Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 12 (có đáp án): Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình (phần 1)Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 12 (có đáp án): Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình (phần 1)

Với câu hỏi trắc nghiệm GDCD 10 Bài 12: Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình có đáp án, chọn lọc sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm, củng cố kiến thức để đạt điểm cao trong bài thi trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 10.

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 12: Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình

Câu 1. Sự rung cảm, quyến luyến sâu sắc giữ hai người khác giới, ở họ có sự hòa quyện nhiều mặt làm cho họ có nhu cầu gần gũi gắn bó với nhau được gọi là

Quảng cáo

A. Tình yêu.

B. Tình bạn.

C. Tình đồng đội.

D. Tình đồng hương.

Đáp án: A

Câu 2. Tình yêu không chỉ điều chỉnh hành vi của con người mà còn làm bộc lộ phẩm chất

A. Đạo đức cá nhân.

B. Đạo đức xã hội.

C. Cá tính con người.

D. Nhân cách con người.

Đáp án: A

Quảng cáo

Câu 3. Xã hội không can thiệp đến tình yêu cá nhân nhưng có trách nhiệm hướng dẫn mọi người có

A. quan niệm đúng đắn về tình yêu.

B. Quan niệm thức thời về tình yêu.

C. Quan điểm rõ ràng về tình yêu.

D. Cách phòng ngừa trong tình yêu.

Đáp án: A

Câu 4. Tình yêu là tình cảm sâu sắc, đáng trân trọng của mỗi cá nhân nhưng không hoàn toàn là việc

A. Riêng của cá nhân.

B. Tự nguyện của cá nhân.

C. Bắt buộc của cá nhân.

D. Phải làm của cá nhân.

Đáp án: A

Câu 5. Tình yêu bắt nguồn và bị chi phối bởi những quan niệm, kinh nghiệm sống của

A. Những người yêu nhau.

B. Gia đình.

C. Xã hội.

D. Cộng đồng.

Đáp án: A

Quảng cáo

Câu 6. Biểu hiện nào dưới đây không phải là tình yêu chân chính?

A. Lợi dụng tình cảm để trục lợi cá nhân.

B. Có sự chân thanh, tin cậy từ hai phía.

C. Quan tâm sâu sắc không vụ lợi.

D. Có tình cảm chân thực, quyến luyến.

Đáp án: A

Câu 7. Điều nào dưới đây nên tránh trong tình yêu nam nữ?

A. Có quan hệ tình dục trước hôn nhân.

B. Có tình cảm trong sang, lành mạnh.

C. Có hiểu biết về giới tính.

D. Có sự thông cảm sâu sắc cho nhau.

Đáp án: A

Câu 8.Việc nào dưới đây cần tránh trong quan hệ tình yêu giữa hai người?

A. Yêu nhau vì lợi ích.

B. Tôn trọng người yêu.

C. Tặng quà cho người yêu.

D. Quan tâm, chăm sóc lẫn nhau.

Đáp án: A

Câu 9. Tình yêu chân chính không có đặc điểm nào dưới đây?

A. Ghen tuông, giận hờn vô cớ.

B. Trung thực, chân thành từ hai phía.

C. Thông cảm, hiểu biết và giúp đỡ lẫn nhau.

D. Quan tâm, chăm sóc cho nhau.

Đáp án: A

Câu 10. Trong tình bạn khác giới, cần chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp?

A. Cư xử lịch thiệp, đàng hoàng.

B. Thân mật và gần gũi.

C. Quan tâm và chăm sóc.

D. Lấp lửng trong cách ứng xử.

Đáp án: A

Câu 11. Việc làm nào dưới đây không cần tránh trong quan hệ tình yêu?

A. Có sự quan tâm, chăm sóc nhau.

B. Yêu một lúc nhiều người.

C. “ Đứng núi này trông núi nọ”.

D. Tình yêu sét đánh.

Đáp án: A

Câu 12. Quan niệm nào dưới đây phù hợp với chế độ hôn nhân hiện tại của nước ta?

A. Môn đăng hộ đối.

B. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy.

C. Trai năm thê bảy thiếp.

D. Tình chông nghĩa vợ thảo ngay trọn đời.

Đáp án: D

Câu 13. Độ tuổi quy định kết hôn đối với nữ ở nước ta là từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên?

A. 18 tuổi .   B. 19 tuổi .

C. 20 tuổi .   D. 21 tuổi.

Đáp án: A

Câu 14. Độ tuổi quy định kết hôn đối với nam ở nước ta là từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên?

A. 18 tuổi .   B. 19 tuổi .

C. 20 tuổi .   D. 21 tuổi.

Đáp án: C

Câu 15. Hôn nhân thể hiện quyền và nghĩa vụ của vợ chồng với nhau và được

A. Pháp luật và gia đình bảo vệ.

B. Gia đình công nhận và bảo vệ.

C. Hai người yêu nhau thỏa thuận.

D. Bạn bè hai bên thừa nhận.

Đáp án: A

Câu 16. Hôn nhân tự nguyện và tiến bộ dựa trên cơ sở nào dưới đây?

A. Tình yêu chân chính.

B. Cơ sở vật chất.

C. Nền tảng gia đình.

D. Văn hóa gia đình.

Đáp án: A

Câu 17. Trong chế độ phong kiến, hôn nhân thường dựa trên cơ sở nào dưới đây?

A. Lợi ích kinh tế.

B. Lợi ích xã hội.

C. Tình yêu chân chính.

D. Tình bạn lâu năm.

Đáp án: A

Câu 18. Tự do trong hôn nhân thể hiện qua việc cá nhân được tự do như thế nào dưới đây?

A. Kết hôn theo luật định.

B. Lấy bất cứ ai mà mình thích.

C. Kết hôn ở độ tuổi mình thích.

D. Lấy vợ, chồng theo ý muốn gia đình.

Đáp án: A

Câu 19. một trong những nội dung của hôn nhân tiến bộ là

A. Đăng kí kết hôn theo luật định.

B. Tổ chức hôn lễ linh đình

C. Báo cáo họ hàng hai bên.

D. Viết cam kết hôn nhân tự nguyện.

Đáp án: A

Câu 20. Em tán thành ý kiến nào dưới đây khi nói về hôn nhân?

A. Hôn nhân phải dựa trên cơ sở tình yêu.

B. Hôn nhân phải dựa vào lợi ích kinh tế.

C. Hôn nhân phải được sự đồng ý của bố mẹ.

D. Hôn nhân phải môn đăng hộ đối.

Đáp án: A

Câu 21. Hôn nhân tự nguyện và tiến bộ còn thể hiện ở quyền tự do nào dưới đây?

A. Li hôn.    B. Tái hôn.

C. Chia tài sản   D. Chia con cái.

Đáp án: A

Câu 22. Một trong những nội dung cơ bản của chế độ hôn nhân hiện nay ở nước ta là hôn nhân

A. Một vợ, một chồng và bình đẳng.

B. Ép buộc và dựa trên lợi ích kinh tế.

C. Tự do và dựa vào nền tảng gia đình.

D. Có sự trục lợi về kinh tế.

Đáp án: A

Câu 23. Vợ chồng luôn tôn trọng ý kiến, nhân phẩm và danh dự của nhau là biểu hiện của

A. Bình đẳng trong quan hệ vợ chồng.

B. Bình đẳng trong xã hội.

C. Truyền thống đạo đức.

D. Quy định pháp luật.

Đáp án: A

Câu 24. Cộng đồng người cùng chung sống và gắn bó với nhau bởi hai mối quan hệ hôn nhân và huyết thống là

A. Gia đình.       B. Làng xã.

C. Dòng họ.      D. Khu dân cư.

Đáp án: A

Câu 25. Quan hệ vợ chồng được hình thành trên cơ sở tình yêu và được

A. Pháp luật bảo vệ.

B. Gia đình bảo đảm

C. Gia đình đồng ý.

D. Chính quyền địa phương công nhận.

Đáp án: A

Câu 26. Câu nào dưới đây không nói về tình cảm gắn bó giữa vợ và chồng

A. Giàu đổi bạn, sang đổi vợ.

B. Thuận vợ,thuận chồng tát Biển Đông cũng cạn.

C. Chồng em áo rách em thương.

D. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.

Đáp án: A

Câu 27. Gia đình không có chức năng nào dưới đây?

A. Duy trì nòi giống.

B. Nuôi dưỡng, giáo dục con cái.

C. Tổ chức đời sống gia đình.

D. Bảo vệ môi trường.

Đáp án: D

Câu 28. Cha mẹ có trách nhiệm yêu thương, nuôi dưỡng và tạo điều kiện cho con cái được học tập, không phân biệt đối xử giữa các con là thể hiện nội dung quan hệ nào dưới đây trong gia đình?

A. Cha mẹ và con.

B. Cha mẹ và con đẻ.

C. Cha mẹ và con nuôi.

D. Cha mẹ và họ hàng.

Đáp án: A

Câu 29. Câu nào dưới đây thể hiện sự biết ơn của con cái đối với cha mẹ?

A. Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy.

B. Cha mẹ sinh con Trời sinh tính.

C. Con hơn cha là nhà có phúc.

D. Con dại cái mang.

Đáp án: A

Câu 30. Gia đình được xây dựng dựa trên mối quan hệ nào dưới đây?

A. Hôn nhân và huyết thống.

B. Hôn nhân và họ hàng.

C. Họ hàng và nuôi dưỡng.

D. Huyết thống và họ hàng.

Đáp án: A

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm GDCD 10 có đáp án, hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học