18+ Suy nghĩ về mối quan hệ giữa học và hành (điểm cao)Từ bài Bàn luận về phép học, hãy nêu suy nghĩ về mối quan hệ của học và hành hay nhất, ngắn gọn giúp học sinh triển khai ý và viết văn hay hơn.

18+ Suy nghĩ về mối quan hệ giữa học và hành (điểm cao)

Quảng cáo

Suy nghĩ về mối quan hệ giữa học và hành - mẫu 1

   Từ xưa tới nay, mối tương quan chặt chẽ giữa học và hành đã được nhiều người quan tâm, bàn luận, Học quan trọng hơn hành hay hành quan trọng hơn học? La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp đã góp một ý kiến xác đáng về vấn đề này trong bài Bàn luận về phép học: Phép dạy, nhất định theo Chu Tử. Lúc đầu học tiểu học để bồi lấy gốc. Tuần tự tiến lên học đến tứ thư, ngũ kinh, chư sử. Học rộng rồi tóm lược cho gọn, theo điều học mà làm. Họa may kẻ nhân tài mới lập được công, nhà nước nhờ thế mà vững yên. Đó mới thực là cái đạo ngày nay có quan hệ tới lòng người. Xin chớ bỏ qua.

   Ý kiến trên đây của ông là sự đúc kết kinh nghiệm sau bao năm nghiền ngẫm và áp dụng trong thực tế phương pháp dạy và học của Chu Tử (tức Chu Đôn Di), một bậc thầy của Nho giáo đời Tống bên Trung Quốc.

   Trong phép học của Chu Tử, Nguyễn Thiếp nhấn mạnh đến mối quan hệ giữa học và hành: học rộng rồi tóm lược cho gọn, theo điều học mà làm. Vậy, chúng ta phải tìm hiểu xem học là gì? hành là gì?

Quảng cáo

   Học là hoạt động tiếp thu những tri thức của nhân loại đã được đúc kết qua mấy ngàn năm lịch sử. Chúng ta có thể học ở trường qua sự truyền thụ của thầy cô, học ở bạn bè; tự học qua sách vở và học ở thực tế đời sống. Học để làm giàu tri thức, nâng cao trình độ hiểu biết. Học để có thể làm chủ bản thân, làm chủ công việc của mình và góp phần hữu ích vào sự nghiệp chung của đất nước, dân lộc. Theo Nguyễn Thiếp, muốn có kết quả tốt phải có phương pháp học tốt. Trước hết phải học từ thấp đến cao. Khi học phải biết tóm lược kiến thức cơ bản đế dễ nhớ, dễ vận dụng. Theo cách nói bây giờ là ta phải biết sơ đồ hóa kiến thức, biết tóm tắt nội dung văn bản đã học.

   Hành là quá trình vận dụng những kiến thức đã học vào những công việc hằng ngày. Ví dụ như một bác sĩ những kiến thức tiếp thu được trong suốt quá trình đào tạo sáu, bảy năm ở trường đại học để vận dụng vào việc chữa bệnh cho nhân dân. Những kiến trúc sư, kĩ sư xây dựng đem kiến thức đã học để thiết kế và thi công bao công trình như nhà máy, bệnh viện, trường học, công viên... để phục vụ đời sống con người.

   Anh công nhân trong xưởng máy vận dụng lí thuyết để cải tiến kĩ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm. Chị nông dân áp dụng khoa học vào đồng ruộng để có được những vụ mùa bội thu... Học sinh vận dụng những điều thầy dạy để làm một bài toán, một bài văn... đó là hành.

   Bác Hồ cũng khẳng định: Học để hành, có nghĩa là học để làm cho tốt, thực tế cho thấy có học có hơn. Ông cha chúng ta ngày xưa đã nói: Bất học, bất tri lí. (Không học thì không biết đâu là phải, là đúng). Mục đích cuối cùng của sự học là nhằm phục vụ cho mọi công việc đạt hiệu quả cao hơn. Nếu học được lí thuyết dù cao siêu đến đâu chăng nữa mà không đem ra vận dụng vào thực tế thì việc học ấy chỉ tốn thời gian, công sức, tiền bạc mà thôi.

Quảng cáo

   Ngược lại, hành mà không học thì hành không trôi chảy. Trong học tập, học sinh muốn làm được một bài văn hay một bài toán thì không những phải nắm vững lí thuyết mà còn phải biết vận dụng lí thuyết để làm từng kiểu bài cụ thể. Trong công việc, nếu ta chỉ làm theo thói quen, theo kinh nghiệm mà không có lí thuyết soi sáng thì năng suất công việc sẽ thấp và chất lượng không cao. Cách làm theo thói quen chỉ thích hợp với các công việc giản đơn, không cần nhiều đến trí tuệ. Còn đối với những công việc phức tạp có liên quan đến khoa học kĩ thuật thì chúng ta bắt buộc phải được đào tạo chính quy theo từng chuyên ngành và trong suốt quá trình làm việc vẫn phải học tập không ngừng. Có như vậy mới đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của thời đại.

   Quan niệm về học và hành của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp cho đến nay vẫn giữ nguyên tính khoa học và tính thực tiễn của nó. Trong giai đoạn khoa học phát triển với tốc độ nhanh như hiện nay thì tri thức các công việc phức tạp. Lí thuyết đúng đắn có tác dụng soi sáng, dẫn đường cho thực hành. Con người sẽ rút ngắn thời gian mò mẫm, thử nghiệm và tránh được những sai lầm đáng tiếc. Lí thuyết gắn với thực hành sẽ thúc đẩy sản xuất phát triển nhanh hơn và đạt hiệu quả cao hơn.

   Do đó, chúng ta không thể coi nhẹ vai trò to lớn của việc học mà phải nhìn nhận, đánh giá đúng mức mối liên quan giữa học và hành. Học và hành phải đi đôi vì chúng có tácđộng hai chiều với nhau. Học hướng dẫn hành. Hành bổ sung, nâng cao và làm cho việc học thêm hoàn thiện. Có học mà không có hành thì chỉ là ôm mớ lí thuyết suông. Trái lại, chỉ chú trọng thực hành mà không chịu học hỏi thì làm việc gì cùng khó khăn. Học và hành là hai mặt của một quá trình, không thể xem nhẹ mặt này hay mặt khác.

Quảng cáo

   Thực tế cho thấy trong tất cả các cấp học ngày nay, phương châm học đi đôi với hành là hoàn toàn đúng. Những kiến thức mà chúng ta tiếp thu được từ nhà trường, sách vở... phải được áp dụng vào thực tiễn cuộc sống để sáng tạo ra những thành quả vật chất, tinh thần phục vụ con người.

   Với cách lập luận chặt chẽ, bài Bàn luận về phép học của Nguyễn Thiếp giúp chúng ta hiểu rõ mục đích của việc học là để làm người có đạo đức, có tri thức, tài năng, đặng góp phần thúc đầy sự hưng thịnh của đất nước, chứ không phải để cầu danh lợi theo kiểu "vinh thân phi gia". Muốn học tốt phải có phương pháp đúng: Học rộng rồi tóm lược cho gọn, theo điều học mà làm; đặc biệt học phải đi đôi với hành.

Dàn ý Suy nghĩ về mối quan hệ giữa học và hành

I. Mở bài

+“Bàn luận về phép học” là phần trích bài tấu của Nguyễn Thiếp gửi vua Quang Trung trình bày về mục đích của việc học.

+Muốn học tốt phải có phương pháp, học cho rộng nhưng phải nắm cho gọn. Đặc biệt muốn học tốt thì phải đi đôi với hành.

II. Thân bài:

1. Nội dung phép học.

+Lúc đầu học để bồi lấy gốc, sau học đến tứ thư, ngũ kinh, chư sử là những kiến thức cơ bản mở đầu cho quá trình học tập lâu dài.

+Học rộng để mở mang kiến thức, sau đó tóm lược lại cho gọn lấy những điều học được áp dụng vào thực tế.

+Có như vậy thì nhân tài mới lập được công, nhà nước nhờ thế mà vững yên. Đó mới thực là cái đạo học có quan hệ tới lòng người, mang lợi ích thiết thực cho dân, cho nước.

2. Giải thích

+Trong phép học Nguyễn Thiếp đưa ra, có nêu lên mối quan hệ chặt chẽ giữa học và hành. Thế nào là học và hành?

+Học: là tiếp thu tri thức của nhân loại thông qua hoạt động học tập ở nhà trường hoặc qua sách vở.

+Hành: là vận dụng những gì đã học được vào thực tiễn đời sống.

+Tại sao học phải đi đôi với hành? Vì:

+Mục đích của việc học là để không ngừng nâng cao trình độ hiểu biết, nhằm phục vụ công việc hiệu quả cao hơn, tốt hơn. (Học để hành).

+Vì vậy học mà không hành (chỉ nắm lí thuyết mà không vận dụng lí thuyết đó vào đời sống) thì việc học trở thành vô ích, vì mất thời gian, tiền của, công sức mà không mang lại lợi ích thiết thực, cụ thể nào.

+Hành mà không học thì hành không trôi chảy

+Nếu chỉ làm việc (hành) theo thói quen và kinh nghiệm, không có lý thuyết (học) soi sáng thì công việc sẽ tiến triển chậm chạp, hiệu quả thấp. Đối với những công việc đòi hỏi phải có những có những hiểu biết về khoa học kĩ thuật mới thực hiện được thì nhất thiết phải học và học không ngừng.

+Trong thời đại khoa học kĩ thuật phát triển nhanh chóng như hiện nay, nếu không học ta sẽ không đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

3. Bình luận

+Khẳng định ý kiến trên của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp là đúng đắn, có cơ sở khoa học và thực tiễn.

+Cốt lõi trong phương pháp học của Nguyễn Thiếp là học đi đôi với hành. Giữa học và hành có mối quan hệ hết sức chặt chẽ. Học đóng vai trò chỉ đạo, soi sáng cho hành. Hành giúp con người vận dụng, củng cố, bổ sung và hoàn chỉnh lí thuyết đã học vào thực tế.

III. Kết bài

+Học và hành phải đi đôi, ta không nên coi nhẹ mặt nào. Có như vậy thì hiệu quả học tập và lao động sản xuất mới được nâng cao.

+Ý kiến của La Sơn Phu Tử tuy đưa ra cách đây đã ba thế kỉ nhưng vẫn đây là kim chỉ nam cho phương pháp giảng dạy và học trong thời đại hiện nay.

Suy nghĩ về mối quan hệ giữa học và hành - mẫu 2

   Trong bài tấu gửi vua Quang Trung vào tháng 8 năm 1791, ở phần "Bàn luận về phép học", La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp có viết: "Học rộng rồi tóm lại cho gọn, theo điều học mà làm". Như vậy, cách chúng ta mấy trăm năm, La Sơn Phu Tử đã nhận ra được tầm quan trọng của phương pháp học tập kết hợp giữa lí thuyết với thực hành. Điều đó cho chúng ta biết rằng giữa hai yếu tố "học" và "hành" có mối quan hệ mật thiết với nhau không thể tách rời.

   Vậy, "học" là gì? Học là quá trình tiếp thu tri thức và biến những tri thức được tiếp thu ấy thành vốn hiểu biết của bản thân. Việc học không chỉ đơn thuần thông qua việc hướng dẫn giảng dạy của thầy cô, sự truyền thụ kinh nghiệm của những người lớn tuổi mà còn thông qua sự trao đổi với của bạn bè, qua việc đọc, nghiên cứu tài liệu, sách vở và quan sát từ thực tế cuộc sống. Tuy nhiên, "học" chỉ dừng lại ở khâu lí thuyết. Muốn biến những điều đã học thành thực tế, nhất thiết phải thông qua lao động thực hành.

   "Hành" là những thao tác nhằm vận dụng các kĩ năng, kiến thức đã tiếp thu vào việc giải quyết những tình huống, những vấn đề cụ thể. Không một môn học nào lại không có phần thực hành. Việc thực hành thể hiện qua các bài tập sau khi vừa học lí thuyết, qua các tiết thí nghiệm thực hành các bộ môn Lý, Hóa, Sinh; qua các thao tác vận động ở bộ môn Thể dục. Theo La Sơn Phu Tử trình bày trong phần "bàn luận về phép học" thì "hành" là việc vận dụng đạo lý của thánh hiền vào cuộc sống, biến những triết lý trừu tượng thành việc làm cụ thể nhằm thể hiện nhân cách, phẩm giá của con người.

   Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói: "Học mà không hành thì học vô ích, hành mà không học thì hành không trôi chảy". Lời dạy trên của Bác cũng góp phần khẳng định mối quan hệ mật thiết và tương hỗ giữa hai yếu tố "học" và "hành" trong cuộc sống.

   Việc thực hành có tác dụng củng cố kiến thức, khắc sâu những điều đã học. Người có học mà không biết ứng dụng những điều đã học vào thực tế thì việc học ấy trở thành vô ích. Sau mỗi bài học lí thuyết là bài bài tập để củng cố, sau mỗi tiết thí nghiệm thực hành là kiến thức đã học được khắc sâu hơn. Nếu không có những tiết bài tập và thí nghiệm thì những điều chúng ta đã học sẽ trở thành mớ lý thuyết suông không có tác dụng gì.

   Đối với sĩ tử ngày xưa, đi học là để hiểu rõ Đạo. Đó là lẽ đối xử hằng ngày giữa con người với nhau. Người đi học mà không hiểu rõ đạo, không biết vận dụng đạo lý thánh hiền để cư xử với nhau mà chỉ "đua nhau lối học hình thức hòng cầu danh lợi, không còn biết đến tam cương, ngũ thường". Chắc chắn điều đó sẽ dẫn đến kết quả "chúa tầm thường thần nịnh hót". Và hậu quả tất yếu sẽ là "nước mất nhà tan ".

   Ngược lại, nếu mọi người biết vận dụng lẽ đạo vào trong cuộc sống thì xã hội sẽ tốt đẹp hơn nhiều. La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp đã nhấn mạnh "Đạo học thành thì người tốt nhiều, người tốt nhiều thì triều đình ngay ngắn mà thiên hạ thịnh trị"

   Tuy nhiên việc thực hành muốn đạt đến thành công cần phải có vai trò khơi gợi dẫn dắt của lí thuyết. Những kiến thức đã học luôn có tác dụng định hướng, dẫn dắt để việc thực hành được tốt hơn. Người thực hành mà không có sự dẫn dắt của học vấn thì khó có hy vọng đạt được mục đích, chẳng khác gì một người đi trong bóng đêm mà không có ánh sáng của ngọn đuốc soi đường. Không một học sinh nào có thể làm được bài tập mà không căn cứ vào những công thức hay định lý đã học. Cũng không một ai thành công ngay ở thí nghiệm đầu tiên mà không có sự hướng dẫn thao tác của thầy cô. Qua bài tấu, để củng cố và phát huy vai trò của việc học, La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp đã thiết tha đề nghị xin vua Quang Trung thay đổi phương pháp học tập sao cho thích hợp: "Lúc đầu học tiểu học để bồi lấy gốc. Tuần tự tiến lên học đến tứ thư, ngũ kinh, chư sử. Học rộng rồi tóm lược cho gọn, theo điều học mà làm."

   Có một phương pháp học tập tốt và đúng đắn, kết hợp với những thao tác thực hành bài bản, chắc chắn kết quả học tập sẽ được nâng cao và "nhân tài mới lập được công. Triều đình nhờ thế cũng được vững yên".

   Tóm lại, từ viếc tìm hiểu bài tấu "Bàn luận về phép học" của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, em nhận thấy hai yếu tố "học" và "hành" đều có tầm quan trọng như nhau và quan hệ mật thiết cùng nhau. "Học" có vai trò dẫn dắt việc "hành" và "hành" có tác dụng củng cố khắc sâu và hoàn chỉnh việc "học". Từ đó, em phải thay đổi phương pháp học tập sao cho đúng đắn, biết kết hợp vận dụng tốt cả hai yếu tố "học" và "hành" để nâng cao trình độ học vấn của bản thân và áp dụng linh hoạt vào thực tế.

Suy nghĩ về mối quan hệ giữa học và hành - mẫu 3

   Một trong những điều trọng yếu nhất của phương pháp học tập là "Học đi đôi với hành". Nguyên lí ấy đã được ông cha ta nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Trong bài tấu "Bàn luận về phép học" gửi vua Quang Trung, La Sơn Phu Tử cũng có viết, cần phải "theo điều học mà làm". Tuy vậy, nhiều người trong chúng ta còn chưa hiểu rõ, hiểu một cách đầy đủ nguyên lí ấy, chân lí ấy.

   Vậy, thế nào là "học đi đôi với hành"? Thế nào là "theo điều học mà làm?". Học là học tập, học văn hóa, ngoại ngữ, học lí thuyết về khoa học kĩ thuật. Hành là hành động, là hoạt động. Học đi đôi với hành có nghĩa là vừa học văn hóa, lí thuyết vừa tập tành, vận dụng; lấy lí thuyết soi sáng thực hành, lấy thực hành củng cố lí thuyết; học tập phải gắn liền với sản xuất, với các hoạt động khác, nhất là hoạt động xã hội. "Theo điều học mà làm" có nghĩa là biến những kiến thức đã học được thành kĩ năng kĩ xảo, vận dụng những điều đã học được để làm ăn, phải biết làm theo những điều đã học để phục vụ lao động sản xuất, để ứng dụng vào cuộc sống. Đúng như cụ Phan Bội Châu đã chỉ rõ: "Học là bắt chước, học là cầu cho biết, học là để mà làm".

   Tại sao phải "học đi đôi với hành"? Tại sao lại phải "theo điều học mà làm". Không học chay, học vẹt, học lí thuyết suông. Không thể học sáo rỗng, có thể đọc thiên kinh vạn quyển, "chữ chứa đầy bụng", nhưng khi bước vào đời thì ngu ngơ, rỗng tuếch, trở thành kẻ "thầy dở, thợ dốt". Vì không "học đi đôi với hành", vì không biết "theo điều học mà làm" nên nhiều người "đua học hình thức cầu danh lợi" như La Sơn đã chê trách. Cho nên học tập phải thiết thực và hữu ích.

   Học luận lí là để bồi dưỡng phẩm hạnh, để trở thành con ngoan, trò giỏi, người công dân tốt. Học các môn khoa học xã hội nhân văn không chỉ để có những hiểu biết, những kiến thức về văn, sử, địa,... mà còn để bồi dưỡng tâm hồn,... Học ngoại ngữ phải tập nói, tập dịch, để đọc sách, để có thêm một công cụ mà làm ăn, mà tiến thủ, chứ đâu phải là để nói một vài câu tiếng Tây, tiếng Tàu, tiếng Anh, tiếng Nhật... cho oai! Nước ta đang trên đường phát triển và hội nhập quốc tế, cho nên "học đi đôi với hành", "theo điều học mà làm" là những phương châm giúp chúng ta cải tiến phương pháp học tập. Các môn khoa học tự nhiên là cực kì quan trọng, sẽ trang bị cho thanh thiếu niên bao kiến thức khoa học, kĩ thuật hiện đại. Phòng thư viện, phòng thí nghiệm, phòng học bộ môn, nhất là phòng máy tính,... đã và đang được xây dựng, phát triển ở các trường tiểu học, trường phổ thông trên phạm vi cả nước đã cho thấy việc "học đi đôi với hành", "theo điều học mà làm" được ngành giáo dục và xã hội quan tâm, coi trọng như thế nào. Các phong trào mang tính xã hội rộng lớn của học sinh, sinh viên những năm gần đây như "phong trào tình nguyện", đóng góp quỹ từ thiện xóa đói giảm nghèo, giúp những người khuyết tật, những nạn nhân chiến tranh... không chỉ thể hiện tình tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, mà còn cho thấy trường học đã gắn liền với cuộc sống xã hội, phương châm "học đi đôi với hành" được hàng chục triệu thầy cô giáo và học sinh nhiệt liệt quán triệt, hưởng ứng.

   Những hoạt động như cắm trại, tham quan, du lịch, sưu tầm văn học dân gian ở quê hương mình; những việc làm như trồng hoa, trồng cây, làm sạch trường, đẹp lớp,... là vô cùng thiết thực, đúng là "theo điều học mà làm". Quét nhà, lau nhà, nấu cơm, giặt quần áo trong gia đình là những công việc giúp tuổi trẻ trở nên tháo vát, khéo léo, biết yêu thương đỡ đần bố mẹ, sớm hình thành những đức tính tốt đẹp như siêng năng cần cù, yêu lao động và biết quý trọng người lao động.

   "Học đi đôi với hành", biết "theo điều học mà làm" là rất thiết thực, bổ ích. Nhờ đó mà lí thuyết được khắc sâu, lí thuyết được thực hành soi sáng, vừa học vừa tập, vừa ôn vừa luyện, nên dễ hiểu, dễ nhớ. Học đi đôi với hành hướng học sinh, sinh viên biết tìm tòi, nghiên cứu, phát minh. Trong những kì thi "tuổi trẻ sáng tạo" ta thấy tuổi trẻ Việt Nam đã biết "theo điều học mà làm", có nhiều phát minh, ứng dụng trong lĩnh vực tin học và công nghệ thể hiện tài năng, trí tuệ Việt Nam.

   "Học đi đôi với hành", "theo điều học mà làm" là phương châm, phương pháp giúp học sinh, sinh viên phát huy tinh thần chủ động, năng động trong học tập, sớm xác định được mục tiêu học tập đúng đắn. Học để mở mang tầm hiểu biết, để trở thành người lao động có kĩ thuật, có khoa học để phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

   Hiện tượng "học giả mà bằng thật", mua bán bằng giả hiện nay đâu chỉ là hội chứng chạy theo bằng cấp, hư danh mà còn phản ánh một sự thật trong xã hội ta là nhiều người chưa hiểu "học đi đôi với hành", "theo điều học mà làm".

   Con đường học tập đi tới tương lai của tuổi trẻ Việt Nam vô cùng tươi sáng và rộng mở. "Học đi đôi với hành", "theo điều học mà làm", là những bài học thiết thực, bổ ích đối với chúng ta.

Suy nghĩ về mối quan hệ giữa học và hành - mẫu 4

   "Học để hành,học với hành phải đi đôi. Học mà không hành thì học vô ích. Hành mà không học thì hành không trôi chảy"., phải chăng lời nó của bác chỉ là suông vậy thôi sao, nó không có ý nghĩa hay một mối quan hệ nào giữa học và hành. Không đâu, học và hành luôn luôn đi dôi với nhau.

   Nhiều năm gần đây, đất nước mở cửa, ta luôn luôn tiếp nhận các phương pháp học mới của nước ngoài. Nhưng những phương pháp này hầu như chưa đạt dến hiệu quả, yêu cầu trình độ đủ để phát triển đất nước.

   Nhiều thầy cô giáo vẫn lúng túng trong việc áp dụng lý thuyết vào thực tiễn, hướng dẫn học sinh tìm tòi, khám phá lý thuyết qua thực tiễn… Kết quả là, vẫn còn tình trạng các bậc phụ huynh và học sinh kêu trời vì mớ lý thuyết và bài tập nặng nề mà thầy cô giáo giao cho. Và hậu quả sâu xa hơn là, có những học sinh kết quả học tập rất cao nhưng vẫn ngơ ngác khi bước vào cuộc sống, nhiều thủ khoa vẫn chưa biết việc chọn trường chọn ngành của mình đã đúng hay chưa…

   Để giúp vua Quang Trung trị nước, La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp đã trình lên vua một bài tấu, trong đó phần cuối, ông đã bàn về phép học( Luận học pháp) ."Học phải rộng sau đó tóm gọn theo điều học mà làm". Rõ ràng từ xưa ông cha ta đã đề cao việc học phải đi đôi với hành.

   Chủ tịch Hồ chí minh cũng đã khẳng định một câu: "Học để hành,học với hành phải đi đôi. Học mà không hành thì học vô ích.Hành mà không học thì hành không trôi chảy". Vậy, học và hành có song hành cùng nhau không?

   Trước hết ta cần phải hiểu học và hành là gì. Học là tiếp thu kiến thức đã được tích lủy trong sách vở, là nắm vững lí luận đã được đúc kết trong các bộ môn khoa học, đồng thời tiếp nhận những kinh nghiệm của cha anh đi trước. Học là trao dồi kiến thức, mở mang trí tuệ, từng lúc cập nhật hóa sự hiểu biết của mình, không để tụt lùi, lạc hậu, học là tìm hiểu, khám phá những tri thức cuả loài người nhằm chinh phục thiên nhiên, chinh phục vũ trụ. Còn hành nghĩa là làm, là thực hành, là ứng dụng kiến thức, lí thuyết cho thực tiễn đời sống. Nhưng nếu không khéo, không đưa ra điều mình học mà thực hành hợp lý thì khác nào ta chính là kẻ phá hoại mục đích của việc học. bởi vậy học và hành là mũi tên hai chiều nhắm đến cùng một cái đích. Nếu chỉ cần thiếu đi một chiều, thì chiều kia cũng sẽ chẳng có tác dụng gì.

   Hiện nay tỉ lệ học sinh giỏi, đậu đại học, tốt nghiệp đại học loại giỏi, được cấp bằng thạc sĩ ngày ngày càng nhiều, không thua kém gì các nước trong khu vực. Song thực tế cho thấy khả năng và trình độ của không ít người chưa thực sự ngang tầm với học vị mà họ có được. Đó là do cái lối học vẹt, cái lối học hình thức, lối học cầu danh vọng mà La Sơn Phu Tử đã đề cập tới ở bài:"bàn luận về phép học".Học phải đúng cách thì mới có thể đạt hiệu quả. Nhũng điểm số, những thành tích trong nhà trường chỉ là phương tiện để động viên, để khích lệ tinh thần học tập chăm chỉ của chúng ta mà thôi.

   Vậy học với hành quan hệ thế nào với nhau? "Lúc đầu học tiểu học để bồi lấy gốc. Tuần tự tiến lên học đến tứ thư, ngũ kinh, chư sử. Học rộng rồi tóm lược cho gọn, theo điều học mà làm". Đúng thế, nhưng đó là cách học thời xưa của La Sơn Phu Tử. Còn bây giờ ta phải học thế nào? Học Tiếng việt, học văn để hiểu rõ thêm về văn hoá của dân tộc/, góp phần xây dựng tinh hoa văn hoá của đất nước. Người biết ứng dụng văn chương vào trong giao tiếp, họ sẽ được mọi người kính nể. Học khoa học để có thể giải thích được các hiện tượng trong tự nhiên, các thành tựu khoa học kĩ thuật trong đời sống. Một ví dụ nhỏ: học được thành phần các chất dinh dưỡng trong thức ăn, về nhà chúng ta áp dụng vào bữa cơm gia đình, nâng cao chất lượng dinh dưỡng , đáp ứng nhu cầu thiết thực của cơ thể . Học ngoại ngữ để ta biết them nhiều thứ tiếng trên thế giới, ta có thể dễ dàng giao tiếp với người nước ngoài, không chỉ vậy ta còn có thể học hỏi cách nhanh chóng nền văn minh của các nước khác…

   Xác định được tầm quan trọng của việc học trong nhà trường vẫn chưa đủ. Chúng ta còn cần phải học thêm các kiến thức khác chung quanh ta. Ngoài ra, để hiểu rõ hơn trong học tập, ta còn phải chú ý lắng nghe giáo viên giảng bài, không có kiểu vừa chơi vừa học, làm ồn lớp,mất trật tự. Đặc biệt là phải biết vận dụng bài học vào ngay trong cuộc sống theo cách hiểu của mình. Có như vậy hiệu quả học, hành mới được nâng cao.

   Học mà không hành chẳng khác gì chuẩn bị hết tất cả các vật liệu (gạch, xi măng, cát,…) mà không bắt tay vào thi công. Cũng vậy hành mà không học như muốn xây nhà mà thiếu vật liệu, thì ngôi nhà có hoàn thành chắc chắn được hay không? Thực tế, có nhiều anh chị sinh viên ra trường khi trong tay có bằng kế toán lại đi làm Marketting, học quản trị kinh doanh lại đi làm công nghệ thông tin… Vậy chẳng khác nào phá huỷ ngôi nhà kiến thức của chính mình?

   Vì vậy, mỗi người cần chọn cho mình một lối đi vào đời, theo từng ngành nghề mà mình yêu thích. Đừng học một đàng hành một nẻo. Vừa phí công học tập, lại không giúp ích gì được cho nước nhà. Phương pháp học của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp ngày nay vẫn còn ảnh hưởng. Học và hành để có tri thức, để làm một con người sống đạo đức. Như thế mới có thể đạt được những thành tựu mà mình mong ước, và góp phần xây dựng đất nước.

Suy nghĩ về mối quan hệ giữa học và hành - mẫu 5

   Thời nào cũng vậy, học và đào tạo người tài luôn là nỗi trăn trở của những người có tâm. Nguyễn Thiếp là một trong số những con người rất giàu chữ tâm vì đất nước ấy. Khi ra giúp vua Quang Trung trị nước ông đã dành nhiều tâm huyết lo cho sự học của muôn dân. Bài tấu "Bàn luận về phép học" của ông dâng vua đã bày tỏ những quan niệm về cách học chân chính để vua lấy đó mà răn mọi người, còn mỗi người cũng lấy đó làm tiêu chí cho việc học của mình. Trong rất nhiều tiêu chí ấy, Nguyễn Thiếp nhắc tới việc học phải đi đôi với hành.

   Con người "thiên tư sáng suốt, học rộng hiểu sâu" trong phần cuối của bài tấu, đã bàn về phép học (Luận học pháp): "Học phải rộng sau đó tóm gọn theo điều học mà làm". Rõ ràng từ xưa ông cha ta đã đề cao việc học phải đi đôi với hành. Bác Hồ cũng đã khẳng định: "Học để hành, học với hành phải đi đôi. Học mà không hành thi học vô ích. Hành mà không học thì hành không trôi chảy". Vậy học và hành là gì? Học là quá trình thu nhận kiến thức, rèn luyện những kĩ năng. Trên con đường phát triển, con người đã tích luỹ được một kho tàng kiến thức khổng lồ và truyền lại cho đời sau. Học là tìm những điều hữu ích từ kho tàng khổng lồ ấy để làm giàu vốn tri thức của mình. Học có thể hiểu rộng ra là tiếp thu kiến thức đã được tích luỹ trong sách vở, là nắm vững lí luận đã được đúc kết trong các bộ môn khoa học, đồng thời tiếp nhận những kinh nghiệm của cha anh đi trước. "Học" còn là trau dồi kiến thức, mở mang trí tuệ, từng lúc cập nhật hóa sự hiểu biết của mình, không để thụt lùi, lạc hậu. "Học" là tìm hiểu, khám phá những tri thức của loài người nhằm chinh phục thiên nhiên, chinh phục vũ trụ. Còn "hành" nghĩa là làm, là thực hành, là ứng dụng kiến thức, lí thuyết vào thực tiễn đời sống. Cho nên học và hành có mối quan hệ rất chặt chẽ với nhau. Học và hành là hai mặt của một quá trình thống nhất, nó không thể tách rời mà phải luôn gắn chặt với nhau làm một. Học là để hiểu biết còn hành là để quen tay. Chúng ta cần hiểu rõ "hành" vừa là mục đích vừa là phương pháp học tập. Một khi đã nắm vững kiến thức, đã tiếp thu lí thuyết mà ta không vận dụng vào thực tiễn, thì học cũng trở nên vô ích. Bởi thế học và hành hết sức quan trọng và có mối quan hệ mật thiết. Ngày nay với đà phát triển của xã hội, quan niệm lí thuyết và thực hành được hiểu khác hơn, học và hành lúc nào cũng đi đôi, không thể tách rời nhau. Có nhiều bạn trẻ khi rời ghế nhà trường vào một nhà máy, một cơ quan... lúng túng không biết phải làm công việc mà chuyên môn mình đã được học như thế nào dẫn đến gặp rất nhiều khó khăn, nhiều khi là sự hoang mang, chán nản. Nguyên do là "học" mà không "hành", là do học không thấu đáo, khi còn ngồi trên ghế nhà trường không thật sự chuyên tâm, rèn luyện, trau dồi kiến thức hoặc thiếu môi trường hoạt động. Ngược lại nêu hành mà không có lí luận, lí thuyết soi sáng và kinh nghiệm đã được đúc kết dẫn dắt thì việc ứng dụng vào thực tiễn sẽ lúng túng, gặp rất nhiều khó khăn trở ngại, thậm chí có khi còn dẫn đến những sai lầm to lớn nữa. Do vậy việc học tập, trau dồi kiến thức và kinh nghiệm là nền tảng để mỗi người áp dụng vào thực tế, thực hành trong thực tiễn cuộc sống. Một thực tế cho thấy, sự thiếu liên hệ giữa kiến thức với thực tiễn ở các trường phổ thông đã khiến các sinh viên tương lai không biết nên lựa chọn ngành học nào trước mùa thi. Đa số các em không biết sử dụng những kiến thức đã được học vào việc gì ngoài việc để... thi đỗ đại học. Cho dù những năm gần đây, nhiều phương pháp dạy học tích cực trong và ngoài nước được đưa vào các trường học nhưng việc áp dụng và hiệu quả của phương pháp này vẫn còn rất nhiều hạn chế. Hậu quả sâu xa hơn của việc "học" không đi đôi với "hành" là có nhiều học sinh, sinh viên đạt kết quả học tập rất cao nhưng vẫn ngơ ngác khi bước vào cuộc sống, nhiều thủ khoa sau khi ra trường, va vấp cuộc sống mới tự hỏi: "Không biết việc chọn trường chọn ngành của mình đã đúng hay chưa?". Nhất là khi xã hội đang cần những người có tay nghề cao phục vụ cho công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá thì việc "Học đi đôi với hành" càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

   Vậy muốn học và hành có hiệu quả mỗi người cần phải học và hành một cách chân chính. Trong bài "Bán luận về phép học", tác giả đã chỉ rõ học chân chính là học làm người, học từ dưới lên cao, từ dễ đến khó, học để áp dụng vào cuộc sống, giúp cuộc sống nhân dân ấm no, hạnh phúc. Điều đó là rất đúng, vì vậy để học và hành có ý nghĩa, chúng ta thử bàn bạc về mối quan hệ giữa học và hành. Nếu chỉ học vì mục đích lấy danh thơm để chứng tỏ với mọi người là ta có học thì chỉ uổng phí và mất thời gian. Hoặc nhiều người đi học để lấy điểm, lấy bằng cấp, theo đuổi chức vụ là những người phục vụ cá nhân, ích kỉ mà không vận dụng kiến thức để làm sao cho có sản phẩm quả là đáng trách. Hành mà không học đôi khi cũng có kết quả nhưng không chắc chắn, kết quả không cao bởi vì quá trình thực hiện công việc chưa có cơ hội kế thừa thế hệ trước bằng kinh nghiệm cũng như lí thuyết. Thậm chí hành mà không học có thể dẫn đến thất bại, phá sản,....Chính vì vậy nên học không hành là vô ích, hành không học thì không có hiệu quả. Vì vậy, chúng ta phải kết hợp học đi đôi với hành. Sự kết hợp này chắc chắn đạt được kết quả cao. Sau khi nghiên cứu, tìm hiểu lí thuyết, chúng ta vận dụng ngay vào thực tế sẽ có kinh nghiệm để sáng tạo, sửa đổi cho phù hợp, từ đó chúng ta sẽ rút ra được không ít những kinh nghiệm để sáng tạo, sửa đổi cho phù hợp và tiến độ làm vào sản phẩm sẽ nhanh, hiệu quả, có giá trị kinh tế. Bởi vậy mỗi chúng ta hãy hiểu và thực hiện học đi đôi với hành để đem lại hiểu biết, kĩ năng làm việc cho bản thân và góp phần tạo ra của cải vật chất để xây dựng đất nước, đưa dân tộc vượt đói nghèo, sánh ngang với các nước trên thế giới. Từ đó ta hãy hiểu lối học chân chính của La Sơn Phu Tử, nếu học không chân chính sẽ dẫn đến mất nước quả là rất đúng.

   Qua phân tích tác dụng của việc "học đi đôi với hành" ta thấy quan điểm của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp luôn đúng ở mọi thời đại, đây là một phương pháp học đúng đắn và hiệu quả nhất. Vì thế, bắt đầu từ bây giờ chúng ta hãy áp dụng những kiến thức mình học được vào trong cuộc sống để việc học không trở nên nhàm chán, lãng phí và mỗi ngày đi học sẽ là một cuộc phiêu lưu thú vị, hữu ích. Hãy chọn cho mình một lối đi vào đời, theo từng ngành nghề mà mình yêu thích. Đừng học một đàng hành một nẻo. Vừa phí công học tập, lại không giúp ích gì được cho nước nhà. Học và hành để có tri thức, để làm một con người sống đạo đức. Như thế mới có thể đạt được những gì mình mong ước, và góp phần xây dựng đất nước.

Suy nghĩ về mối quan hệ giữa học và hành - mẫu 6

Từ xưa đến nay học và hành luôn đi đôi với nhau và không thể tách rời. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói “Học phải đi đôi với hành. Học mà không hành thì vô ích”. Chẳng vì thế mà từ xa xưa các danh sĩ nổi tiếng đã ý thức được ý nghĩa sâu xa của việc học phải kết hợp với hành thì mới thành công.

Học là cả một quá trình dài tiếp thu kiến thức từ thầy cô, bạn bè, từ trong cuộc sống cũng như tự mày mò tìm hiểu các kiến thức từ sách vở, mạng internet. Hành là thực hành, là vận dụng những lý thuyết trên sách vở vào cuộc sống. Học - hành là hai công đoạn của một quá trình giúp con người học tập tri thức, rèn luyện kỹ năng để bước vào cuộc sống, làm chủ cuộc sống. Chính vì thế, học và hành có mối quan hệ mật thiết, gắn bó, không thể tách rời nhau.

Việc học như gốc rễ của một cái cây, để phát triển ra các nhánh thì rễ phải khoẻ. Trong thời đại công nghệ số hiện nay, việc học đi đôi với hành lại càng cần thiết hơn nữa, bởi sự phát triển không ngừng của các tiến bộ khoa học kĩ thuật. Nếu chúng ta không trau dồi kiến thức thường xuyên, áp dụng nó vào cuộc sống để hiểu thì chắc chắn, chúng ta sẽ trở nên thụt lùi so với thế giới.

Ngoài ra thực hành là bước kế tiếp giúp ta hiểu được giá trị của kiến thức, giúp ta đánh giá được giá trị của kiến thức và hiệu quả của việc học tập. Chúng ta tiếp cận một kiến thức mới, thế nhưng lại chưa hiểu được kiến thức ấy mang lại điều gì, giúp ích cho chúng ta điều gì trong cuộc sống, thì hãy vận dụng nó vào đời sống hàng ngày. Như vậy, đó sẽ là cách ghi nhớ kiến thức, kiểm tra, đánh giá hiệu quả của việc học tập. Học là nền tảng của thực hành, bởi thực hành sẽ cho ta những kinh nghiệm mới, từ đó, cho ta thêm nhiều kiến thức mới, để từ đó, khơi dậy sự thích thú, khám phá, sáng tạo của tâm hồn. Việc học sẽ không còn là sự nhàm chán, cực hình, mà nó sẽ là một niềm vui thích, say mê, tràn đầy sáng tạo. Đó là mối liên hệ mật thiết của học và hành mà ta đã nói ở trên.

Học và hành là hai thứ không thể tách khỏi nhau, như Bác Hồ đã nói lí luận phải đi đôi với thực hành. Học sinh ngày nay nên tiếp thu kiến thức cũng như phải áp dụng thực hành ngay từ khi còn đang đi học để khi rời khỏi mái trường, chúng ta đã có được những kinh nghiệm quý báu trong giao tiếp và cuộc sống.

Suy nghĩ về mối quan hệ giữa học và hành - mẫu 7

Học tập là một quá trình lâu dài và bền bỉ trong cuộc đời mỗi con người. Việc học từ lâu đã là một việc rất cần thiết giúp con người rèn luyện, tài đức. Tuy nhiên, để học tốt và học giỏi thì cần phải có phương pháp khoa học, một trong những phương pháp đó phải kể đến học đi đôi với hành.

Học chính là quá trình lĩnh hội, tiếp thu những tri thức của nhân loại cho bản thân, giúp con người phát triển tư duy và nhận thức của mình. Chúng ta có thể học từ nhà trường, thầy cô, bè bạn, học từ đời sống,... Hành là thực hành, là vận dụng những lý thuyết trên sách vở vào cuộc sống. Học - hành là hai công đoạn của một quá trình giúp con người học tập tri thức, rèn luyện kỹ năng để bước vào cuộc sống, làm chủ cuộc sống. Vì vậy, học và hành có mối quan hệ mật thiết, gắn bó, không thể tách rời nhau.

Thật vậy, nếu chúng ta chỉ học mà không hành thì những kiến thức có được chỉ là lý thuyết suông trên giấy, không áp dụng được vào thực tiễn. Dù có giỏi lý thuyết đến đâu, có nắm được những tri thức cao xa thế nào mà không áp dụng nó được vào cuộc sống, không giúp ích cho đời thì nó chỉ là mớ tri thức vô nghĩa. Ngược lại nếu có tri thức, biết vận dụng nó vào đời sống, biết rèn luyện kỹ năng thì tri thức ấy chính là công cụ hữu hiệu để tạo nên thành công cho con người, giúp ích cho cuộc sống. Mặt khác, nếu chúng là chỉ hành mà không học thì làm việc gì cũng khó. Bởi dù làm bất cứ công việc gì cũng cần phải có hiểu biết, phải có nền tri thức. Đặc biệt là những công việc phức tạp thì càng cần phải có tri thức, nắm rõ nguyên lý. Còn không, chỉ thêm phá hoại mà thôi. Một bác sĩ muốn cứu chữa cho bệnh nhân mình phải có tri thức khoa học. Một thợ sửa chữa ô tô phải nắm rõ nguyên lý vận hành. Một nhà giáo giỏi phải nắm được phương pháp giảng dạy, am hiểu chuyên môn của mình. Vì vậy, giữa học và hành là hai mặt của một vấn đề cần thiết để con người hoàn thiện và phát triển bản thân, thành công trên con đường học vấn của mình.

Chúng ta không thể không thừa nhận rằng vấn đề mà một bộ phận giới trẻ hiện nay đang gặp phải là học, lười thực hành. Các bạn sao nhãng việc học, lười ghi chép, thực hành cũng "bỏ quên" mà thay vào đó là dành thời gian cho việc lướt web, online facebook,... Những điều ấy thật đáng buồn khi các bạn đang là những mầm non tương lai của đất nước, là hy vọng và một phần cuộc sống của gia đình mình. Vì vậy, tôi khuyên các bạn hãy chăm chỉ học tập, nỗ lực thực hành. Hãy trau dồi tri thức và rèn luyện kĩ năng của bản thân mình mỗi ngày. Có thể nói học và hành là hành trang giúp con ngươi vươn tới những thành công trong cuộc sống.

Quan hệ giữa học và hành là quan hệ song song, tương hỗ lẫn nhau. Người biết học biết hành chắc chắn sẽ thành công trong tương lai. Vì vậy, ngay từ bây giờ, chúng ta lựa chọn cho mình phương pháp học tập thật đúng đắn các bạn nhé!

Suy nghĩ về mối quan hệ giữa học và hành - mẫu 8

Từ xưa đến nay, học và hành là 2 phạm trù riêng biệt nhưng lại có mối quan hệ chặt chẽ và bổ trợ cho nhau. Nếu chỉ học mà không có hành thì chỉ là lý thuyết suông, mà chưa học đã đi ngay vào thực hành thì cũng sẽ dễ gây thất bại. Chính vì vậy mà trong bài tấu "Bàn luận về phép học" gửi vua Quang Trung, La Sơn Phu Tử cũng có viết: “Học rộng rồi tóm lại cho gọn, theo điều học mà làm”. Có thể nói qua bài luận của La Sơn Phu Tử, chúng ta đã có thể nhận thấy hai yếu tố “học” và “hành” luôn có mối quan hệ mật thiết không thể tách rời.

Vậy, thế nào là "học đi đôi với hành"? Thế nào là "theo điều học mà làm?". Học là học tập, học văn hóa, ngoại ngữ, học lí thuyết về khoa học kĩ thuật... Hành là hành động, là hoạt động. Học đi đôi với hành có nghĩa là vừa học văn hóa, lí thuyết vừa tập tành, vận dụng; lấy lí thuyết soi sáng thực hành, lấy thực hành củng cố lí thuyết; học tập phải gắn liền với sản xuất, với các hoạt động khác, nhất là hoạt động xã hội. "Theo điều học mà làm" có nghĩa là biến những kiến thức đã học được thành kĩ năng kĩ xảo, vận dụng những điều đã học được để làm ăn, phải biết làm theo những điều đã học để phục vụ lao động sản xuất, để ứng dụng vào cuộc sống. Đúng như cụ Phan Bội Châu đã chỉ rõ: "Học là bắt chước, học là cầu cho biết, học là để mà làm".

Tại sao phải "học đi đôi với hành"? Tại sao lại phải "theo điều học mà làm”. Không học chay, học vẹt, học lí thuyết suông. Không thể học sáo rỗng, có thể đọc thiên kinh vạn quyển, "chữ chứa đầy bụng", nhưng khi bước vào đời thì ngu ngơ, rỗng tuếch, trở thành kẻ "thầy dở, thợ dốt". Vì không "học đi đôi với hành", vì không biết "theo điều học mà làm" nên nhiều người "đua học hình thức cầu danh lợi" như La Sơn đã chê trách. Cho nên học tập phải thiết thực và hữu ích.

Học luận lí là để bồi dưỡng phẩm hạnh, để trở thành con ngoan, trò giỏi, người công dân tốt. Học các môn khoa học xã hội nhân văn không chỉ để có những hiểu biết, những kiến thức về văn, sử, địa,... mà còn để bồi dưỡng tâm hồn,... Học ngoại ngữ phải tập nói, tập dịch, để đọc sách, để có thêm một công cụ mà làm ăn, mà tiến thủ, chứ đâu phải là để nói một vài câu tiếng Tây, tiếng Tàu, tiếng Anh, tiếng Nhật... cho oai! Nước ta đang trên đường phát triển và hội nhập quốc tế, cho nên "học đi đôi với hành", "theo điều học mà làm" là những phương châm giúp chúng ta cải tiến phương pháp học tập. Các môn khoa học tự nhiên là cực kì quan trọng, sẽ trang bị cho thanh thiếu niên bao kiến thức khoa học, kĩ thuật hiện đại. Phòng thư viện, phòng thí nghiệm, phòng học bộ môn, nhất là phòng máy tính,... đã và đang được xây dựng, phát triển ở các trường tiểu học, trường phổ thông trên phạm vi cả nước đã cho thấy việc "học đi đôi với hành", "theo điều học mà làm" được ngành giáo dục và xã hội quan tâm, coi trọng như thế nào. Các phong trào mang tính xã hội rộng lớn của học sinh, sinh viên những năm gần đây như "phong trào tình nguyện", đóng góp quỹ từ thiện xóa đói giảm nghèo, giúp những người khuyết tật, những nạn nhân chiến tranh... không chỉ thể hiện tình tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, mà còn cho thấy trường học đã gắn liền với cuộc sống xã hội, phương châm "học đi đôi với hành" được hàng chục triệu thầy cô giáo và học sinh nhiệt liệt quán triệt, hưởng ứng.

Những hoạt động như cắm trại, tham quan, du lịch, sưu tầm văn học dân gian ở quê hương mình; những việc làm như trồng hoa, trồng cây, làm sạch trường, đẹp lớp,... là vô cùng thiết thực, đúng là "theo điều học mà làm". Quét nhà, lau nhà, nấu cơm, giặt quần áo trong gia đình là những công việc giúp tuổi trẻ trở nên tháo vát, khéo léo, biết yêu thương đỡ đần bố mẹ, sớm hình thành những đức tính tốt đẹp như siêng năng cần cù, yêu lao động và biết quý trọng người lao động.

"Học đi đôi với hành", biết "theo điều học mà làm" là rất thiết thực, bổ ích. Nhờ đó mà lí thuyết được khắc sâu, lí thuyết được thực hành soi sáng, vừa học vừa tập, vừa ôn vừa luyện, nên dễ hiểu, dễ nhớ. Học đi đôi với hành hướng học sinh, sinh viên biết tìm tòi, nghiên cứu, phát minh. Trong những kì thi "tuổi trẻ sáng tạo” ta thấy tuổi trẻ Việt Nam đã biết "theo điều học mà làm", có nhiều phát minh, ứng dụng trong lĩnh vực tin học và công nghệ thể hiện tài năng, trí tuệ Việt Nam.
"Học đi đôi với hành", "theo điều học mà làm" là phương châm, phương pháp giúp học sinh, sinh viên phát huy tinh thần chủ động, năng động trong học tập, sớm xác định được mục tiêu học tập đúng đắn. Học để mở mang tầm hiểu biết, để trở thành người lao động có kĩ thuật, có khoa học để phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hiện tượng "học giả mà bằng thật", mua bán bằng giả hiện nay đâu chỉ là hội, chứng chạy theo bằng cấp, hư danh mà còn phản ánh một sự thật trong xã hội ta là nhiều người chưa hiểu "học đi đôi với hành", "theo điều học mà làm".

Con đường học tập đi tới tương lai của tuổi trẻ Việt Nam vô cùng tươi sáng và rộng mở. "Học đi đôi với hành", "theo điều học mà làm", là những bài học thiết thực, bổ ích đối với chúng ta. Những lời Bác Hồ viết trong "Thư trung thu" - 1952, ngày nay đọc lại ta càng thấy thấm thía:

"Mong các cháu cố gắng

Thi đua học và hành;

Tuổi nhỏ làm việc nhỏ,

Tuỳ theo sức của mình.

Để tham gia kháng chiến

Để gìn giữ hòa bình.

Các cháu hãy xứng đáng

Cháu Bác Hồ Chí Minh".

Suy nghĩ về mối quan hệ giữa học và hành - mẫu 9

Tục ngữ có câu “Trăm hay không bằng tay quen”- lí thuyết giỏi không bằng thực hành tốt. Từ đó mà khẳng định về vai trò của việc thực hành trong đời sống. Nhiều hiện tượng chỉ biết chữ thánh hiền mà không biết vận dụng kiến thức vào đời sống và thực tế. Theo La sơn phu tử Nguyễn Thiếp, đó là lối học hình thức. Vì vậy trong bài “Bàn luận về phép học”, ông đã đề cao vai trò của của “theo điều học mà làm”. Học và hành cần phải đi đôi với nhau.

Hơn 80 năm thực dân Pháp đô hộ, đất nước ta rơi vào cảnh nghèo đói và lạc hậu. Vì vậy, sau cách mạng tháng Tám, để đưa đất nước phát triển, quân và dân rất chú trọng việc học và hành. “Học” là sự tiếp thu kiến thức đã được tích lũy trong sách vở, là nắm vững những lí luận trong các môn học, là tiếp thu kinh nghiệm của những người đi trước để lại. Học còn là trau dồi kiến thức, mở mang trí tuệ, tiếp thi những kiến thức mới của nhân loại để không bị lạc hậu. Còn “hành” là làm, là thực hành, là ứng dụng lí thuyết đã được học vào cuộc sống. Như vậy, học và hành có quan hệ chặt chẽ với nhau, là hai mặt của một quá trình thống nhất.

“Học” là cơ sở của “hành”. Một cái cây không thể nghĩ đến chuyện vươn cao, đơm hoa kết trái khi ngay bản thân rễ của nó không hề chắc chắn. Một người muốn làm điều gì, cũng cần phải có hiểu biết nhất định về thứ mình muốn làm, cần làm. Học là quá trình chúng ta tiếp thu và tích lũy để học hỏi và mở rộng hơn về vốn hiểu biết của mình. Mỗi người chúng ta chỉ là một hạt cát nơi sa mạc rộng lớn, là một giọt nước trong đại dương mênh mông. Chúng ta học càng nhiều, mới thấy những thứ mình biết càng ít, lại càng chẳng là bao. Einstein đã nói: chúng ta biết càng nhiều, cái tôi của ta càng nhỏ đi. Khi đã tích lũy đủ kiến thức, ta mới có thể đem những gì mình hiểu biết để biến đổi, vận dụng cho phù hợp và phục vụ cho cuộc sống của mình. Bạn không thể nấu ăn khi bạn không biết công thức. Vậy việc đầu tiên bạn cần làm không phải là mua nguyên liệu mà là xem mình cần làm những gì, các bước để nấu ăn. Đó cũng là lí do trước khi làm việc, chúng ta phải trải qua 12 năm học cùng với những năm đại học. Một cái cây có gốc rễ chắc chắn, nó mới có thể vươn cao. Một người có học hành mới có thể làm những gì mình muốn. Học ở đây không chỉ bó buộc trong trường học. Mọi người, già trẻ đều đang ở trong trường đời. Và tất cả chúng ta đều cần học.

Nhưng khi kiến thức đã đủ đầy, khi một cốc nước đã được tích đủ lượng nước mà không được đem đi tưới tiêu hay sử dụng, đó cũng chỉ là nước chết. Học là cơ sở của hành. Hành giúp thực tiễn hóa học, là kết quả của sự học. Rất nhiều kim loại được khai thác từ lòng đất, nhưng nếu chỉ để đấy. Chúng chẳng khác nào đống sắt vụn. Chúng cần được đem đi để rèn luyện, làm thành những dụng cụ hữu ích, hơn nữa, là những món trang sức, viên kim cương lộng lẫy. Con người cũng vậy, những hiểu biết và lí thuyết chỉ có đem vào cuộc đời để trải nghiệm, thử nghiệm mới thực sự có ý nghĩa. Thực tiễn là cơ sở chứng minh những điều bạn nghĩ, bạn học có thực sự đúng không hay chỉ là lí thuyết trên trang giấy tẻ nhạt. Thực tế cho ta thấy cuộc sống này là muôn hình vạn trạng, không chỉ áp dụng trơn tru công thức là bạn có thể giải được bài toán cuộc sống. Đó là sự tích hợp nhiều vấn đề, cần sự linh hoạt và thông minh. Bạn đang sống trong cuộc đời này, không phải trang sách. Chính cuộc sống sẽ là nơi bạn rèn luyện, dạy cho bạn cách thích nghi và sinh tồn. Những công trình đồ sộ, đẹp đẽ sẽ chẳng xuất hiện nếu các kĩ sư không chịu đi khảo sát thực tiễn mà chỉ ngồi kẻ những bản vẽ. Sẽ chẳng có gì thay đổi nếu bạn chỉ dựa vào tấm bằng của mình mà đi xin việc. Con người có càng nhiều kinh nghiệm và sự thích ứng, không mang hình thù cứng nhắc mới có thể sinh tồn trong mọi môi trường sống.

Như vậy, học là cơ sở của hành. Còn hành là nơi kiểm chứng việc học, để việc học không uổng phí. Học và hành phải luôn đi đôi với nhau. Sẽ chẳng bao giờ việc học là đủ. Cũng như chẳng có kiến thức nào lại không thể áp dụng vào cuộc sống. Bạn có phải là công dân thông minh trong cuộc sống công nghệ 4.0 đang thay đổi từng ngày này không?

Suy nghĩ về mối quan hệ giữa học và hành - mẫu 10

Trên con đường học tập của mỗi người học sinh, ai cũng muốn chọn con đường tốt nhất cho mình. Nhưng để thành công, mỗi người cần phải biết một trong những điều trọng yếu của phương pháp học tập là “ Học đi đôi với hành”. Trong bài “ Bàn luận về phép học”, La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp viết: “ Học rộng rồi tóm lược cho gọn, theo điều học mà làm”, tức là phải kết hợp học với hành, mang điều học vào giúp đời.

Ngay từ đầu văn bản, Nguyễn Thiếp đã chỉ ra mục đích chân chính của việc học: “Ngọc không mài không thành đồ vật. Người không học không biết đạo”. Từ đó, ông nghiêm khắc nêu ra và phê phán lối học chuộng hình thức, cưỡi ngựa xem hoa để rồi gây nên những tai hoạ lớn cho bản thân, gia đình và cả đất nước. Để mọi người biết học, biết đạo, tức là quan hệ, ứng xử trong gia đình, xã hội, ông đã xác định phương pháp học đúng đắn để có kết quả cao nhất. Những ý kiến của ông rất chính xác, nào là phải học từ thấp đến cao, học rộng rồi tóm lược cho gọn, học phải đi đôi với hành.

Để hiểu rõ được bài học sâu sắc của Nguyễn Thiếp, trước hết ta cần hiểu xem học và hành là gì? Học là quá trình tiếp thu tri thức, học tập, học văn hóa, ngoại ngữ, học lí thuyết về khoa học kĩ thuật,… Hành là hành động, là hoạt động. Học đi đôi với hành có nghĩa là vừa học văn hóa, lí thuyết vừa tập tành, vận dụng, lấy lí thuyết soi sáng thực hành, lấy thực hành củng cố lí thuyết, học tập phải gắn liền với sản xuất, với các hoạt động khác, nhất là hoạt động xã hội. Chúng ta phải biến những kiến thức đã học được thành kĩ năng kĩ xảo, vận dụng những điều đã học được để làm ăn, phải biết làm theo những điều đã học để phục vụ lao động sản xuất, để ứng dụng vào cuộc sống. Đúng như cụ Phan Bội Châu đã chỉ rõ: “Học là bắt chước, học là cầu cho biết, học là để mà làm”.

Nếu ta chỉ học mà không hành thì những tri thức kia chỉ là vô ích, con người sẽ không làm được việc gì hoặc làm việc rất lúng túng. Có thể bạn là một cây Toán, cây Văn của trường lớp mà bài tập về nhà không làm, bài văn không chịu viết mà chỉ khư khư ôm quyển sách thì liệu bạn có học tốt lên được không? Hay chỉ làm cho tài năng, năng khiếu của bạn bị mai một, kiến thức bị rỗng, có mà như không. Bạn thích học Vật lí, Hoá học mà không làm thí nghiệm, quan sát hiện tượng, không biết ứng dụng kiến thức về máy cơ đơn giản, về tính chất của oxi vào đời sống thực tế thì liệu bạn có giữ mãi được những gì mình học, có học tốt được? Hay tình yêu của bạn đối với môn học chỉ ngày một nhạt phai. Có biết bao thủ khoa, á khoa đại học khi ra trường lại không làm được chính nghề mà họ học. Đó là vì học đã không vận dụng, thực hành trong khi học, họ chỉ biết học thuộc lòng. Nếu ai cũng như vậy thì con người sẽ không như “nước đổ đầu vịt” mà là “học trước quên sau”. Nhớ làm sau được khi ta ngồi im như tượng, miệng lẩm nhẩm học thuộc lòng như cầu kinh niệm Phật. Nếu ai cũng như vậy thì thế giới loài người sẽ trở thành một thế giới của những con mọt sách hay sao? Trong “Bàn luận về phép học” thì “hành” còn là sự áp dụng đạo lý của thánh hiền vào cuộc sống, biến triết lý thành thực tế để hoàn thiện nhân cách, phẩm giá của con người. Đối với người xưa, học không chỉ làm người, học còn để hiểu Đạo. Đó là lẽ sống, lẽ cư xử đối đãi giữa người với người. Có học, mới hiểu rõ Đạo, mới biết vận dụng đạo lý thành hiền vào cuộc sống. Học không phải là “đua nhau lối học hình thức hòng cầu danh lợi, không còn biết đến tam cương, ngũ thường”. Vì cách học vì danh lợi phù phiếm này chỉ khiến “nước mất nhà tan”, sản sinh ra một thế hệ “chúa tầm thường, thần nịnh hót”. “Đạo học thành thì người tốt nhiều,người tốt nhiều thì triều đình ngay ngắn mà thiên hạ thịnh trị”. Đây chính là những gì mà La Sơn Phu Tử đã bàn luận trong tấu chương của mình.

Nhưng liệu chỉ hành thôi mà không học thì có phải là một điều tốt? Hành mà không học thì hành không trôi chảy. Qua bài tấu, để củng cố và phát huy vai trò của việc học, La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp đã thiết tha đề nghị xin vua Quang Trung thay đổi phương pháp học tập sao cho thích hợp: “Lúc đầu học tiểu học để bồi lấy gốc. Tuần tự tiến lên học đến tứ thư, ngũ kinh, chư sử. Học rộng rồi tóm lược cho gọn, theo điều học mà làm.” Có một phương pháp học tập tốt và đúng đắn, kết hợp với những thao tác thực hành bài bản, chắc chắn kết quả học tập sẽ được nâng cao và "nhân tài mới lập được công. Triều đình nhờ thế cũng được vững yên". Trong học tập, học sinh muốn làm được một bài văn hay một bài toán thì không những phải nắm vững lí thuyết mà còn phải biết vận dụng lí thuyết để làm từng kiểu bài cụ thể. Nếu như ta đã từng được thực hành đấy, đã biết được cách thức để thực hiện thí nghiệm đấy nhưng nếu ta không được học qua kiến thức từ trước thì liệu có thể thực hiện đúng và an toàn thí nghiệm được không? Trong công việc, nếu ta chỉ làm theo thói quen, theo kinh nghiệm mà không có lí thuyết soi sáng thì năng suất công việc sẽ thấp và chất lượng không cao. Cách làm theo thói quen chỉ thích hợp với các công việc giản đơn, không cần nhiều đến trí tuệ. Còn đối với những công việc phức tạp có liên quan đến khoa học kĩ thuật thì chúng ta bắt buộc phải được đào tạo chính quy theo từng chuyên ngành và trong suốt quá trình làm việc vẫn phải học tập không ngừng. Có như vậy mới đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của thời đại. Học mà không hành thì không nắm vững được kiến thức mà nếu chỉ hành mà không học thì có thể sẽ không đủ kiến thức để áp dụng vào thực hành. Bởi vậy chỉ có: “học đi đôi với hành” thì chúng ta mới có thể nắm kiến thức một cách sâu sắc và áp dụng đúng vào thực tế cuộc sống được.

Trước hết, theo La Sơn Phu Tử là phải học lấy cái gốc của tri thức. Phải học có hệ thống một cách bài bản, kĩ lưỡng, không được lơ là. Thông hiểu tri thức, thấu hiểu lí lẽ ở đời mới giúp con người có hành động đúng đắn, công việc được trôi chảy. Từ đó đạo đức cũng được đề cao, đạo học được khẳng định mạnh mẽ. Việc nắm vững tri thức sẽ làm nảy sinh khát vọng làm việc và cống hiến của con người. Biến sự thông hiểu thành hành động hữu ích giúp đời là mục đích của việc học. Tri thức chỉ hữu ích khi nó tạo ra một giá trị nào đó cho cuộc sống con người, thực sự là động lực giúp xã hội ổn định và phát triển. Hành động là hệ quả không thể khác của việc thông hiểu lí thuyết. Biết phân biệt lẽ đúng sai, phải trái, đề cao lẽ phải, xa rời cái xấu, cái ác, giữ gìn đạo đức và nền chính học là nhiệm vụ của người đi học. Nghĩa là, sự hiểu biết phải phục vụ cho cái tốt, cái đẹp, hướng đến phục vụ con người, vì con người. Biết kiểm nghiệm tri thức, rút kết kinh nghiệm cho bản thân và có lựa chọn đúng đắn nhất, sáng suốt nhất. Bởi tri thức không phải lúc nào cũng đúng, có khi nó sai lệch, không nên áp dụng một cách khiên cưỡng, rập khuôn máy móc. Nâng cao giá trị tri thức tự những kinh nghiệm thực là một nhiệm vụ không thể xem nhẹ. Chúng ta không chỉ biết tận hưởng các giá trị tri thức do cha ông để lại mà trách nhiệm của chúng ta là tiếp tục tạo ra các giá trị mới mẻ và tiến bộ, gìn giữ lại cho muôn đời sau.

Tóm lại, từ việc tìm hiểu bài tấu “Bàn luận về phép học” của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, ta nhận thấy hai yếu tố “học” và “hành” đều có tầm quan trọng như nhau và quan hệ mật thiết cùng nhau. “Học” có vai trò dẫn dắt việc “hành” và “hành” có tác dụng củng cố khắc sâu và hoàn chỉnh việc “học”. Từ đó, chúng ta phải thay đổi phương pháp học tập sao cho đúng đắn, biết kết hợp vận dụng tốt cả hai yếu tố “học” và “hành” để nâng cao trình độ học vấn của bản thân và áp dụng linh hoạt vào thực tế.

Suy nghĩ về mối quan hệ giữa học và hành - mẫu 11

Mười bốn tuổi. Mười bốn tuổi với tám năm ngồi trên ghế nhà trường đã giúp tôi trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều. Tôi đã từng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh nói “Học phải đi đôi với hành. Học mà không hành thì vô ích. Hành mà không học thì hành không trôi chảy”. Nhưng đến khi học văn bản “Bàn luận về phép học của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, tôi mới thực nhận ra sự học và mối quan hệ giữa học và hành.

Ngay từ đầu văn bản, Nguyễn Thiếp đã chỉ ra mục đích chân chính của việc học: “Ngọc không mài không thành đồ vật. Người không học không biết đạo”. Từ đó, ông nghiêm khắc nêu ra và phê phán lối học chuộng hình thức, cưỡi ngựa xem hoa để rồi gây nên những tai hoạ lớn cho bản thân, gia đình và cả đất nước. Để mọi người biết học, biết đạo, tức là quan hệ, ứng xử trong gia đình, xã hội, ông đã xác định phương pháp học đúng đắn để có kết quả cao nhất. Những ý kiến của ông rất chính xác, nào là phải học từ thấp đến cao, học rộng rồi tóm lược cho gọn, học phải đi đôi với hành. Để hiểu rõ được bài học sâu sắc của Nguyễn Thiếp, trước hết ta cần hiểu xem học và hành là gì. Học là quá trình tìm tòi, thu nhận, tích luỹ kiến thức, rèn luyện kĩ năng để có hiểu biết về mọi mặt. Học không chỉ là học trên ghế nhà trường mà ngay từ nhỏ, khi còn sống trong vòng tay của cha mẹ, ta đã được học ăn, học nói, học đi hay, cư xử lễ phép với mọi người. Học phải học từ từ, từ thấp đến cao, từ cơ bản đến phức tạp như xây một ngôi nhà cao, móng có vững bền thì ngôi nhà mới chắc được. Khối óc con người không có khả năng nhớ quá lâu, quá nhiều và tỉ mỉ vì vậy khi có nhiều kiến thức, ta phải biết tóm gọn những ý chính, ý cơ bản. Còn hành có nghĩa là làm, là thực hành. Khi có kiến thức ta phải vận dụng những hiểu biết đó vào thực tế cuộc sống.

Có như vậy, học mới có ích, mới không là vô nghĩa. Qua văn bản, tôi đã thấy được vai trò, mục đích to lớn của việc học đối với con người: Học không chỉ cho ta kiến thức, kĩ năng mà còn giúp ta làm việc tốt hơn, có một tương lai tươi sáng hơn. Nhưng quan trọng hơn là ta phải nhận thấy mối quan hệ giữa học và hành, để có phương pháp học tập đúng. Như thế mới có thể học tốt, mới có thể vươn tới đỉnh cao của sự học.

Thật vậy. Nếu ta chỉ học mà không hành thì những tri thức kia chỉ là vô ích, con người sẽ không làm được việc gì hoặc làm việc rất lúng túng. Có thể bạn là một cây Toán, cây Văn của trường lớp mà bài tập về nhà không làm, bài văn không chịu viết mà chỉ khư khư ôm quyển sách thì liệu bạn có học tốt lên được không? Hay chỉ làm cho tài năng, năng khiếu của bạn bị mai một, kiến thức bị rỗng, có mà như không. Bạn thích học Vật lí, Hoá học mà không làm thí nghiệm, quan sát hiện tượng, không biết ứng dụng kiến thức về máy cơ đơn giản, về tính chất của ôxi vào đời sống thực tế thì liệu bạn có giữ mãi được những gì mình học, có học tốt được? Hay tình yêu của bạn đối với môn học chỉ ngày một nhạt phai. Có biết bao thủ khoa, á khoa đại học khi ra trường lại không làm được chính nghề mà họ học. Đó là vì học đã không vận dụng, thực hành trong khi học, họ chỉ biết học thuộc lòng. Nếu ai cũng như vậy thì con người sẽ không như “nước đổ đầu vịt” mà là “học trước quên sau”. Nhớ làm sau được khi ta ngồi im như tượng, miệng lẩm nhẩm học thuộc lòng như cầu kinh niệm Phật. Nếu ai cũng như vậy thì thế giới loài người sẽ trở thành một thế giới của những con mọt sách hay sao? Việc hành quan trọng là thế nhưng ý nghĩa của học cũng không hề nhỏ bé. Nếu ta chỉ cắm cúi hành mà không học thì sẽ làm việc một cách khó khăn, lúng túng, sản phẩm làm ra sẽ không đạt chất lượng cao.

Tôi đã được đọc một câu chuyện nhỏ. Câu chuyện đó kể về một con khỉ mồ côi mẹ, sống xa thế giới loài khỉ. Đến khi có người cho nó một quả chuối vàng ươm, nó cầm lên ngắm nghía, ngửi ngửi rồi vứt đi mà không biết bốc ăn. Câu chuyện đơn giản vậy thôi mà hàm chứa một ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Chú khỉ con kia là loài khỉ mà không biết ăn chuối đó là vì chú sống không có mẹ, không được học tập về tập tính, thói quen của loài khỉ. Trong câu chuyện đó có thấp thoáng bóng dáng của con người. Con người mà không được học thì cũng không có kiến thức, chẳng phải giống như con khỉ mà không ăn chuối hay sao? Tôi có một vài câu hỏi nữa cần tôi và các bạn tự trả lời. Liệu bạn có thể tính được khối lượng, chất sản phẩm trong một phương trình hoá học nếu không biết cách tính toán. Bạn có thể tính được hiệu suất trong Vật lí nếu không biết hiệu suất là gì. Và bạn có thể vẽ được hình học động nếu không biết chức năng và các phần chính của phần mềm GeoGebra, có thể viết được một bài văn nghị luận chặt chẽ thuyết phục nếu không biết luận điểm là gì, cách sắp xếp các luận điểm theo một trình tự hợp lí ra sao? Câu trả lời là không. Bạn không thể làm được việc gì nếu không có tri thức, không thể có tri thức nếu không học. Học còn ảnh hưởng rất lớn tới tương lai, công việc của chúng ta sau này. Bạn muốn làm một bác sĩ giỏi chữa bệnh cứu người mà lại không học từ bây giờ, không chịu tìm hiểu sâu về y học thì ước mơ kia sẽ không thực hiện được. Bạn muốn làm một công nhân lành nghề mà lại không hay những kỹ thuật, những trang thiết bị hiện đại, tiên tiến thì bạn sẽ không thể nào làm nên những sản phẩm có chất lượng, năng suất cao.

Có biết bao những mơ ước đẹp đẽ biến thành những mơ tưởng hão huyền chỉ vì bạn không có ý chí, không học. Ngày nay, xã hội đã đổi khác, thế giới ngày một văn minh, nước ta đang trên con đường xây dựng Việt Nam công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Người nông dân cũng phải được trang bị đầy đủ tri thức, hiểu biết chính xác về giống cây trồng, vật nuôi, cách chăm sóc, phòng dịch bệnh, sâu bọ. Hơn thế, bà con còn được học tập về những máy móc, phục vụ nông nghiệp, làm tăng năng suất lại tiết kiệm được sức lao động. Nếu con người chỉ biết lao vào công việc mà quên mất việc học thì khác nào cái máy, con rô bốt vô tri vô giác, khác nào một con vẹt học tiếng người, nói tiếng người mà chẳng hiểu mình đang nói gì?. Còn khi ta biết kết hợp việc học với việc hành thì làm việc tốt hơn củng cố được kiến thức, kĩ năng đã học. Ta đã từng nghe danh những tấm gương sáng ở nước nhà và trên thế giới. Như ông vua máy tính Billgate, một tỉ phú của thế giới, là người cần cù học tập sau đó thực hành ngoài cuộc sống và kết quả của việc làm đó là ông đã xây dựng được một mạng lưới vi tính khổng lồ, rải khắp thế giới. Như nhà khoa học Ê-đi-sơn không chỉ thông minh, học giỏi, phát minh ra bóng đèn điện, xe điện mà còn là người cần cù, siêng năng. Có ai biết rằng nhà phát minh đó đã thường xuyên cầm búa làm việc thành thạo như những công nhân lành nghề khác. Lịch sử ta từ trước tới giờ, sáng lên hình ảnh Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn- vị dũng tướng tài ba, hiểu sâu rộng văn chương, binh pháp. Ông đã đem những gì tích luỹ được mà viết Binh Thư yếu lược, mà soạn Bình ngô đại cáo làm xúc động trái tim, sục sôi ý chí chiến đấu của bao tướng sĩ. Lí Tiên Hoàng Lí Công Uốn là người học sâu hiểu rộng lịch sử nước ta,sử sách nước ngoài để rồi có quyết định sáng suốt dời đô từ Hoa Lư đến thành Đại La, làm nhân dân muôn đời hạnh phúc, an vui. Trong hai cuộc kháng chiến gian khổ của dân tộc, Hồ Chí Minh như vì sao sáng, sáng cả về học thức uyên thâm, sáng cả về những việc làm, những hi sinh của người cho đất nước. Bên cạnh đó là Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã học tập người xưa, lãnh đạo quân dân kháng chiến chống pháp rồi đánh Mĩ. Nhà nông học Lương Định Của thì sao? Ông đã cùng nhân dân lội xuống ruộng cấy lúa, đem hết tài năng của mình để tạo ra những giống lúa mới đem lại cuộc sống ấm no cho bao người. Nếu bạn bảo “Những vị đó đều là nhân tài kiệt xuất, ta làm sao sánh bằng”. Xin thưa rằng để trở thành nhân tài họ phải học, phải hành chăm chỉ cần cù. Tôi có biết một bạn gái lớp 8 đã vui vẻ nhận lời hướng dẫn em làm Toán viết Văn, đi trồng lạc, trồng ngô cùng bố, sẵn sàng giúp đỡ gia đình. Với cô bạn ấy, đó cũng là thú vui, là cách để củng cố kiến thức cho mình. Chỉ cần một chút để ý thôi, bạn sẽ nhận thấy xung quanh mình có rất nhiều người đã học và hành đúng đắn, đã đạt được những kết quả, thành công lớn lao và ý nghĩa. Thật khâm phục La Sơn Phu Tử. Thật cảm ơn những bài học sâu sắc của tác giả. Từ đây, tôi đã nhận thấy rằng học và hành có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Học sẽ giúp hành lưu loát, trôi chảy, hành sẽ giúp học tốt hơn. Ngày nay, bên cạnh những người có ý thức học, kết hợp học với hành thì còn có nhiều học sinh, sinh viên chỉ học lấy hình thức, lấy tiếng là người đi học mà không biết gì, không thấy được cái sai của mình và cái đúng của học. Mọi người hãy từ bỏ lối học đó, hãy lấy câu “Học đi đôi với hành” để làm cơ sở cho một phương pháp học tập đúng. Học có vai trò to lớn đối với mỗi con người, với cả gia đình và dân tộc. Vì vậy có cách học đúng đắn, học theo lời dạy của bậc cha ông mới xứng là người con đất Việt.

