Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 8 Tiết 2 (có đáp án): Kinh tế (phần 3)Lời giải sgk Địa Lí 11 Bài 8:

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 8 Tiết 2 (có đáp án): Kinh tế (phần 3)

Câu 12: Thành tựu nổi bật nhất đạt được sau năm 2000 là

Quảng cáo

A. vượt qua khủng hoảng, dần ổn định và đi lên.

B. giá trị nhập siêu ngày càng tăng.

C. đời sống nhân dân được cải thiện.

D. sản lượng các ngành kinh tế có xu hướng tăng.

Đáp án A.

Giải thích: SGK/67, địa lí 11 cơ bản.

Câu 13: Liên Bang Nga đóng vai trò như thế nào trong Liên Bang Xô Viết?

A. Tạo dựng Liên Xô trở thành cường quốc trên thế giới.

B. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Liên Xô đứng đầu thế giới.

C. Đưa Liên Xô trở thành cường quốc xuất khẩu dầu mỏ.

D. Mở rộng lãnh thổ Liên Xô, là nước có diện tích lớn nhất.

Quảng cáo

Đáp án A.

Giải thích: SGK/68, địa lí 11 cơ bản.

Câu 14: Liên Bang Nga đóng vai trò chính trong việc tạo dựng Liên bang Xô viết trở thành cường quốc, điều đó được thể hiện qua

A. tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp.

B. nhiều ngành công nghiệp vươn lên vị trí hàng đầu thế giới.

C. xây dựng chính quyền hùng mạnh.

D. cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch mạnh mẽ.

Đáp án B.

Giải thích: Liên Bang Nga đóng vai trò chính trong việc tạo dựng Liên bang Xô viết trở thành cường quốc, điều đó được thể hiện qua tốc độ tăng trưởng kinh tế cao (chủ yếu phát triển kinh tế theo chiều rộng), nhiều ngành công nghiệp vươn lên vị trí hàng đầu thế giới.

Câu 15: Nhận xét nào sau đây đúng với họat động ngoại thương của LB Nga?

A. Giá trị xuất khẩu luôn cân bằng với giá trị nhập khẩu.

B. Hàng xuất khẩu chính là thủy sản, hàng công nghiệp nhẹ.

C. Hàng nhập khẩu chính là dầu mỏ, khí đốt.

D. Tổng kim ngạch ngoại thương liên tục tăng.

Đáp án D.

Giải thích:

- Đặc điểm hoạt động ngoại thương của Liên Bang Nga: kinh tế đối ngoại có vai trò quan trọng, tổng kim ngạch ngoại thương liên tục tăng, Nga là nước xuất siêu.

- Nga là nước xuất siêu (xuất khẩu > nhập khẩu).

- Nga đứng đầu thế giới về sản lượng khai thác dầu mỏ, khí tự nhiên.

- Thế mạnh công nghiệp của Liên Bang Nga là các ngành công nghiệp truyền thống (chế tạo máy, luyện kim, sản xuất giấy, chế biến gỗ); các ngành công nghiệp hiện đại (điện tử - tin học, hàng không, công nghiệp vũ trụ - nguyên tử).

Câu 16: Đặc điểm nào dưới đây không đúng với nền kinh tế Nga?

A. Kinh tế đối ngoại là ngành khá quan trọng.

B. Các ngành dịch vụ đang phát triển mạnh.

C. Sản lượng nông nghiệp đứng hàng đầu thế giới.

D. Công nghiệp khai thác dầu khí là ngành mũi nhọn.

Đáp án C.

Giải thích: Đặc điểm các ngành kinh tế của Liên Bang Nga:

- Công nghiệp: là ngành xương sống của Liên Bang Nga, trong đó công nghiệp khai thác dầu khí là ngành mũi nhọn của nền kinh tế.

- Nông nghiệp có điều kiện phát triển thuận lợi (quỹ đất lớn), sản lượng một số cây công nghiệp, ăn quả, rau, chăn nuôi, nghề cá….nhìn chung đều có sự tăng trưởng.

- Dịch vụ: Kinh tế đối ngoại là ngành khá quan trọng trong nền kinh tế, tổng kim ngạch ngoại thương liên tục tăng, Nga là nước xuất siêu và các ngành dịch vụ phát triển mạnh.

Quảng cáo

Câu 17: Trong các ngành công nghiệp sau, ngành nào được coi là thế mạnh của Liên Bang Nga?

A. Công nghiệp chế tạo máy.

B. Công nghiệp chế biến thực phẩm.

C. Công nghiệp quốc phòng.

D. Công nghiệp luyện kim.

Đáp án C.

Giải thích: Công nghiệp quốc phòng là thế mạnh của LB Nga, các tổ hợp công nghiệp này được phân bố ở nhiều nơi (vùng Trung tâm, Ư-ran, Xanh Pê-téc-bua,...).

Câu 18: Ý nào sau đây không phải là thành tựu về kinh tế của Liên Bang Nga sau năm 2000?

A. Sản lượng các ngành kinh tế tăng.

B. Thanh toán xong nợ nước ngoài từ thời Xô viết.

C. Giá trị xuất siêu ngày càng tăng.

D. Đời sống nhân dân được nâng cao.

Đáp án D.

Giải thích: Thành tựu đạt được về mặt kinh tế sau năm 2000 là:

- Sản lượng các ngành kinh tế tăng.

- Thanh toán xong nợ nước ngoài từ thời Xô viết.

- Giá trị xuất siêu ngày càng tăng.

- Đời sống nhân dân được nâng cao là thành tựu về mặt dân cư – xã hội, không phải là thành tựu kinh tế.

Câu 19: Loại hình vận tải nào có vai trò quan trọng nhất thúc đẩy sự phát triển của vùng Đông Xi-bia?

A. Hàng không

B. Đường sắt

C. Đường biển

D. Đường sông

Đáp án B.

Giải thích: Loại hình vận tải có vai trò quan trọng nhất thúc đẩy sự phát triển của vùng Đông Xi-bia là đường sắt (chủ yếu là vận chuyển khoáng sản).

Quảng cáo

Câu 20: Mặt hàng xuất khẩu nào dưới đây chiếm tỉ lệ cao nhất của Liên Bang Nga?

A. Nguyên liệu và năng lượng.

B. Nhiên liệu và khoáng sản.

C. Lương thực và thủy sản.

D. Máy móc và hàng tiêu dùng.

Đáp án A.

Giải thích: Kinh tế đối ngoại là ngành khá quan trọng trong nền kinh tế LB Nga. Tổng kim ngạch ngoại thương liên tục tăng và LB Nga đã là nước xuất siêu (120 tỉ USD - năm 2005). Trong các mặt hàng xuất khẩu thì nguyên liệu và năng lượng chiếm tỉ lệ cao, hơn 60% giá trị xuất khẩu.

Câu 21: Cho bảng số liệu:

GDP CỦA LIÊN BANG NGA QUA CÁC NĂM (Đơn vị: tỉ USD)

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 8 Tiết 2 (có đáp án): Kinh tế (phần 3)

(Nguồn niên giám thống kê Việt Nam 2014, NXB Thống kê,2015)

Nhận xét nào sau đây là chính xác về GDP của LB Nga?

A. tăng không đều.

B. giảm đến năm 2000 sau đó tăng liên tục.

C. tăng liên tục.

D. giảm liên tục.

Đáp án B.

Giải thích: Qua bảng số liệu, rút ra những nhận xét sau:

- GDP của Liên Bang Nga tăng (1385,1 tỉ USD) nhưng không ổn định.

- Giai đoạn 1991 – 2000 GDP của Liên Bang Nga giảm liên tục và giảm 215,8 tỉ USD.

- Giai đoạn 2000 – 2014 GDP của Liên Bang Nga tăng liên tục và tăng 1600,9 tỉ USD.

Như vậy, các ý A, C và D không đúng; Ý B là đúng nhất.

Câu 22: Vùng kinh tế giàu tài nguyên, công nghiệp phát triển nhưng nông nghiệp còn hạn chế của LB Nga là

A. vùng Trung ương.

B. vùng Trung tâm đất đen.

C. vùng Uran.

D. vùng Viễn Đông.

Đáp án C.

Giải thích: Vùng kinh tế giàu tài nguyên, công nghiệp phát triển nhưng nông nghiệp còn hạn chế của LB Nga là vùng Uran.

Câu 23: Lãnh thổ LB Nga có những vùng kinh tế quan trọng nào dưới đây?

A. Vùng Phía đông, phía bắc, phía tây, phía nam.

B. Vùng Trung Ương, trung tâm đất đen, U-ran, Viễn Đông.

C. Vùng biển, vùng đồng bằng, trung du, miền núi.

D. Vùng kinh tế trọng điểm miền Bắc, miền Trung, phía Nam.

Đáp án B.

Giải thích: Lãnh thổ LB Nga có các vùng kinh tế quan trọng là Vùng Trung Ương, trung tâm đất đen, U-ran và Viễn Đông.

Câu 24: Ngành công nghiệp nào được coi là ngành kinh tế mũi nhọn của Liên Bang Nga, hàng năm mang lại nguồn thu ngoại tệ lớn?

A. Khai thác dầu khí.

B. Khai thác than.

C. Điện lực.

D. Luyện kim.

Đáp án A.

Giải thích: Ngành công nghiệp khai thác dầu khí ngành kinh tế mũi nhọn của Liên Bang Nga, hàng năm mang lại nguồn thu ngoại tệ lớn.

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí 11 có đáp án, hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên