Giải VBT Khoa Học 4 Bài 3: Trao đổi chất ở người (tiếp theo)Bài 3: Trao đổi chất ở người (tiếp theo)

Bài 1. (trang 7 VBT Khoa Học 4): Nối các nội dung ở cột A với các nội dung ở cột B cho phù hợp.

Lời giải:

Quảng cáo
Giải vở bài tập Khoa Học lớp 4 | Giải VBT Khoa Học 4

Bài 2. (trang 8 VBT Khoa Học 4): Chọn các từ trong khung để điền vào chỗ … cho thích hợp trong sơ đồ dưới đây:

Ô-xi; khí các-bô-níc; chất dinh dưỡng; các chất thải; ô-xi và các chất dinh dưỡng; khí các-bô-níc và các chất thải

Lời giải:

Quảng cáo
Giải vở bài tập Khoa Học lớp 4 | Giải VBT Khoa Học 4

Bài 3. (trang 8 VBT Khoa Học 4): Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Lời giải:

   3.1 Những cơ quan nào trực tiếp thực hiện quá trình trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường bên ngoài?

   a. Vận động, hô hấp, tiêu hóa.

   b. Tuần hoàn, bài tiết, tiêu hóa.

   c. Vận động, tuần hoàn, hô hấp.

   (d) Tiêu hóa, hô hấp, bài tiết.

   3.2 Cơ quan nào thực hiện quá trình trao đổi chất ở bên trong cơ thể.

   a. Tiêu hóa

   (b) Tuần hoàn

   c. Hô hấp

   d. Bài tiết

Quảng cáo

Các bài giải Vở bài tập Khoa Học lớp 4 khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Giải Vở bài tập Khoa học 4 | Giải VBT Khoa học lớp 4 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung VBT Khoa học 4.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.