Tin học lớp 4 Chân trời sáng tạo Bài 4: Tìm kiếm thông tin trên internet

Với lời giải bài tập Tin học lớp 4 Bài 4: Tìm kiếm thông tin trên internet sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi và làm bài tập Tin học lớp 4.

Giải Tin học lớp 4 Chân trời sáng tạo Bài 4: Tìm kiếm thông tin trên internet

Quảng cáo

Tin học lớp 4 trang 15 Khởi động

Khởi động trang 15 SGK Tin học lớp 4: Ở lớp 3, em đã biết internet là kho thông tin khổng lồ. Hãy trao đổi với bạn và cho biết làm thế nào để có thể tìm được thông tin mong muốn trong kho thông tin khổng lồ đó?

Trả lời

Bạn chỉ cần lên internet, truy cập vào trang google.com, ấn thông tin mình cần tìm kiếm và chờ kết quả là mình có thể thu thập được thông tin mà mình mong muốn.

1. Sử dụng máy tính tìm kiếm để tìm thông tin bằng từ khóa

Tin học lớp 4 trang 16 Khám phá

Khám phá trang 16 SGK Tin học lớp 4: Em hãy quan sát hình 1, hình 2 và cho biết

a. Địa chỉ trang web của máy tìm kiếm google.

b. Từ khóa được sử dụng để tìm kiếm

c. Mối liên quan giữa từ khóa tìm kiếm và nội dung kết quả tìm kiếm do google trả về

Quảng cáo

Tin học lớp 4 Chân trời sáng tạo Bài 4: Tìm kiếm thông tin trên internet

Tin học lớp 4 Chân trời sáng tạo Bài 4: Tìm kiếm thông tin trên internet

Quảng cáo

Trả lời

a. Địa chỉ máy tìm kiếm google là: google.com.vn

b. Từ khóa tìm kiếm là: “vườn quốc gia cát tiên”

c. Dựa vào hình 2 chúng ta thấy rằng: Kết quả tìm kiếm là danh sách các trang web có nội dung chứa từ khóa tìm kiếm hoặc liên quan đến từ khóa tìm kiếm.

2. Xác định từ khóa tìm kiếm

Tin học lớp 4 trang 17 Khám phá

Khám phá 1 trang 17 SGK Tin học lớp 4: Một bạn đã sử dụng máy tìm kiếm Google để thực hiện tìm thông tin bằng hai từ khóa và có được hai kết quả tìm kiếm tương ứng như hình 4 và hình 5. Theo em bạn đã sử dụng những từ khóa nào?

Quảng cáo

Tin học lớp 4 Chân trời sáng tạo Bài 4: Tìm kiếm thông tin trên internet

Trả lời

Thông qua kết quả hình 4 và hình 5 cho thấy bạn đã sử dụng từ khóa tìm kiếm là “Văn Miếu” và “Bến Nhà Rồng”. Vì những từ khóa tìm kiếm sẽ được in đậm khi hiển thị kết quả tìm kiếm.

Khám phá 2 trang 17 SGK Tin học lớp 4: Hình 6 là thông tin cần tìm. Em hãy trao đổi với bạn và đề xuất từ khóa phù hợp để tìm thông tin ở Hình 6 bằng máy tìm kiếm.

Tin học lớp 4 Chân trời sáng tạo Bài 4: Tìm kiếm thông tin trên internet

Trả lời

Để tìm kiếm nội dung hình 6, em có thể dùng từ khóa: "Sao la", "Kì lân châu á".

Giải Tin học lớp 4 trang 18

Tin học lớp 4 trang 18 Luyện tập

Luyện tập 1 trang 18 SGK Tin học lớp 4: Sắp xếp các việc dưới đây theo thứ tự đúng để sử dụng máy tìm kiếm google tìm thông tin bằng từ khóa.

A. Mở trình duyệt web

B. Gõ từ khóa vào ô tìm kiếm rồi gõ phím enter

C. Nhập địa chỉ google.com.vn

Trả lời

Sắp xếp các việc theo trình tự sau: 

A. Mở trình duyệt web

C. Nhập địa chỉ google.com.vn

B. Gõ từ khóa vào ô tìm kiếm rồi gõ phím enter

Luyện tập 2 trang 18 SGK Tin học lớp 4: Phát biểu nào sau đây là sai về tìm thông tin bằng máy tìm kiếm?

A. Từ khóa thường là tên chủ đề, nội dung chính của thông tin cần tìm.

B. Kết quả tìm kiếm là các bài viết có chứa từ khóa hoặc liên quan đến từ khóa.

C. Trên cơ sở kết quả tìm kiếm do máy tìm kiếm trả về, ta có thể chỉnh sửa từ khóa để có kết quả tìm kiếm phù hợp hơn.

D. Từ khóa càng chung chung, không cụ thể thì kết quả tìm kiếm càng chính xác.

Trả lời

D. Từ khóa càng chung chung, không cụ thể thì kết quả tìm kiếm càng chính xác.

Luyện tập 3 trang 18 SGK Tin học lớp 4: Từ khóa nào sau đây phù hợp nhất khi muốn tìm thông tin về Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ?

A. Bảo tàng

B. Bảo tàng phụ nữ

C. Bảo tàng Nam Bộ

D. Bảo tàng phụ nữ Nam Bộ

Trả lời

D. Bảo tàng phụ nữ Nam Bộ

Tin học lớp 4 trang 18 Thực hành

Thực hành 1 trang 18 SGK Tin học 4: Thực hiện theo hướng dẫn ở mục 1 của phần khám phá để tìm thông tin về Vườn Quốc gia Cát Tiên. Truy cập vào kết quả tìm kiếm để xem thông tin chi tiết và cho biết Vườn Quốc gia Cát Tiên thuộc địa phận những tỉnh nào?

Trả lời

Bước 1. Mở trình duyệt web

Bước 2. Nhập địa chỉ google.com.vn

Bước 3. Gõ từ khóa vào ô tìm kiếm là Vườn Quốc gia Cát Tiên rồi gõ phím enter

Kết quả tìm kiếm cho thấy Vườn Quốc gia Cát Tiên nằm trên địa phận các tỉnh: Đồng Nai, Bình Phước và Lâm Đồng

Tin học lớp 4 Chân trời sáng tạo Bài 4: Tìm kiếm thông tin trên internet

Thực hành 2 trang 18 SGK Tin học 4: Thực hiện tìm thông tin với mỗi từ khóa em đề xuất tại hoạt động Làm ở mục 2 của phần Khám phá. Quan sát, nêu nhận xét của em về kết quả do máy tìm kiếm trả về với hình 4, hình 5 và hình 6.

Trả lời

- Kết quả tìm kiếm hình 4 khi dùng từ khóa Văn Miếu:

Tin học lớp 4 Chân trời sáng tạo Bài 4: Tìm kiếm thông tin trên internet

- Kết quả tìm kiếm hình 5 với từ khóa Bến Nhà Rồng:

Tin học lớp 4 Chân trời sáng tạo Bài 4: Tìm kiếm thông tin trên internet

- Kết quả tìm kiếm hình 6 với từ khóa Sao La:

Tin học lớp 4 Chân trời sáng tạo Bài 4: Tìm kiếm thông tin trên internet

Theo em, để kết quả tìm kiếm trả về như mong muốn, cần sử dụng từ khóa là chủ đề hay cụm từ mô tả nội dung chính của thông tin cần tìm.

Thực hành 3 SGK trang 18 Tin học lớp 4: Thực hiện tìm thông tin với lần lượt các từ khóa ở Bài tập 3 của phần Luyện tập. Quan sát kết quả do máy tìm kiếm trả về và cho biết từ khóa có kết quả tìm kiếm phù hợp nhất?

Trả lời

Bước 1. Kích hoạt trình duyệt web Google chrome .

Bước 2. Nhập địa chỉ: Google.com.vn vào ô địa chỉ và nhấn enter

Tin học lớp 4 Chân trời sáng tạo Bài 4: Tìm kiếm thông tin trên internet

Bước 3. Lần lượt Nhập từng từ khóa tìm kiếm vào ô tìm kiếm và nhấn enter để tìm.

Kết quả tìm kiếm với từ khóa ở phần A. Bảo tàng:

Tin học lớp 4 Chân trời sáng tạo Bài 4: Tìm kiếm thông tin trên internet

- Kết quả tìm kiếm với từ khóa ở phần B Bảo tàng phụ nữ:

Tin học lớp 4 Chân trời sáng tạo Bài 4: Tìm kiếm thông tin trên internet

- Kết quả tìm kiếm với từ khóa ở phần C Bảo tàng Nam Bộ:

Tin học lớp 4 Chân trời sáng tạo Bài 4: Tìm kiếm thông tin trên internet

- Kết quả tìm kiếm cho từ khóa ở phần D. Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ:

Tin học lớp 4 Chân trời sáng tạo Bài 4: Tìm kiếm thông tin trên internet

Qua kết quả tìm kiếm em thấy từ khóa có những từ đặc trưng như địa danh, tên riêng, từ đặc biệt thì kết quả tìm kiếm càng chính xác hơn.

Thực hành 4 SGK trang 18 Tin học lớp 4: Thực hiện tìm và kể tên một số máy tìm kiếm khác.

Trả lời

Bước 1. Kích hoạt trình duyệt web Google chrome .

Bước 2. Nhập địa chỉ: Google.com.vn vào ô địa chỉ và nhấn enter

Tin học lớp 4 Chân trời sáng tạo Bài 4: Tìm kiếm thông tin trên internet

Bước 3. Lần lượt Nhập từng từ khóa tìm kiếm “máy tìm kiếm” vào ô tìm kiếm và nhấn enter để tìm. Qua kết quả tìm kiếm em biết được: ngoài Google, thì còn có một số máy tìm kiếm như Bing, DuckDuckgo...

Tin học lớp 4 trang 18 Vận dụng

Vận dụng trang 18 SGK Tin học lớp 4: Hãy thực hiện tìm kiếm thông tin bằng máy tìm kiếm và kể cho bạn về một danh lam, thắng cảnh hay một danh nhân của tỉnh, thành phố nơi em đang sinh sống.

Trả lời

Em thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Mở trình duyệt web.

Bước 2. Nhập địa chỉ google.com.vn

Bước 3. Gõ từ khóa tìm kiếm “Hồ Gươm” và nhấn enter

Kết quả tìm kiếm có thể như sau, em nháy chuột vào một liên kết để xem nội dung

Tin học lớp 4 Chân trời sáng tạo Bài 4: Tìm kiếm thông tin trên internet

Tin học lớp 4 Chân trời sáng tạo Bài 4: Tìm kiếm thông tin trên internet

Xem thêm lời giải bài tập Tin học lớp 4 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn, Giải bài tập Tin học lớp 4 được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Tin học lớp 4 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên