16 câu trắc nghiệm Benzen và đồng đẳng cực hay có đáp án16 câu trắc nghiệm Benzen và đồng đẳng cực hay có đáp án

Câu 1: Dãy đồng đẳng benzen có công thức chung là

A.CnH2n+2    B. CnH2n-2   C. CnH2n-4   D. CnH2n-6

Quảng cáo

Đáp án: D

Câu 2: Công thức phân tử của Strien là

A.C6H6   B. C7H8   C. C8H8    D. C8H10

Quảng cáo

Đáp án: C

Câu 3: Công thức phân tử của toluen là

A.C6H6   B. C7H8   C. C8H8    D. C8H10

Đáp án: B

Câu 4: Số đồng phân Hiđrocacbon thơm ưng với công thức C8H10

A. 4    B. 2    C. 3    D. 5

Đáp án: A

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 11 Bài tập trắc nghiệm Hóa 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 11

Câu 5: Benzen tác dụng với Br2 theo tỷ lệ mol 1 : 1 (có mặt bột Fe), thu được sẩn phẩm hữu cơ là

A.C6H6Br2   B. C6H6Br6    C. C6H5Br    D. C6H6Br44

Đáp án: C

Câu 6:. Benzen tác dụng với Cl2 có ánh sáng, thu được hexaclorua. Công thức của hexaclorua là

A.C6H6Cl2   B. C6H6Cl6    C. C6H5Cl    D. C6H6Cl4

Quảng cáo

Đáp án: B

Câu 7: Benzen tác dụng với H2 dư có mặt bột Ni xúc tác, thu được

A. hex-1-en   B. hexan    C. 3 hex-1-in   D. xiclohexan

Đáp án: D

Câu 8: Toluen tác dụng với Br2 chiếu sáng (tỷ lệ mol 1 : 1), thu được sẩn phẩm hữu cơ là

A. o-bromtoluen       B. m-bromtoluen.

C. phenylbromua       D. benzylbromua

Đáp án: D

Câu 9: Chất nào sau đây có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp tạp polime?

A. benzen   B. toluen   C. 3 propan    D. stiren

Đáp án: D

Quảng cáo

Câu 10: Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường?

A. benzen   B. toluen   C. 3 propan    D. stiren

Đáp án: D

Câu 11: Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch KMnO4 khi đun nóng?

A. benzen   B. toluen   C. 3 propan    D. metan

Đáp án: B

Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn ankybenzen X thu được 7,84 lít CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Công thức phân tử của X là

A.C6H6    B. C7H8    C. C8H8    D. C8H10

Đáp án: B

Đặt CTPT X là CnH2n-6

3nX = nH2O - nCO2 = 0,35 – 0,2 = 0,15 mol ⇒ nX = 0,05 mol

⇒ 0,05n = 0,35 ⇒ n = 7 ⇒ CTPT C7H8

Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn 5,3 gam ankybenzen X thu được 8,96 lít CO2 (đktc). Công thức phân tử của X là

A.C6H6   B. C7H8    C. C8H8    D. C8H10

Đáp án: D

Đặt CTPT X là CnH2n-6

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 11

⇒ CTPT: C8H10

Câu 14: Cho benzen tác dụng với lượng dư HNO3 đặc có xúc tác H2SO4 đặc để điều chế nitrobenzen. Khối lượng Nitrobenzen điều chế được từ 19,5 tấn benzen (hiệu suất phản ứng 80%) là

A. 30,75 tấn   B. 38,44 tấn.

C. 15,60 tấn   D. 24,60 tấn

Đáp án: D

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 11

Câu 15: Cho toluen tác dụng với lượng dư HNO3 đặc có xúc tác H2SO4 đặc để điều chế 2,4,6-trinitrotoluen (TNT). KHối lượng điều chế được từ 23 kg toluen (hiệu suất 80%)là

A. 45,40 kg   B. 70,94 kg

C. 18,40 kg   D. 56,75 kg

Đáp án: A

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 11

Câu 16: Chất X là đồng đẳng của benzen, có công thức đơn giản nhất là C3H4. Công thức phân tử của của X là

A.C3H4   B. C6H8    C. C9H12    D. C12H16

Đáp án: C

Đặt CTPT X là (C3H4)n hay C3nH4n ⇒ 4n = 2.3n – 6 ⇒ n = 3 ⇒ C9H12

Xem thêm Bài tập & Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11 cực hay có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Khóa học 11