Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 7 Tiết 2 năm 2023 (có đáp án)

Lời giải sgk Địa Lí 11 Bài 7:

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 7 Tiết 2 năm 2023 (có đáp án)

Để giúp học sinh lớp 11 có thêm tài liệu tự luyện trắc nghiệm Địa Lí 11 năm 2023 đạt kết quả cao, chúng tôi biên soạn Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 7 Tiết 2 có đáp án mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao.

Quảng cáo

Câu 1: Nhờ sử dụng đồng tiền chung châu Âu, các nước thành viên EU hạn chế được?

A. Sức cạnh tranh của hàng nhập.

B. Thời gian khi chuyển giao vốn.

C. Hàng rào thuế quan của các nước.

D. Rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ.

Đáp án:

Nhờ sử dụng đồng tiền chung châu Âu, sẽ góp phần nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung châu Âu, xóa bỏ (hạn chế) những rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ, tạo thuận lợi cho việc chuyển giao vốn trong EU.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 2: Việc hình thành thị trường chung châu Âu tạo thuận lợi gì cho các hãng vận tải hoạt động ở châu Âu?

A. Tiết kiệm nhiên liệu khi vận chuyển.

B. Giảm thời gian qua các biên giới.

C. Bắt buộc nhằm tránh nguy cơ xung đột.

D. Tự nguyện vì mục đích bảo vệ hòa bình.

Đáp án:

Giao thông vận tải thuộc ngành dịch vụ vận tải -> sẽ được hưởng ưu tiên trong chính sách tự do lưu thông dịch vụ của thị trường chung châu Âu. Nhờ vậy, việc di chuyển các xe từ biên giới quốc gia này sang các quốc gia thành viên khác sẽ được diễn ra thuận lợi hơn, không mất nhiều thủ tục giấy tờ kiểm soát... -> giảm thời gian qua các biên giới.

Đáp án cần chọn là: B

Quảng cáo

Câu 3: Việc chuyển đổi sang đồng tiền Ơ-rô sẽ gây nên tình trạng khó khăn nào sau đây?

A. Thu hút đầu tư nước ngoài.

B. Giá cả tiêu dùng tăng cao, lạm phát tăng.

C. Tỉ lệ thất nghiệp ngày càng tăng.

D. Chậm chuyển đổi cơ cấu ngành kinh tế

Đáp án:

Việc chuyển sang dùng đồng tiền chung Ơ – rô có mệnh giá cao hơn so với đồng tiền nội địa của nhiều nước thành viên tham gia chuyển đồi đồng tiền chung ->  khiến cho giá cả của nhiều sản phẩm tăng cao, đặc biệt là các sản phẩm tiêu dùng phổ biến => gia tăng lạm phát.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 4: Nhận định nào sau đây không đúng về số nước coi đồng tiền chung châu Âu (Ơ –rô) là đơn vị tiền tệ chính thức trong giao dịch, thanh toán?

A. Tất cả các nước thành viên đều sử dụng đồng tiền chung Ơ –rô.

B. Vẫn còn 8 nước thành viên chưa tham gia.

C. Hiện đã có 19 nước thành viên tham gia.

D. Một số nước không thuộc EU cũng đã tự quyết đinh chọn Ơ – rô làm tiền tệ chính thức.

Đáp án:

Trong việc sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Ơ – rô):

- Trong số 27 thành viên, đã có 19 nước sử dụng đồng tiền chung (Ơ – rô).

- Còn lại 8 nước thành viên chưa tham gia (Ví dụ: Đan Mạch, Thụy Điển,..)

=> Như vậy, nhận xét A:   Tất cả các nước thành việ đều sử dụng đồng Ơ – rô là không đúng.

- Một số nước không thuộc EU cũng đã tự quyết định chọn Ơ – rô làm tiền tệ chính thức (Andorra, Kosovo...)

Đáp án cần chọn là: A

Câu 5: Đặc điểm nào sau đây không đúng với thị trường chung châu Âu?

A. Quyền tự do đi lại, cư trú, chọn nghề của mọi công dân được đảm bảo.

B. Các hạn chế đối với giao dịch thanh toán ngày càng được tăng cường.

C. Các nước EU có chính sách thương mại chung trong quan hệ buôn bán với các nước ngoài ngoài khối.

D. Sản phẩm của một nước được tự do buôn bán trong thị trường chung.

Đáp án:

Các đặc điểm của thị trường chung châu Âu:

- Tự do lưu di chuyển -> đảm bảo quyền tự do đi lại, cư trú, chọn nghề của mọi công dân

=> Nhận xét  A đúng

- Sử dụng chung đồng tiền châu Âu -> góp phần đơn giản hóa công tác kế toán của các doanh nghiệp đa quốc gia.

=> Nhận xét B: Các hạn chế đối với giao dịch thanh toán ngày càng được tăng cường => không đúng.

- Các nước EU đã dỡ bỏ hàng rào thuế quan với nhau và có chính sách thương mại chung trong quan hệ buôn bán với các nước ngoài ngoài khối => Nhận xét B đúng

- Trong tự do lưu thông hàng hóa, sản phẩm của một nước được tự do buôn bán trong thị trường chung => Nhận xét D đúng

=> Như vậy, đặc điểm không đúng với thị trường chung châu Âu là các hạn chế đối với giao dịch thanh toán ngày càng được tăng cường.

Đáp án cần chọn là: B

Quảng cáo

Câu 6: Một chiếc ô tô của I-ta-li-a bán sang các nước EU khác không phải nộp thuế là biểu hiện của?

A. Tự do lưu thông hàng hóa.

B. Tự do di chuyển.

C. Tự do lưu thông dịch vụ.

D. Tự do lưu thông tiền vốn

Đáp án:

Trong tự do lưu thông hàng hóa: các sản phẩm sản xuất ở một nước thuộc EU được tự do lưu thông và bán trong thị trường chung châu Âu mà không phải chịu thuế giá trị gia tăng.

=> Một chiếc ô tô của I-ta-li-a bán sang các nước EU khác không phải nộp thuế là biểu hiện của tự do lưu thông hàng hóa

Đáp án cần chọn là: A

Câu 7: Đâu không phải là ý nghĩa tích cực của việc sử dụng đồng tiền chung ơ-rô ở EU?

A. Xóa bỏ cách biệt kinh tế - xã hội giữa các nước.

B. Nâng cao sức cạnh tranh của thị trường.

C. Xóa bỏ những rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ.

D. Tạo thuận lợi cho việc chuyển giao vốn

Đáp án:

- Lợi ích của việc sử dụng đồng tiền chung ơ-rô ở EU là:

+ Nâng cao sức cạnh tranh

+ Xóa bỏ những rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ

+ Thuận lợi việc chuyển vốn trong EU

+ Đơn giản công tác kế toán các doanh nghiệp

=> Loại đáp án B, C, D

 -  Việc sử dụng đồng tiền chung ơ-rô ở EU không góp phần xóa bỏ cách biệt kinh tế - xã hội giữa các nước (việc xóa bỏ cách biệt kinh tế - xã hội giữa các nước phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội giữa các nước như chính sách phát triển, việc sử dụng các nguồn nhân lực tự nhiên – kinh tế xã hội....)

Đáp án cần chọn là: A

Câu 8: Tự do di chuyển bao gồm?

A. Tự do cư trú, lựa chọn nơi làm việc, dịch vụ kiểm toán.

B. Tự do đi lại, cư trú, dịch vụ vận tải.

C. Tự do đi lại, cư trú, lựa chọn nơi làm việc.

D. Tự do đi lại, cư trú, dịch vụ thông tin liên lạc.

Đáp án:

Tự do di chuyển là tự do đi lại, cư trú, tự do lựa chọn nơi làm việc

Đáp án cần chọn là: C

Quảng cáo

Câu 9: Tự do lưu thông hàng hóa là?

A. Tự do đi lại, cư trú, lựa chọn nơi làm việc.

B. Tự do đối với các dịch vụ vận tải du lịch.

C. Bãi bỏ các hạn chế đối với giao dịch thanh toán.

D. Hàng hóa bán ra của mỗi nước không chịu thuế giá trị gia tăng.

Đáp án:

Tự do lưu thông hàng hóa là các sản phẩm sản xuất ở một nước thuộc EU được tự do lưu thông và bán trong thị trường chung châu Âu mà không phải chịu thuế giá trị gia tăng.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 10: Các nước sáng lập và phát triển tổ hợp công nghiệp hàng không E-bớt gồm?

A. Đức, Pháp, Tây Ban Nha.

B. Đức, Pháp, Đan Mạch.

C. Đức, Pháp, Anh.

D. Đức, Pháp, Thụy Điển.

Đáp án:

Các nước sáng lập và phát triển tổ hợp công nghiệp hàng không E-bớt   gồm: Đức, Pháp, Anh.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 11: Liên kết vùng ở châu Âu là thuật ngữ để chỉ một khu vực?

A. Biên giới của EU.

B. Nằm giữa mỗi nước của EU.

C. Nằm ngoài EU.

D. Không thuộc EU.

Đáp án:

Liên kết vùng ở châu Âu là thuật ngữ để chỉ một khu vực biên giới của EU mà ở đó người dân các nước khác nhau tiến hành các hoạt động hợp tác kinh tế, xã hội, văn hóa một cách tự nguyện vì lợi ích chung các bên tham gia.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 12: Đường hầm giao thông dưới biển nối Anh với châu Âu lục địa nằm trên biển?

A. Biển Bắc.

B. Biển Măng-sơ.

C. Biển Ban-tích.

D. Biển Ti-rê-nê

Đáp án:

Năm 1994 đã hoàn thành tuyến đường hầm giao thông Măng-sơ nối liền nước Anh với châu Âu.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 13: Hoạt động nào sau đây không thực hiện trong liên kết vùng?

A. Đi sang nước láng giềng làm việc trong ngày.

B. Xuất bản phẩm với nhiều thứ tiếng.

C. Các trường học phối hợp tổ chức khóa đào tạo chung.

D. Tổ chức các hoạt động chính trị.

Đáp án:

Liên kết vùng châu Âu (Euroregion) - chỉ một khu vực biên giới của EU mà ở đó người dân các nước khác nhau tiến hành các hoạt động hợp tác kinh tế, xã hội, văn hóa một cách tự nguyện vì lợi ích chung các bên tham gia.

=> Như vậy, liên kết vùng không gồm lĩnh vực chính trị => việc tốt chức các hoạt động chính trị không được thực hiện trong liên kết vùng

Đáp án cần chọn là: D

Câu 14: Liên kết vùng châu Âu được hình thành trên cơ sở nào của các bên tham gia?

A. Bắt buộc vì yêu cầu cấp thiết của EU.

B. Tự nguyện vì lợi ích chung của các bên.

C. Bắt buộc nhằm tránh nguy cơ xung đột.

D. Tự nguyện vì mục đích bảo vệ hòa bình.

Đáp án:

Liên kết vùng châu Âu (Euroregion) - chỉ một khu vực biên giới của EU mà ở đó người dân các nước khác nhau tiến hành các hoạt động hợp tác kinh tế, xã hội, văn hóa một cách tự nguyện vì lợi ích chung các bên tham gia.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 15: Trong thị trường chung châu Âu, các nước thành viên được hưởng lợi nhất từ tự do lưu thông hàng hóa là?

A. Được bán phá giá các mặt hàng nông sản.

B. Không chịu áp lực cạnh tranh.

C. Không phải chịu thuế giá trị gia tăng.

D. Có thị trường tiêu thụ nội địa lớn.

Đáp án:

Tự do lưu thông hàng hóa là các sản phẩm sản xuất ở một nước thuộc EU được tự do lưu thông và bán trong thị trường chung châu Âu mà không phải chịu thuế giá trị gia tăng

Đáp án cần chọn là: C

Bài giảng: Bài 7: Liên minh châu Âu (EU) - EU - Hợp tác, liên kết để cùng phát triển - Cô Vũ Thị Hiên (Giáo viên VietJack)

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí lớp 11 có đáp án khác:

Săn SALE shopee tháng 12:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên