Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 16 (có đáp án): Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939) (phần 3)Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 16 (có đáp án): Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939) (phần 3)

Câu 19. Giai cấp nào ở Đông Nam Á lớn mạnh cùng với sự phát triển của kinh tế công thương nghiệp?

Quảng cáo

A. Giai cấp công nhân.

B. Giai cấp nông dân.

C. Giai cấp tư sản dân tộc.

D. Giai cấp tư sản mại bản.

Đáp án: C

Câu 20. Đảng Cộng sản nước nào được thành lập đầu tiên ở Đông Nam Á?

A. Đảng Cộng sản Việt Nam.

B. Đảng Cộng sản Phi-líp-pin.

C. Đảng Cộng sản Mã Lai.

D. Đảng Cộng sản In-đô-nê-xi-a.

Đáp án: D

Câu 21. Lực lượng phong trào đấu tranh giai cấp diễn ra sôi nổi ở In-đô-nê-xi-a trong những năm 1920 - 1925 là

A. công nhân, nông dân và tư sản dân tộc.

B. tư sản dân tộc, tiểu tư sản.

C. công nhân, nông dân.

D. công nhân, nông dân và tiểu tư sản.

Đáp án: C

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Câu 22. Đảng Cộng sản In-đô-nê-xi-a đã phát động khởi nghĩa vũ trang ở Gia-va và Xu-ma-tơ-ra vào thời gian

A. những năm 1920 - 1925.

B. những năm 1922 - 1924.

C. những năm 1922 - 1926.

D. những năm 1926 - 1927.

Đáp án: D

Câu 23. Từ năm 1927, quyền lãnh đạo cách mạng ở In-đô-nê-xi-a chuyển vào tay giai cấp nào?

A. Giai cấp công nhân.

B. Giai cấp tư sản dân tộc.

C. Giai cấp nông dân.

D. Giai cấp địa chủ phong kiến.

Đáp án: B

Câu 24. Năm 1927, Ác-nét Xu-các-nô là lãnh tụ của đảng nào ở In-đô-nê-xi-a?

A. Đảng Cộng sản.

B. Đảng Quốc đại.

C. Đảng Dân tộc.

D. Đảng Bảo thủ.

Đáp án: C

Câu 25. Phong trào cách mạng ở In-đô-nê-xi-a tạm thời lắng xuống trong khoảng thời gian

A. những năm 1929 - 1933.

B. những năm 1933 - 1937.

C. những năm 1932 - 1935.

D. đầu thập niên 30 thế kỉ XX.

Đáp án: B

Câu 26. Cuối thập niên 30 của thế kỉ XX, những người cộng sản đã kết hợp với Đảng In-đô-nê-xi-a thành lập tổ chức

A. Mặt trận dân tộc thống nhất In-đô-nê-xi-a.

B. Liên minh chính trị In-đô-nê-xi-a.

C. Liên minh dân tộc In-đô-nê-xi- a.

D. Mặt trận dân chủ In-đô-nê-xi-a.

Đáp án: B

Câu 27. Mùa hè năm 1932, một cuộc cách mạng đã xảy ra ở Băng Cốc (Thái Lan) dưới sự lãnh đạo của giai cấp nào?

A. Tư sản.     B. Vô sản.

C. Nông dân.     D. Địa chủ phong kiến.

Đáp án: A

Câu 28. Nhóm ôn hòa Pắc Chuông, Sơn Ngọc Thành thuộc nước nào ở Đông Nam Á?

A. In-đô-nê-xi-a.     B. Xiêm (Thái Lan)

C. Cam-pu-chia.     D. Lào.

Đáp án: C

Quảng cáo

Câu 29. Từ năm 1927, Đảng Dân tộc đã nhanh chóng trở thành lực lượng lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc ở

A. In-đô-nê-xi-a.     B. Mã Lai.

C. Miến Điện.     D. Lào.

Đáp án: A

Câu 30. Trong năm 1930, Đảng Cộng sản lần lượt ra đời ở các nước nào thuộc Đông Nam Á?

A. Đảng Cộng sản Việt Nam, Mã Lai, Xiêm, Phi-líp-pin.

B. Đảng Cộng sản Việt Nam, In-đô-nê-xi-a, Xiêm.

C. Đảng Cộng sản Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a.

D. Đảng Cộng sản Việt Nam, Phi-líp-pin, Xin-ga-po.

Đáp án: B

Câu 31. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, nơi nào được coi là thuộc địa quan trọng và giàu có nhất trong các thuộc địa của Pháp?

A. Đông Nam Á.     B. Việt Nam.

C. Các nước Đông Dương.     D. Châu Phi.

Đáp án: C

Câu 32. Trong những thập niên đầu thế kỉ XX, các nước Đông Nam Á bị cuốn vào hệ thống kinh tế của chủ nghĩa tư bản thế giới là

A. kinh tế phát triển mạnh mẽ theo hướng tư bản chủ nghĩa.

B. kinh tế hội nhập với các nước tư bản chủ nghĩa.

C. trở thành thị trường tiêu thụ hàng hoá và là nơi cung cấp nguyên liệu cho các nước tư bản chủ nghĩa.

D. trở thành nơi cạnh tranh của các nước đế quốc, thực dân.

Đáp án: C

Câu 33. Những năm đầu thế kỉ XX đã diễn ra những cuộc nổi dậy của các giai cấp và tầng lớp nào ở Miến Điện chống thực dân Anh?

A. Nông dân, công nhân nông nghiệp và binh lính.

B. Nông dân, thợ chủ công và binh lính.

C. Công nhân, nông dân và thợ thủ công.

D. Công nhân, nông dân và tiểu tư sản.

Đáp án: A

Câu 34. Từ thập niên 20 của thế kỉ XX, việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào các nước Đông Nam Á đã dẫn đến

A. hàng loạt phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân ở các nước.

B. sự ra đời của các tồ chức cộng sản.

C. nhiều phong trào đấu tranh chống thực dân, phong kiến bùng nổ.

D. hàng loạt các Đảng Cộng sản được thành lập.

Đáp án: D

Câu 35. Những thập niên đầu thế kỉ XX, kinh tế Đông Nam Á hội nhập vào các nước tư bản chủ nghĩa. Đặc điểm của sự hội nhập này người ta gọi là

A. sự hội nhập bình đẳng và hai bên cùng có lợi.

B. sự hội nhập cưỡng chế.

C. sự hội nhập đa phương hoá, đa dạng hoá.

D. sự hội nhập mở cửa.

Đáp án: B

Câu 36. Đặc trưng cơ bản về thể chế chính trị ở các nước Đông Nam Á những thập niên đầu thế kỉ XX là

A. trở thành thuộc địa, hoặc nửa thuộc địa, nửa phong kiến.

B. bị chính quyền thực dân khống chế.

C. tồn tại chế độ quân chủ chuyên chế.

D. tồn tại chế độ cộng hòa tư sản.

Đáp án: B

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 11 có đáp án ôn thi THPT Quốc gia hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
2004 - Toán Lý Hóa