Tin học 12 Kết nối tri thức Bài 11: Chèn tệp tin đa phương tiện và khung nội tuyến vào trang web | Giải Tin 12

Với giải bài tập Tin học 12 Bài 11: Chèn tệp tin đa phương tiện và khung nội tuyến vào trang web sách Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn giúp học sinh dễ dàng làm bài tập & trả lời câu hỏi Tin 12 Bài 11.

Giải Tin học 12 Kết nối tri thức Bài 11: Chèn tệp tin đa phương tiện và khung nội tuyến vào trang web

Quảng cáo

Giải Tin học 12 trang 62

1. Chèn tệp ảnh vào trang web

Giải Tin học 12 trang 63

Quảng cáo

2. Chèn âm thanh và video vào trang web

Giải Tin học 12 trang 64

3. Tạo khung nội tuyến trong trang web

Giải Tin học 12 trang 65

Quảng cáo

Luyện tập

Giải Tin học 12 trang 66

Vận dụng

Quảng cáo

Xem thêm lời giải bài tập Tin học lớp 12 Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Giải bài tập lớp 12 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên