Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 10 (có đáp án): Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loạiTrắc nghiệm GDCD 12 Bài 10 (có đáp án): Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại

Câu 1. Vai trò của Điều ước quốc tế với pháp luật quốc tế là

Quảng cáo

A. một bộ phận.

B. một cơ quan.

C.một tổ chức.

D. một bộ máy.

Đáp án: A

Câu 2. Cơ sở pháp lí để thực hiện có hiệu quả quá trình hợp tác là

A. Hiến pháp.

B. Pháp luật.

C. Văn bản quy phạm pháp luật.

D. Luật.

Quảng cáo

Đáp án: B

Câu 3. Hiệp định Thương mại Việt Nam – Hoa Kì còn có tên gọi là

A. Điều ước quốc tế.

B. Quy ước quốc tế.

C. Điều lệ quốc tế.

D. Công ước quốc tế.

Đáp án: A

Câu 4. Liên hợp quốc ra Tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người vào ngày

A. 10/12/1945.

B. 12/12/1945.

C. 10/12/1948.

D. 12/12/1948.

Đáp án: C

Câu 5. Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em được ban hành lần đầu vào năm nào?

A. 1990.

B. 1991.

C. 1992.

D. 1994.

Đáp án: B

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Câu 6. Đường lối đối ngoại của nước ta là

A. hòa bình, hữu nghị và hợp tác.

B. hòa bình, hợp tác, cùng phát triển.

C. hòa bình, hữu nghị cùng phát triển.

D. hòa bình, hợp tác, tôn trọng lẫn nhau.

Đáp án: A

Câu 7. Điều ước quốc tế do 2 nước hoặc tổ chức quốc tế kí kết gọi là

A. Điều ước quốc tế song phương.

B. Điều ước quốc tế đa phương.

C. Điều ước quốc tế khu vực.

D. Điều ước quốc tế toàn cầu.

Đáp án: A

Câu 8. Điều ước quốc tế có từ 3 nước hoặc tổ chức quốc tế trở lên kí kết hoặc tham gia gọi là

A. Điều ước quốc tế song phương.

B. Điều ước quốc tế đa phương.

C. Điều ước quốc tế khu vực.

D. Điều ước quốc tế toàn cầu.

Đáp án: B

Câu 9. Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 được gọi là

A. Điều ước quốc tế song phương.

B. Điều ước quốc tế đa phương.

C. Điều ước quốc tế khu vực.

D. Điều ước quốc tế toàn cầu.

Đáp án: D

Câu 10. Tổ chức Giáo dục, Khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc là?

A. UNESCO.

B. UNDP.

C. UNICEF.

D. CEPT.

Đáp án: A

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm GDCD 12 có đáp án, hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85
Các loạt bài lớp 12 khác