55 câu trắc nghiệm Hệ thức lượng trong tam giác có đáp án (phần 3)55 câu trắc nghiệm Hệ thức lượng trong tam giác có đáp án (phần 3)

Câu 41: Cho tam giác ABC có bc = 4S. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Quảng cáo

A. góc A =30o

B. góc A =150o

C. góc A =90o

D. góc A =30o hoặc A =150o

Đáp án D

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Câu 42: Cho tam giác ABC có a = BC, b = CA, c = AB. Biểu thức cot A bằng

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Đáp án C

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Câu 43: Cho tam giác ABC. Biểu thức cot A bằng

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Đáp án A

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Câu 44: Cho tam giác ABC có a = BC, b = CA, c = AB. Biểu thức cot A bằng

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Đáp án D

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Câu 45: Cho tam giác ABC có a = BC, b = CA, c = AB. Khẳng định nào sau đây đúng?

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Đáp án B

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Quảng cáo

Câu 46: Cho tam giác ABC. Nếu a = 2b thì

A. hb = 2ha    B. hb = ha   C. a =2hb     D. hb = 4ha

Đáp án A

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Câu 47: Cho tam giác ABC có a = BC, b = CA, c = AB, a + b = 2c. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. sin B + sin C = 2 sin A

B. sin C + sin A = 2 sin B

C. sin A + sin B = 2 sin C

D. sin A + sin B = sin C

Đáp án C

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Câu 48: Cho tam giác ABC có a = BC, b = CA, c = AB, ab=c2. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. sin⁡Asin⁡B= sin2C

B. sin⁡Asin⁡B= 2sin2C

C. sin⁡Asin⁡B= 4sin2C

D. 2sin⁡Asin⁡B= sin2C

Đáp án A

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Câu 49: Cho tam giác ABC có a = BC, b = CA, c = AB. Khẳng định nào sau đây sai?

A. sinB + sinC > sinA

B. sinC + sinA > sinB

C. sinA + sinB > sinC

D. sin⁡A + sin⁡B ≤ sin⁡C

Đáp án D

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Quảng cáo

Câu 50: Một đa giác đều có góc ở mỗi đỉnh bằng α và nội tiếp đường tròn bán kính R thì có độ dài mỗi cạnh là:

A. R sinα   B. 2Rcosα/2   C. Rcosα/2   D. 2R sinα

Đáp án B

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Câu 51: Cho tam giác ABC. Khẳng định nào sau đây đúng?

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Đáp án B

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Câu 52: Cho tam giác ABC. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. ha = R sin⁡B.sin⁡C

B. ha = 4Rsin B.sin⁡C

C. ha = 2Rsin B.sin⁡C

D. ha = (1/4)Rsin B.sin⁡C

Đáp án C

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Câu 53: Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp (O; R). Diện tích của tam giác ABC bằng

A. (1/2)R2(sin⁡2A + sin⁡2B + sin⁡2C)

B. (1/2)R2(sin⁡A + sin⁡B + sin⁡C)

C. R2(sin⁡2A + sin⁡2B + sin⁡2C)

D. R2(sin⁡A + sin⁡ B + sin⁡C)

Đáp án A

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Câu 54: Cho tam giác ABC. M và N lần lượt thuộc hai tia AB và AC (M, N khác A). Khẳng định nào sau đây là đúng?

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Đáp án D

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Câu 55: Cho tam giác ABC có a = BC, b = CA, c = AB. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. a = b.cos B + c.cos C

B. a = b.cosC + c.cosB

C. a = b.sinB + c.sinC

D. a = b.sinC + c.sinB

Đáp án B

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Tham khảo các bài giải Bài tập trắc nghiệm Hình Học 10 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học