Trắc nghiệm Vật lí 12 Bài 11: Đặc trưng sinh lí của âm cực hay, có đáp án (phần 1)Bài 1: Hai âm cùng độ cao là hai âm có cùng :

Quảng cáo

A. cường độ âm.

B. mức cường độ âm.

C. biên độ.

D. tần số.

- Hai âm cùng độ cao là hai âm có cùng tần số.

Chọn đáp án D

Bài 2: Độ to là một đặc trưng sinh lí của âm phụ thuộc vào:

A. mức cường độ âm.

B. biên độ âm.

C. tần số và biên độ âm.

D. tần số âm.

- Độ to là một đặc trưng sinh lí của âm phụ thuộc vào mức cường độ âm

Chọn đáp án A

Bài 3: Độ cao của âm là một đặc trưng sinh lí gắn liền với đặc trưng vật lí của âm là:

A. cường độ âm.

B. tần số.

C. mức cường độ âm.

D. đồ thị dao động.

- Độ cao của âm là một đặc trưng sinh lí gắn liền với đặc trưng vật lí của âm là tần số.

Chọn đáp án B

Bài 4: Âm sắc là:

Quảng cáo

A. đặc trưng sinh lí của âm.

B. màu sắc của âm.

C. đặc trưng vật lí của âm.

D. tính chất của âm giúp ta cảm giác về sự trầm, bổng của các âm.

- Âm sắc là đặc trưng sinh lí của âm.

Chọn đáp án A

Bài 5: Cảm giác về sự trầm, bổng của âm được mô tả bằng khái niệm:

A. độ to của âm

B. độ cao của âm

C. âm sắc của âm

D. mức cường độ âm

- Cảm giác về sự trầm, bổng của âm được mô tả bằng khái niệm độ cao của âm.

Chọn đáp án B

Bài 6: Âm sắc là một đặc tính sinh lý của âm có thể giúp ta phân biệt được hai âm loại nào trong các loại dưới đây?

A. Có cùng tần số phát ra bởi hai nhạc cụ khác nhau.

B. Có cùng tần số phát ra trước hay sau bởi cùng một nhạc cụ.

C. Có cùng biên độ phát ra trước hay sau bởi cùng một nhạc cụ.

D. Có cùng biên độ phát ra bởi hai nhạc cụ khác nhau.

- Âm sắc giúp ta phân biệt được âm cùng tần số phát ra từ hai nhạc cụ khác nhau.

Chọn đáp án A

Bài 7: Độ cao của âm phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

A. Độ đàn hồi của âm.

B. Biên độ dao động của nguồn âm.

C. Tần số của nguồn âm.

D. Đồ thị dao động của nguồn âm.

- Độ cao của âm phụ thuộc và yếu tố: tần số dao động, tần số là số dao động trong một giây.

Chọn đáp án C

Bài 8: Một sóng âm có chu kì 80 ms. Sóng âm này:

Quảng cáo

A. là âm nghe được.

B. là siêu âm.

C. truyền được trong chân không.

D. là hạ âm.

T = 80 ms → f = 12,5 Hz < 16 Hz → sóng hạ âm.

Chọn đáp án D

Bài 9: Âm do hai nhạc cụ khác nhau phát ra luôn khác nhau về:

A. âm sắc.

B. độ to.

C. độ cao.

D. cả độ cao, độ to lẫn âm sắc.

- Âm do hai nhạc cụ khác nhau phát ra luôn khác nhau về âm sắc

Chọn đáp án A

Bài 10: Âm sắc là đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với:

A. độ cao.

B. cả độ cao và độ to.

C. đồ thị dao động âm.

D. độ to.

- Âm sắc là đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với đồ thị dao động âm

Chọn đáp án C

Xem thêm Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85
Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa