Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 12 (có đáp án): Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình (phần 2)Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 12 (có đáp án): Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình (phần 2)

Với câu hỏi trắc nghiệm GDCD 10 Bài 12: Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình (phần 2) có đáp án, chọn lọc sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm, củng cố kiến thức để đạt điểm cao trong bài thi trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 10.

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 12: Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình

Câu 1: Sự rung cảm và quyến luyến sâu sắc giữa hai người khác giới được gọi là

Quảng cáo

A. tình bạn.

B. tình yêu.

C. tình thương.

D. tình đồng chí.

Đáp án: B

Câu 2: Tình yêu là sự tự nguyện sống vì nhau và sẵn sàng hiến dâng cho nhau

A. cuộc đời của mình.

B. hạnh phúc của mình.

C. gia đình của mình.

D. cuộc sống của mình.

Đáp án: D

Quảng cáo

Câu 3: Tình yêu là một dạng tình cảm

A. tuyệt đối của con người.

B. đặc biệt của con người.

C. thiêng liêng nhất của con người.

D. cao quý nhất của con người.

Đáp án: B

Câu 4: Hôn nhân là quan hệ giữa vợ với chồng sau khi

A. ly hôn.

B. tảo hôn.

C. kết hôn.

D. ly thân.

Đáp án: C

Câu 5: Hôn nhân được đánh dấu bằng sự kiện nào dưới đây?

A. Kết hôn.

B. Cưới xin.

C. Tình yêu.

D. Ra mắt họ hàng.

Đáp án: A

Quảng cáo

Câu 6: Hôn nhân tự nguyện và tiến bộ dựa trên

A. tình bạn.

B. tình đồng chí.

C. tình yêu thương.

D. tình yêu chân chính.

Đáp án: D

Câu 7: Gia đình được hình thành trên các mối quan hệ cơ bản nào dưới đây?

A. Hôn nhân và huyết thống.

B. Nhân thân và tài sản.

C. Họ hàng nội, ngoại.

D. Anh em xa, gần.

Đáp án: A

Câu 8: Nội dung nào dưới đây không phải là chức năng của gia đình?

A. Duy trì nòi giống.

B. Nuôi dưỡng, giáo dục con cái.

C. Phát triển kinh tế xã hội.

D. Tổ chức đời sống gia đình.

Đáp án: C

Câu 9: Các gia đình phải biết tổ chức sản xuất kinh doanh, dịch vụ phù hợp với khả năng và điều kiện của mình là nội dung chức năng nào dưới đây?

A. Kinh tế.

B. Sản xuất.

C. Tổ chức đời sống.

D. Duy trì nòi giống.

Đáp án: A

Câu 10: Nội dung nào dưới đây không phải là biểu hiện của tình yêu chân chính?

A. Tình cảm chân thực, gắn bó.

B. Quan tâm sâu sắc đến nhau.

C. Có lòng vị tha và thông cảm.

D. Có sự bảo đảm về vật chất.

Đáp án: D

Câu 11: Sự tin cậy, biết hi sinh cho nhau để đạt được những ước mơ, hoài bão tốt đẹp là biểu hiện của tình yêu

A. hiện đại.

B. tiến bộ.

C. chân chính.

D. đúng nghĩa.

Đáp án: C

Câu 12: Cơ sở để tồn tại tình yêu chân chính là sự

A. chân thành tin cậy.

B. bảo đảm về vật chất.

C. đồng ý của gia đình.

D. ủng hộ của bạn bè.

Đáp án: A

Câu 13: Chế độ hôn nhân mới ở nước ta hiện nay được xây dựng trên cơ sở

A. có sự ủng hộ của bạn bè.

B. đồng ý của hai gia đình.

C. tự nguyện của nam và nữ.

D. phù hợp với quan niệm xã hội.

Đáp án: C

Câu 14: Nguyên tắc cơ bản để xây dựng gia đình mới hiện nay là

A. sự bình đẳng về kinh tế.

B. bình đẳng giữa vợ với chồng

C. sự tôn trọng giữa vợ với chồng.

D. cách đối xử công bằng trong gia đình.

Đáp án: B

Câu 15: Nội dung nào dưới đây là nguyên tắc đảm bảo hạnh phúc gia đình?

A. Sự thành đạt của các con.

B. Sự thành công trong công việc.

C. Kinh tế gia đình phát triển.

D. Hôn nhân một vợ một chồng.

Đáp án: D

Câu 16: Thực hiện tốt chức năng nào dưới đây của gia đình sẽ góp phần bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa của đất nước?

A. Duy trì nòi giống.

B. Nuôi dưỡng, giáo dục con.

C. Tổ chức đời sống gia đình.

D. Phát triển kinh tế gia đình.

Đáp án: C

Câu 17: Thực hiện tốt chức năng nào dưới đây sẽ góp phần nâng cao đời sống vật chất của gia đình?

A. Duy trì nòi giống.

B. Nuôi dưỡng, giáo dục con.

C. Tổ chức đời sống gia đình.

D. Phát triển kinh tế gia đình.

Đáp án: D

Câu 18: Để hình thành và phát triển nhân cách con người, mỗi gia đình cần thực hiện tốt chức năng nào dưới đây?

A. Duy trì nòi giống.

B. Nuôi dưỡng, giáo dục con.

C. Tổ chức đời sống gia đình.

D. Phát triển kinh tế gia đình.

Đáp án: B

Câu 19: Mặc dù đang học lớp 11, nhưng H đã quan niệm: Muốn có cuộc sống sung sướng thì phải yêu và lấy người có công việc ổn định và thu nhập cao. Quan niệm đó của H là biểu hiện của

A. tình yêu hiện đại.

B. việc bảo đảm cho tương lai.

C. sự thành thật trong tình yêu.

D. sự vụ lợi trong tình yêu.

Đáp án: D

Câu 20: Cho dù đã yêu H nhưng M vẫn tìm cách theo đuổi và thể hiện tình cảm của mình với L. Em chọn cách làm nào dưới đây để giúp M tiếp tục có được tình yêu chân chính với H?

A. Thông báo cho H biết việc làm của M.

B. Báo cho L biết là M đã có người yêu rồi.

C. Không can thiệp vì đó là chuyện riêng của M.

D. Khuyên M không nên yêu nhiều người cùng lúc.

Đáp án: C

Câu 21: Khi bàn về tình yêu, A cho rằng: Tuổi học trò mà không yêu là lạc hậu, không theo kịp thời đại. Là bạn thân, em sẽ khuyên A như thế nào?

A. Cha mẹ sẽ biết và cho nghỉ học.

B. Nên yêu sớm để trưởng thành hơn.

C. Yêu sớm có thể ảnh hưởng lớn đến tương lai.

D. Vi phạm các quan niệm đạo đức tiến bộ của xã hội.

Đáp án: C

Câu 22: Anh A đã có vợ và 2 con nhưng vẫn sống như vợ chồng với chị C trong thời gian dài. Việc làm đó của anh A đã vi phạm nguyên tắc

A. hôn nhân tự nguyện, tiến bộ.

B. hôn nhân một vợ một chồng.

C. cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đấy.

D. vợ chồng bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.

Đáp án: B

Câu 23: Mặc dù không có tình yêu, nhưng do gia đình sắp đặt A vẫn phải cưới H làm vợ. Theo em, việc kết hôn của A là vi phạm nguyên tắc

A. tự nguyện, bình đẳng trong hôn nhân.

B. tự nguyện và tiến bộ trong hôn nhân.

C. một vợ một chồng trong hôn nhân.

D. bình đẳng và tự do trong hôn nhân.

Đáp án: B

Câu 24: Vì cho rằng chỉ cần có tình yêu là đủ nên A và H đã ở chung với nhau gần 5 năm mà không đăng kí kết hôn. Theo em, việc làm của A và H đã không thực hiện đúng nội dung nào?

A. Chế độ hôn nhân ở nước ta hiện nay.

B. Nguyên tắc hôn nhân tiến bộ hiện nay.

C. Nguyên tắc một vợ một chồng trong hôn nhân.

D. Quy định về chế độ hôn nhân ở nước ta hiện nay.

Đáp án: A

Câu 25: Do quan niệm nam giới là người làm công việc lớn trong gia đình, nên anh M bỏ mặc việc nuôi dạy con cái cho vợ. Việc làm đó của anh M đã không thực hiện đúng chức năng nào của gia đình?

A. Duy trì nòi giống.

B. Nuôi dưỡng, giáo dục con.

C. Tổ chức đời sống gia đình.

D. Phát triển kinh tế gia đình.

Đáp án: B

Câu 26: Sau khi kết hôn, H không muốn sinh con vì cho rằng như vậy sẽ gò bó và không có thời gian để phát triển sự nghiệp. Quan niệm đó của H đã đi ngược lại chức năng nào dưới đây của gia đình?

A. Duy trì nòi giống.

B. Nuôi dưỡng, giáo dục con.

C. Tổ chức đời sống gia đình.

D. Phát triển kinh tế gia đình.

Đáp án: A

Câu 27: Vì cho rằng chỉ cần có nhiều tiền thì con cái sẽ tự trưởng thành mà không cần cha mẹ phải quan tâm dạy dỗ, nên vợ chồng anh A giành hết thời gian để làm ăn kinh tế. Việc làm đó đã không thực hiện đầy đủ chức năng nào dưới đây của gia đình?

A. Duy trì nòi giống.

B. Nuôi dưỡng, giáo dục con.

C. Tổ chức đời sống gia đình.

D. Phát triển kinh tế gia đình.

Đáp án: B

Câu 28: Tình cờ gặp H trong quán café, K đã thách đố nếu M làm quen và yêu được H thì sẽ gọi M là sư phụ. Sau khi được H nhận lời yêu, M lại coi đó là điều tất yếu không đáng quan tâm. Theo em tình cảm của H đối với M là

A. tình yêu hiện đại.

B. tình yêu chân chính.

C. tình yêu sâu đậm.

D. tình yêu sét đánh.

Đáp án: B

Câu 29: Sau thời gian 4 năm yêu nhau, anh H xin phép được cưới chị L làm vợ, và sau nhiều lần thuyết phục nhưng cha mẹ anh không đồng ý. Nếu là anh H em nên làm gì để có thể kết hôn với chị L?

A. Bỏ trốn để tiếp tục yêu chị L.

B. Nhờ chính quyền can thiệp.

C. Kiên trì thuyết phục cha mẹ.

D. Chia tay chị L để cha mẹ vui lòng.

Đáp án: C

Câu 30: Cho rằng vì vợ không sinh được con trai để nối dõi, anh A thường xuyên uống rượu, đánh đuổi vợ. Mặc dù vậy chị H vẫn cố gắng thuyết phục, động viên, mong muốn chồng hiểu và cùng chị nuôi dạy con cái, tiếp tục xây dựng gia đình hạnh phúc. Việc làm đó của chị H đã thể hiện

A. sự cam chịu để xây dựng gia đình.

B. tình yêu thương chăm sóc gia đình.

C. sự sẻ chia và hiểu về bổn phận làm vợ.

D. sự thông cảm với tâm trạng của chồng.

Đáp án: D

Câu 31: Trong tình yêu không nên có hành động nào dưới đây?

A. Tôn trọng, tin cậy lẫn nhau.

B. Quan tâm lẫn nhau.

D. Lòng vị tha và sự thông cảm.

Đáp án: C

Câu 32: Quan niệm nào dưới đây là đúng đắn về tình yêu?

A. Yêu thử, yêu cho biết.

B. Yêu nhiều người cùng một lúc.

C. Yêu chung thuỷ để đi đến kết hôn.

D. Yêu là phải quan hệ tình dục trước hôn nhân.

Đáp án: C

Câu 33: Biểu hiện nào dưới đây nên tránh trong tình yêu nam nữ?

A. Yêu đương quá sớm.

B. Có tình cảm trong sáng, lành mạnh.

C. Có sự chân thành, tin cậy.

D. Có sự thông cảm sâu sắc cho nhau.

Đáp án: A

Câu 34: Biểu hiện nào dưới đây không phải là tình yêu chân chính?

A. Có tình cảm chân thực, quyến luyến.

B. Lợi dụng tình cảm để trục lợi cá nhân.

C. Quan tâm sâu sắc đến nhau, không vụ lợi.

D. Có sự chân thành, tin cậy và tôn trọng từ cả hai phí

A.

Đáp án: B

Câu 35: Trong các chức năng của gia đình, chức năng nào là quan trọng nhất?.

A. Chức năng kinh tế.

B. Chức năng duy trì nòi giống.

C. Chức năng tổ chức đời sống gia đình.

D. Chức năng nuôi dưỡng, giáo dục con cái.

Đáp án: B

Câu 36: Nội dung nào dưới đây không thể hiện hôn nhân tự nguyện và tiến bộ?

A. Quyền tự do li hôn.

B. Đăng kí kết hôn theo luật.

C. Nam nữ tự do kết hôn theo luật định.

D. Tự do sống chung với nhau, không cần sự can thiệp của gia đình và pháp luật.

Đáp án: D

Câu 37: Khoảng thời gian tồn tại quan hệ vợ chồng, tính từ ngày đăng ký kết hôn đến ngày chấm dứt hôn nhân được gọi là

A. tình yêu.

B. thời kì hòa giải.

C. thời kì hôn nhân.

D. thời kì li thân.

Đáp án: C

Câu 38: Quan hệ hôn nhân thể hiện trong quan hệ nào dưới đây?

A. Giữa vợ và chồng.

B. Cha mẹ và con cái.

C. Ông bà với cháu.

D. Giữa anh chị em ruột với nhau.

Đáp án: A

Câu 39: Bình đẳng trong quan hệ vợ chồng trong chế độ hôn nhân ở nước ta hiện nay được hiểu là

A. đó là sự cào bằng chia đôi trong công việc.

B. người vợ chỉ lo việc bếp núc và duy trì nòi giống.

C. Mọi việc trong gia đình đều do người chồng quyết định.

D. Vợ chồng có nghĩa vụ , quyền lợi , quyền hạn ngang nhau trong mọi mặt của đời sống gia đình

Đáp án: D

Câu 40: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở nước ta ?

A. Một vợ một chồng.

B. Tự nguyện, tiến bộ.

C. Vợ chồng bình đẳng.

D. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy.

Đáp án: D

Câu 41: Gia đình là nơi con người sinh ra và lớn lên để thế hệ nối tiếp thế hệ nối tiếp thế hệ thể hiện chức năng nào dưới đây của gia đình?

A. Kinh tế.

B. Duy trì nòi giống. C Chăm lo nuôi dạy con cái.

D. Tổ chức đời sống gia đình.

Đáp án: B

Câu 42: Nạo phá thai, kết hôn sớm, lây nhiễm một số căn bệnh HIV, lậu,giang mai... ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm sinh lí là hậu quả của vấn đề nào dưới đây?

A. Yêu đương quá sớm. .

B. Yêu vì vụ lợi.

C. Quan hệ tình dục trước hôn nhân.

D. Yêu nhiều người cùng một lúc.

Đáp án: D

Câu 43: T là một cô gái xinh đẹp. Theo cô, yêu là phải chọn người lắm tiền,đẹp trai. Quan niệm của T vi phạm vào điều cần tránh nào dưới đây trong tình yêu? A Yêu đương quá sớm.

B. Yêu vì mục đích vu lợi.

C. Ngộ nhận trong tình yêu.

D. Quan hệ tình dục trước hôn nhân.

Đáp án: B

Câu 44: N và M chơi thân với nhau từ nhỏ và đã yêu nhau khi lên đại học cùng giúp đỡ nhau trong học tập và ra trường họ đã lấy nhau. Em nhận xét gì về tình yêu trên?

A. Đó là tình yêu chân chính.

B. Đó là sự ngộ nhận về tình cảm bạn bè.

C. Đó chỉ là sự vụ lợi tronh tình yêu.

D. Đó là sự thương hại nhau trong cuộc sống.

Đáp án: A

Câu 45: Anh D cho rằng mình là người trụ cột trong gia đình và có quyền gia đình và quyết định mọi việc lớn mà không phải hỏi ý kiến của vợ. Theo em, anh A đã vi phạm nguyên tắc nào của chế độ hôn nhân và gia đình ở nước ta tăng ký kết hiện nay?

A. Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ.

B. Một vợ, một chồng, vợ chồng bình đẳng.

C. Vợ chồng chung thủy, tôn trọng lẫn nhau.

D. Các thành viên trong gia đình phải tôn trọng, yêu thương nhau.

Đáp án: B

Câu 46: Anh Q và chị P tự ý sống chung với nhau. Sau một thời gian giữa họ có một đứa con và một căn nhà. Về mặt pháp lí hiện nay quan hệ giữa Q. Và P là quan hệ gì?

A. Quan hệ vợ chồng

B. Không có quan hệ gì. .

C. Quan hệ nhân thân.

D. Quan hệ tài sản.

Đáp án: B

Câu 47: Anh M bàn bạc với vợ về kế hoạch bán mảnh đất tích lũy của hai vợ chồng để kinh doanh là thực hiện nguyên tắc nào dưới đây trong hôn nhân?

A. Thỏa thuận.

B. Hòa nhập

C. Bình đẳng.

D. Hợp tác.

Đáp án: C

Câu 48: Trong lớp 11A có bạn S và V yêu nhau nên học kì I vừa rồi sa sút việc học hành. Trong trường hợp này hai bạn đã vi phạm điều cần tránh nào trong tình yêu?

A. Không nên yêu sớm.

B. Không nên vệu nhiều người cùng một lúc.

C. Không nên yêu vì vụ lợi.

D. Không nên quan hệ tình dục trước hôn nhân.

Đáp án: A

Câu 49: Cha mẹ N do làm ăn thua lỗ nợ nhà H nhiều tiền. Bố mẹ N phải cưới con gái cho H để H trả hết khoản nợ. N phải nghe theo lời ba mẹ lấy H dù không yêu. Hôn nhân trong tình huống trên được gọi là hôn.

A. tự nguyện.

B. tiến bộ.

C. vụ lợi.

D. chân thành

Đáp án: C

Câu 50: A và B yêu nhau đã 2 năm. Nhưng A đi đâu B cũng tra hỏi và nghi ngờ nên giữa hai người thường xuyên cãi nhau và tình yêu của nguy cơ bị tan vỡ. Để duy trì tình yêu bền vững A và B nên làm gì ?

A. Nên im lặng và chia tay.

B. Cần theo dõi đối phương nhiều hơn.

C. Không quan tâm nhau và mạnh ai nấy làm.

D. Cần phải có sự chân thành, tin cậy và tôn trọng nhau.

Đáp án: D

Câu 51: Ông A và bà B cưới nhau được 10 năm sinh được 4 đứa con gái. Sau một thời gian, Ông A muốn có con trai nối dõi tông đường nên đã và ngoại tình với bà C. Sau đó, ông A có con và cùng chung sống với bà C nên bà B đã li hôn. Theo em, trong trường hợp này việc thực hiện quyền li hôn của bà B là

A. phù hợp với chế độ hôn nhân ở nước ta hiện nay.

B. không thể vì đã có 4 đứa con với ông A.

C. không phù hợp với chế độ hôn nhân ở nước ta hiện nay. .

D. phù hợp vì không sinh con trai cho ông A.

Đáp án: A

Câu 52: G và D đã yêu nhau được 2 năm. Anh chị quyết định tới cuối năm sẽ tiến tới hôn nhân. Nhưng gần đây, G luôn tỏ ý định được quan hệ tình dục với D. Nếu là D em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp?

A. Nhờ gia đình G thuyết phục G từ bỏ ý định.

B. Chia tay G vì không thể chấp nhận yêu cầu này.

C. Phân tích cho G hiểu quan hệ tình dục trước hôn nhân có thể mang lại nhiều hậu quả tai hại

D. Chấp nhận yêu cầu của G vì theo dự định cuối năm nay cả hai bạn đều sẽ tiến tới hôn nhân.

Đáp án: D

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm GDCD 10 có đáp án, hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học