Bài tập trắc nghiệm Sinh học 10: Ôn tập chương 3Chương 3: Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 10: Ôn tập chương 3

Câu 1: Động năng là

A. Năng lượng củi khô chưa đốt

B. Năng lượng của hợp chất hữu cơ

C. Năng lượng bình ắc quy chưa sử dụng

D. Năng lượng sẵn sàng sinh công

Câu 2: Năng lượng tồn tại chủ yếu trong tế bào là

A. hóa năng, động năng   B. nhiệt năng, thế năng

C. điện năng, động năng   D. hóa năng

Câu 3: Bazo nito của phân tử ATP là

A. adenin    B. timin    C. guanin    D. xitozin

Câu 4: Có hai dạng năng lượng được phân chia dựa theo trạng thái tồn tại của chúng là

A. động năng và thế năng   B. hóa năng và điện năng

C. điện năng và thế năng   D. động năng và hóa năng

Câu 5: Bản chất của quá trình chuyển hóa vật chất là quá trình

A. quang hóa, dị hóa   B. đồng hóa và quang hóa

C. tự dưỡng, dị dưỡng   D. đồng hóa và dị hóa

Câu 6: Cho biết hoạt động nào sau đây không cần tiêu tốn năng lượng?

A. tổng hợp các chất hóa học   B. vận chuyển chủ động

C. vận chuyển thụ động   D. sinh công cơ học

Câu 7: Quá trình chuyển từ ATP thành ADP + Pi là quá trình nào sau đây?

A. đồng hóa   B. dị hóa

C. quang hóa   D. tổng hợp

Câu 8: Enzim là chất xúc tác

A. hóa học    B. sinh học    C. lí học    D. sinh hóa học

Câu 9: Trong phân tử ưi có vùng cấu trúc không ain đặc biệt chuyên liên kết với cơ chất được gọi là

A. phức hợp   B. vùng liên kết tạm thời

C. trung tâm hoạt động   D. vùng phản ứng trao đổi

Câu 10: Enzim pepsin ở dịch dạ dày người hoạt động ở độ

A. pH = 2    B. pH = 3    C. pH = 4    D. pH = 6

Câu 11: Chất ức chế enzim là

A. Chất hóa học làm giảm hoạt tính enzim

B. Chất hóa học làm tăng hoạt tính enzim

C. Chất liên kết với enzim làm rối loạn hoạt tính ei

D. Chất gây độc cho enzim

Câu 12: Chất hoạt hóa của enzim là

A. Chất gây độc cho enzim

B. Chất hóa học làm giảm hoạt tính enzim

C. Chất liên kết với enzim làm rối loạn hoạt tính ei

D. Chất hóa học làm tăng hoạt tính enzim

Câu 13: Vai trò của enzim là

A. Xúc tác cho các phản ứng sinh hóa trong cơ thể

B. Xúc tác cho các phản ứng hóa học

C. Tổng hợp các chất cần thiết cho tế bào

D. Cung cấp năng lượng cho cơ thể

Câu 14: Sơ đồ nào sau đây biểu diễn đúng cơ chế tác động của enzim phân giải đường saccarozo?

A. E + saccarozo → E – saccarozo → glucozo + fructozo + E

B. E – saccarozo → glucozo + fructozo + E → E + saccarozo

C. E + saccarozo → glucozo + fructozo+ E → E – saccarozo

D. E – saccarozo → E + saccarozo → glucozo + fructozo + E

Câu 15: Người bị mắc bệnh gut, các khớp xương đầu gối, mắt cá chân, ngón chân cái, bàn tay, khuỷu tay và vai bị đau đớn, do

A. Rối loạn chuyển hóa đạm

B. Rối lọan chuyển hóa mỡ

C. Rối loạn đương huyết

D. Hạ canxi

Đáp án

Câu 1: D. Năng lượng sẵn sàng sinh công

Câu 2: D. Hóa năng

Câu 3: A. adenin

Câu 4: A. động năng và thế năng

Câu 5: D. đồng hóa và dị hóa

Câu 6: C. vận chuyển thụ động

Câu 7: B. dị hóa

Câu 8: B. sinh học

Câu 9: C. trung tâm hoạt động

Câu 10: A. pH = 2

Câu 11: A. Chất hóa học làm giảm hoạt tính enzim

Câu 12: D. Chất hóa học làm tăng hoạt tính enzim

Câu 13: A. Xúc tác cho các phản ứng sinh hóa trong tế bào.

Câu 14: A. E + saccarozo → E – saccarozo → glucozo + fructozo + E. coli

Câu 15: A. rối loạn chuyển hóa đạm.

Tham khảo các Bài tập trắc nghiệm Sinh 10 khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Bài tập trắc nghiệm Sinh học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa Sinh học 10.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.