Giờ đây, tôi vẫn vui chơi, nghịch ngợm như trước nhưng tôi đã biết không được nghịch điện, không được bẻ cành hái hoa, không được vứt rác bừa bãi, không được thiếu lễ phép, tôn trọng mọi người. Chắc chắn rằng tôi sẽ còn cố gắng để tìm đến con đường học vấn chân chính, và bạn sẽ có được phương hướng cho mình. Hiểu biết hạn hẹp của tôi chỉ có thể có những suy nghĩ giản đơn, nhỏ bé về sự học vô bờ. Có thể bạn sẽ còn lĩnh hội được những ý nghĩa thâm thuý sâu xa của “Bàn luận về phép học” mà tôi chưa có khả năng. Nhưng bây giờ, trong óc tôi đang hiện lên một ý nghĩa nhỏ bé mà quan trọng “Học có vai trò to lớn nhưng nếu ta cố gắng, phấn đấu, sửa chữa cái sai thì ta sẽ đạt được điều mong muốn.

Suy nghĩ về mối quan hệ giữa học và hành - mẫu 12

Ai cũng mong muốn mình trở thành những người tài năng, giỏi giang để có một cuộc sống tốt đẹp và cống hiến cho xã hội văn minh hơn. Để làm được điều này, chúng ta cần áp dụng phương pháp học đi đôi với hành ngay từ hôm nay. “Học” là quá trình tiếp thu kiến thức được tích lũy trong sách vở, là trau dồi tri thức, mở mang trí tuệ, không để tụt lùi, lạc hậu. Còn “Hành” là ứng dụng lí thuyết đã học vào thực tiễn đời sống. Trong thời đại của khoa học phát triển như vũ bão, việc “học đi đôi với hành” càng được đạt ra một cách nghiêm túc. Học ở đây không chỉ là học trong sách vở, bó hẹp trong phạm vi nhà trường mà còn phải học trong đời sống. Ở lứa tuổi nào cũng phải không ngừng học tập, học mọi lúc mọi nơi. “Học không hành” là lối học hình thức với mục đích là hòng cầu danh lợi. Đó là lối học định hướng đến những mục đích tầm thường. Tuy nhiên, một thực tế đáng buồn hiện nay là nước ta còn quá coi trọng lí thuyết mà chưa đầu tư nhiều cho thực hành. Vấn đề này một mặt đến từ nhận thức của học sinh, mặt khác còn do chúng ta chưa có đủ cơ sở vật chất phục vụ cho việc thực hành để áp dụng những kiến thức từ sách vở vào cuộc sống. Là một học sinh, chúng ta cần phải nghiêm túc trong việc học. Học là phải hiểu, và hiểu là phải thực hành. Không học vẹt, học tủ, học qua loa cho có. Khi học xong thì cần phải ôn lại bài và làm lại các bài tập vận dụng để có thể nhớ được những bài vừa học. Và một điều không thể thiếu là cần phải sáng tạo, mạnh dạn nói lên kiến thức và suy nghĩ của mình để góp phần cho việc học thêm tốt và thành công hơn.

Suy nghĩ về mối quan hệ giữa học và hành - mẫu 13

Mỗi người khi sinh ra đều phải học. Nhưng học như nào để có hiệu quả.? Từ xưa vấn đề này đã được các nhà thông thái bàn tới. Trong bài tấu "Bàn luận về phép học" gửi vua Quang Trung, La Sơn Phu Tử cũng có viết, cần phải "theo điều học mà làm". Điều đó nói lên tầm quan trọng của phương pháp học đi đôi với hành, một trong những phương pháp quyết định tới sự thành công của người học.

Cốt lõi của việc học là rèn luyện con người thành người tố. Học để làm người tốt đẹp, có nhân cách cao thượng, biết phân biệt lẽ đúng sai. Học để giữ gìn đạo lí ở đời. Học là quá trình ta tiếp thu kiến thức cho bản thân mình thông qua sách vở, quá trình giao tiếp với mọi người xung quanh. Học là cách ta nắm vững lí luận đã được đúc kết trong các bộ môn khoa học, đồng thời tiếp nhận những kinh nghiệm của cha anh đi trước,  trau dồi kiến thức, mởmang trí tuệ, từng lúc cập nhật hóa sự hiểu biết của bản thân. Hành là hành động, là hoạt động, là làm, là thực hành.  Học đi đôi với hành có nghĩa là vừa học lí thuyết vừa thực hành, vận dụng; lấy lí thuyết soi sáng thực hành, lấy thực hành củng cố lí thuyết. "Theo điều học mà làm" có nghĩa là biến những kiến thức đã học được vận dụng vào trong thực tế. phải biết làm theo những điều đã học để phục vụ lao động sản xuất, để ứng dụng vào cuộc sống.

Trong phần cuối của bài tấu, đã bàn về phép học (Luận học pháp) : “Học phải rộng sau đó tóm gọn theo điều học mà làm”. Rõ ràng từ xưa ông cha ta đã đề cao việc học phải đi đôi với hành. Theo Nguyễn Thiếp, mục đích của việc học là học để làm người tốt đẹp, có nhân cách cao thượng; học để biết phân biệt lẽ đúng sai; học để giữ gìn kỉ cương và đạo lí ở đời. Nghĩa là phải biến những điều đã học được thành hành động cụ thể để tạo ra một hiệu quả nhất định. Học và hành là hai mặt của một quá trình thống nhất, nó không thểtách rời mà phải luôn gắn chặt với nhau làm một. Học là để hiểu biết còn hành làđể quen tay. Chúng ta cần hiểu rõ “hành” vừa là mục đích vừa là phương pháp học tập. Một khi đã nắm vững kiến thức, đã tiếp thu lí thuyết mà ta không vận dụng vào thực tiễn, thì học cũng trở nên vô ích. Bởi thế học và hành hết sức quan trọng và có mối quan hệ mật thiết.

Nếu “học” mà không “hành” tức là nắm vững lí thuyết mà thiếu kĩ năng, thiếu kinh nghiệm thực tế, làm việc dễ thất bại, trở thành người vô dụng. Một đất nước có nhiều người hay chữ, đó là điều tốt. Tuy nhiên, điều đó cũng đem đến những hạn chế to lớn nếu chỉ có văn hay chữ tốt mà không biết vận dụng nó vào trong đời sống, khiến cho những kiến thức có được trở nên có ích cho đời cho xã hội. Giống như muôn hoa đua nở trên cành mà không thơm hương, tuy đẹp mà vô dụng vậy. Thực tế hiện nay, có nhiều bạn trẻ khi rời ghế nhà trường vào một nhà máy, một cơ quan... lúng túng không biết phải làm công việc mà chuyên môn mình đã được học như thế nào dẫn đến gặp rất nhiều khó khăn, nhiều khi là sự hoang mang, chán nản. Nguyên do là “học” mà không “hành”, là do học không thấu đáo, khi còn ngồi trên ghế nhà trường không thật sự chuyên tâm, rèn luyện, trau dồi kiến thức hoặc thiếu môi trường hoạt động. Không thể học sáo rỗng, có thể đọc thiên kinh vạn quyển, "chữ chứa đầy bụng", nhưng khi bước vào đời thì ngu ngơ, rỗng tuếch, trở thành kẻ "thầy dở, thợ dốt". Vì không "học đi đôi với hành", vì không biết "theo điều học mà làm" nên nhiều người "đua học hình thức cầu danh lợi" như La Sơn đã chê trách. Cho nên học tập phải thiết thực và hữu ích.

Ngược lại nếu hành mà không có lí luận, lí thuyết soi sáng và kinh nghiệm đã được đúc kết dẫn dắt thì việc ứng dụng vào thực tiễn sẽ lúng túng, gặp rất nhiều khó khăn trở ngại, thậm chí có khi còn dẫn đến những sai lầm to lớn nữa. La Sơn Phu tử cũng đã chú ý đến vấn đề này. Ông dặn dò: “Cứ theo điều học mà làm”. Nghĩa là, khi làm việc không được rời xa điều đã học, đảm bảo đúng đắn, chính xác, không sai lệch. Nền chính học được xây dựng dựa trên những điều đã được kiểm nghiệm thực tế, nếu lý thuyết đã được khẳng định thì nên tuân theo, không nên làm khác đi. Điều khác biệt, cái mới, cái sáng tạo sẽ được tôn trọng và đề chỉ khi nó đúng, còn nếu làm khác một cách cố chấp, mù quáng thì có khác chi là ngu xuẩn vậy.

Nếu vừa “học” vừa “hành” thì vừa nắm vững lí thuyết vừa có kĩ năng vững vàng, hình thành kinh nghiệm thực tế, ít sai sót, dễ hoàn thành công việc và thành công trong cuộc sống. Thông thuộc kinh sử, sách vở cổ kim là điều mà các bậc danh nho luôn chú tâm. Phải biết một cách chắc chắn rồi mới làm. Qua thực tế mà tự hoàn thiện bản thân, hạn chế được sai lầm, thiệt hại, tránh làm cho bản thân hoặc người khác bị tổn thất. Nước ta đang trên dường phát triển và hội nhập quốc tế, cho nên "học đi đôi với hành", "theo điều học mà làm" là những phương châm giúp chúng ta cải tiến phương pháp học tập. Các môn khoa học tự nhiên là cực kì quan trọng, sẽ trang bị cho thanh thiếu nhi bao kiến thức khoa học, kĩ thuật hiện đại. Phòng thư viện, phòng thí nghiệm, phòng học bộ môn, nhất là phòng máy tính,... đã và đang được xây dựng, phát triển ở các trường tiểu học, trường phố thông trên phạm vi cả nước đã cho thấy việc "học đi đôi với hành", "theo điều học mà làm" được ngành giáo dục và xã hội quan tâm, coi trọng như thế nào.

Vậy muốn học và hành có hiệu quả mỗi người cần phải học và hành một cách chân chính. Trước hết, theo La Sơn Phu Tử là phải học lấy cái gốc của tri thức. Phải học có hệ thống một cách bài bản, kĩ lưỡng, không được lơ là. Thông hiểu tri thức, thấu hiểu lí lẽ ở đời mới giúp con người có hành động đúng đắn, công việc được trôi chảy. Từ đó đạo đức cũng được đề cao, đạo học được khẳng định mạnh mẽ. Việc nắm vững tri thức sẽ làm nảy sinh khát vọng làm việc và cống hiến của con người. Điều đó là rất đúng, vì vậy đểhọc và hành có ý nghĩa, chúng ta thử bàn bạc về mối quan hệ giữa học và hành. Nếu chỉ học vì mục đích lấy danh thơm đểchứng tỏ với mọi người là ta có học thì chỉ uổng phí và mất thời gian. Hoặc nhiều người đi học để lấy điểm, lấy bằng cấp, theo đuổi chức vụ là những người phục vụ cá nhân, ích kỉ mà không vận dụng kiến thức để làm sao cho có sản phẩm quả là đáng trách. Chính vì vậy nên học không hành là vô ích, hành không học thì không có hiệu quả. Vì vậy, chúng ta phải kết hợp học đi đôi với hành. Sự kết hợp này chắc chắn đạt được kết quả cao. "Học đi đôi với hành", "theo điều học mà làm" là phương châm, phương pháp giúp học sinh, sinh viên phát huy tinh thần chủ động, năng động trong học tập, sớm xác định được mục tiêu học tập đúng đắn. Học để mở mang tầm hiểu biết, để trở thành người lao động có kĩ thuật, có khoa học để phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Qua phân tích tác dụng của việc “học đi đôi với hành” ta thấy quan điểm của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp luôn đúng ở mọi thời đại, đây là một phương pháp học đúng đắn và hiệu quả nhất. Chính vì thế mỗi người hãy lựa chọn cho mình mục đích học tập đúng đắn nhất để vận dụng phương pháp học đi đôi với hành này để có thể đi tới được thành công của chính mình đồng thời đem lại lợi ích cho quốc gia xã hội.

Suy nghĩ về mối quan hệ giữa học và hành - mẫu 14

Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta vẫn thường nghe các thầy cô nói “học đi đôi với hành”, chân lí ấy đã được đúc kết từ xa xưa. Trong bài “Bàn luận về phép học”, La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp cũng từng viết “theo điều học mà làm”. Vậy tại sao học lại phải đi liền với hành? ý nghĩa tận cùng của nguyên lí ấy là thế nào?

Bạn có hiểu “học đi đôi với hành” là thế nào không? “Học” ở đây chỉ là việc tiếp thu các kiến thức văn hóa, xã hội hàng ngày. Có thể bằng nhiều cách như học trên trường lớp, học qua bạn bè, học qua sách vở.... Còn “hành” ở đây nghĩa là hành động, thực hành. Học đi đôi với hành nghĩa là áp dụng những kiến thức sách vở bạn học được vào thực tiễn cuộc sống để học soi sáng cho thực hành, thực hành củng cố vững chắc lí thuyết. Cũng như vậy ý nghĩa của câu “theo điều học mà làm” của La Sơn Phu Tử cũng có hàm ý nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học kiến thức và ứng dụng nó vào thực tiễn. Đây là hai điều song hành với nhau, có ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống.

Vậy thì tại sao học lại phải đi liền với thực hành? Cuộc sống phát triển, mỗi giây phút trôi qua chúng ta chứng kiến cả hàng vạn công trình nghiên cứu ra đời và nếu bạn không chịu khó tìm tòi không áp dụng những lí thuyết đang có vào thực tế thì mãi mãi nó chỉ là công trình vĩ mô không có thực. Có một nhà văn nào đó đã từng nói “Lí thuyết chỉ là màu xám, còn cây đời mãi xanh tươi”. Lí thuyết suông, học vẹt, hay học cho qua quýt thì vĩnh viễn không bao giờ bạn tìm được chân lí của cuộc đời.

Có một thực trạng vô cùng đáng lo ngại hiện nay đó chính là việc các bạn học sinh chỉ biết học vẹt, học chống chế để trả bài cho thầy cô. Đến khi quay trở lại thì không nhớ được gì. Như vậy vô cùng nguy hiểm, những điều bạn học không được áp dụng vào thực tế thì thử hỏi học có ý nghĩa gì cho cuộc đời? Học ngoại ngữ để tiếp thu thêm nhiều điều hay từ nước bạn, học văn để hoàn thiện cách đối nhân xử thế, học toán để minh mẫn con người, học sử để tìm về cội nguồn của dân tộc... Mỗi môn học lại mang một ý nghĩa thực tiễn đối với cuộc sống. Nhưng thử hỏi nếu bạn không biết cách để đưa nó vào trong cuộc sống thì đọc nhiều có ý nghĩa gì?

Hiện nay, có rất nhiều trường hợp sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học không làm đúng ngành học thậm chí là thất nghiệp? Vậy nguyên nhân từ đâu? Do nhà trường hay do bản thân của các bạn? Nhà trường chỉ đóng vai trò là môi trường để truyền thụ kiến thức cho sinh viên mà thôi còn việc có kiếm được công việc ổn định hay không nó phụ thuộc vào bạn. Các nhà tuyển dụng họ không cần những tấm bằng giỏi hay xuất sắc cái họ cần đó là kinh nghiệm thực tiễn, là việc bạn áp dụng được bao nhiêu điều bạn đã học trên sách vở vào công việc?

Người giỏi không phải là kẻ có thể nhớ được kiến thức này ở trang sách nào, hay đọc được bao nhiêu trang sách mà phải là người có thể đem đến cho đời những phát minh lớn phục vụ chính cuộc sống của mỗi con người. Nếu như học chỉ để khoe bằng cấp, học để vỗ ngực rằng ta hiểu biết nhiều thì đó chỉ là mớ lí thuyết suông mà thôi. Có nhiều bậc phụ huynh ép con mình bằng mọi giá phải học kiến thức thật giỏi mà quên rằng cái sẽ nuôi sống con mình sau này là thực tế trải nghiệm mới đúng.

Việt Nam hiện nay, được đánh giá là một trong những nước có chất lượng đào tạo khá cao thậm chí còn cao hơn hẳn các quốc gia phương Tây. Thế nhưng, khi đi du học ở nước bạn đến chuyên mục thực hành, du học sinh Việt bộc lộ ngay sự yếu kém hơn hẳn. Thiết nghĩ các nhà trường, bộ giáo dục cần phải đổi mới lại phương thức học tập. Hiện, ngành giáo dục đã và đang chú ý đến việc áp dụng việc “học và hành” đi liền với nhau. Không chỉ giúp các em học sinh có thể hiểu kiến thức một cách tường tận mà còn giúp các em có thêm hành trang đi vững bước vào đời.

Học và hành là một trong những nguyên lí luôn đi kèm và song hành với nhau trong cuộc sống. Để trở thành những người có ích cho xã hội chúng ta cần phải thay đổi phương thức giáo dục bằng việc lồng ghép hai yếu tố này một cách nhuần nhuyễn.Vì chỉ khi kiến thức sách vở hòa vào cuộc sống nó mới thực sự có ý nghĩa mà thôi.

Suy nghĩ về mối quan hệ giữa học và hành - mẫu 15

Học tập là cách tiếp nhận kiến thức từ sách vở, từ đời sống, xã hội. Học tập là cả một quá trình đầy gian nan và vất vả, học để có được thành tựu là càng khó khăn hơn gấp nhiều lần. Mỗi con người trong đời sống của mình đều có cho riêng mình một phương pháp học khác nhau. Nhưng học mà không vận dụng, không thực hành thì liệu có được coi là học thực sự? Vậy mối quan hệ giữa học và hành là gì? Tại sao lại có câu danh ngôn học phải đi đôi với hành?

Để hiểu rõ câu danh ngôn học phải đi đôi với hành cũng như mối quan hệ giữa chúng, ta cần hiểu rõ khái niệm của việc học và hành. Học tức là chỉ sự tiếp thu kiến thức bằng các trau dồi, để đạt được sự hiểu biết, kiến thức, hành vi, kỹ năng, giao tiếp  trong cuộc sống. “Học” là phương pháp bổ sung kiến thức hình thành từ xa xưa và được tiếp diễn cho tới tận bây giờ. Còn “hành” tức là thực hành, là hành động, là sự thực tập, vận dụng kiến thức đã được học vào việc lao động, sáng tạo. Khi kiến thức chúng ta được học được áp dụng bằng cách thực hành vào thực tế sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ được những vấn đề được học cũng như rút ra cho mình những kinh nghiệm khác nhau. Để từ đó, chúng ta có thể ghi nhớ sâu hơn những kiến thức đã học cũng như áp dụng nó một cách hợp lý vào đời sống hàng ngày.

Học và hành luôn luôn song hành và gắn bó mật thiết với nhau. Việc học và thực hành song song sẽ giúp chúng ta nắm vững được các kiến thức đã học cũng như mang lại hiệu quả tốt nhất cho việc trau dồi kiến thức. Ngược lại, nếu chúng ta chỉ biết học mà không biết áp dụng vào thực tế thì kiến thức ấy chỉ là một loại kiến thức thụ động, không thể mang lại hữu ích cho con người, đồng thời việc học của chúng ta cũng không có được hiệu quả tốt nhất, sẽ thường xuyên gặp thất bại hơn trong cuộc sống. Việc học như gốc rễ của một cái cây, để phát triển ra các nhánh thì rễ phải khoẻ. Trong thời đại công nghệ số hiện nay, việc học đi đôi với hành lại càng cần thiết hơn nữa, bởi sự phát triển không ngừng của các tiến bộ khoa học kĩ thuật. Nếu chúng ta không trau dồi kiến thức thường xuyên, áp dụng nó vào cuộc sống để hiểu thì chắc chắn, chúng ta sẽ trở nên thụt lùi so với thế giới.

Ngoài ra thực hành là bước kế tiếp giúp ta hiểu được giá trị của kiến thức, giúp ta đánh giá được giá trị của kiến thức và hiệu quả của việc học tập. Chúng ta tiếp cận một kiến thức mới, thế nhưng lại chưa hiểu được kiến thức ấy mang lại điều gì, giúp ích cho chúng ta điều gì trong cuộc sống, thì hãy vận dụng nó vào đời sống hàng ngày. Như vậy, đó sẽ là cách ghi nhớ kiến thức, kiểm tra, đánh giá hiệu quả của việc học tập. Học là nền tảng của thực hành, bởi thực hành sẽ cho ta những kinh nghiệm mới, từ đó, cho ta thêm nhiều kiến thức mới, để từ đó, khơi dậy sự thích thú, khám phá, sáng tạo của tâm hồn. Việc học sẽ không còn là sự nhàm chán, cực hình, mà nó sẽ là một niềm vui thích, say mê, tràn đầy sáng tạo. Đó là mối liên hệ mật thiết của học và hành mà ta đã nói ở trên.

Hãy nhìn lại những người vĩ nhân trên thế giới, có ai mà không áp dụng phương pháp này cho việc học của mình mà Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng. Năm 1911, khi Người  mới chỉ 21 tuổi, Người đã từ bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước trên con tàu Amiral Latouche Tréville. Trên con tàu này, Người đã tự mình học tiếng Pháp bằng cách ghi nhớ những từ ngữ mới lên tay rồi tập đọc và giao tiếp với những người làm công khác trên tàu. Bằng cách đó, Người đã ghi nhớ được những từ ngữ mới, một ngôn ngữ mới vô cùng hiệu quả. Suốt cuộc đời của mình, Hồ Chí Minh biết nói tới 29 thứ tiếng, chưa kể tiếng của đồng bào nước Việt. Để có được thành tựu như vậy, Người đã miệt mài học tập không biết mệt mỏi, rồi dùng chính những kiến thức mình học để giao lưu, giao tiếp với những người bản địa. Đó là một cách thực hành hết sức khéo léo, hết sức thông minh. Ngày nay, các bạn trẻ cũng áp dụng phương pháp này khi học ngoại ngữ, bởi chúng ta có thể thấy hàng tốp những sinh viên, học sinh thực hành giao tiếp với người nước ngoài ở những thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội. Vốn kiến thức họ học tại trường  sau đó đem nó vận dụng, giao tiếp với người nước ngoài, người bản xứ, từ đó, họ có thể nắm vững ngôn ngữ mình học một cách vô cùng hiệu quả.

Nhìn về xa hơn nữa, trên thế giới, nhà khoa học N. Tesla, nổi tiếng là nhà phát minh, kỹ sư cơ điện. Ông là người khám phá ra tia X, điện vô tuyến, hệ thống điện đa pha, … Để có được thành tựu to lớn ấy, N. Tesla không chỉ miệt mài, nghiên cứu các kiến thức đã học mà ông còn thí nghiệm liên tục, áp dụng nó vào thực tế để hiểu sâu hơn kiến thức của mình, tạo nên những kinh nghiệm mới. Đến cuối đời, N. Tesla gần như bị mù do phải làm việc nhiều dưới nguồn điện cao thế. Nhưng những đóng góp của ông cho khoa học thì sẽ mãi là nguồn cảm hứng vô tận cho con người trên khắp thế giới. Ta cũng biết tới Leonardo De Vinci, thiên tài toàn năng của nước Ý. Ông cống hiện thành tựu của mình trên mọi lĩnh vực như nghệ thuật, khoa học, y học, …Ông là người đầu tiên vẽ lên những hệ thần kinh trong cơ thể con người một cách chính xác nhất. Có được điều đó, nhờ khả năng học hỏi cũng như thực hành hết sức miệt mài và sáng tạo của ông. Với những kiến thức học được từ sách vở, Leonardo De Vinci còn thực hành giải phẫu từng thớ cơ và thịt con người để có được những kiến thức chính xác nhất. Điều này đã giúp con người có cái nhìn tổng quan cũng như hiểu rõ hơn về các cơ quan bên trong con người.

Có thể nói các nhà khoa học, các vĩ nhân trên thế giới, không ai học tập mà không song song với thực hành. Bởi lẽ đó là cách thức tốt nhất để ghi nhớ kiến thức, đồng thời tạo nên những kinh nghiệm phong phú, bổ sung các kiến thức mới từ đời sống, tạo nên một vốn kiến thức phong phú cho chính mình.

Đến đây, ta có thể xác định học đi đôi với hành là phương pháp học tập đúng đắn nhất, hiệu quả nhất. Mỗi người cần xác định cho mình mục tiêu học tập đúng đắn, sau đó, áp dụng những kiến thức đã học vào cuộc sống thường nhật, từ đó rút ra cho mình những kinh nghiệm cũng như kiến thức mới. Học tập là một thứ không biên giới, bạn có thể học từ bất cứ ai, bất cứ đâu, từ trường lớp,, thầy cô, đến bạn bè, người thân trong nhà, … Quan trọng là với mỗi kiến thức dã học, ta biết cách áp dụng nó với đời sống, giao tiếp để có thể khắc sâu kiến thức đó vào tâm khảm, biến thứ kiến thức đó thành của mình.

Ngày nay, với sự phát triển của khoa học, nhiều người luôn chạy theo những cách học, lối học “thời thường”, bỏ qua những phương pháp học tập đúng đắn. Bố mẹ bắt con cái học hành, tiếp thu kiến thức nhiều nhưng lại không hề dạy chúng cách áp dụng nó vào thực tế. Các thầy cô với bệnh thành tích, chạy theo xu hướng, để học sinh học tập bằng cách nhồi nhét kiến thức, hay phương pháp “đọc chép” mà không để học sinh có cơ hội tìm tỏi, thực hành các kiến thức mình dạy. Đây là một trong những phương pháp học nguy hiểm, bởi sẽ gây ra hậu quả rằng những đứa trẻ được học, được dạy sẽ chẳng hiểu gì, cũng chẳng nhớ gì. Từ đó, tạo nên một thế hệ học sinh yếu kém, chỉ biết tới thành tịch.

Học và hành là hai thứ không thể tách khỏi nhau, như Bác Hồ đã nói lí luận phải đi đôi với thực hành. Học sinh ngày nay nên tiếp thu kiến thức cũng như phải áp dụng thực hành ngay từ khi còn đang đi học để khi rời khỏi mái trường, chúng ta đã có được những kinh nghiệm quý báu trong giao tiếp và cuộc sống.

Suy nghĩ về mối quan hệ giữa học và hành - mẫu 16

Trong cuộc sống hiện đại, việc học hành, thi cử đã trở thành một phần không thể thiếu đối với trẻ em. Vì tương lai của con cái các bậc phụ huynh thậm chí chăm lo, chọn trường lớp, thầy cô, cho các bé đi học khi còn rất sớm, đặc biệt chú trọng thêm các môn năng khiếu ngoại ngữ, với hy vọng con mình được phát triển toàn diện và không bị tụt lùi so với bạn cùng trang lứa. Tuy nhiên, việc xây dựng lộ trình, để các em học sinh dành hết trí lực cho việc học lý thuyết mà quên đi mất việc áp dụng và thực tiễn cuộc sống cũng đã và đang là vấn nạn đáng quan tâm, khi dần có rất nhiều thế hệ học sinh chỉ giỏi lý thuyết suông, mà lại luống cuống khi áp dụng lý thuyết và đời sống, vào công việc. Điều đó càng nói lên tầm quan trọng của mối quan hệ giữa học và hành.

“Học” là hoạt động tìm hiểu, ghi nhận kiến thức vào não bộ từ nhiều nguồn và nhiều phương tiện, từ việc học qua những bài giảng của thầy cô trên trường lớp, từ việc trao đổi với bạn bè, cha mẹ, người thân, hay tự học qua sách vở, phương tiện thông tin đại chúng,… Học giúp con người đạt được những hiểu biết, những tri thức mới mẻ, những trải nghiệm, sở thích mới làm phong phú thêm cuộc sống cũng như làm nền móng vững chắc cho công cuộc sinh tồn và phát triển trong xã hội. 

“Hành” tức là hành động, trong câu nói “học đi đôi với hành”, thì từ “hành” được hiểu là việc áp dụng những kiến thức thực tiễn vào cuộc sống. Vừa học song song lý thuyết vừa thực hành, từ việc thực hành tìm ra được những kinh nghiệm, những lỗ hổng của lý thuyết, hay những mảng mà lý thuyết không thể làm rõ, từ đó khiến con người tự tin hơn trong công việc, trong cuộc sống khi bản thân nắm rõ được cả lý thuyết và thực tiễn.

Vậy tại sao học lại phải đi đôi với hành, và nếu như chúng ta chỉ học lý thuyết mà không hành động thì có được không? Sở dĩ học phải đi đôi với hành là bởi từ xa xưa đến nay con người khi bước chân vào con đường sách vở đều chỉ có một mục đích ấy là có thể phát triển bản thân, nâng cao tri thức, trang bị một hành trang vững chãi để bước vào đời, có thể tự dùng tài học, tri thức để tạo nên công danh sự nghiệp, làm được những việc có ích cho bản thân gia đình và xã hội. Như các sĩ tử xưa năm lần bảy lượt ôn luyện Tứ kinh, ngũ thư vào kinh ứng thí cốt cũng là để lấy công danh trả món nợ nam nhi, sau là để giúp ích cho đất nước, phụng sự cho nhân dân, làm rạng danh liệt tổ liệt tông. 

Ngày nay việc học hành là dành cho tất cả mọi tầng lớp giai cấp, mọi người đều cố gắng học tập để có một nền móng vững chắc cho tương lai, để có thể có một nghề nghiệp ổn định, mức lương hợp lý, dễ dàng thăng tiến và có vị trí trong xã hội, thoát khỏi nghèo đói. Như vậy chung quy lại, việc học mục đích chính là để hành, là để có vốn kiến thức phục vụ cho công cuộc lao động kiếm sống và kiến thiết đất nước. Còn nếu như người ta chăm chăm học thật nhiều học mãi, đầu tư đủ loại sách vở, trường lớp thế nhưng chỉ học lấy lý thuyết và để đó chứ không vận dụng chúng vào thực tiễn để làm ra giá trị, của cải, tiền bạc, hay nâng tầm bản thân lên những vị trí cao hơn trong xã hội. Thì việc học ấy cũng chỉ là là vô nghĩa, không chỉ lãng phí công sức, thời gian, tiền bạc, thanh xuân mà còn là một hành động mù quáng không những không khiến con người ta phát triển mà còn trở thành thứ giam cầm khiến chúng ta không thể nhìn nhận được sai lầm và thách thức từ thực tế. Học mà không hành như vậy là điều vô cùng tai hại mà chúng ta cần hết sức tránh xa.

Đặt câu hỏi ngược lại, nếu chúng ta hành mà không học thì sẽ như thế nào, điều ấy có thể lấy ví dụ về một bác sĩ chưa học ngoại khoa mà tham một ca mổ, rõ ràng họ không thể làm, cũng như không đủ sức và kiến thức cũng như những kỹ năng cần thiết để làm. Ấy rồi ví dụ như việc để một người chưa từng đụng vào máy tính soạn thảo một trang word với đủ các kiểu căn lề, ký tự đặc biệt, chèn tranh, chèn chữ,… rõ ràng họ cũng chẳng thể làm được vì nó quá khó và nằm ngoài tầm hiểu biết, và nếu như cố gắng làm họ sẽ phải mất rất nhiều thời gian để nghiên cứu mày mò, và rõ ràng là họ chẳng thể tạo được một trang word hoàn chỉnh, đẹp đẽ trong thời gian ngắn.

 Có một số ý kiến cho rằng chỉ cần làm nhiều, thực tập nhiều, làm theo thói quen và kinh nghiệm chứ không cần phải học lý thuyết cho mất thì giờ, lại dài dòng khó hiểu. Tuy nhiên đây là một quan điểm không thực sự chính xác, đặc biệt là trong thời buổi công nghệ tân tiến và đổi mới từng ngày, chúng ta không thể có đủ thời gian để mày mò trong bóng tối tìm kiếm kinh nghiệm, mà cần có những bước đi tắt vừa học vừa hành. Nếu việc thực hành, làm việc không có lý thuyết dẫn đường sẽ dẫn tới sự chậm chạp, dễ xảy ra sai sót, hiệu quả công việc không cao, không thể đạt tới những sự phát triển vượt bậc. Trước thực tế đó việc học lý thuyết luôn là kim chỉ nam, và thực hành chính là chìa khóa để tìm ra những lỗ hổng, đồng thời giúp chúng ta sửa chữa các khuyết điểm thường gặp, nhằm hạn chế sai sót, từ đó hiệu suất công việc cũng được cải thiện hơn. 

Chung quy lại đối với bất kỳ một công việc nào nếu muốn làm được một cách thành thạo và suôn sẻ thì người làm cần phải nắm thật chắc lý thuyết, sau đó thực hành nhiều lần, có được kinh nghiệm từ những sai lầm thì mới có thể thành công. Chứ chẳng thể có chuyện thành công trong khi bản thân không có hiểu biết và kiến thức về lĩnh vực mà mình định làm việc.

Học và hành là hai phạm trù song song và có mối quan hệ gắn bó mật thiết, học lý thuyết là kim chỉ nam, ánh sáng soi đường cho hành, ngược lại việc thực hành giúp tạo ra giá trị, thành quả trong thực tế. Chính lẽ đó mỗi chúng ta trong quá trình học tập cần có sự cân bằng giữa học và hành không nên coi nhẹ bên nào, vận dụng tốt mối quan hệ giữa học và hành để có cho mình nền tảng tri thức vững chắc, mạnh mẽ tiến về tương lai.

Suy nghĩ về mối quan hệ giữa học và hành - mẫu 17

Từ xưa, để truyền lại cho con cháu kinh nghiệm học tập hiệu quả, ông bà ta thường có câu: “Học đi đôi với hành”. Câu nói ấy đã khẳng định vai trò của việc thực hành trong quá trình học tập cũng như mối quan hệ giữa học và hành trong cuộc sống. Vậy “học” và “hành” có quan hệ mật thiết với nhau như thế nào? 

“Học” là quá trình lĩnh hội, tiếp thu những tri thức trên nhiều lĩnh vực như khoa học, văn hóa, kinh tế, lịch sử từ nhà trường, gia đình và xã hội. Việc học được thực hiện trong một quá trình lâu dài và liên tục. Việc học giúp con người mở mang tri thức, có những hiểu biết cơ bản và uyên sâu về những vấn đề trong đời sống và thế giới tự nhiên. Khi “học” cần học những cái hay, cái tốt, tránh những cái chưa tốt, những điều xấu, điều sai thì việc “học” mới có ích. “Hành” là thực hành, là việc vận dụng những tri thức mà chúng ta lĩnh hội được vào cuộc sống, giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn. Những kiến thức được “học” sẽ trở nên có ý nghĩa và giá trị khi chúng được áp dụng vào thực tế, giúp ích cho con người. Có thể khẳng định rằng giữa “học” và “hành” có mối quan hệ mật thiết, gắn bó chặt chẽ, luôn song hành cùng nhau, không thể tách rời.

Vậy, tại sao “học” và “hành” lại đi đôi với nhau? Trong đời sống, mục đích tối cao của học là giúp con người nâng cao trình độ, trau dồi tri thức, kỹ năng để làm việc, giúp công việc được thực hiện có năng suất và hiệu quả cao. Vì vậy nếu khi con người lĩnh hội được tri thức, nắm được định luật, định lý, nắm được công thức, có hiểu biết rồi mà không vận dụng vào thực tế thì thật vô nghĩa, tri thức ấy thành thứ vô giá trị. Có kiến thức mà không dùng không khác gì việc có vũ khí mà lại dùng tay không chống lại quân thù. Thực tế đã chứng minh điều đó. Ví dụ, những sinh viên trường y vốn được đào tạo bài bản, trải qua 6 năm học tập, tốn biết bao thời gian, tiền bạc nhưng khi ra trường lại không dùng kiến thức ấy chữa bệnh cho các bệnh nhân, những người cần giúp đỡ thì kiến thức ấy rồi cũng sẽ mai một, tốn công sức học tập mà cuối cùng không giúp ích được gì cho bản thân và xã hội. Trái lại, nếu vừa học, vừa luyện tập thì tay nghề của họ sẽ ngày càng được nâng cao, khi ra trường có đủ tri thức, kĩ năng để làm việc tại các cơ sở y tế hay giúp đỡ cho nhiều người bệnh khi họ cần thì tri thức học được trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Hay khi học văn cũng vậy, nếu chúng ta chỉ học lý thuyết về ngôn từ, khái niệm, cách làm văn mà không tự mình cầm bút lên để triển khai một vấn đề, viết một bài văn hoàn chỉnh, không vận dụng ngôn từ vào quá trình giao tiếp trong đời sống thì các kiến thức ấy cũng chỉ là lý thuyết suông mà thôi. Điều đó thật đáng tiếc! Bởi sứ mệnh của tri thức là phục vụ con người, làm cho cuộc sống của con người trở nên ý nghĩa và tốt đẹp hơn.

Hơn thế nữa, nếu chúng ta chỉ biết cắm đầu cắm cổ vào làm mà không chịu học hỏi thì rất khó để thành công. Một đứa trẻ không thể tự mình nói được nếu không được cha mẹ hướng dẫn ngay từ bé, một chàng thanh niên cường tráng khó có thể nuôi sống bản thân nếu không cố gắng học tập để làm việc. Một nhà sư phạm không thể dạy cho thế hệ tương lai những tri thức hữu ích, những điều hay lẽ phải hay đơn giản là những con chữ lúc các em buổi đầu đến lớp nếu không được đào tạo bài bản, không chịu khó tích lũy tri thức trong quá trình học của mình. Một nhà kinh doanh khó có thể tạo ra lợi nhuận nếu không dựa trên những tri thức cơ bản về kinh tế, quy luật cung-cầu trên thị trường. 

Dù làm bất cứ công việc gì, trên bất kì lĩnh vực nào mà không có tri thức soi sáng, chỉ làm việc theo thói quen hay kinh nghiệm giản đơn thì rất khó để đạt hiệu quả, chất lượng. Đặc biệt là đối với những công việc đòi hỏi độ chính xác cao, cần hiểu biết về công nghệ, khoa học, kĩ thuật,... thì càng cần phải "học". UNESCO từng đề xướng: "Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để khẳng định mình" cũng vì lẽ đó. Vừa học vừa hành giúp con người không chỉ lĩnh hội được kiến thức mà còn rèn luyện thêm được kĩ  năng, kinh nghiệm, biết nhìn nhận vấn đề để giải quyết khách quan, hợp lý và phù hợp với năng lực thực tiễn. Khi học tốt thì hiệu quả thực hành cao, tri thức càng sâu rộng thì làm việc càng chất lượng, ít lỗi lầm, hạn chế sai phạm. Ngược lại, khi không học, làm việc theo cảm tính thiếu tri thức sẽ dẫn đến nhiều sai phạm, thậm chí gây hậu quả nghiêm trọng. Hãy thử tưởng tượng xem nếu một bác sĩ thiếu tri thức về chẩn đoán, phẫu thuật,...thì bệnh nhân sẽ ra sao? Một kế toán thiếu hiểu biết về những con số thì công ty sẽ thế nào? Chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu khi làm một bài toán tìm ẩn nếu không biết công thức nhân, chia, cộng, trừ đơn giản. Chúng ta sẽ viết một bài văn nghị luận như thế nào nếu chưa nắm được thế nào là bố cục, luận điểm, luận cứ bài viết. Chúng ta sẽ giao tiếp, hành xử ra sao nếu chưa học được những bài học đầu đời về cách đối nhân xử thế, về lòng nhân ái, vị tha, về tình thương trong cuộc sống? Tất cả đều nhờ có "học" mà nên.

La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp từng cho rằng: “Học rộng rồi tóm lược cho gọn, theo điều học mà làm. Hoạ may nhân tài nhờ thế mới lập được công, nhà nước nhờ thế mới vững yên” đã một lần nữa khẳng định sự cần thiết của “học”và “hành”. Song, hiện nay, một bộ phận giới trẻ đang có lối học lệch lạc, đó là lối học hình thức, mưu cầu danh lợi, chạy theo điểm số mà không chú trọng đến nội dung. Cuối cùng không hiểu được vấn đề nên không thể áp dụng được khi bước ra cuộc sống. Lối học ấy thật không đáng chút nào! Vì vậy, chúng ta cần phải có phương pháp học tập đúng đắn để phát triển bản thân, làm nền móng vững chắc cho tương lai. “Học” phải chủ động, tích cực, nắm được cái cốt lõi của vấn đề, học từ cái cơ bản đến nâng cao, từ đơn giản đến phức tạp, học chuyên sâu ngành mà mình định hướng. Học phải kết hợp thường xuyên với thực hành để trau dồi kĩ năng, đúc rút kinh nghiệm, làm bản lề cho sự thành công mai sau.

Như chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “ Học với hành phải đi đôi, học mà không hành thì vô ích, hành mà không học hành không trôi chảy”. Hiểu được mối quan hệ chặt chẽ giữa “học” và “hành” như thế, ngay từ bây giờ chúng ta hãy hành động thật đúng đắn với việc học của mình các bạn nhé.

Suy nghĩ về mối quan hệ giữa học và hành - mẫu 18

Dân gian vẫn có câu thành ngữ “Trăm hay không bằng tay quen” chính là nhấn mạnh đến vai trò và giá trị của việc thực hành trong cuộc sống tốt hơn nhiều những lý thuyết suông. Quả thực người nói lý thuyết hay chưa chắc đã thực hành giỏi, bởi có nhiều người nói thì hay nhưng làm thì dở. Chính vì thế việc giữ gìn mối quan hệ giữa học và hành là rất quan trọng, phải làm sao để những kiến thức mà ta học trở nên ý nghĩa không còn là phù phiếm trên sách vở. Chúng ta phải ý thức một điều chắc chắn rằng, học và hành phải đi đôi với nhau, không thể tách rời.

Để hiểu được mối quan hệ giữa học và hành trước tiên ta phải hiểu “học” là gì và “hành” là gì? “Học” là quá trình ghi nhận, tiếp thu và lĩnh hội những tri thức, kiến thức khoa học, xã hội hay những lí luận đạo đức trông qua trường lớp, gia đình, bạn bè hoặc xã hội. Còn “hành” là thực hành, quá trình áp dụng những điều đã được học vào thực tiễn cuộc sống, đem kiến thức, kỹ năng được học vào vận dụng để giải quyết những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống. Học điều hay lẽ phải, học cái tốt cái đẹp thì sẽ thực hành chính cái tốt đẹp đó vào cuộc sống sinh hoạt và ứng xử xã hội. 

Học phải đi đôi với hành, nếu học mà không hành thì chẳng khác nào học xong để đấy, lãng phí thời gian học mà chẳng mang lại giá trị lợi ích gì cho cuộc sống. Chỉ học không hành thì việc học là vô nghĩa, lí thuyết không được áp dụng vào thực tiễn cũng trở nên vô giá trị. 

Học tập để thực hành cũng phải học tử tế, học bài bản có đầu có cuối và học một cách nghiêm túc thì khi bước vào thực hành mới chơn chu, không sai phạm, không vướng mắc. Học tốt thì thực hành mới có hiệu quả cao, ngược lại nếu không có học thì không thể biết cách để thực hành, nếu thực hành mà không có lý thuyết chính là làm bừa, làm ẩu, rất dễ gây ra những hậu quả khôn lường. Thực hành mà không có lý thuyết thì cũng giống như việc đi săn trong đêm tối không có ánh sáng của ngọn đèn tri thức. Không chỉ không giải quyết được vấn đề gặp phải mà còn có thể gây ra những nguy hiểm, khó khăn cho chính bản thân. Ví dụ như một người không học về điện mà phải đấu dây điện sẽ rất dễ gây ra chập, cháy nổ nguy hiểm. 

Học và hành là hai giai đoạn của một quá trình thống nhất, học đi trước, hành đi sau, học với hành nối tiếp nhau không bao giờ tách rời. Mục đích cuối cùng của học chính là hành, hành vừa là mục đích lại là phương pháp để chúng ta học tập tốt hơn. Học mà không hành được cũng là học chưa chín, hoặc là thiếu điều kiện, hoàn cảnh để thực hành. Chúng ta phải không ngừng học tập, trau dồi kỹ năng, kinh nghiệm đồng thời phải biết nắm bắt cơ hội, linh hoạt trong mọi hoàn cảnh để thực hành được những điều đã học.

Là học sinh, điều quan trọng nhất hiện tại chính là học và hành, phải xác định được tầm quan trọng của việc học và mối quan hệ chặt chẽ không thể thiếu giữa học và hành. Học đi đôi với hành chính là phương châm giáo dục của Việt Nam giúp cho việc học tập của mọi người trở nên thực sự ý nghĩa và thiết thực cho cuộc sống.

Xem thêm các bài Văn mẫu thuyết minh, phân tích, dàn ý tác phẩm lớp 8 khác:

Mục lục Văn mẫu | Văn hay lớp 8 theo từng phần:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Tuyển tập những bài văn hay | văn mẫu lớp 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Văn mẫu lớp 8Những bài văn hay lớp 8 đạt điểm cao.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 8 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên