Trắc nghiệm Toán 10 Bài 1 (có đáp án): Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 đến 180 (phần 2)Trắc nghiệm Toán 10 Bài 1 (có đáp án): Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 đến 180 (phần 2)

Câu 17: Tam giác ABC vuông ở A có góc Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10.Khẳng định nào sau đây là sai?

Quảng cáo

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Đáp án B

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Câu 18: Tam giác đều ABC có đường cao AH. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Đáp án D

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Câu 19: Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Đáp án A

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Câu 20: Cho α và β là hai góc khác nhau và bù nhau. Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào sai?

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Đáp án B

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Câu 21: Tính giá trị biểu thức P = sin30°cos15° + sin150°cos165°.

A. P = -3/4

B. P = 0

C. P = 1/2

D. P = 1

Đáp án C

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Quảng cáo

Câu 22: Cho hai góc α và β với α + β = 180° . Tính giá trị của biểu thức P = cosαcosβ - sinβsinα.

A.P = 0

B. P = 1

C. P = -1

D. P = 2

Đáp án C

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Câu 23: Cho tam giác ABC. Tính P = sinA.cos(B + C) + cosA.sin(B + C).

A. P = 0

B. P = 1

C. P = -1

D. P = 2

Đáp án D

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Câu 24: Cho tam giác ABC. Tính P = cosA.cos(B + C) – sin A.sin (B + C).

A. P = 0

B. P = 1

C. P = -1

D. P = 2

Đáp án A

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Câu 25: Cho hai góc nhọn α và β phụ nhau. Hệ thức nào sau đây là sai?

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Đáp án C

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Quảng cáo

Câu 26: Tính giá trị biểu thức S = sin215° + cos220° + sin275° + cos2110°.

A. S = 0

B. S = 1

C. S = 2

D. S = 4

Đáp án D

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Câu 27: Cho hai góc α và β với α + β =90°. Tính giá trị của biểu thức P = sinαcosβ + sinβcosα.

A. P = 0

B. P = 1

C. P = -1

D. P = 2

Đáp án C

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Câu 28: Cho hai góc α và β với α + β =90°. Tính giá trị của biểu thức P = cosαcosβ - sinβsinα.

A.P = 0

B. P = 1

C. P = -1

D. P = 2

Đáp án D

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Câu 29: Cho α là góc tù. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. sinα < 0

B. cosα > 0

C.tanα < 0

D. cotα > 0

Đáp án C

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Câu 30: Cho hai góc nhọn α và β trong đó α < β. Khẳng định nào sau đây là sai?

A.cosα < cosβ

B. sinα < sinβ

C.cotα > cotβ

D. tanα + tanβ > 0

Đáp án A

Câu 31: Chọn hệ thức đúng được suy ra từ hệ thức cos2α + sin2α = 1?

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Đáp án B

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Câu 32: Cho biết Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10 Giá trị của Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10 bằng bao nhiêu ?

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Đáp án D

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Câu 33: Cho biết tanα = -3 Giá trị của bằng bao nhiêu ?

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Đáp án C

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Xem thêm Bài tập & câu hỏi trắc nghiệm Hình Học 10 có đáp án, hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học