Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 13 có đáp án Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều | Trắc nghiệm KTPL 10Từ năm học 2022-2023, môn GDCD 10 được đổi tên thành Giáo dục Kinh tế & Pháp luật 10. Với câu hỏi trắc nghiệm GDCD 10 Bài 13 có đáp án sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều sẽ giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Giáo dục công dân 10 Bài 13. Bạn vào tên bài học hoặc Xem chi tiết để theo dõi bài viết.

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 13 có đáp án Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều

Quảng cáo

Lưu trữ: Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 13: Công dân với cộng đồng (sách cũ)

Câu 1. Toàn thể những người cùng chung sống, có những điểm giống nhau, gắn bó thành một khói trong sinh hoạt được gọi là

A. Cộng đồng.      B. Tập thể.

C. Dân cư.      D. Làng xóm.

Đáp án: A

Câu 2. Tập thể nào dưới đây không phải là cộng đồng?

A. Nhân dân trong khu dân cư.

B. Người Việt Nam ở nước ngoài.

C. Tổ học tập.

D. Trường học.

Đáp án: C

Quảng cáo

Câu 3. Cộng đồng là hình thức thể hiện các mối lien hệ và quan hệ xã hội

A. Của con người

B. Của đất nước

C. Của cán bộ, công chức.

D. Của tập thể người lao động.

Đáp án: A

Câu 4. Mỗi người là một thành viên, một tế bào

A. Của cộng đồng

B. Của Nhà nước.

C. Của thời đại.

D. Của nền kinh tế đất nước.

Đáp án: A

Câu 5. Cá nhân có trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ mà cộng đồng giao phó, tuân thủ những quy đinh, những nguyên tắc

A. Của cuộc sống.

B. Của cộng đồng.

C. Của đất nước.

D. Của thời đại.

Đáp án: B

Quảng cáo

Câu 6. Mỗi công dân cần có việc làm, hành vi nào dưới đây khi sống trong cộng đồng?

A. Sống không cần quan tâm đến cộng đồng.

B. Sống có trách nhiệm với cộng đồng.

C. Sống vô tư trong cộng đồng.

D. Sống giữ mình trong cộng đồng.

Đáp án: B

Câu 7. Nhân nghĩa là lòng thương người và đối xử với người

A. Theo nguyên tắc.

B. Theo lẽ phải.

C. Theo tình cảm

D. Theo từng trường hợp.

Đáp án: B

Câu 8. Nhân nghĩa thể hiện ở suy nghĩ, tình cảm và hành động cao đẹp của

A. Quan hệ giữa các tầng lớp nhân dân.

B. Quan hệ giữa người với người.

C. Quan hệ giữa các giai cấp khác nhau.

D. Quan hệ giữa các địa phương.

Đáp án: B

Quảng cáo

Câu 9. Nhân nghĩa giúp cho cuộc sống của con người trở nên

A. Hoàn thiện hơn.

B. Tốt đẹp hơn

C. May mắn hơn.

D. Tự do hơn.

Đáp án: B

Câu 10. Nhân nghĩa là truyền thống đạo đức cao đẹp của dân tộc ta, được hun đúc qua các thế hệ từ ngàn xưa cho đến ngày nay và ngày càng được

A. Ủng hộ.

B. Duy trì, phát triển

C. Bảo vệ.

D. Tuyên truyền sâu rộng.

Đáp án: B

Câu 11. Biểu hiện nào dưới đây không phải là nhân nghĩa ?

A. Lòng thương người.

B. Giúp đỡ người khác lúc hoạn nạn, khó khăn.

C. Chỉ giúp đỡ người nào đã giúp đỡ mình.

D. Nhường nhịn người khác.

Đáp án: C

Câu 12. Hành vi, việc làm nào dưới đây là biểu hiện của nhân nghĩa?

A. Yêu thương mọi người như nhau.

B. Không có chấp với người có lỗi lầm, biết hối cải.

C. Yêu ghét rõ rang.

D. Luôn nhường nhịn trong cuộc sống.

Đáp án: B

Câu 13. Quan tâm, chia sẻ với những người xung quanh, trước hết là những người trong gia đình, thầy cô giáo, bạn bè, làng xóm láng giềng là biểu hiện của

A. Tình cảm.      B. Nhân nghĩa.

C. Chu đáo.      D. Hợp tác

Đáp án: B

Câu 14. Tích cực tham gia các hoạt động “ Uống nước nhớ nguồn” và “ Đền ơn đáp nghĩa” là biểu hiện nào dưới đây về trách nhiệm của công dân với cộng đồng?

A. Lòng thương người.

B. Nhân nghĩa.

C. Biết ơn.

D. Nhân đạo.

Đáp án: B

Câu 15. Kính trọng và biết ơn các vị anh hung dân tộc, những người có công với đất nước, với dân tộc là biểu hiện của

A. Biết ơn.      B. Nhân nghĩa.

C. Tôn kính.      D. Truyền thống.

Đáp án: B

Câu 16. Hành vi, việc làm nào dưới đây không phải là biểu hiện của nhân nghĩa?

A. Tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

B. Nhân ái, thương yêu con người.

C. Giúp đỡ người khác để tạo tiếng tốt cho bản thân.

D. Sẵn sang giúp đỡ người khác lúc hoạn nạn, khó khăn.

Đáp án: C

Câu 17.Nhường nhịn, giúp đỡ người khác lúc sa cơ lỡ bước là việc làm thể hiện phẩm chất đạo đức nào dưới đây của công dân với cộng đồng?

A. Trách nhiệm.      B. Nhân nghĩa.

C. Thương người      D. Thân ái.

Đáp án: B

Câu 18. Biểu hiện nào dưới đây là sống hòa nhập?

A. Sống tự do trong xã hội.

B. Sống gần gũ, chan hòa với mọi người.

C. Sống theo sở thích cá nhân.

D. Sống phù hợp với thời đại.

Đáp án: B

Câu 19. Sống vui vẻ, cởi mở, chan hòa với thầy cô, bạn bè và mọi người xung quanh là

A. Sống thân thiện.

B. Sống hòa nhập.

C. Sống vô tư.

D. Sống hợp tác.

Đáp án: B

Câu 20. Sống gần gũi với mọi người và có ý thức tham gia các hoạt động chung của cộng đồng là biểu hiện của

A. Sống có trách nhiệm.

B. Sống hòa nhập.

C. Sống hợp tác.

D. Sống tích cực.

Đáp án: B

Câu 21. Người sống hòa nhập với cộng đồng sẽ có them niềm vui và sức mạnh

A. Trong một số trường hợp.

B. Vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

C. Để làm giàu cho gia đình mình.

D. Để chinh phục thiên nhiên.

Đáp án: B

Câu 22. Những chuẩn mực đạo dức nào dưới đây là cần thiết của mỗi công dân đối với cộng đồng?

A. Yêu nước, yêu tập thể.

B. Nhân nghĩa, hòa nhập, hợp tác.

C. Rộng lượng, chân thành.

D. Chăm chỉ, nhiệt tình, nhanh nhẹn.

Đáp án: B

Câu 23. Chung sức làm việc giúp đỡ, hỗ trợ lân nhau trong một công việc, một lĩnh vực nào đó vì mục đích chung được gọi là

A. Hợp tác.      B. Đoàn kết.

C. Giúp đỡ.      D. Đồng lòng.

Đáp án: A

Câu 24. Mọi người cùng bàn bạc với nhau trong công việc chung và sẵn sang hỗ trợ giúp đỡ nhau khi cần thiết là biểu hiện của

A. Hợp tác.       B. Chung sức.

C. Cộng đồng.       D. Trách nhiệm.

Đáp án: A

Câu 25.Mọi người cần phải hợp tác vì lý do nào sau đây?

A. Vì mỗi người không thể tự hoàn thành công việc riêng.

B. Vì hợp tác đem lại hiệu quả cao hơn cho công việc chung.

C. Vì sự phân công trong xã hội.

D. Vì mỗi người đều có tính sáng tạo.

Đáp án: B

Câu 26. Hợp tác phải dựa trên yếu tố nào dưới đây?

A. Tự giác, tự lực, tự chủ.

B. Tự nguyện, bình đẳng.

C. Cần cù, sang tạo.

D. Nhiệt tình, chân thành.

Đáp án: B

Câu 27. Biết hợp tác trong công việc chung là yêu cầu đối với mỗi công dân trong

A. Xã hội hiện đại.

B. Xã hội cũ.

C. Xã hội tương lai.

D. Xã hội công nghiệp.

Đáp án: A

Câu 28. Hành vi, việc làm nào dưới đây là biểu hiện của hợp tác trong học sinh?

A. Bàn bạc với nhau về việc gây chia rẽ trong lớp học.

B. Cùng nhau thảo luận bài tập nhóm.

C. Hai người hát chung một bài.

D. Hai người mắng một người.

Đáp án: B

Câu 29. Hành vi, việc làm nào dưới đây là biểu hiện hợp tác giữa các dân tộc trên đất nước Việt Nam?

A. Một số người cùng bàn với nhau chia rẽ dân tộc mình với dân tộc khác.

B. Nhân dân hai dân tộc trong bản cùng thảo luận xây dựng cây cầu treo mới.

C. Một nhóm thanh niên trong bản cùng nhau đánh người thuộc dân tộc khác.

D. Hai người của dân tộc A cùng nhau lấn chiếm đất của người thuộc dân tộc B.

Đáp án: B

Câu 30. Hành vi, việc làm nào dưới đây là biểu hiện của hợp tác giữa các địa phương ở Việt Nam?

A. Chính quyền xã A và xã B cùng bàn với nhau về việc cô lập xã

C.

B. Nhân dân thôn C và thôn D cùng nhau công kích nhân dân xã E.

C. Xã P và xã Q cùng nhau xây dựng cây cầu nối đường đi chung giữa hai xã.

D. Hai thôn cạnh nhau bàn bạc rất nhiều về làm đường đi chung nhưng không có kết quả.

Đáp án: C

Câu 31. Năm học nào bạn Hà cũng đạt Học sinh Giỏi, nhưng sống xa cách mọi người trong lớp. vì cho rằng mình học giỏi rồi nên Hà không muốn học nhóm cùng các bạn khác. Nếu là bạn của Hà, em sẽ khuyên bạn như thế nào?

A. Học giỏi thì không cần học nhóm nữa.

B. Cần học nhóm để cùng hợp tác với các bạn.

C. Cần học nhóm nhưng không cần hợp tác.

D. Không cần hợp tác với ai mà chỉ cần học giỏi.

Đáp án: B

Câu 32. Chi đoàn thanh niên lớp 10A phát động phong trào quyên góp sách cho các bạn vùng lũ lụt. Các bạn đoàn viên và thanh niên đều tham gia tích cực đóng góp chung vào phong trào Đoàn trường. việc làm của Chi đoàn thanh niên lớp 10A là biểu hiện trách nhiệm nào dưới đây của công dân trong cộng đồng?

A. Yêu thương người nghèo khổ.

B. Nhân nghĩa.

C. Hòa nhập.

D. Tự giác.

Đáp án: B

Câu 33. Dân tộc Việt Nam có truyền thống “ Lá lành đùm lá rách” . sau những trận lũ lụt ở miền Trung, nhân dân khắp nơi trong cả nước lại quyên góp ủng hộ, chia sẻ khó khăn cho nhân dân vùng lũ lụt. việc làm nào là biểu hiện phẩm chất nào của công dân trong cộng đồng?

A. Đoàn kết.      B. Nhân nghĩa.

C. Hợp tác.      D. Chia sẻ.

Đáp án: B

Câu 34. Là học sinh giỏi của lớp nhưng bạn Hoa sống xa lánh với hầu hết các bạn trong lớp, vì cho rằng mình học giỏi thì chỉ cần chơi với một vài bạn học giỏi là được. Nếu là bạn của Hoa, em có thể khuyên Hoa như thế nào cho phù hợp?

A. Hoa cứ sống như cách mình suy nghĩ là được.

B. Không cần phải gần gũi với các bạn ở trong lớp.

C. Nên sống hòa nhập với mọi người, Hoa sẽ được mọi người yêu quý.

D. Nếu sống hòa nhập với mọi người sẽ mất rất nhiều thời gian không cần thiết.

Đáp án: C

Câu 35. Mùa hè năm 2016, Đoàn Thanh niên tình nguyện của Trường Đại học X đã đi đến một số nơi xa xôi, hẻo lánh của miền núi để tuyên truyền, phổ biến về hoạt động bảo vệ môi trường. Việc làm này của Đoàn thanh niên là thể hiện điều gì dưới đây?

A. Hoạt động bảo vệ môi trường.

B. Trách nhiệm của thanh niên trong cộng đồng.

C. Trách nhiệm về công tác tình nguyện.

D. Hoạt động mùa hè xanh.

Đáp án: B

Câu 36. Là Bí thư Đoàn thanh niên, bạn Dung không những tham gia tích cực vào các hoạt động tập thể và hoạt động do nhà trường tổ chức mà còn tích cực vận động bạn bè cùng tham gia. Việc làm của bạn Dung là biểu hiện của trách nhiệm nào dưới đây của thanh niên- học sinh?

A. Sống tử tế.

B. Sống hòa nhập.

C. Sống hợp tác.

D. Sống tích cực.

Đáp án: C

Câu 37. Tổ 1 của lớp 10D là một tập thể làm việc tích cực và có hiệu quả. Các bạn trong tổ thường xuyên cùng nhau trao đổi để giải quyết các yêu cầu chung trong học tâp và trong công việc. Việc làm của tổ 1 thể hiện chuẩn mực đạo đức nào dưới đây của công dân trong cộng đồng?

A. Hòa nhập.      B. Thân thiện.

C. Hợp tác.      D. Cộng tác.

Đáp án: C

Câu 38. Khi cô giáo giao bài tập thảo luận nhóm, các thành viên trong nhóm B cùng nhau thảo luận tích cực để làm bài tập. Hành vi, việc làm của nhóm B là biểu hiện trách nhiệm nào dưới đây của học sinh trong học tập?

A. Tận tâm.      B. Tự giác.

C. Hợp tác.      D. Tự lực cánh sinh.

Đáp án: C

Câu 39. khi được giao bài tập nhóm, các bạn trong nhóm A làm việc theo đúng sự phân công của bạn Trưởng nhóm. Cuối cùng cả nhóm trao đổi, thống nhất tạo thành kết quả chung. Hành vi, việc làm của nhóm B là biểu hiện điều gì dưới đây trong học tập?

A. Làm việc có kế hoạch.

B. Làm việc nghiêm túc.

C. Hợp tác.

D. Khoa học.

Đáp án: C

Câu 40. Nhờ có thảo luận, trao đổi và cùng thực hiện kế hoạch theo hợp đồng mà nhiều công trình kiến trúc giữa các địa phương được hoàn thành đúng thời hạn và có chất lượng. Hoạt động chung này thể hiện yêu cầu nào dưới đây trong lao động?

A. Tận tâm.      B. Hợp tác.

C. Thiện chí      D. Nhiệt tình.

Đáp án: B

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm GDCD 10 có đáp án, hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Săn SALE shopee tháng 5:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học