Trắc nghiệm Vật lí 12 Chương 5 cực hay, có đáp án (phần 1)Bài 1: Tia hồng ngoại là sóng điện từ có bước sóng:

Quảng cáo

A. nhỏ hơn bước sóng ánh sáng đỏ

B. nhỏ hơn bước sóng ánh sáng tím

C. lớn hơn bước sóng ánh sáng đỏ

D. nằm trong khoảng bước sóng ánh sáng đỏ và tím

- Tia hồng ngoại là sóng điện từ có bước sóng lớn hơn bước sóng ánh sáng đỏ.

- Tia hồng ngoại có bản chất là các bức xạ điện từ có bước sóng lớn hơn bước sóng ánh sáng đỏ và nhỏ hơn bước sóng của sóng vô tuyến. (1mm ≥ λ ≥ 0,76µm).

Chọn đáp án C

Bài 2: Tia hồng ngoại:

A. có cùng bản chất với sóng siêu âm

B. khác bản chất với sóng vô tuyến

C. không thể truyền được trong chân không

D. truyền đi trong chân không với tốc độ bằng tốc đọ ánh sáng

- Tia hồng ngoại có bản chất là các bức xạ điện từ thể truyền được trong chân không với tốc độ bằng tốc độ ánh sáng.

Chọn đáp án D

Bài 3: Tia hồng ngoại, tử ngoại và Rơn – ghen không có tính chất chung nào nếu dứoi đây?

A. Đều có khả năng đâm xuyên mạnh

B. Đều là sóng điện từ

C. Đều có tính lượng từ

D. Đều có tính chất sóng

- Tia Rơn – ghen có khả năng đâm xuyên mạnh còn tia hồng ngoại, tử ngoại không có tính chất đâm xuyên mạnh.

Chọn đáp án A

Bài 4: Tính chất giống nhau giữa tia Rơn – ghen và tia tử ngoại là:

Quảng cáo

A. bị hấp thụ bởi thủy tinh và nước

B. làm phát quang một số chất

C. có tính đâm xuyên mạnh

D. đều bị lệch trong điện trường

- Tính chất giống nhau giữa tia Rơn – ghen và tia tử ngoại là làm phát quang một số chất.

Chọn đáp án B

Bài 5: Trong bốn loại tia dưới đây, tia nào xếp thứ hai về khả năng đâm xuyên?

A. Tia gamma

B. Tia hồng ngoại

C. Tia Rơn – ghen

D. Tia tử ngoại

- Thứ tự khả năng đâm xuyên giảm dần là: tia gamma > tia Rơn – ghen, tia tử ngoại, tia hồng ngoại

Chọn đáp án C

Bài 6: Tìm phát biểu sai.

- Các bức xạ điện từ có bước sóng từ 5.10-7 m đến 10-9 m đều có tính chất chung là:

A. có tác dụng lên kính ảnh

B. không nhìn thấy

C. có tác dụng sinh học

D. có khả năng gây hiệu ứng quang điện.

- Các bức xạ có bước sóng từ 5.10-7 m đến 10-9 m bao gồm cả ánh sáng nhìn thấy, đó là bức xạ nhìn thấy được.

Chọn đáp án B

Bài 7: Tia X và tia tử ngoại không có chung tính chất nào sau đây ?

A. không mang điện

B. có khả năng sinh lí

C. tác dụng mạnh lên kính ảnh

D. bị nước hấp thụ mạnh.

- Tia X và tia tử ngoại không có chung tính chất bị nước hấp thụ mạnh. Chỉ có tia tử ngoại bị nước và thủy tinh hấp thụ mạnh.

Chọn đáp án D

Quảng cáo

Bài 8: Một bức xạ trong không khí có bước sóng λ = 0,48 µm. Khi bức xja này chiếu vào trong nước có chiết suất n = 1,5 thì bước sóng của nó là

A. 0,48 µm      B. 0,36 µm

C. 0,32 µm      D. 0,72 µm

- Một bức xạ trong không khí có bước sóng λ = 0,48 µm. Khi bức xạ này chiếu vào trong nước có chiết suất n = 1,5 thì bước sóng của nó là λ’ = λ/n = 0,32 µm.

Chọn đáp án C

Bài 9: Cho lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = 6°. Chiết suất của lăng kính phụ thuộc vào vào bước sóng λ theo công thức n = 1,620 + 0,2/λ2 với λ tính ra µm. Chiếu chùm sáng gồm hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,43 µm và λ2 = 0,46 µm tới lăng kính trên với góc tới nhỏ. Góc lệch giữa hai tia ló là:

A. 0,68°        B. 0,82°

C. 0,14°        D. 2,1°

- Mỗi tia qua lăng kính bị lệch D = A(n – 1) nên góc tạo bởi hai tia ló là

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Chọn đáp án B

Bài 10: Trên đoạn thẳng dài 9,6 mm nằm vuông góc với các vân sáng trên màn ảnh của một thí nghiệm Y – âng có 13 vân sáng, trong đó có 2 vân sáng ở hai đầu. Nguồn phát ánh sáng có bước sóng 0,6 µm. Tỉ số các khoảng cách a/D trong thí nghiệm này là:

A. 2,5.10-3        B. 7,5.10-4

C. 4,5.10-4        D. 1,3.10-4

- Có 13 vân sáng, trong đó có 2 vân sáng ở hai đầu nên 9,6 mm = 12i

→ Khoảng vân là:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Chọn đáp án B

Bài 11: Khi ánh sáng trắng đi qua một lăng kính, bị tách ra thành các chùm tia có màu sắc khác nhau là do hiện tượng:

A. tán xạ ánh sáng

C. tán sắc ánh sáng

B. phản xạ ánh sáng

D. khúc xạ ánh sáng

- Khi ánh sáng trắng đi qua một lăng kính, bị tách ra thành các chùm tia có màu sắc khác nhau là do hiện tượng tán sắc ánh sáng.

Chọn đáp án C

Bài 12: Chiếu một tia sáng màu xanh từ chân không vào một môi trường trong suốt theo phương xiên góc với mặt phân cách. Sau khi vào môi trường này:

A. màu của ánh sáng thay đổi

B. tần số của ánh sáng thay đổi

C. bước sóng của ánh sáng thay đổi

D. phương truyền của ánh sáng không thay đổi

- Chiếu một tia sáng màu xanh từ chân không vào một môi trường trong suốt theo phương xiên góc với mặt phân cách. Sau khi vào môi trường này bước sóng của ánh sáng thay đổi.

Chọn đáp án C

Bài 13: Chiếu một chùm tia sáng hẹp gồm hai thành phần ánh sáng đơn sắc vàng và kục đi từ không khí vào mặc của tấm thủy tinh theo phương xiên góc. Hiện tượng xảy ra là:

A. hai tia khúc xạ lệch về hai phía của pháp tuyến

B. tia khúc xạ màu vàng bị lệch ít, tia khúc xạ màu lục bị lệch nhiều

C. tia khúc xạ màu kkục bị lệch ít, tia khúc xạ màu vàng bị lệch nhiều

D. chùm tia sáng chỉ bị khúc xạ

- Chiếu một chùm tia sáng hẹp gồm hai thành phần ánh sáng đơn sắc vàng và lục đi từ không khí vào mặt của tấm thủy tinh theo phương xiên góc. Hiện tượng xảy ra là tia khúc xạ màu vàng bị lệch ít, tia khúc xạ màu lục bị lệch nhiều.

Chọn đáp án B

Bài 14: Hiện tượng nào dưới đây do ánh sáng bị tán sắc gây ra?

A. Hiện tượng quang – phát quang

B. Hiện tượng cấu vòng

C. Hiện tượng tia sáng bị đổi hướng khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt

D. Hiện tượng phát xạ lượng từ

- Hiện tượng cầu vồng do ánh sáng bị tán sắc gây ra.

Chọn đáp án B

Bài 15: Để đo bước sóng của ánh sáng đơn sắc người ta có thể dùng:

A. thí nghiệm Y – ân về giao thoa ánh sáng

B. thí nghiệm tán sắc ánh sáng

C. thì nghiệm tổng hợp ánh sáng trắng

D. thí nghiện của Niu – tơn về ánh sáng đơn sắc

- Để đo bước sóng của ánh sáng đơn sắc người ta có thể dùng thí nghiệm Y–âng về giao thoa ánh sáng.

Chọn đáp án A

Xem thêm Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85
Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa