Giải Toán 7 trang 14 Tập 2 Chân trời sáng tạo

Với Giải Toán 7 trang 14 Tập 2 trong Bài 2: Đại lượng tỉ lệ thuận Toán lớp 7 Tập 2 Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời các câu hỏi & làm bài tập Toán 7 trang 14.

Giải Toán 7 trang 14 Tập 2 Chân trời sáng tạo

Vận dụng 3 trang 14 Toán 7 Tập 2: Hai lớp 7A và 7B quyên góp được một số sách tỉ lệ thuận với số học sinh của lớp, biết số học sinh của hai lớp lần lượt là 32 và 36. Lớp 7A quyên góp được ít hơn lớp 7B 8 quyển sách. Hỏi mỗi lớp quyên góp được bao nhiêu quyển sách?

Quảng cáo

Lời giải:

Gọi số sách hai lớp 7A và 7B quyên góp được lần lượt là x quyển sách và y quyển sách

(x, y ℕ*).

Tỉ số giữa số học sinh của hai lớp là: 32 : 36 = 8 : 9.

Do số sách quyên góp được tỉ lệ thuận với số học sinh của lớp nên x8=y9.

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

x8=y9=yx98=81=8.

Khi đó x = 8.8 = 64, y = 9.8 = 72 (thỏa mãn).

Vậy số sách quyên góp được của hai lớp 7A và 7B lần lượt là 64 quyển và 72 quyển.

Bài 1 trang 14 Toán 7 Tập 2: Cho hai đại lượng a và b tỉ lệ thuận với nhau. Biết khi a = 2 thì b = 18.

a) Tìm hệ số tỉ lệ k của a đối với b.

b) Tính giá trị của b khi a = 5.

Quảng cáo

Lời giải:

a) Do a và b là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau và ab=218=19nên hệ số tỉ lệ k của a đối với b là 19và a = 19b.

b) Khi a = 5 thì b = a : 19= 5 : 19= 5.9 = 45.

Vậy b = 45 khi a = 5.

Bài 2 trang 14 Toán 7 Tập 2: Cho hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau. Biết rằng khi x = 7 thì y = 21.

a) Tìm hệ số tỉ lệ của y đối với x và biểu diễn y theo x.

b) Tìm hệ số tỉ lệ của x đối với y và biểu diễn x theo y.

Quảng cáo

Lời giải:

a) Do x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau và yx=217=3nên hệ số tỉ lệ của y đối với x là 3 và y = 3x.

b) Do x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau và xy=721=13nên hệ số tỉ lệ của x đối với y là 13và x = 13y.

Bài 3 trang 14 Toán 7 Tập 2: Cho m và n là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau. Hãy viết công thức tính m theo n và tính các giá trị chưa biết trong bảng sau:

Cho m và n là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau. Hãy viết công thức tính m theo n

Quảng cáo

Lời giải:

Do m và n là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau và với n = 1 thì m = -5.

Khi đó mn=51=5.

Do đó hệ số tỉ lệ của m với n là -5 hay m = -5n.

Với n = -2 thì m = (-5) . (-2) = 10.

Với n = -1 thì m = (-5) . (-1) = 5.

Với n = 0 thì m = (-5) . 0 = 0.

Với n = 2 thì m = (-5) . 2 = -10.

Ta có bảng sau:

n

-2

-1

0

1

2

m

10

5

0

-5

-10

Bài 4 trang 14 Toán 7 Tập 2: Cho biết hai đại lượng S và t tỉ lệ thuận với nhau:

Cho biết hai đại lượng S và t tỉ lệ thuận với nhau:

a) Tính các giá trị chưa biết trong bảng trên.

b) Viết công thức tính t theo S.

Lời giải:

a) Do S và t là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau và với S = 1 thì t = -3.

Khi đó tS=31=3hay t = -3S.

Với S = 2 thì t = -3.2 = -6.

Với S = 3 thì t = -3.3 = -9.

Với S = 4 thì t = -3.4 = -12.

Với S = 5 thì t = -3.5 = -15.

b) Từ phần a ta có t = -3S.

Bài 5 trang 14 Toán 7 Tập 2: Trong các trường hợp sau, hãy kiểm tra xem đại lượng x có tỉ lệ thuận với đại lượng y hay không.

a)

Trong các trường hợp sau, hãy kiểm tra xem đại lượng x có tỉ lệ thuận

b)

Trong các trường hợp sau, hãy kiểm tra xem đại lượng x có tỉ lệ thuận

Lời giải:

a) Với x = 2, y = 1,2 thì yx=1,22=0,6.

Với x = 4, y = 2,4 thì yx=2,44=0,6.

Với x = 6, y = 3,6 thì yx=3,66=0,6.

Với x = -8, y = -4,8 thì yx=4,88=0,6.

Do đó 1,22=2,44=3,66=4,88 nên x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau.

b) Với x = 1, y = 3 thì yx=3.

Với x = 5, y = 25 thì yx=5.

Do 3 5 nên x và y không phải hai đại lượng tỉ lệ thuận.

Lời giải bài tập Toán lớp 7 Bài 2: Đại lượng tỉ lệ thuận Chân trời sáng tạo hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 7 của chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Toán 7 Tập 1 & Tập 2 bộ sách Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên