100 câu trắc nghiệm Lịch Sử 11 Chương 2 (có đáp án): Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914-1918100 câu trắc nghiệm Lịch Sử 11 Chương 2 (có đáp án): Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914-1918

Để học tốt Lịch Sử lớp 11, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 11 Chương 2: Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914-1918 (có đáp án).

Quảng cáo

(mới Bộ trắc nghiệm Lịch Sử 11 Chương 1 năm 2021

Bộ 100 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 11 Chương 1

Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 6 có đáp án năm 2021

A.   NGUYÊN NHÂN CỦA CHIẾN TRANH

Câu 1:Sự phát triển không đồng đều về kinh tế và chính trị của chủ nghĩa tư bản đã dẫn đến sự phân hóa như thế nào giữa các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?

A.   Hình thành nhóm “đế quốc trẻ”- “đế quốc già” 

B.    Hình thành phe Liên minh- Hiệp ước 

C.    Hình thành phe tư bản dân chủ- phát xít 

D.   Hình thành phe Đồng minh – phe Trục

Đáp án:

Sự phát triển không đồng đều về kinh tế và chính trị của chủ nghĩa tư bản cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX đã làm thay đổi so sánh lực lượng giữa các nước đế quốc. Bên cạnh các đế quốc “già” (Anh, Pháp) với hệ thống thuộc địa rộng lớn là các đế quốc “trẻ” (Mĩ, Đức, Nhật Bản) đang vươn lên mạnh mẽ về kinh tế nhưng lại có quá ít thuộc địa.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 2: Trong cuộc đua giành giật thuộc địa, nước đế quốc nào hung hãn nhất?

A.   Mĩ.    

B.    Anh

C.    Đức

D.   Nhật

Đáp án:

Trong cuộc đua giành giật thuộc địa, Đức là nước hung hãn nhất, vì Đức có tiềm lực kinh tế và quân sự nhưng lại ít thuộc địa.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 3: Đức, Áo- Hung và Italia là những nước nằm trong phe nào?

A.   phe Hiệp ước 

B.    phe Đồng minh 

C.    phe Liên minh 

D.   phe Trục

Đáp án:

Năm 1882, Đức cùng Áo- Hung và Italia thành lập Liên minh tay ba được gọi là phe Liên minh.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 4: Phe Liên Minh gồm những nước nào?

A.   Đức-Ý-Nhật.

B.    Đức-Áo-Hung.    

C.    Đức-Nhật-Áo.

D.   Đức-Nhật-Mĩ

Đáp án:

Năm 1882, Đức cùng Áo - Hung và I-ta-li-a thành lập Liên minh tay ba, được gọi là phe Liên minh. Sau này, I-ta-li-a rời khỏi Liên minh (1915) chống lại Đức.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 5: Phe hiệp ước bao gồm những nước nào?

A.   Anh, Pháp, Đức 

B.    Anh, Pháp, Nga 

C.    Mĩ, Đức, Nga 

D.   Anh, Pháp, Mĩ

Đáp án:

Để đối phó với hành động của phe Liên minh, Anh, Pháp và Nga tuy có tranh chấp về thuộc địa nhưng phải nhân nhượng lẫn nhau, kí những bản hiệp ước tay đôi: Pháp- Nga (1890), Anh- Pháp (1904) và Anh- Nga (1907) ⇒ hình thành phe Hiệp ước.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 6: Các nước Anh, Pháp, Nga là những nước nằm trong phe nào?

A.   phe Hiệp ước

B.    phe Đồng minh           

C.    phe Liên minh           

D.   phe Trục

Đáp án:

Để đối phó với hành động của phe Liên minh, Anh, Pháp và Nga tuy có tranh chấp về thuộc địa nhưng phải nhân nhượng lẫn nhau, kí những bản hiệp ước tay đôi: Pháp - Nga (1890), Anh - Pháp (1904) và Anh - Nga (1907) ⇒ hình thành phe Hiệp ước.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 7: Sự kiện nào được coi là duyên cớ trực tiếp dẫn tới cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)?

A.   Đức tấn công Ba Lan 

B.    Áo- Hung tuyên chiến với Xéc-bi 

C.    Anh tuyên chiến với Đức 

D.   Thái tử Áo - Hung bị ám sát

Đáp án:

Ngày 28-6-1914, thái tử Áo- Hung bị một phần tử Xéc-bi (đồng minh của Anh) ám sát tại Bô-xni- a. Sự kiện này chính là duyên cớ trực tiếp châm ngòi cho Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 8: Nguyên nhân trực tiếp dẫn tới chiến tranh thế giới thứ nhất?

A.   Sự hung hãn của Đức

B.    Thái tử Áo - Hung bị ám sát

C.    Mâu thuẫn Anh - Pháp      

D.   Mâu thuẫn về vấn đề thuộc địa

Đáp án:

Ngày 28-6-1914, Thái tử Áo - Hung bị một người Xéc-bi ám sát tại Bô-xni-a. Giới quân phiệt Đức, Áo chớp lấy cơ hội đó để gây chiến tranh.

