Vở bài tập Công nghệ lớp 3 trang 28, 29, 30, 31, 32 Bài 9: Làm đồ chơi - Cánh diều

Với giải vở bài tập Công nghệ lớp 3 trang 28, 29, 30, 31, 32 Bài 9: Làm đồ chơi sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Công nghệ lớp 3.

Giải vở bài tập Công nghệ lớp 3 trang 28, 29, 30, 31, 32 Bài 9: Làm đồ chơi - Cánh diều

Vở bài tập Công nghệ lớp 3 trang 28 Câu 1: Điền vào chỗ ….. những từ “phù hợp” hoặc “không phù hợp” để nói về những đồ chơi phù hợp với lứa tuổi học sinh có trong các hình dưới đây.

Vở bài tập Công nghệ lớp 3 trang 28, 29, 30, 31, 32 Bài 9: Làm đồ chơi | Cánh diều

Lời giải:

Quảng cáo
Vở bài tập Công nghệ lớp 3 trang 28, 29, 30, 31, 32 Bài 9: Làm đồ chơi | Cánh diều

Vở bài tập Công nghệ lớp 3 trang 29 Câu 2: Hãy sử dụng những cụm từ gợi ý dưới đây và điền vào chỗ …… cho phù hợp.

an toàn      lựa chọn      giải trí      phù hợp     sử dụng

Đồ chơi (1) ….. với lứa tuổi giúp em (2) ….., phát triển trí thông minh và khả năng giao tiếp khi chơi cùng các bạn. Em cần (3) ……. đồ chơi phù hợp với lứa tuổi và (4) …… đồ chơi (5) ….., đúng cách.

Lời giải:

Quảng cáo
Vở bài tập Công nghệ lớp 3 trang 28, 29, 30, 31, 32 Bài 9: Làm đồ chơi | Cánh diều

Vở bài tập Công nghệ lớp 3 trang 29 Câu 3: Hãy đánh dấu x vào □ phù hợp với hành động sử dụng đồ chơi an toàn trong bảng dưới đây.

Vở bài tập Công nghệ lớp 3 trang 28, 29, 30, 31, 32 Bài 9: Làm đồ chơi | Cánh diều

Lời giải:

Quảng cáo
Vở bài tập Công nghệ lớp 3 trang 28, 29, 30, 31, 32 Bài 9: Làm đồ chơi | Cánh diều

Vở bài tập Công nghệ lớp 3 trang 30 Câu 4: Hãy lựa chọn đủ các dụng cụ, vật liệu để làm máy bay giấy bằng cách đánh dấu x vào □ thích hợp trong hình dưới đây.

Vở bài tập Công nghệ lớp 3 trang 28, 29, 30, 31, 32 Bài 9: Làm đồ chơi | Cánh diều

Lời giải:

Quảng cáo
Vở bài tập Công nghệ lớp 3 trang 28, 29, 30, 31, 32 Bài 9: Làm đồ chơi | Cánh diều

Vở bài tập Công nghệ lớp 3 trang 30 Câu 5: Hãy viết số thứ tự tiến trình làm máy bay giấy vào ○ trong các hình dưới đây.

Vở bài tập Công nghệ lớp 3 trang 28, 29, 30, 31, 32 Bài 9: Làm đồ chơi | Cánh diều

Lời giải:

Vở bài tập Công nghệ lớp 3 trang 28, 29, 30, 31, 32 Bài 9: Làm đồ chơi | Cánh diều

Vở bài tập Công nghệ lớp 3 trang 31 Câu 6: Quan sát máy bay giấy do mình làm và tự đánh giá sản phẩm bằng cách đánh dấu x vào □ thích hợp trong phiếu đánh giá sản phẩm dưới đây.

Vở bài tập Công nghệ lớp 3 trang 28, 29, 30, 31, 32 Bài 9: Làm đồ chơi | Cánh diều

Lời giải:

Vở bài tập Công nghệ lớp 3 trang 28, 29, 30, 31, 32 Bài 9: Làm đồ chơi | Cánh diều

Vở bài tập Công nghệ lớp 3 trang 31 Câu 7: Hãy điền vào chỗ ….. tên gọi các bộ phận chính của mô hình xe đua.

Vở bài tập Công nghệ lớp 3 trang 28, 29, 30, 31, 32 Bài 9: Làm đồ chơi | Cánh diều

Lời giải:

Vở bài tập Công nghệ lớp 3 trang 28, 29, 30, 31, 32 Bài 9: Làm đồ chơi | Cánh diều

Vở bài tập Công nghệ lớp 3 trang 31 Câu 8: Hãy viết số thứ tự các bước làm đồ chơi mô hình xe đua vào chỗ ….. có trong hình dưới đây.

Vở bài tập Công nghệ lớp 3 trang 28, 29, 30, 31, 32 Bài 9: Làm đồ chơi | Cánh diều

……   Trang trí

……   Làm ống đỡ trục bánh xe

……   Làm khung xe và bánh xe

……   Gắn bánh xe vào trục bánh xe

……   Chạy thử

Lời giải:

5   Trang trí

2   Làm ống đỡ trục bánh xe

1   Làm khung xe và bánh xe

3   Gắn bánh xe vào trục bánh xe

4   Chạy thử

Vở bài tập Công nghệ lớp 3 trang 32 Câu 9: Quan sát mô hình xe đua do mình làm và tự đánh giá sản phẩm bằng cách đánh dấu x vào □ thích hợp trong phiếu đánh giá sản pahamr dưới đây.

Vở bài tập Công nghệ lớp 3 trang 28, 29, 30, 31, 32 Bài 9: Làm đồ chơi | Cánh diều

Lời giải:

Phiếu đánh giá

Vở bài tập Công nghệ lớp 3 trang 28, 29, 30, 31, 32 Bài 9: Làm đồ chơi | Cánh diều

Vở bài tập Công nghệ lớp 3 trang 32 Câu 10: Hãy tính chi phí làm đồ chơi của em theo bảng gợi ý dưới đây.

Bảng tính chi phí làm đồ chơi: Mô hình xe đua

Vở bài tập Công nghệ lớp 3 trang 28, 29, 30, 31, 32 Bài 9: Làm đồ chơi | Cánh diều

Lời giải:

Vở bài tập Công nghệ lớp 3 trang 28, 29, 30, 31, 32 Bài 9: Làm đồ chơi | Cánh diều

Tham khảo lời giải SGK Công nghệ lớp 3 Cánh diều hay khác:

Xem thêm các bài giải vở bài tập Công nghệ lớp 3 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Vở bài tập Công nghệ lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Vở bài tập Công nghệ lớp 3 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên