Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 44 (có đáp án): Chu trình sinh địa hóa và sinh quyểnVới bài tập & câu hỏi trắc nghiệm Sinh 12 Bài 44: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng sẽ giúp học sinh ôn trắc nghiệm Sinh học 12.

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 44 (có đáp án): Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển

Câu 1: Chu trình sinh địa hóa là

Quảng cáo

A. chu trình trao đổi vật chất trong tự nhiên

B. sự trao đổi vật chất trong nội bộ quần xã

C. sự trao đổi vật chất giữa các loài sinh vật thông qua lưới thức ăn

D. sự trao đổi vật chất giữa sinh vật tiêu thụ và sinh vật sản xuất

Đáp án: A

Câu 2: Trong chu trình cacbon, CO2 trong tự nhiên từ môi trường ngoài vào cơ thể sinh vật nhờ quá trình nào?

A. hô hấp của sinh vật

B. quang hợp của cây xanh

C. phan giải chất hữu cơ

D. khuếch tán

Quảng cáo

Đáp án: B

Câu 3: Trên Trái Đất, sinh quyên bao gồm những khu sinh học chủ yếu là

A. các khu sinh học trên cạn

B. các khu sinh học dưới nước

C. khu sinh học nước ngọt và biển

D. cả A và C

Đáp án: D

Câu 4: Các sông, suối, hồ, đầm thuộc loại khi sinh học nào sau đây?

A. các khu sinh học trên cạn

B. khu sinh học nước ngọt

C. khu sinh học nước mặn

D. cả B và C

Quảng cáo

Đáp án: B

Câu 5: Chu trình sinh địa hóa có vai trò

A. duy trì sự cân bằng năng lượng trong sinh quyển

B. duy trì sự cân bằng trong quần xã

C. duy trì sự cân bằng vật chất trong sinh quyển

D. duy trì sự cân bằng vật chất và năng lượng trong sinh quyển

Đáp án: C

Câu 6: CO2 từ quần xã sinh vật được trả lại môi trường thông qua quá trình nào?

A. quang hợp

B. hô hấp

C. phân giải xác động vật, thực vật

D. cả B và C

Quảng cáo

Đáp án: D

Câu 8: Thực vật hấp thụ nito dưới dạng

A. NH4+

B. N2

C. NO3-

D. NH4+ và NO3-

Đáp án: D

Câu 9: Chu trình cacbon trong sinh quyển

A. liên quan tới các yếu tố vô sinh của hệ sinh thái

B. gắn liền với toàn bộ vật chất trong hệ sinh thái

C. là quá trình tái sinh một phần vật chất của hệ sinh thái

D. là quá trình tái sinh một phần năng lượng của hệ sinh thái

Đáp án: C

Câu 10: Trong chu trình sinh địa hóa, nhóm sinh vật nào trong các nhóm sinh vật sau đây có khả năng biến đổi nito ở dạng NO3- thành nito ở dạng N2?

A. động vật nguyên sinh

B. vi khuẩn cố định nito trong đất

C. thực vật tự dưỡng

D. vi khuẩn phản nitrat hóa

Đáp án: D

Câu 11: Trong các hệ sinh thái sau đây, hệ sinh thái nào có chu trình vật chất khép kín?

A. cánh đồng lúa

B. ao nuôi cá

C. đầm nuôi tôm

D. rừng nguyên sinh

Đáp án: D

Câu 12: Khi nói về chu trình sinh địa hóa của cacbon, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Sự vân chuyển cacbon qua mỗi bậc dinh dưỡng không phụ thuộc vào hiệu suất sinh thái của bậc dinh dưỡng đó

B. Cacbon đi vào chu trình chủ yếu dưới dạng cacbon monoxit (CO)

C. Một phần nhỏ cacbon tách ra từ chu trình dinh dưỡng để đi bào các lớp trầm tích

D. Toàn bộ lượng cacbon sau khi đi qua chu trình dinh dưỡng được trở lại môi trường không khí

Đáp án: C

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 12 có đáp án ôn thi THPT Quốc gia hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official
Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên