốc Anh
4. Nó có những phần lãnh thổ bên trong vòng Nam Cực.Canada
5. Nó vừa là một nước vừa là một lục địa.Úc

3. GAME: HOW MUCH DO YOU KNOW ABOUT A COUNTRY? (Trò chơi: Bạn biết bao nhiêu về một quốc gia?)

a. Work in groups. Choose a country and together find out as much about it as possible. Then prepare a small introduction of that country. Don't say the name of the country. (Thực hành theo nhóm. Chọn một quốc gia và cùng nhau tìm ra càng nhiều thông tin về nó càng tốt. Chuẩn bị một bài giói thiệu ngắn về quốc gia đó. Đừng nói ra tên quốc gia.)

- This country is in the north of Asia. It has the biggest population in the world. It has the 3rd big square in the world. Its capital is Beijing.

=> China

- This country is the biggest country in South America. It is the largest country to have Portuguese as an official language. It's capital is Brasilia.

=> Brazil

Hướng dẫn dịch:

Đây là một quốc gia Bắc Á. Nó có dân số lớn nhắt thế giới. Nó có diện tích lớn thứ 3 thế giới. Thủ đô của nó là Bắc Kinh.

Đây là quốc gia lớn nhất Nam Mĩ. Nó là quốc gia có tiếng Bồ Đào Nha là ngôn ngữ chính thức lớn nhất thế giới. Thủ đô của nó là Brasilia.

b. Each group then presents their introduction to the class. The class... (Mỗi nhóm sau đó trình bày bài giới thiệu trước lớp. Lớp sẽ....)

Gợi ý:

Good moring teacher and friends,

Today our group want to introduction about a neighbor country of our country. It is located in Easten Asia along the western shore of the Pacific Ocean. It is the country, whose the largest population in the world and it is also the world’s third largest country by total area. Due to its vast land, this country has different types of climate all over its regions. But generally, it has hot and rainy summer and cold and dry winter. Its capital is Beijing. This country has a massive construction called the Great Wall, one of the five wonders of the world. Its national flag is a red flag with five yellow stars. More interestingly, this nation also celebrates Lunar New Year like in our country. Thank you for listening!

Can you guess what is this country?

Hướng dẫn dịch:

Giáo viên và các bạn tốt,

Hôm nay nhóm mình muốn giới thiệu về một đất nước láng giềng của nước ta. Nó nằm ở Đông Á dọc theo bờ Tây của Thái Bình Dương. Đây là quốc gia có dân số lớn nhất trên thế giới và nó cũng là quốc gia lớn thứ ba thế giới theo tổng diện tích. Do đất đai rộng lớn, đất nước này có nhiều kiểu khí hậu khác nhau trên khắp các vùng miền của nó. Nhưng nhìn chung, nó có mùa hè nóng và mưa và mùa đông lạnh và khô. Thủ đô của nó là Bắc Kinh. Đất nước này có một công trình kiến trúc đồ sộ được mệnh danh là Vạn Lý Trường Thành, một trong năm kỳ quan thế giới. Quốc kỳ của nó là một lá cờ đỏ với năm sao vàng. Thú vị hơn, dân tộc này cũng đón Tết Nguyên đán giống như ở nước ta. Cám ơn vì đã lắng nghe!

Bạn có đoán được đây là nước gì không?

Bài giảng: Unit 8: English speaking countries - Communication - Cô Giang Ly (Giáo viên VietJack)

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 8 khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 8 mới hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 8, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 8 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-8-english-speaking-countries.jsp