⇒ Sự kiện thái tử Áo - Hung bị ám sát là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 9: Yếu tố nào đã làm thay đổi sâu sắc so sánh lực lượng giữa các nước đế quốc vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?

A.   Sự phát triển không đều về kinh tế, chính trị của chủ nghĩa tư bản 

B.    Việc sở hữu các loại vũ khí có tính sát thương cao 

C.    Hệ thống thuộc địa không đồng đều 

D.   Tiềm lực quân sự của các nước tư bản phương Tây

Đáp án:

Sự phát triển không đồng đều về kinh tế và chính trị của chủ nghĩa tư bản cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX đã làm thay đổi sâu sắc so sánh lực lượng giữa các nước đế quốc. Bên cạnh các đế quốc “già” (Anh, Pháp) với hệ thống thuộc địa rộng lớn là các đế quốc “trẻ” (Mĩ, Đức, Nhật Bản) đang vươn lên mạnh mẽ về kinh tế nhưng lại có quá ít thuộc địa

Đáp án cần chọn là: A

Câu 10: Dấu hiệu nào chứng tỏ vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX quan hệ quốc tế giữa các đế quốc ở Châu Âu ngày càng căng thẳng?

A.   Sự hình thành liên minh chính trị đối đầu nhau

B.    Sự hình thành các liên minh kinh tế đối đầu nhau

C.    Sự hình thành các khối quân sự đối đầu nhau

D.   Sự tập trung lực lượng quân sự ở biên giới giữa các nước

Đáp án:

Sự hình thành các khối quân sự đối đầu nhau (Liên minh - Hiệp ước) ở châu Âu, ráo riết chạy đua vũ trang chuẩn bị tiến hành chiến tranh thế giới là dấu hiệu chứng tỏ vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX quan hệ quốc tế giữa các đế quốc ở Châu Âu ngày càng căng thẳng

Đáp án cần chọn là: C

B.    DIỄN BIẾN VÀ KẾT CỤC CỦA CHIẾN TRANH

Câu 1: Trong giai đoạn đầu của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1916), Đức đã sử dụng chiến lược nào?

A.   Đánh nhanh thắng nhanh/ đánh chớp nhoáng 

B.    Đánh cầm cự, vừa đánh vừa đàm phán 

C.    Tiến công thẳng vào các đối thủ thuộc phe Hiệp ước 

D.   Đánh lâu dài để gìn giữ lực lượng

Đáp án:

Mở đầu cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, Đức sử dụng chiến lược chiến tranh chớp nhoáng để đánh Pháp, sau đó quay sang tấn công Nga. Ở mặt trận phía Đông, kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” đã bị thất bai do thắng lợi của quân Pháp trên sông Mác-nơ và quân Anh đổ bộ lên lục địa châu Âu.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 2: Chiến tranh thế giới thứ nhất bắt đầu với sự kiện nào?

A.   Ngày 1-8-1914, Đức tuyên chiến với Nga.           

B.    Ngày 28-7-1914, Áo - Hung tấn công Xéc-bi.

C.    Ngày 4-8 -1914, Anh tuyên chiến với Đức.         

D.   Ngày 28-6-1914, Thái tử Áo-Hung bị ám sát.

Đáp án:

Ngày 28-7-1914, Áo - Hung tấn công Xéc-bi. Ngày 1-8-1914, Đức tuyên chiến với Nga. Ngày 4-8 -1914, Anh tuyên chiến với Đức. Chiến tranh đế quốc bùng nổ và và nhanh chóng lan rộng thành chiến tranh thế giới.

⇒ Sự kiện ngày 28-7-1914, Áo - Hung tấn công Xéc-bi là sự kiện bắt đầu chiến tranh thế giới thứ nhất.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 3: Trong giai đoạn thứ hai của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1917 - 1918), ưu thế trên chiến trường thuộc về phe nào?

A.   Liên minh 

B.    Hiệp ước 

C.    Đồng minh 

D.   Phe Trục

Đáp án:

Sang giai đoạn thứ hai (1917-1918), thế chủ động trên chiến trường đã chuyển từ phe Liên minh sang phe Hiệp ước.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 4: Ở mặt trận phía Đông vào năm 1915, quân Đức cùng quân Áo - Hung và quân Nga đang ở trong thế

A.   Đức loại bỏ được Nga ra khỏi chiến tranh.

B.    Nga loại bỏ quân Áo - Hung ra khỏi chiến tranh.

C.    Cầm cự trong một mặt trận dài 1200 km.

D.   Nga hoàng khủng hoảng nghiêm trọng.

Đáp án:

Mặc dù chế độ Nga hoàng đang khủng hoảng nghiêm trọng, nhưng Đức không đạt được mục đích loại Nga ra khỏi chiến tranh. Cuối năm 1915, cả hai bên đều ở trong thế cầm cự trên một mặt trận dài 1200km, từ sông Dơ-nhi-ép đến vịnh Ri-ga.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 5: Đức đã làm gì để cắt đứt đường tiếp tế trên biển của phe Hiệp ước trong giai đoạn thứ hai của Chiến tranh thế giới thứ nhất?

A.   Sử dụng máy bay trinh sát và ném bom 

B.    Ném bom và thả hơi độc 

C.    Mai phục và tiêu diệt 

D.   Sử dụng tàu ngầm

Đáp án:

Năm 1917, Đức muốn cắt đứt đường tiếp tế trên biển của phe Hiêp ước liền sử dụng phương tiện chiến tranh mới là tàu ngầm. Cuộc “chiến tranh tàu ngầm” đã gây cho Anh nhiều thiệt hại.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 6: Sự kiện nào đánh dấu kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của Đức trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất bị phá sản?

A.   Đức tấn công Bỉ, chặn con đường ra biển, không cho Anh sang tiếp viện 

B.    Pháp phản công giành thắng lợi trên sông Mácnơ, Anh đổ bộ lên lục địa châu Âu 

C.    Thất bại của Đức trong trận Véc-đoong 

D.   Nga tấn công vào Đông Phổ, buộc Đức phải điều quân từ mặt trận phía Tây về chống lại

Đáp án:

Để đối phó với kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của Đức, ở Mặt trận phía Đông, quân Nga tấn công vào Đông Phổ, buộc Đức phải điều bớt quân từ Mặt trận phía Tây về chống lại quân Nga. Pari được cứu thoát. Lợi dụng thời cơ, đầu tháng 9-1914, quân Pháp phản công và giành thắng lợi trên sông Mác-nơ. Quân Anh cũng đổ bộ lên lục địa châu Âu. Kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của Đức thất bại.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 7: Sự kiện nào đánh dấu kết thúc giai đoạn một của Chiến tranh thế giới thứ nhất?

A.   Chiến dịch tấn công Véc-đoong của Đức thất bại (12 - 1916)

B.    Pháp phản công và giành thắng lợi trên sông Mác-nơ (9 - 1914)

C.    Sau cuộc tấn công Nga quyết liệt của quân Đức - Áo - Hung (1915)

D.   Cả hai bên đưa vào cuộc chiến những phương tiện chiến tranh mới như xe tăng, máy bay trinh sát, ném bom (1915)…

Đáp án:

Giai đoạn thứ nhất của Chiến tranh thế giới thứ nhất diễn ra từ năm 1914 đến năm 1916. Giai đoạn này kết thúc bằng sự kiệm: Năm 1916, Đức chuyển trọng tâm hoạt động về mặt trận phía Tây, Đức mở chiến dịch Véc-đông để tấn công Pháp tại Véc-đoong. Chiến dịch kéo dài 10 tháng nhưng vẫn không đạt được kết quả ⇒hai bên thiệt hại nặng nề.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 8: Nội dung chủ yếu của Hòa ước Brét Litốp được kí kết giữa Nga và Đức là

A.   Hai bên bắt tay cùng nhau chống đế quốc 

B.    Nước Nga rút ra khỏi chiến tranh đế quốc 

C.    Phá vỡ tuyến phòng thủ của Đức ở biên giới hai nước 

D.   Hai nước hòa giải để tập trung vào công cuộc kiến thiết đất nước

Đáp án:

Để bảo vệ chính quyền cách mạng còn non trẻ, đáp ứng nguyện vọng hòa bình của quần chúng, nhà nước Xô viết kí riêng với Đức Hòa ước Bret litốp (3-3-1918) nhượng cho Đức một phần lãnh thổ của đế quốc Nga để rút Nga ra khỏi chiến tranh đế quốc.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 9: Tháng 11-1917 đã diễn ra sự kiện gì ở Nga?

A.   Quân Đức tấn công dồn dập vào lục địa Nga.

B.    Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười thắng lợi.

C.    Hòa ước Brét Litốp được kí kết giữa Nga và Đức.

D.   Nước Nga quyết định rút khỏi chiến tranh đế quốc.

Đáp án:

Tháng 11-1917, dưới sự lãnh đạo của Lê - nin và Đảng Bôn-sê-vích, nhân dân Nga đứng lên làm cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa - được gọi là cách mạng tháng Mười (theo lịch Nga). Nhà nước Xô viết Nga ra đời, thông qua Sắc lệnh hòa bình, kêu gọi chính phủ các nước tham chiến chấm dứt chiến tranh.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 10: Kết thúc chiến tranh thế giới thứ nhất, thắng lợi đã thuộc về phe nào?

A.   Tư bản chủ nghĩa 

B.    Xã hội chủ nghĩa 

C.    Hiệp ước 

D.   Liên minh

Đáp án:

Ngày 11-11-1918, Đức phải kí Hiệp định đầu hàng không điều kiện. Chiến tranh kết thúc với phần thắng thuộc về phe Hiệp ước và sự thất bại hoàn toàn của phe Đức, Áo – Hung.

Đáp án cần chọn là: C

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
2004 - Toán Lý Hóa